طرح هادی چیست؟

طرح هادی چیست؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

طرح هادی چیست؟

به طور خلاصه، طرح هادی برنامه و راهنمایی است که گسترش شهر یا روستا را ساماندهی می‌نماید.

طرح هادی توسط کدام نهاد تهیه می‌شود؟

طرح هادی توسط نهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و تدوین می‌شود.

طرح هادی برای چه مدت اعتبار دارد؟

طرح هادی معمولاً برای مدت پنج یا ده سال معتبر است.

مزایای تدوین طرح هادی چیست؟

باز زنده سازی و مدیریت توسعه و بهبود روستاها و شهرها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی  و کالبدی از جمله مزایای تهیه و تدوین طرح هادی است.

انواع طرح هادی کدام است؟

طرح هادی روستایی و طرح هادی شهری.

انواع نقشه طرح هادی چیست؟

نقشه‌های طرح هادی به دو دسته رسمی و پشتیبان تقسیم می‌شوند.

نقشه رسمی طرح هادی چیست؟

نقشه‌های رسمی طرح هادی شامل نقشه‌های کاربری اراضی،معابر و تقاطع‌ها و غیره می‌باشد.

نقشه پشتیبان طرح هادی چیست؟

نقشه‌های پشتیبان طرح هادی شامل نقشه جایگاه نقش روستا در سلسله‌مراتب تقسیمات کالبدی طرح فرادست، نقشه الگوی جریان مبادلات اقتصادی در وضع موجود و غیره می‌باشد.

مراحل تهیه و تدوین طرح هادی چیست؟

1. مطالعه و شناخت وضع موجود

2. تحلیل وضع موجود

3. ارائه طرح هادی

انواع زمین در طرح هادی چیست؟

1. اراضی داخل بافت

2. اراضی الحاقی به بافت

3. اراضی خارج از بافت

منظور از اراضی داخل بافت چیست؟

این زمین‌ها و اراضی به دلیل قرار گرفتن در داخل طرح هادی به راحتی می‌توانند صاحب مجوزهای قانونی متنوع شوند و این امر، ساخت و ساز در این عرصه‌ها را بسیار آسان می‌نماید.

منظور از اراضی الحاقی به بافت چیست؟

منظور از این اراضی، بخشی است که ساخت و ساز در آن به دلیل قرار نداشتن در بافت اصلی، می‌بایست با پرداخت‌هزینه‌های متنوع و کسب مجوزات قانونی انجام شود.

منظور از اراضی خارج از بافت چیست؟

اراضی خارج از بافت بخشی است که هرگونه ساخت و ساز در این بخش‌ها به دلیل قرار نداشتن در بافت اصلی ممنوع می‌باشد.

برای دریافت راهنمایی بیشتر  با شماره  02166426822  و 09206426822  تماس حاصل فرمایید.