کتاب مبحث 14 (چهاردهم) لیبل گذاری شده مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

(دیدگاه 5 کاربر)

تولید کننده:

مشخصات:

نویسنده/ مترجم دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان
ناشر وزارت راه شهرسازی

مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

تعداد صفحات 222
سال چاپ 1402
نوبت چاپ 17
سال ویرایش 96 (مطابق با ویرایش اعلامی منابع آزمون مهر 1402 می‌باشد.)
نوبت ویرایش 3
شابک 9786001131721
سی‌دی ندارد
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

فروشندگان:

فروشنده:

بنیاد مهندسی ساختمان

آماده ارسال

86,900 تومان

با مشاوره تلفنی سریعتر بخرید!

پاسخگویی 24 ساعته و 7 روز هفته

پشتیبانی 24 ساعته

تضمین قیمت

تضمین کیفیت کالا

پرداخت امن از درگاه بانکی

کالا های مرتبط

توضیح کلی

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

تأسيسات مكانيكي

ویرایش سال (۱۳۹۶)

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان:

مقدمه ویرایش سوم 

تغييرات عمده در متن ويرايش حاضر نسبت به ويرايش قبلی را می توان به شرح زير برشمرد:

فصل اول

بند مربوط به حاكم بودن احكام قانوني ” قانون نظام مهندسی و كنترل سـاختمان و آئـين نامـة اجرائی آن” و مبحث دوم مقررات ملي سـاختمان” نظامـات اداری ” بـر الزامـات مقـرر شـده در مبحث چهاردهم اضافه شده‌است.

نگهداری تأسيسات به مبحث بيست و دوم مقررات ملي ارجاع شده‌است.

فصل دوم

تعاريف جديد اضافه شده و تعدادي از تعاريف موجود اصلاح شده‌است.

فصل سوم

– الزامات تخليه چگاليده دستگاه های گرمایی چگالشی با سوخت مايع يا گاز اضافه شده‌است.

– لزوم تأمين هوا و كنترل دمای فضاهای محل سكونت يا كار انسان اضافه شده‌است.

 فصل چهارم

– فاصله بازشوهای ورود هوا از معابر اصلاح شده و امكان باز شدن بازشوی هوا بـه پاسـيو تحـت شرايطی مجاز شناخته شده‌است.

– دوش، سالن های آرايش زنان و مكـان هـای ويـژه سـيگار كشـيدن در فضـاهای عمـومی بـه فضاهائی كه هوای آنها نبايد بازگردانی شود اضافه شده‌است.

– مقادير هوای ورودی از بيرون و هوای تخليه فضاهای مختلف و غلظت مونواكسيد كربن در تهويه پاركينگ ها بازنگری شده‌است.

فصل پنجم

– الزامات تخليه هوابی خشك شويی و تخليه هوای آشپزخانه های تجاری اصلاح شده‌است.

–  الزامات سيستم های بازيافت انرژی در سيستم های تخليه هوا اضافه شده‌است.

فصل ششم

– الزامات مربوط به پلنوم هوا بازنگري و به روز شده‌است.

– استاندارد های ساخت كانال های فلزی و غير فلزی مشخص شده‌است.

– الزامات صافی های هوا اضافه‌شده‌است.

– الزامات سيستم هاي آشكار ساز دود اضافه‌شده‌است.

– استاندارد عايق كاری داخل كانال و درج مشخصات روي عايق كانال اضافه‌شده‌است.

 فصل هفتم

– آبگرمكن از فصل هشتم به اين فصل منتقل شده و جدول استاندارد انواع آبگرمكن اضافه‌شـده‌است.

–  استانداردهای ديگ ها و پكيج های چگالشی اضافه‌شده‌است.

–  الزامات سيستم های كنترل ديگ ها به استاندارد ساخت ارجاع شده‌است.

– الزام درنظر گرفتن بارهای ناشی از زمين لرزه در طراحی و اجراي سيستم مهار دستگاه به سازه ساختمان اضافه شده‌است.

– الزام نصب سنسور جريان آب روي ديگ های نـوع كـويلی و TUBE WATER اضـافه شـده‌است.

فصل هشتم

-گرم كننده های تابشی وبرج خنك كن به مبحث اضافه شده‌است.

