طرح جامع شهری چیست؟

طرح جامع شهری چیست؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

طرح جامع شهری چیست؟

طرح جامع شهری، به طور خلاصه یک راهنمای بلندمدت برای مسائل مربوط به ساخت و سازها و اولویت‌های شهری است که الزامات و ضوابط مربوط به این امور در آن ارائه می‌گردد.

طرح جامع شهری چند سال آینده را برنامه‌ریزی می‌کند؟

طرح جامع شهری خط مشی 10 ساله برای توسعه و برنامه‌ریزی شهر ارائه می‌نماید.

مراحل تدوین طرح جامع شهری چیست؟

1. تدوین مبانی

2. تدوین ایده کلی طرح توسعه

3. تدقیق و تکمیل طرح توسعه

4. انجام هماهنگی‌های لازم با مشاوران مربوطه

طرح جامع توسط چه کسی تصویب می‌شود؟

تصویب طرح جامع از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است.

مقیاس نقشه‌های طرح جامع چیست؟

مقیاس این نقشه‌ها معمولاً 1:10000 و 1:5000 می‌باشد.

در طرح جامع شهری برای کدام کاربری‌ها خط مشی و برنامه‌ریزی ارائه می‌شود؟

کاربری‌های بهداشتی، آموزشی، فضای سبز و غیره.

گزارش طرح جامع شامل چه اطلاعاتی است؟

گزارش طرح جامع، شامل اطلاعاتی در زمینه‌های متنوع جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، کاربری اراضی، شبکه معابر، تاسیسات زیرساختی شهری و غیره می‌باشد.

طرح جامع چه امکاناتی فراهم می‌آورد؟

  1. شناسایی و اصلاح هماهنگی‌های مربوط به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت.
  2. افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌هایمتنوع.
  3. درک بهتر برنامه‌ریزی شهری توسط مردم.
  4. مشخص نمودن اولویت‌بندی‌های متنوع.
  5. کمک به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مشخص و قاطعانه شهری.

اولین قدم برای تهیه طرح جامع چیست؟

اثبات نیاز به چنین طرحی برای شهر، اولین قدم در این زمینه است.

آیا طرح جامع تغییرناپذیر است؟

خیر، طرح جامع بر اساس ضرورت قابل تجدیدنظر ست.

در طرح جامع برای کدام قطعات زمین برنامه‌ریزی انجام می‌شود؟

در طرح جامع شهری، برای تمام قطعات  و زمین‌ها برنامه‌ریزی و آن‌ها تعیین تکلیف می‌شوند.

برای دریافت راهنمایی بیشتر  با شماره  02166426822  و 09206426822  تماس حاصل فرمایید.