کتاب های دانشگاهی

نمایش دادن همه 66 نتیجه

مرتب سازی بر اساس:

پکیج 4 جلدی ایمنی در ساختمان

1,039,000 تومان

سیمی کردن کتاب

25,000 تومان

آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان

309,000 تومان

کتاب اجزاء و اجرای ساختمان

199,000 تومان

کتاب حقوق ساخت

229,000 تومان

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

279,000 تومان

کتاب اصول و مبانی مهندسی پل

349,000 تومان

روسازی بتن غلتکی

142,900 تومان

کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000

519,000 تومان

کتاب مقاومت مصالح (۱)

432,900 تومان

کتاب مهاربندهای واگرا

142,900 تومان

کتاب مکانیک خاک

259,000 تومان

کتاب بتن‌های الیافی

103,900 تومان

کتاب بارگذاری و تحلیل سازه‌

179,000 تومان

کتاب دینامیک لرزه‌ای سازه‌ها

103,900 تومان

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

174,900 تومان

کتاب مقدمه‌ای بر مکانیک سنگ

389,000 تومان

کتاب آنالیز و طراحی روسازی

559,000 تومان

کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

156,900 تومان

کتاب روسازی راه (Pavement Engineering)

189,000 تومان

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

223,900 تومان

نمایش دادن همه 66 نتیجه

پکیج 4 جلدی ایمنی در ساختمان

1,039,000 تومان

سیمی کردن کتاب

25,000 تومان

آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان

309,000 تومان

کتاب اجزاء و اجرای ساختمان

199,000 تومان

کتاب حقوق ساخت

229,000 تومان

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

279,000 تومان

کتاب اصول و مبانی مهندسی پل

349,000 تومان

روسازی بتن غلتکی

142,900 تومان

کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000

519,000 تومان

کتاب مقاومت مصالح (۱)

432,900 تومان

کتاب مهاربندهای واگرا

142,900 تومان

کتاب مکانیک خاک

259,000 تومان

کتاب بتن‌های الیافی

103,900 تومان

کتاب بارگذاری و تحلیل سازه‌

179,000 تومان

کتاب دینامیک لرزه‌ای سازه‌ها

103,900 تومان

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

174,900 تومان

کتاب مقدمه‌ای بر مکانیک سنگ

389,000 تومان

کتاب آنالیز و طراحی روسازی

559,000 تومان

کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

156,900 تومان

کتاب روسازی راه (Pavement Engineering)

189,000 تومان

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

223,900 تومان