رامپ و ضوابط انواع رامپ

رامپ چیست؟

رامپ سطح شیبداری است که دوسطح را که با یکدیگر اختلاف ارتفاع دارند به همدیگر مرتبط می سازد. در برخی از پل های هوایی عابر پیاده، بیمارستانها و …، برای سهولت حرکت اشخاص و نیز جا به جا کردن وسایلی مانند تخت بیمارستان یا صندلی چرخدار، از رامپ استفاده می شود. برای ورود به پارکینگ ، رامپ به اشکال مستقیم مدور و دوطرفه ساخته می شود.

 شیب رامپ:

 

 

رامپ ها برحسب مقدار شیب به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

 •  رامپ با شیب کم: در این دسته از رامپها زاویه بین خط شیب و خط افق حداکثر 6 درجه (نسبت 10 درصد) خواهد بود.
 •  رامپ با شیب متوسط: در این رامپ ها زاویه بین خط شیب و خط افق 6 تا 10 درجه (نسبت 10 تا 16 درصد) است.
 •  رامپ با شیب زیاد: در این رامپ ها زاویه خط شیب و خط افق 10 تا 24 درجه (16 تا 40 درصد) است.

شیب مطلوب رامپ برای حرکت انسان پیاده 10 درصد می باشد.

انواع رامپ:

1- ضوابط رامپ های عابر پیاده در اماکن عمومی

 

 

در طراحی رامپ های عابر پیاده که در اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند، رعایت ضوابط زیر الزامی است:

 • -حداقل عرض رامپ 120 سانتیمتراست.
 • -برای رامپ ای تا طول 3 متر، حداکثر شیب 8 درصد است.
 • -در رامپ های با طول بیش از 3 متر، برای هر متر افزایش طول، 5 سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و 5/0 درصد از شیب آن کاسته شود.
 • -حداکثر طول مجاز رامپ (بدون پاگرد) 9 متر می باشد. در هر 9 متر طول رامپ، باید یک پاگرد به طول حداقل 150 سانتیمتر پیش بینی شود.
 • -نصب میله دستگرد(دست انداز) در طرفین رامپ الزامی است. ارتفاع میله دستگرد از کف رامپ برای اشخاص نشسته 75، اشخاص ایستاده 85 و برای کودکان 60 سانتیمتر باشد.
 • -کف سطح شیبدار باید غیر لغزنده ، ثابت ، سخت و صاف باشد.
 • -سطح شیبدار نباید دارای شیب عرضی باشد.
 • -در صورتی که سطح شیبدار در هوای آزاد واقع شود باید به طریقی طراحی گردد که از جمع شدن آب در سطوح حرکت جلوگیری شود.
 • -قطر یا عرض میله دستگرد باید بین 5/3 تا 4 سانتیمتر باشد.
 • -باید فاصله بین میله دستگرد و دیوار حداقل 4 سانتیمتر باشد.
 • -اگر میله دستگرد در فرورفتگی دیوار نصب شده باشد. باید عمق فضای تورفته حداقل 5/7 سانتیمتر و حداقل 45 سانتیمتر بالای میله ادامه داشته باشد.
 • -لازم است میله دستگرد در کنار سطح شیبدار حداقل 30 سانتیمتر از ابتدا و انتهای آن پیشامده تر بوده و موازی کف باشد.
 • -در کناره های عرضی و پاگرد سطح شیبدار پیش بینی لبه محافظ، حداقل به ارتفاع 5 سانتیمتربا رنگ متضاد با محیط به نحوی که مانع لغزش استفاده کننده گردد، الزامی است.
 ضوابط رامپ در فضاهای شهری(رامپ جدول) :

رامپ جدول سطح شیبدار کوتاهی است که با بریدن یا افزودن برجدول ایجاد می شود. در طراحی این رامپ ها در نظر گرفتن ضوابط زیر الزامی است:

 • حداکثر شیب رامپ جدول هایی با طول کمتر از یک متر، 15 درصد است و رامپ جدول های با بیش از یک متر طول تابع مقررات سطوح شیبدار خواهند بود. در رامپ جدول هایی که دارای بریدگی در دو طرف هستند حداکثر شیب بریدگیها باید 10 درصد باشد.
 • رامپ جدول نباید در مسیر حرکت و توقف اتومبیل پیشروی داشته باشد.
 • حداقل عرض رامپ جدول به استثنای بریدگیهای کناری آن 90 سانتیمتر باشد.
 • در صورتی که رامپ جدول به صورت قطری و یا گوشه ای در محل تقاطعها قرار گیرد، باید دارای فضای آزاد 120 سانتیمتر در داخل خط کشی عابر پیاده باشد.
 • در صورتی که رامپ جدول در امتداد خط کشی عابر پیاده قرار داشته باشد، باید حداقل 120 سانتیمتر فضای آزاد در داخل خط کشی عابر پیاده قرار بگیرد.
 • در صورتی که رامپ جدول قطری دارای بریدگی کناری باشد، این بریدگیها باید 60 سانتیمتر و به صورت خط مستقیم در هر دو طرف جدول در داخل خط کشی عابر پیاده قرار داشته باشند.

ضوابط رامپ های دسترسی به پارکینگ :

 

 

رعایت ضوابط زیر در طراحی رامپ های دسترسی به پارکینگ ضروری است:

 • حداکثر شیب رامپ 15% است.
 • حداقل عرض رامپ برای ساختمان که حداکثر از 25 واحد تشکیل شده است، 5/3 متر می باشد و اگر تعداد واحدهایش از 25 باشد، عرض رامپ5 متر در نظرگرفته شود. در صورتیکه راه های رورودی و خروجی پارکینگ جدا از هم باشند، عرض هر کدام 5/3 متر باشد.
 • شیب عرضی رامپ (بخصوص رامپهای مدور) بین 5/1 تا 3 درصد در نظر گرفته شود.
 • ورودی پارکینگ باید در محلی پیش بینی شود که ارتفاع آن از کف تمام شده تا زیر سقف حداقل 80/1 متر باشد.

جزئیات اجرایی در ساختن رمپ:

عواملی که کف سازی محکم و مقاومی را برای رامپ به خصوص برای پارکینگ ماشین ایجاب می نماید به این شرح است:

 • ترمز شدید ماشین ها
 •  سایش های مکانیکی
 •  سایش های هیدرولیکی
 •  عوامل جوی مانند برف، باران و یخ بندان.

بنیاد مهندسی ساختمان

Bonyadsite

 

 

 

 • Operator231
 • بهمن 27, 1401
 • 35 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

دسته بندی ها

سبد خرید

درحال بارگذاری ...