– الزامات تجهيزات رانده شده توسط موتور و توربين گاز اضافه شده‌است.

– نصب بخاری گازی بدون دودكش در واحد های مسكونی ممنوع شده‌است.

– استاندارد كوره هوای گرم كانالی با گرمكن برقی اضافه شده‌است.

فصل نهم

-اين فصل بر مبنای استانداردهای معتبر بازنگری و به روز شده‌است.

 فصل دهم

-استاندارد های لوله ها و فيتينگ ها به روز شده‌است.

– الزامات نصب لوله های دفنی به روز شده‌است.

– درمورد عـايق لولـه بـا توجـه بـه احتمـال يكسـان نبـودن الزامـات مباحـث ۱۴ و ۱۹ الزامـات سختگيرانه تر معيار قرارداده شده‌است.

–  لوله كشي گرمايش از كف اضافه شده‌است.

– لزوم در نظر گرفتن نيروهاي ناشي از زلزله به الزامات طراحي بست ها و تكيه گاه هـاي لولـه هـا اضافه شده‌است.

فصل يازدهم

– لزوم در نظر گرفتن نيروهاي ناشي از زلزله به الزامات طراحي بست ها و تكيه گاه هـاي دودكـش قائم و لولة رابط آن اضافه شده‌است.

– لزوم رعايت حداقل فاصلة ۳ متر بين حريم ملك و دهانةخروجي دودكش به الزامات اضافه شده‌است.

– رعايت حداقل ارتفاع دودكش به مقدار ۱۵۰۰ ميليمتر بـالاتر از بلندترين طوقه خروج دود مرتبط اضافه شده‌است.

– الزامات دودكش فلزی در داخل ساختمان اصلاح شده .

– الزامات عبور لولة رابط دودكش از ديوارها و تيغه های ساخته شده از مصالح سوختني و الزامات دودكش های بويلر هاي چگالشي اضافه شده‌است.

فصل دوازدهم

-اين فصل با توجه به استانداردهای معتبر بازنگري و به روز شده‌است.

– الزامات نصب مخازن سوخت در داخل ساختمان كامل تر شده‌است.

– الزامات سيستم گرمكن سوخت تكميل شده‌است.

– سيستم ديداری و شنيداری كنترل سطح مايع در مخازن سوخت اضافه شده‌است.

فصل سيزدهم

-مبرد های جديد اضافه شده‌است.

– تعويض هوای موتورخانة تبريد به روز شده‌است.

– طراحی سيستم لوله كشی بر مبناي استانداردهای معتبر الزامی شده‌است.

– در قسمت اجرای لوله كشی محدوديت موقعيت لوله ها دقيق تر مشخص شده‌است.

فصل چهاردهم

-اين فصل با عنوان سيستم های خورشيدی اضافه‌شده‌است.

فصل پانزدهم

-كاهش فاصلة مجاز كه قبلا در فصل چهاردهم آمده بود به فصل پانزدهم منتقل شده‌است.

پيوست ها

-جداول روز درجه حذف و پيوست ۱ به استانداردهاي مرجع اختصاص يافته‌است.

