از تخـفیف هر روز با خـبر شو !

با وارد کردن شماره خود، هر روز از تخفیف های روزانه بنیاد مطلع شوید

عیدانه روزانه بنیاد مهندسی

هر روز 8 محصول برتر بنیاد با تخفیف های

شگفت انگیز

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

محصولات منتخب تخفیف دارد بنیاد

تخفیف 10% الی 20% بر رو بیش از 400 محصول منتخب بنیاد تا پایان نوروز

بنیاد گیم | Bonyad Game

در بنیاد گیم بازی کنید، و برنده کد تخفیف 2% تا 30% محصولات بنیاد شوید و همچنین با توجه به خریدتان امتیاز برای خرید بعدی خود دریافت کنید

راهنمای بازی:

1- شروع بازی: کافیست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید. شما فقط می توانید روزانه 2 بار بازی کنید.

2- قوانین بازی: در صورتی که مهلت استفاده شما از گردونه به پایان رسید دیگر نمی توانید دوباره از گردونه استفاده نمایید،درصورتی که خلاف ان موضوع صورت گیرد تمامی کد های تخفیف شما باطل می گردد.

جوایز بازی:

1- پکیج کامل و ملزومات: کد تخفیف در نظر گرفته شده برای این پکیج ها 2%

2- پکیج های اقتصادی: کد تخفیف درنظر گرفته شده برای این پکیج ها 2%

3- تیترواژه (چاپی): کد تخفیف درنظر گرفته شده برای تیترواژه چاپی 30%

4- پکیج لیبل طلایی: کد تخفیف درنظر گرفته شده برای تیترواژه چاپی 20%

5- پکیج لیبل مقررات ملی: کد تخفیف درنظر گرفته شده برای تیترواژه چاپی 15%

6- در نهایت کد تخفیف 2% برای مامی محصولات نظام مهندسی در نظر گرفته شده.

بازی بنیاد
پکیج کامل و ملزومات
پکیج اقتصادی
تمامی محصولات
تیترواژه چاپی
پکیج لیبل طلایی
پکیج لیبل مقررات ملی

از تخـفیف هر روز با خـبر شو !

با وارد کردن شماره خود، هر روز از تخفیف های روزانه بنیاد مطلع شوید

عیدانه روزانه بنیاد مهندسی

هر روز 8 محصول برتر بنیاد با تخفیف های

شگفت انگیز

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

محصولات منتخب تخفیف دارد بنیاد

تخفیف 10% الی 20% بر رو بیش از 400 محصول منتخب بنیاد تا پایان نوروز

بنیاد گیم | Bonyad Game

در بنیاد گیم بازی کنید، و برنده کد تخفیف 2% تا 30% محصولات بنیاد شوید و همچنین با توجه به خریدتان امتیاز برای خرید بعدی خود دریافت کنید

راهنمای بازی:

1- شروع بازی: کافیست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید. شما فقط می توانید روزانه 2 بار بازی کنید.

2- قوانین بازی: در صورتی که مهلت استفاده شما از گردونه به پایان رسید دیگر نمی توانید دوباره از گردونه استفاده نمایید،درصورتی که خلاف ان موضوع صورت گیرد تمامی کد های تخفیف شما باطل می گردد.

جوایز بازی:

1- پکیج کامل و ملزومات: کد تخفیف در نظر گرفته شده برای این پکیج ها 2%

2- پکیج های اقتصادی: کد تخفیف درنظر گرفته شده برای این پکیج ها 2%

3- تیترواژه (چاپی): کد تخفیف درنظر گرفته شده برای تیترواژه چاپی 30%

4- پکیج لیبل طلایی: کد تخفیف درنظر گرفته شده برای تیترواژه چاپی 20%

5- پکیج لیبل مقررات ملی: کد تخفیف درنظر گرفته شده برای تیترواژه چاپی 15%

6- در نهایت کد تخفیف 2% برای مامی محصولات نظام مهندسی در نظر گرفته شده.

پکیج کامل و ملزومات
پکیج اقتصادی
تمامی محصولات
تیترواژه چاپی
پکیج لیبل طلایی
پکیج لیبل مقررات ملی