وی با تاکید بر اینکه صنعت احداث هم جدا از این قضیه نیست، توضیح داد: ما هم باید این همگرایی را بین تمام ارکان و اجزای این چرخه ساخت‌ و ساز ایجاد کنیم، اما متاسفانه صنعت احداث به‌ویژه در بخش ساخت‌ و ساز شهری دچار پراکندگی است و خدمات مهندسی به شیوه‌های مختلف در حال ارائه است.

ریاحی با بیان اینکه در بخش‌ های مختلف ساخت‌ و ساز به‌ صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم، خاطر نشان کرد: ما بسیاری از روش‌ها را از سال‌ها پیش پایه‌گذاری کرده‌ایم و بر همان مبنا نیز عمل می‌کنیم، به طوری که در همه بخش‌ های چرخه ساخت‌ و ساز به صورت مجزا عمل می‌کنیم و یکپارچگی و همگرایی وجود ندارد.

دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه از مغفول ماندن بخش طراحی و اجرا در ساخت‌ و سازهای شهری انتقاد کرد و گفت: بخش طراحی و اجرا مورد غفلت قرار گرفته است. در صورتی که یکپارچگی در این حوزه باعث می‌شود طراحان، تولیدکنندگان و سازندگان ما در کنار یکدیگر قرار بگیرند و این اتحاد و کنار هم قرار گرفتن این عناصر مزایای چشمگیری دارد.

ایشان با اشاره به لزوم تقویت شرکت‌های طراحی و ساخت گفتند: تقویت این شرکت‌ها باعث می‌شود تا گام‌های بسیار بهتری در حوزه صنعت ساختمان برداریم و اگر شرکت‌های طراحی و ساخت در کنار هم قرار بگیرند سرعت اجرای پروژه‌ها بالاتر می‌رود و کمک می‌کند صرفه‌جویی در هزینه‌ها ایجاد شود. همچنین مدیریت پروژه‌های صنعت ساختمان را می‌توانیم بهبود ببخشیم. از طرفی خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها افزایش می‌یابد. در همان حال حاکم شدن نگاه اجرایی سازنده در طراحی می‌تواند نقش موثری در کاهش تعارضات داشته باشد.

بنیاد مهندسی ساختمان

Bonyadsite