فهرست مبحث ۱۴

۱-۱۴ الزامات قانونی

۱-۱-۱۴ دامنه کاربرد

۲-۱-۱۴ تعاریف

۳-۱-۱۴ استانداردها

۴-۱-۱۴ تغییر مقررات

۵-۱-۱۴ ساختمان های موجود

۶-۱-۱۴ ساختمان های در حال ساخت

۷-۱-۱۴ توسعه، تغییر، تعمیر

۸-۱-۱۴ راهبری و نگهداری

۹-۱-۱۴ تغییر کاربری

۱۰-۱-۱۴ تخریب

۱۱-۱-۱۴ مصالح

۱۲-۱-۱۴ مدارک فنی

۱۳-۱-۱۴ بازرسی و آزمایش

۱۴-۱-۱۴ تطبیق نظامات اداری این مبحث با مبحث دوم

۲-۱۴ تعاریف

۱-۲-۱۴ کلیات

۲-۲-۱۴ فهرست تعاریف

۳-۱۴ مقررات کلی

۱-۳-۱۴ کلیات

۲-۳-۱۴ پلاک گذاری

۳-۳-۱۴ حفاظت ساختمان

۴-۳-۱۴ محل دستگاه ها

۵-۳-۱۴ نصب دستگاه ها

۶-۳-۱۴ فضاهای دسترسی

۷-۳-۱۴ تخلیه چگالیده

۸-۳-۱۴ تامین هوا و کنترل دما

۴-۱۴ تعویض هوا

۱-۴-۱۴ کلیات

۲-۴-۱۴ دهانه های ورود و تخلیه هوا

۳-۴-۱۴ تعویض هوای طبیعی

۴-۴-۱۴ تعویض هوای مکانیکی

۵-۱۴ تخلیه هوا

۱-۵-۱۴ کلیات

۲-۵-۱۴ الزامات تخلیه مکانیکی هوا

۳-۵-۱۴ تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا

۴-۵-۱۴ موتور و هواکش

۵-۵-۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه خانگی

۶-۵-۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه تجاری

۷-۵-۱۴ بازیافت انرژی

۶-۱۴ کانال کشی

۱-۶-۱۴ کلیات

۲-۶-۱۴ پلنوم

۳-۶-۱۴ طراحی و ساخت کانال

۴-۶-۱۴ نصب کانال هوا

۵-۶-۱۴ صافی های هوا

۶-۶-۱۴ سیستم های آشکارساز دود

۷-۶-۱۴ عایق کاری کانال هوا

۸-۶-۱۴ دمپر آتش

۷-۱۴ دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار

۱-۷-۱۴ کلیات

۲-۷-۱۴ آب گرم کن

۳-۷-۱۴ مخزن تحت فشار آب گرم مصرفی

۴-۷-۱۴ دیگ آب گرم و بخار

۵-۷-۱۴ لوازم اندازه گیری روی دیگ ها

۶-۷-۱۴ کنترل سطح پایین آب دیگ

۷-۷-۱۴ شیر اطمینان

۸-۷-۱۴ لوازم کنترل و ایمنی

۹-۷-۱۴ مخزن انبساط سیستم گرمایی

۸-۱۴ دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

۱-۸-۱۴ کلیات

۲-۸-۱۴ شومینه با سوخت جامد

۳-۸-۱۴ شومینه گازی

۴-۸-۱۴ بخاری نفتی با دودکش

۵-۸-۱۴ بخاری گازی با دودکش

۶-۸-۱۴ بخاری گازی بدون دودکش

۷-۸-۱۴ بخاری برقی

۸-۸-۱۴ کوره هوای گرم بدون کانال

۹-۸-۱۴ کوره هوای گرم کانالی

۱۰-۸-۱۴ گرم کننده برقی سونا

۱۱-۸-۱۴ کولر گازی و پمپ حرارتی

۱۲-۸-۱۴ کولر آبی

۱۳-۸-۱۴ گرم کننده تابشی

تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز

۱۵-۸-۱۴ برج های خنک کننده

۹-۱۴ تامین هوای احتراق

۱-۹-۱۴ کلیات

۲-۹-۱۴ تامین هوای احتراق از داخل ساختمان

۳-۹-۱۴ تامین هوای احتراق از خارج ساختمان

۴-۹-۱۴ تامین همزمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان

۵-۹-۱۴ تامین مکانیکی هوای احتراق

۶-۹-۱۴ دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق

۷-۹-۱۴ حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

۱۰-۱۴ لوله کشی

۱-۱۰-۱۴ دامنه کاربرد

۲-۱۰-۱۴ طراحی لوله کشی

۳-۱۰-۱۴ مصالح لوله کشی

۴-۱۰-۱۴ اجرای لوله کشی

۵-۱۰-۱۴ آزمایش

۶-۱۰-۱۴ عایق کاری

۱۱-۱۴ دودکش

۱-۱۱-۱۴ کلیات

۲-۱۱-۱۴ دودکش با مکش طبیعیک

۳-۱۱-۱۴ دودکش با مکش یا رانش مکانیکی

۴-۱۱-۱۴ دودکش مشترک برای چند دستگاه

۵-۱۱-۱۴ دودکش قائم فلزی

۶-۱۱-۱۴ دودکش قائم با مصالح بنائی

۷-۱۱-۱۴ دودکش شومینه

۸-۱۱-۱۴ لوله رابط دودکش

