روسازی بتن غلتکی

15
با خرید این محصول 14 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول روسازی بتن غلتکی
شناسه محصول: 9786001684104
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

روسازی بتن غلتکی

كتاب روسازی بتن غلتکی

در ذیل سرفصل ها و چکیده ای از كتاب روسازی بتن غلتکی را مشاهده می نمایید:

• مقدمه از صنعت حمل و نقل مرتبط با كتاب روسازی بتن غلتکی

صنعت حمل و نقل نقش بسزای در رشد و شكوفايی كشورها دارد. امروزه اين صنعت، جزء لاينفك و ركن اصلی توسعه اقتصادی هر كشور محسوب می‌گردد. از اين رو، بدون وجود شبكه حمل و نقل مناسب و به روز، تصور توسعه اقتصادی همه جانبه ممكن نمی‌باشد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در توليد ناخالص داخلی رقم قابل توجهی بوده و طی ساليان گذشته روند رو به رشدی داشته است. در اين ميان سهم ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل جادهای بيش از ساير زير بخش‌ها بوده و همواره بيش از نود درصد سهم ارزش افزوده آن را به خود اختصاص داده است.

• انتخاب نوع روسازی و فاکتورهای مورد نیاز

انتخاب نوع روسازی راه‌ها، محوطه‌های صنعتی و پاركينگ‌ها هيچگاه دستوری الزام آور نداشته است. اما برای انتخاب نوع روسازی بايد فاكتورهای فنی و اقتصادی از قبيل نوع و حجم ترافيك، هزينه ساخت، مقاومت خاك، شرايط آب و هوايی، مواد و مصالح مورد استفاده، ملاحظات ساخت، تعمير و نگهداری و مسائل زيست محيطی در نظر گرفته شود.

• علت روند رو به رشد استفاده از روسازی بتن غلتکی در ایران

يكي از انواع روسازی كه امروزه در بسياری از كشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است، روسازی بتن غلتكی می‌باشد. در ايران به دليل ارزان بودن قير و مواد نفتی، اين روسازی تاكنون مورد توجه فعالان بخش ساخت و توسعه راه‌های كشور قرار نداشته است. با اين حال با توجه به كم شدن منابع نفتی و حذف يارانه‌ی قير و در نتيجه افزايش هزينه روسازی آسفالتی، لزوم استفاده از روسازی‌های بتنی در كشور نياز به بررسی و توجهی ويژه دارد.  از اين رو، كمبود منابع داخلی معتبر در زمينه روسازی بتن غلتكی و نياز دانشجويان به اطلاعات به روز در اين زمينه، انگيزهای بزرگ برای جمع‌آوری و نگارش كتاب روسازی بتن غلتکی مهم گرديده است.

• روسازی بتن غلتکی چیست؟

روسازی بتن غلتكی نوعی روسازی بتنی می‌باشد كه از مخلوطی سفت و نسبتاً خشك از سنگدانه‌ها، مواد سيمانی و آب تشكيل می‌شود. اين مخلوط توسط دستگاه‌های متداول روسازی آسفالتی پخش و پس از آن توسط غلتك ويبرهای كوبيده و متراكم می‎‌گردد كه مخلوط پخش شده، سرانجام بعد از سخت شدن در اثر واكنش هيدراتاسيون سيمان، به بتن تبديل می‌شود.

• كتاب روسازی بتن غلتکی كه در هشت فصل با موضوعات زیر تدوين گرديده:

فصل اول به آشنايی با كليات و مفاهيم اوليه روسازی بتن غلتكی پرداخته است. پس از معرفی مواد و مصالح مورد نياز در فصل دوم، فصل سوم خواص و عملكرد اين روسازی را تشريح نموده كه در ادامه، فصل چهارم نيز به نحوه طرح اختلاط اين روسازی اختصاص يافته است. در فصل پنجم دستورالعمل‌های آزمايشگاهی ارائه گرديده و فصل ششم نحوه طراحی سازهای (ضخامت) روسازی بتن غلتكی به روش‌های مختلف را بيان كرده است. فصل هفتم ساخت، اجرا و بهره‌برداری روسازی بتن غلتكی را به صورت مفصل ارائه نموده كه در انتها، فصل هشتم به معرفی انواع خرابی‌های اين روسازی و نحوه تعمير و نگهداری آن اختصاص داده شده است.

فهرست مطالب كتاب روسازی بتن غلتکی

فصل اول: کلیات

اهداف فصل اول
۱-۱- معرفی
۱-۲- بتن غلتکی
۱-۳- تاريخچه بتن غلتکی
۱-۴- روسازی‌های بتنی
۱-۵- انواع روسازی بتنی
۱-۵-۱- روسازي بتنی ساده درزدار (JPCP)
۱-۵-۲- روسازی بتنی مسلح درزدار (JRCP)
۱-۵-۳- روسازی بتنی پيوسته (CRCP)
۱-۵-۴- روسازی بتنی پيش تنيده (PCP)
۱-۶- جايگاه بتن غلتکی در روسازی‌های بتنی
۱-۷- روسازی بتن غلتکی
۱-۷-۱- کاربردهای روسازی بتن غلتکی
۱-۷-۲- مزایای روسازی بتن غلتکی
۱-۷-۳- معایب روسازی بتن غلتکی
خلاصه فصل اول
سؤالات فصل اول
فصل دوم: مصالح مصرفی و مواد افزودنی
اهداف فصل دوم
۲-۱- معرفی
۲-۲- سنگدانه
۲-۳- مواد سيمانی
۲-۴- آب
۲-۵- افزودنی‌ها
۲-۵-۱- خاکستر بادی
۲-۵-۲- دوده سيليس
خلاصه فصل دوم
سؤالات فصل دوم

