طرح تفصیلی چیست؟

طرح تفصیلی چیست؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

طرح تفصیلی چیست؟

به طور خلاصه، طرح تفصیلی سند و راهنمای مفصل و جزیی برای سازماندهی در مقیاس شهری و محله‌ای است که نسبت به طرح جامع، جزییات بیشتری دارد.

تفاوت طرح تفصیلی با طرح جامع چیست؟

طرح تفصیلی بر اساس طرح جامع تهیه و تدوین می‌شود و وابسته به آن است و تفاوت‌هایی در مواردی نظیر مقیاس نقشه‌ها و غیره دارد.

چرا به طرح تفصیلی نیاز داریم؟

برای عملی نمودن برنامه‌ریزی کلی‌ای که در طرح جامع انجام پذیرفته است به طرح تفصیلی نیاز است.

مسئولیت تصویب طرح تفصیلی با چه کسی است؟

شورای عالی شهرسازی و معماری این مسئولیت را بر عهده دارد.

مجری طرح تفصیلی کدام نهاد است؟

شهرداری، مجری اصلی طرح تفصیلی است.

ناهماهنگی میان طرح تفصیلی و رفتارهای مربوط به شهرسازی و معماری چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

طرح تفصیلی برای شهرداری مانند قانون اساسی برای یک کشور است و هرگونه حرکت خلاف آن جرم به حساب می‌آید.

تهیه و تدوین طرح تفصیلی وظیفه کدام نهاد است؟

وزارت راه و شهرسازی و در عمل شهرداری این وظیفه را بر عهده دارد.

طرح تفصیلی چه زمانی تدوین می‌شود؟

شهرداری تا دو سال پس از تصویب طرح جامع فرصت دارد تا طرح تفصیلی را ارائه نماید.

انواع طرح تفصیلی کدام است؟

1. طرح تفصیلی پایه که درواقع مکمل طرح جامع شهر است.

2. طرح تفصیلی موضعی که برای نوسازی و بهسازی بافت‌های موجود و توسعه شهر است.

3. طرح تفصیلی موضوعی که برای موضوعات خاص مانند شبکه حمل و نقل، تأسیسات و غیره است.

نقشه‌های طرح تفصیلی با چه مقیاسی است؟

مقیاس نقشه‌های طرح تفصیلی معمولاً 1:2000 و 1:2500 است.

آیا طرح تفصیلی پس از تصویب قابل تغییر است؟

بله طرح تفصیلی پس از تصویب قابل تجدید نظر است.

برای دریافت راهنمایی بیشتر  با شماره  02166426822  و 09206426822  تماس حاصل فرمایید.