۱۲-۱۴ ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع

۱-۱۲-۱۴ کلیات

۲-۱۲-۱۴ مخزن سوخت مایع

۳-۱۲-۱۴ لوله کشی سوخت مایع

۴-۱۲-۱۴ آزمایش

۱۳-۱۴ تبرید

۱-۱۳-۱۴ کلیات

۲-۱۳-۱۴ مبردها

۳-۱۳-۱۴ طبقه بندی سیستم های تبرید از نظر احتمال نشت مبرد

۴-۱۳-۱۴ کاربرد سیستم های تبرید در ساختمان های مختلف

۵-۱۳-۱۴ الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

۶-۱۳-۱۴ الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید

۷-۱۳-۱۴ لوله کشی سیستم تبرید

۸-۱۳-۱۴ آزمایش در کارگاه

۱۴-۱۴ سیستم های خورشیدی

۱-۱۴-۱۴ کلیات

۲-۱۴-۱۴ نصب

۳-۱۴-۱۴ سیال واسط

۴-۱۴-۱۴ مصالح

۱۵-۱۴ کاهش فاصله مجاز

۱-۱۵-۱۴ دامنه کاربرد

۲-۱۵-۱۴ کلیات

۳-۱۵-۱۴ جدول کاهش مجاز

پیوست ۱ – استانداردهای مرجع کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

پیوست ۲  واژه نامه فارسی  انگلیسی

بنیاد مهندسی ساختمان

bonyadsite.com

توضیحات بیشتر

اطلاعات محصول

نویسنده/ مترجم دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان
ناشر وزارت راه شهرسازی

مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

تعداد صفحات 222
سال چاپ 1402
نوبت چاپ 17
سال ویرایش 96 (مطابق با ویرایش اعلامی منابع آزمون مهر 1402 می‌باشد.)
نوبت ویرایش 3
شابک 9786001131721
سی‌دی ندارد
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

کتاب مبحث 14 (چهاردهم) لیبل گذاری شده مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

(دیدگاه 5 کاربر)

با مشاوره تلفنی سریعتر بخرید!

پاسخگویی 24 ساعته و 7 روز هفته

کالا های مرتبط

درباره محصول

بخشی از کتاب

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

تأسيسات مكانيكي

ویرایش سال (۱۳۹۶)

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان:

مقدمه ویرایش سوم 

تغييرات عمده در متن ويرايش حاضر نسبت به ويرايش قبلی را می توان به شرح زير برشمرد:

فصل اول

بند مربوط به حاكم بودن احكام قانوني ” قانون نظام مهندسی و كنترل سـاختمان و آئـين نامـة اجرائی آن” و مبحث دوم مقررات ملي سـاختمان” نظامـات اداری ” بـر الزامـات مقـرر شـده در مبحث چهاردهم اضافه شده‌است.

نگهداری تأسيسات به مبحث بيست و دوم مقررات ملي ارجاع شده‌است.

فصل دوم

تعاريف جديد اضافه شده و تعدادي از تعاريف موجود اصلاح شده‌است.

فصل سوم

– الزامات تخليه چگاليده دستگاه های گرمایی چگالشی با سوخت مايع يا گاز اضافه شده‌است.

– لزوم تأمين هوا و كنترل دمای فضاهای محل سكونت يا كار انسان اضافه شده‌است.

 فصل چهارم

– فاصله بازشوهای ورود هوا از معابر اصلاح شده و امكان باز شدن بازشوی هوا بـه پاسـيو تحـت شرايطی مجاز شناخته شده‌است.

– دوش، سالن های آرايش زنان و مكـان هـای ويـژه سـيگار كشـيدن در فضـاهای عمـومی بـه فضاهائی كه هوای آنها نبايد بازگردانی شود اضافه شده‌است.

– مقادير هوای ورودی از بيرون و هوای تخليه فضاهای مختلف و غلظت مونواكسيد كربن در تهويه پاركينگ ها بازنگری شده‌است.

فصل پنجم

– الزامات تخليه هوابی خشك شويی و تخليه هوای آشپزخانه های تجاری اصلاح شده‌است.

–  الزامات سيستم های بازيافت انرژی در سيستم های تخليه هوا اضافه شده‌است.

فصل ششم

– الزامات مربوط به پلنوم هوا بازنگري و به روز شده‌است.

