کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها

24
با خرید این محصول 15 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 24 تیر 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها
شناسه محصول: 9786001687143
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها

مشتمل بر :

قانون مالیات برارزش افزوده
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها

 

در کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها علاوه بر اینکه تمام مستندات قانونی ذکر شده در متن «قــانـــون درآمـــد پــایـــدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و آیین‌نامه‌های اجرای آن، در قالب ضمائم مرتبط گردآوری و درج گردیده، موارد مورد اشاره در سطور ضمائم نیز، در قالب پی‌نوشت‌ها ارائه شده‌است.

از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) انتخاب عناوین مشخص و متناسب با متن همه ماده‌ها.

۲) استخراج کلیدواژه‌های ترکیبی و مفهومی از متن کتاب.

۳) عدم نیاز جهت رجوع به منابع دیگر، در رابطه با موضوعات آن.

۴) درج عناوین قوانین و مقررات، مقابل شماره ماده‌ها در کل کتاب.

۵) تشریح کامل واژگان تخصصی؛ به صورت پاورقی‌های مستمر و ممتد.

مشتمل بر :

قانون مالیات برارزش افزوده

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

فهرست مطالب کتاب

مقدمه

بخش اول / قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۱-۱-قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها  مصوب ۰۱/۰۴/۱۴۰۱
۱-۲-قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌هـا

بخش دوم / آیین‌نامه‌های اجرایی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۲-۱-آییـن‌نـامـه مـالــی مــوضـوع مـاده۱ قـانـون  درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها  مصوب ۱۰/۱۲/۱۴۰۱
۲-۲-آیین‌نامه مالی موضوع ماده۱  قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۲-۳-آیین‌نـامه اجـرایـی تبصـره مــاده۱ قــانــون  درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۳/۱۲/۱۴۰۱
۲-۴-آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده۱  قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

بخش سوم / قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳-۱-قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰
۳-۲-قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰
۳-۳-فصل اول‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: تعاریف و کلیات
۳-۴-فصل دوم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
۳-۵-فصل سوم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: معافیت‌ها
۳-۶-فصل چهارم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
۳-۷-فصل پنجم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
۳-۸-فصل ششم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات کالاهای خاص
۳-۹-فصل هفتم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات‌ها و عوارض خاص
۳-۱۰-فصل هشتم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: جریمه‌ها
۳-۱۱-فصل نهم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: تخصیص، انتقال و توزیع مالیات.
۳-۱۲-فصل دهم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: سایر مقررات

بخش چهارم / ضمائم مرتبط با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۴-۱-ضمائم مرتبط با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۴-۲-ضمیمه شماره ۱ (قانون مجازات اسلامی، مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ با اصلاحات)
۴-۳-ضمیمه شماره ۲ (ماده۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶)
۴-۴-ضمیمه شماره ۳ (ماده۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹)
۴-۵-ضمیمه شماره ۴ (موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶)
۴-۶-ضمیمه شماره ۵ (آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۹۴)
۴-۷-ضمیمه شماره ۶ (آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی)
۴-۸-ضمیمه شماره ۷ (دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری)
۴-۹-ضمیمه شماره ۸ (قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی)
۴-۱۰-قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۸۱
‌۴-۱۱-فصل اول قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: تعاریف
‌۴-۱۲-فصل دوم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
‌۴-۱۳-فصل سوم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مراجع ذی‌صلاح
‌‌۴-۱۴-فصل چهارم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: تضمین و انتقال سرمایه خارجی
‌۴-۱۵-فصل پنجم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
‌۴-۱۶-فصل ششم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: حل و فصل اختلافات
‌۴-۱۷-فصل هفتم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات نهایی
۴-۱۸-ضمیمه شماره ۸-۱ (آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب
۴-۱۹-فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:‌ تعاریف
۴-۲۰-فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: روش‌ها و ضوابط پذیرش
۴-۲۱-فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: نظام پذیرش
۴-۲۲-فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی
۴-۲۳-فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
۴-۲۴-فصل ششم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای
۴-۲۵-فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات عمومی
۴-۲۶-ضمیمه شماره ۹ (اعضا و وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی)
۴-۲۷-ضمیمه شماره ۱۰ (ماده۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹)

بخش پنجم / ضمائم مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده

۵-۱-ضمائم مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵-۲-ضمیمه شماره ۱۱ (ماده۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه)
۵-۳-ضمیمه شماره ۱۲  (ماده۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
۵-۴-ضمیمه شماره ۱۳ (موادی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و  سامانه مؤدیان)
۵-۵-ضمیمه شماره ۱۴ (موادی از قانون امور گمرکی،  مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰)

بخش ششم / پی‌نوشت‌های مرتبط با ضمائم

۶-۱-پی‌نوشت‌های مرتبط با ضمائم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۶-۲-پی‌نوشت شماره ۱ (ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات)
۶-۳-پی‌نوشت شماره ۲ (ماده۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)
۶-۴-پی‌نوشت شماره ۳ ماده۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱)
۶-۵-پی‌نوشت شماره ۴ (ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
۶-۶-پی‌نوشت شماره ۵ (موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴)
۶-۷-پی‌نوشت شماره ۶ (موادی از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه)

کلیدواژه

منابع و مآخذ

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس محمد عظیمی آقداش

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

224

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رقعی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۵۸,۷۹۰تومان ۱۹۸,۷۹۰