شعب بنیاد مهندسی ساختمان در ایران

فروشگاه شماره یک

نمایندگی:

نشانی:

تلفن:

تهران

تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، خیابان گردآفرید، مجتمع مهندسی ارتش

021-66426822

فروشگاه شماره دو

نمایندگی:

نشانی:

تلفن:

قم

نمایندگی قم: بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه اول، واحد 151

025-37733663

دفتر پشتیبانی

نمایندگی:

نشانی:

تلفن:

قم

قم، بلوار امین، ارگ سالاریه، ساختمان گلزار، طبقه چهارم، واحد 12

021-66426822