– استاندارد های ساخت كانال های فلزی و غير فلزی مشخص شده‌است.

– الزامات صافی های هوا اضافه‌شده‌است.

– الزامات سيستم هاي آشكار ساز دود اضافه‌شده‌است.

– استاندارد عايق كاری داخل كانال و درج مشخصات روي عايق كانال اضافه‌شده‌است.

 فصل هفتم

– آبگرمكن از فصل هشتم به اين فصل منتقل شده و جدول استاندارد انواع آبگرمكن اضافه‌شـده‌است.

–  استانداردهای ديگ ها و پكيج های چگالشی اضافه‌شده‌است.

–  الزامات سيستم های كنترل ديگ ها به استاندارد ساخت ارجاع شده‌است.

– الزام درنظر گرفتن بارهای ناشی از زمين لرزه در طراحی و اجراي سيستم مهار دستگاه به سازه ساختمان اضافه شده‌است.

– الزام نصب سنسور جريان آب روي ديگ های نـوع كـويلی و TUBE WATER اضـافه شـده‌است.

فصل هشتم

-گرم كننده های تابشی وبرج خنك كن به مبحث اضافه شده‌است.

– الزامات تجهيزات رانده شده توسط موتور و توربين گاز اضافه شده‌است.

– نصب بخاری گازی بدون دودكش در واحد های مسكونی ممنوع شده‌است.

– استاندارد كوره هوای گرم كانالی با گرمكن برقی اضافه شده‌است.

فصل نهم

-اين فصل بر مبنای استانداردهای معتبر بازنگری و به روز شده‌است.

 فصل دهم

-استاندارد های لوله ها و فيتينگ ها به روز شده‌است.

– الزامات نصب لوله های دفنی به روز شده‌است.

– درمورد عـايق لولـه بـا توجـه بـه احتمـال يكسـان نبـودن الزامـات مباحـث ۱۴ و ۱۹ الزامـات سختگيرانه تر معيار قرارداده شده‌است.

–  لوله كشي گرمايش از كف اضافه شده‌است.

– لزوم در نظر گرفتن نيروهاي ناشي از زلزله به الزامات طراحي بست ها و تكيه گاه هـاي لولـه هـا اضافه شده‌است.

فصل يازدهم

– لزوم در نظر گرفتن نيروهاي ناشي از زلزله به الزامات طراحي بست ها و تكيه گاه هـاي دودكـش قائم و لولة رابط آن اضافه شده‌است.

– لزوم رعايت حداقل فاصلة ۳ متر بين حريم ملك و دهانةخروجي دودكش به الزامات اضافه شده‌است.

– رعايت حداقل ارتفاع دودكش به مقدار ۱۵۰۰ ميليمتر بـالاتر از بلندترين طوقه خروج دود مرتبط اضافه شده‌است.

– الزامات دودكش فلزی در داخل ساختمان اصلاح شده .

– الزامات عبور لولة رابط دودكش از ديوارها و تيغه های ساخته شده از مصالح سوختني و الزامات دودكش های بويلر هاي چگالشي اضافه شده‌است.

فصل دوازدهم

-اين فصل با توجه به استانداردهای معتبر بازنگري و به روز شده‌است.

– الزامات نصب مخازن سوخت در داخل ساختمان كامل تر شده‌است.

– الزامات سيستم گرمكن سوخت تكميل شده‌است.

– سيستم ديداری و شنيداری كنترل سطح مايع در مخازن سوخت اضافه شده‌است.

فصل سيزدهم

-مبرد های جديد اضافه شده‌است.

– تعويض هوای موتورخانة تبريد به روز شده‌است.

– طراحی سيستم لوله كشی بر مبناي استانداردهای معتبر الزامی شده‌است.

– در قسمت اجرای لوله كشی محدوديت موقعيت لوله ها دقيق تر مشخص شده‌است.

فصل چهاردهم

-اين فصل با عنوان سيستم های خورشيدی اضافه‌شده‌است.

فصل پانزدهم

-كاهش فاصلة مجاز كه قبلا در فصل چهاردهم آمده بود به فصل پانزدهم منتقل شده‌است.

پيوست ها

-جداول روز درجه حذف و پيوست ۱ به استانداردهاي مرجع اختصاص يافته‌است.