فصل سوم: خواص و عملکرد روسازی بتن غلتکی

اهداف فصل سوم
۳-۱- معرفی
۳-۲- مقاومت‌های مکانيکی
۳-۲-۱- مقاومت فشاری
۳-۲-۲- مقاومت کششی برزيلی
۳-۲-۳- مقاومت خمشی
۳-۲-۴- مقاومت برشی
۳-۳- مدول الاستيسيته
۳-۴- رفتار خستگی
۳-۵- نفوذپذیری و مقاومت در برابر یخ‌زدگی
۳-۶- انتقال بار
۳-۷- اتصال بین لایه‌ها (مقاومت چسبندگی بین لایه‌ها)
۳-۸- بافت سطحی
۳-۹- کارآيی
۳-۱۰- جرم حجمی و درجه تراکم
۳-۱۱- همواری
خلاصه فصل سوم
سؤالات فصل سوم
فصل چهارم: طرح اختلاط
اهداف فصل چهارم
۴-۱- معرفی
۴-۲- طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی
۴-۳- الزامات کلی طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی
۴-۳-۱- تعیین مقاومت مشخصه طرح
۴-۳-۲- تعيين دانه‌بندی مصالح سنگی
۴-۳-۳- تعيين چگالی اشباع، درصد جذب آب مصالح و درصد رطوبت قابل تبخير مصالح سنگی
۴-۳-۴- تعيين عيار سيمان طرح
۴-۳-۵- تعيين نسبت آب به سيمان
۴-۴- طرح اختلاط با استفاده از آزمایش روانی بتن
۴-۴-۱- مقدمه
۴-۴-۲- مراحل طرح اختلاط
۴-۵- طرح اختلاط با استفاده از روش تراکم خاك
۴-۵-۱- مقدمه
۴-۵-۲- مراحل طرح اختلاط
خلاصه فصل چهارم
سؤالات فصل چهارم

فصل پنجم: دستورالعمل‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بـررسـی خـواص بتـن غلتـکی روســازی

اهداف فصل پنجم
۵-۱- معرفی
۵-۲- تعیین درصد رطوبت قابل تبخیر مصالح سنگی بر اساس استانداردASTM C566-97
۵-۳- تعيين کارآيی و زمان VB نمونه‌های بتن غلتکي روسازی (با استفاده از ميز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1170
۵-۴- ساخت نمونه‌های استوان‌های بتن غلتکی روسازی (با استفاده از ميز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1176
۵-۵- تعيين نسبت آب به سيمان بتن غلتکی روسازی به روش تراکم اصلاح شده بر اساس استاندارد ASTM D1557
۵-۶- آزمایش‌های مورد استفاده در بحث روسازی بتن غلتکی
خلاصه فصل پنجم
سؤالات فصل پنجم

فصل ششم: روش‌های طراحی ضخامت روسازی بتن غلتکی

اهداف فصل ششم
۶-۱- معرفی
۶-۲- طراحی ضخامت به روش ارتش آمريکا
۶-۲-۱- انتقال بار
۶-۲-۲- متغيرهای طراحی
۶-۲-۳- طراحی ضخامت روسازی
۶-۲-۴- تعيين مدول عکس‌العمل بستر (k)
۶-۲-۵- ترافيک
۶-۲-۵-۱- اثر ترافيک بر روي طراحی ضخامت روسازی
۶-۲-۵-۲- ارزيابی ترافيک
۶-۲-۶- وسايل نقليه زنجيردار
۶-۲-۷- طراحی ضخامت روسازی چند لايه‌ای
۶-۳- طراحی ضخامت به روش PCA
۶-۳-۱- مقاومت مشخصه
۶-۳-۲- مقاومت خمشی – مدول گسیختگی
۶-۳-۳- مدول الاستيسيته
۶-۳-۴- رفتار خستگی
۶-۳-۵- اصول طراحی
۶-۳-۶- مراحل طراحی ضخامت
۶-۳-۷- طراحي برای ترافيک ترکيبی
۶-۳-۸- اصلاح ضخامت براي محورهای مرکب (تاندوم)
۶-۳-۹- اثر تغييرات مدول الاستيسيته
۶-۴- طراحی ضخامت به روش آشتو (براي سطوح صلب)
۶-۴-۱- عوامل مؤثر در طرح روسازی
۶-۴-۲- طراحی ضخامت روسازی
۶-۴-۲-۱- تعيين مدول مؤثر عکس‌العمل بستر
۶-۴-۲-۲- تعيين ضخامت صفحه بتنی
۶-۵- طراحی ضخامت به روش ACI
۶-۵-۱- مقدمه
۶-۵-۲- تنش‌های روسازی
۶-۵-۳- بارهای ترافيکی
۶-۵-۴- تقويت بستر
۶-۵-۵- ويژگي‌های بتن
۶-۵-۶- طراحی ضخامت
۶-۵-۶-۱- اساس طراحی
۶-۵-۶-۲- منبع جداول ضخامت
خلاصه فصل ششم
سؤالات فصل ششم

