کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری

ناموجود
با خرید این محصول 57 امتیاز دریافت کنید.
محصول موجود نیست!متاسفانه محصول فعلا موجود نمی باشد.
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری
شناسه محصول: 9786001684883

بزودی موجود می شود!از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری

ویزه آزمون نظام مهندسی معماری اجرا- معماری نظارت
محتوا کتاب شامل :
مجموعه کامل از سوالات مشابه و استاندارد مرتبط با رشته معماری نظارت و اجرا از سایر رشته‌ها : شامل سوالات رشته‌های : معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی

کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده معماری

مقدمه کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده معماری :

کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری نيز در چند سال اخیر، افزایش تعداد داوطلبان آزمون نظام مهندسی باعث شده است که سطح سؤالات این آزمون نسبت به سالیان گذشته بالاتر رفته و تست‌های مفهومی‌ و نکته‌ دارتری در این آزمون مطرح گردند. مهمترین مشکل مهندسان گرامی در این آزمون، کمبود وقت است.
همانطور که می‌دانید مهندسان معماری و عمران جهت شرکت در آزمون‌های نظام مهندسی در صلاحیت‌های معماری اجرا، معماری نظارت و عمران اجرا باید علاوه بر مباحث تخصصی رشته‌های مربوط به خود در این صلاحیت‌ها، به مباحث تخصصی رشته‌های تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان نیز آشنایی داشته باشند.

بنابراین نیاز به مرجعی دارند که آنها را در مطالعه و آمادگی برای آزمون‌های این رشته‌ها آماده نماید.

از این رو با توجه به تجربیات متعدد اینجانب در آزمون‌های ادوار گذشته و تدریس بیش از ۱۹ سال در این مباحث، این کتاب ارزشمند برای قبولی در آزمون می‌باشد.

در ضمن در این کتاب سعی شده است مـجمـوعـه‌ای کامـل از سـؤالات مشـابه و اسـتاندارد از سـایر رشتـه‌هـای مرتبـط، شامل سؤالات رشتـه‌های: معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و … تهیه و تحت عنوان سؤالات طبقه‌بندی شده با پاسخ‌های تشریحی پیشکش حضور داوطلبان محترم گردد.

استفاده از این کتاب و مطالب آن بدون شک راهگشای مناسبی جهت پاسخگویی صحیح‌تر به سؤالات در آزمون نظام مهندسی پیش رو می‌باشد.

فهرست کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده معماری:

سوالات طبقه‌بندی معماری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تأسیسات برقی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات برقی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات‌برقی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تأسیسات‌برقی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تأسیسات‌مکانیکی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تأسیسات‌مکانیکی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تأسیسات مکانیکی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عماری مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری راهنمای جوش و اتصالات جوشی

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری راهنمای جوش و اتصالات جوشی

سوالات طبقه‌بندی عمران جوش و اتصالات جوشی

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران جوش و اتصالات جوشی

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی رشته‌ عمران وتاسیسات برقی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی رشته‌ عمران وتاسیسات برقی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات برقی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات برقی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات برقی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات برقی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

سؤالات طبقه‌بندی عمران و تأسیسات برقی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران و تأسیسات برقی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه بندی معماری مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه بندی معماری مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران، تأسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات تالیفی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تالیفی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی معماری مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌ بندی تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مکانیکی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات طبقه‌بندی عمران و تاسیسات برقی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات طبقه‌بندی عمران و تاسیسات برقی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

منابع و مآخذ کتاب بانک جامع سوالات طبقه‌بندی شده رشته معماری

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی, مهندس فاطمه رسولی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

494

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

2

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رحلی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

بزودی موجود می شود!