فهرست مبحث ۱۴

۱-۱۴ الزامات قانونی

۱-۱-۱۴ دامنه کاربرد

۲-۱-۱۴ تعاریف

۳-۱-۱۴ استانداردها

۴-۱-۱۴ تغییر مقررات

۵-۱-۱۴ ساختمان های موجود

۶-۱-۱۴ ساختمان های در حال ساخت

۷-۱-۱۴ توسعه، تغییر، تعمیر

۸-۱-۱۴ راهبری و نگهداری

۹-۱-۱۴ تغییر کاربری

۱۰-۱-۱۴ تخریب

۱۱-۱-۱۴ مصالح

۱۲-۱-۱۴ مدارک فنی

۱۳-۱-۱۴ بازرسی و آزمایش

۱۴-۱-۱۴ تطبیق نظامات اداری این مبحث با مبحث دوم

۲-۱۴ تعاریف

۱-۲-۱۴ کلیات

۲-۲-۱۴ فهرست تعاریف

۳-۱۴ مقررات کلی

۱-۳-۱۴ کلیات

۲-۳-۱۴ پلاک گذاری

۳-۳-۱۴ حفاظت ساختمان

۴-۳-۱۴ محل دستگاه ها

۵-۳-۱۴ نصب دستگاه ها

۶-۳-۱۴ فضاهای دسترسی

۷-۳-۱۴ تخلیه چگالیده

۸-۳-۱۴ تامین هوا و کنترل دما

۴-۱۴ تعویض هوا

۱-۴-۱۴ کلیات

۲-۴-۱۴ دهانه های ورود و تخلیه هوا

۳-۴-۱۴ تعویض هوای طبیعی

۴-۴-۱۴ تعویض هوای مکانیکی

۵-۱۴ تخلیه هوا

۱-۵-۱۴ کلیات

۲-۵-۱۴ الزامات تخلیه مکانیکی هوا

۳-۵-۱۴ تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا

۴-۵-۱۴ موتور و هواکش

۵-۵-۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه خانگی

۶-۵-۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه تجاری

۷-۵-۱۴ بازیافت انرژی

۶-۱۴ کانال کشی

۱-۶-۱۴ کلیات

۲-۶-۱۴ پلنوم

۳-۶-۱۴ طراحی و ساخت کانال

۴-۶-۱۴ نصب کانال هوا

۵-۶-۱۴ صافی های هوا

۶-۶-۱۴ سیستم های آشکارساز دود

۷-۶-۱۴ عایق کاری کانال هوا

۸-۶-۱۴ دمپر آتش

۷-۱۴ دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار

۱-۷-۱۴ کلیات

۲-۷-۱۴ آب گرم کن

۳-۷-۱۴ مخزن تحت فشار آب گرم مصرفی

۴-۷-۱۴ دیگ آب گرم و بخار

۵-۷-۱۴ لوازم اندازه گیری روی دیگ ها

۶-۷-۱۴ کنترل سطح پایین آب دیگ

۷-۷-۱۴ شیر اطمینان

۸-۷-۱۴ لوازم کنترل و ایمنی

۹-۷-۱۴ مخزن انبساط سیستم گرمایی

۸-۱۴ دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

۱-۸-۱۴ کلیات

۲-۸-۱۴ شومینه با سوخت جامد

۳-۸-۱۴ شومینه گازی

۴-۸-۱۴ بخاری نفتی با دودکش

۵-۸-۱۴ بخاری گازی با دودکش

۶-۸-۱۴ بخاری گازی بدون دودکش

۷-۸-۱۴ بخاری برقی

۸-۸-۱۴ کوره هوای گرم بدون کانال

۹-۸-۱۴ کوره هوای گرم کانالی

۱۰-۸-۱۴ گرم کننده برقی سونا

۱۱-۸-۱۴ کولر گازی و پمپ حرارتی

۱۲-۸-۱۴ کولر آبی

۱۳-۸-۱۴ گرم کننده تابشی

تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز

۱۵-۸-۱۴ برج های خنک کننده

۹-۱۴ تامین هوای احتراق

۱-۹-۱۴ کلیات

۲-۹-۱۴ تامین هوای احتراق از داخل ساختمان

۳-۹-۱۴ تامین هوای احتراق از خارج ساختمان

۴-۹-۱۴ تامین همزمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان

۵-۹-۱۴ تامین مکانیکی هوای احتراق

۶-۹-۱۴ دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق

۷-۹-۱۴ حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

۱۰-۱۴ لوله کشی

۱-۱۰-۱۴ دامنه کاربرد

۲-۱۰-۱۴ طراحی لوله کشی