فصل هفتم: ساخت، اجرا و بهره‌برداری روسازی بتن غلتکی

اهداف فصل هفتم از كتاب روسازی بتن غلتکی
۷-۱- توليد بتن غلتکي روسازی
۷-۱-۱- معرفی
۷-۱-۲- کنترل و نگهداری مواد و مصالح بتن غلتکی روسازی
۷-۱-۳- جداشدگی و بررسی مصالح دانه‌ای
۷-۱-۴- کارخانه‌های اختلاط بتن غلتکی روسازی
۷-۱-۴-۱- تولید منقطع
۷-۱-۴-۲- کارخانه‌های جريان پيوسته
۷-۱-۵- بچينگ و نظارت
۷-۱-۶- سطوح توليد
۷-۲- اجرای بتن غلتکی روسازی
۷-۲-۱- معرفی
۷-۲-۲- آماده‌سازی بستر، زیر اساس و لایه اساس
۷-۲-۳- انتقال بتن غلتکی روسازی
۷-۲-۴- آزمون‌های آزمايشگاهی و صحرايی
۷-۲-۵- ساخت آزمايشی (نوارهای تست)
۷-۲-۶- پخش بتن غلتکی روسازی
۷-۲-۷- تراکم
۷-۲-۸- اجرای منهول‌ها
۷-۲-۹- الگوهای غلتک زنی – تراکم باند اول
۷-۲-۱۰- درز ساخت طول
۷-۲-۱۰-۱- غلتک زنی درز ساخت طولی تازه
۷-۲-۱۰-۲- غلتک زنی درز ساخت طولی سرد
۷-۲-۱۱- درز ساخت عرضی
۷-۲-۱۲-ایجاد درز (برش) در سطح روسازی
۷-۲-۱۳- عمل‌آوری و محافظت روسازی
۷-۲-۱۳-۱- عمل‌آوری
۷-۲-۱۳-۲- عمل‌آوری و حفاظت در آب و هوای سرد
۷-۲-۱۳-۳- حفاظت از روسازی در مقابل باران
۷-۲-۱۴- توان افتتاح زود هنگام روسازی بر روی ترافیک
۷-۲-۱۵- تضمین کیفیت و کنترل کيفيت
خلاصه فصل هفتم
سؤالات فصل هفتم

فصل هشتم از كتاب روسازی بتن غلتکی: خرابی‌ها، تعمير و نگهداری روسازی بتن غلتکی

اهداف فصل هشتم
۸-۱- معرفی
۸-۲- خرابی‌ها
الف) ترکيدگی/ کمانش
ب) شکستگی گوشه
ج) پکيدگی گوشه
د) پکيدگی لبه
ه) ترک خوردگی دوام (نوع “D”)
و) پلکانی شدن
ز) آسيب دیدگی درزگيری
ح) ترک خوردگی خطی (ترک‌های طولی ، عرضی و قطری)
ط) صيغلی شدن دانه‌ها
ی) بيرون پريدگی
ک) پامپينگ
ل) سوراخ شدگی
م) پوسته پوسته شدن، ترک خوردگی سطحی و شن زدگی
ن) ترک انقباضی
۸-۳- درزبندی
۸-۳-۱- درزبندی درزها و اتصالات
۸-۳-۲- درزبندی زيرين روسازی و تسطيح
الف) درزبنديی زيرين روسازی
ب) تسطيح
۸-۴- تعمير عمقی روسازی بتنی
الف) تعیین مکان تعمير
ب) آماده‌سازی ناحيه تعمير
ج) اجراي بتن
۸-۵- روکش
۸-۶- تمهیدات ویژه پاکسازی و محافظت سطح روسازی پارکينگ‌ها
الف) پاشيدن مواد ساينده
ب) تمیزکننده‌های شيميايی
۸-۷- ایجاد بافت سطحی روسازی
۸-۷-۱- مقدمه
۸-۷-۲- تراش سطح روسازی
۸-۷-۲-۱- مقدمه
۸-۷-۲-۲- مزاياي تراش سطح
مزایای تراش ریز
مزایای تراش درشت
۸-۷-۲-۳- معايب و محدوديت‌های تراش سطح
خلاصه فصل هشتم
سؤالات فصل هشتم

مراجع لاتین

مراجع فارسی كتاب روسازی بتن غلتکی

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

دکتر سید علی صحاف, مهندس روح الله براتی, مهندس محمد کریمی گوغری

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

176

سال چاپ

1401

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۴۹,۶۰۰تومان ۱۷۴,۶۰۰