صورت وضعیت چیست؟

صورت وضعیت چیست؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

صورت وضعیت چیست؟

آنچه صورت وضعیت می‌نامیم، در رشته‌ها و فعالیت‌های متنوعی نوشته و به کار گرفته می‌شود که هدف از تهیه آن، معمولا مدیریت بهتر و با کیفیت‌تر امور متنوع است. درواقع صورت وضعیت، گزارشی از چگونگی و روند پیشرفت امور و فعالیت‌هاست که یکی از اهداف آن پرداخت به موقع هزینه‌ها می‌باشد.

صورت وضعیت توسط چه کسی نوشته می‌شود؟

صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی معمولا توسط پیمانکار تهیه می‌شود که به آن صورت وضعیت پیمانکاری نیز گفته می‌شود. 

صورت وضعیت توسط چه کسی تایید می‌شود؟

مهندس مشاور پس از دریافت صورت وضعیت، وظیفه دارد تا آن را با مدارک فنی پروژه تطبیق دهد.

انواع صورت وضعیت کدام است؟

صورت وضعیت‌ها به طور کلی به دوسته موقت و قطعی تقسیم می‌شوند، همچنین از جهتی به دو دسته صورت وضعیت کارکرد و صورت وضعیت تعدیل نیز قابل تقسیم می‌باشند.

صورت وضعیت کارکرد چیست؟

گزارشی است که معمولاً شامل هزینه‌های هر آیتم و به ازای هر واحد است. صورت وضعیت کارکرد به دو دسته کلی موقت و قطعی قابل تقسیم است.

صورت وضعیت موقت چیست؟

صورت وضعیت‌ موقت معمولا دوره‌ای است و به طور ماهانه و جهت پرداخت هزینه‌هایی مانند خرید مصالح تهیه می‌شود.

صورت وضعیت قطعی چیست؟

صورت وضعیت قطعی، سندی است که نهایتاً یک ماه پس از تحویل موقت پروژه توسط پیمانکار به کارفرما باید به مهندس مشاور ارائه شود. این صورت وضعیت باید شامل مواردی نظیر نقشه‌های ازبیلت نیز باشد.

صورت وضعیت تعدیل چیست؟

گزارشی است که شامل تفاوت هزینه پرداخت شده به پیمانکار و هزینه‌های پرداخت شده توسط او در عمل است.

برای دریافت راهنمایی بیشتر  با شماره  02166426822  و 09206426822  تماس حاصل فرمایید.