۳-۱۰-۱۴ مصالح لوله کشی

۴-۱۰-۱۴ اجرای لوله کشی

۵-۱۰-۱۴ آزمایش

۶-۱۰-۱۴ عایق کاری

۱۱-۱۴ دودکش

۱-۱۱-۱۴ کلیات

۲-۱۱-۱۴ دودکش با مکش طبیعیک

۳-۱۱-۱۴ دودکش با مکش یا رانش مکانیکی

۴-۱۱-۱۴ دودکش مشترک برای چند دستگاه

۵-۱۱-۱۴ دودکش قائم فلزی

۶-۱۱-۱۴ دودکش قائم با مصالح بنائی

۷-۱۱-۱۴ دودکش شومینه

۸-۱۱-۱۴ لوله رابط دودکش

۱۲-۱۴ ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع

۱-۱۲-۱۴ کلیات

۲-۱۲-۱۴ مخزن سوخت مایع

۳-۱۲-۱۴ لوله کشی سوخت مایع

۴-۱۲-۱۴ آزمایش

۱۳-۱۴ تبرید

۱-۱۳-۱۴ کلیات

۲-۱۳-۱۴ مبردها

۳-۱۳-۱۴ طبقه بندی سیستم های تبرید از نظر احتمال نشت مبرد

۴-۱۳-۱۴ کاربرد سیستم های تبرید در ساختمان های مختلف

۵-۱۳-۱۴ الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

۶-۱۳-۱۴ الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید

۷-۱۳-۱۴ لوله کشی سیستم تبرید

۸-۱۳-۱۴ آزمایش در کارگاه

۱۴-۱۴ سیستم های خورشیدی

۱-۱۴-۱۴ کلیات

۲-۱۴-۱۴ نصب

۳-۱۴-۱۴ سیال واسط

۴-۱۴-۱۴ مصالح

۱۵-۱۴ کاهش فاصله مجاز

۱-۱۵-۱۴ دامنه کاربرد

۲-۱۵-۱۴ کلیات

۳-۱۵-۱۴ جدول کاهش مجاز

پیوست ۱ – استانداردهای مرجع کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

پیوست ۲  واژه نامه فارسی  انگلیسی

بنیاد مهندسی ساختمان

bonyadsite.com

توضیحات بیشتر

مشخصات

اطلاعات کلی

نویسنده/ مترجم دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان
ناشر وزارت راه شهرسازی

مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

تعداد صفحات 222
سال چاپ 1402
نوبت چاپ 17
سال ویرایش 96 (مطابق با ویرایش اعلامی منابع آزمون مهر 1402 می‌باشد.)
نوبت ویرایش 3
شابک 9786001131721
سی‌دی ندارد
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

توضیحات بیشتر

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده اند

دیدگاه کاربران

برای خرید راحت تر

نظرات (5)
5
5 نقد و بررسی
5
0
0
0
0

5 دیدگاه برای کتاب مبحث 14 (چهاردهم) لیبل گذاری شده مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

پاکسازی فیلتر
 1. مهدوی

  یکی از مباحث اصلی تاسیسات مکانیکی و مطابق با چیزی که میخواستم

  0
  0
 2. لیلا زنگنه

  از مباحث مهمی هستش که لازم هست هر مهندسی از این مبحث مطالعه داشته باشه

  0
  0
 3. محمد پور

  عالی و با کیفیت و دقیق

  0
  0
  • Store manager بنیاد مهندسی ساختمان

   سلام و عرض ادب
   سپاس از انرژی مثبت شما

 4. سیروس ولی زاده

  از مهم ترین کتاب های ازمون هست … حتما مطالعه بشه چند دور … ممنونم از تامین به موقع کتاب

  0
  0
 5. محمد عبدی

  بسیار راضی بودم هم از لحاظ اطلاع رسانی و هم از لحاظ کیفیت کتاب ها از زحمات شما سپاسگزارم

  0
  0
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده اند