کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی

21
با خرید این محصول 86 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 27 تیر 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی
شناسه محصول: 9786001682322
پاک کردن
از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی

مهندس عزیز توجه فرمایید به دلیل حجم بالای سفارش کتاب های کارشناسی رسمی؛ پردازش و آماده سازی سفارشات شامل این محصول طی ۲ روز کاری بعد از ثبت سفارش شما انجام می گردد.

کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی

ویژه آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه

کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی:

 فهرست مطالب کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی

بخش اول: قانون ثبت اسناد و املاک 

۱-۱-تشكیلات اداری ثبت
۱-۲-ثبت عمومی
۱-۳-اعلان ثبت و تحدید حدود
۱-۴-اعتراض
۱-۵-آثار ثبت
۱-۶-ثبت اسناد
۱-۷-مواد عمومی
۱-۸-آثار ثبت اسناد
۱-۹-در امانت اسناد
۱-۱۰-دفاتر اسناد رسمی
۱-۱۱-اجرای مفاد اسناد رسمی
۱-۱۲-جرایم و مجازات
۱-۱۳-تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
۱-۱۴-مواد مخصوصه
۱-۱۵-قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت‌ و قانون دفاتر رسمی‌
۱-۱۶-قانون ‌اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ ‌

بخش دوم: آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک 

۲-۱-دفاتر ثبت اسناد و املاك
۲-۲-در شماره‌گذاری املاك وتوزیع اظهارنامه
۲-۳-درخواست ثبت
۲-۴-آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود
۲-۵-اعتراض
۲-۶-ثبت املاك در دفتر املاك
۲-۷-آیین‌نامه‌ها:
۱-قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
۲-اجرائی قانون اصلاح مواد۱ و۲ و۳
۳-اجرائی تبصره۳ ماده۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸
۴-ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی

بخش سوم: بخشنامه‌های ثبتی 

۳-۱-تقاضای ثبت املاك دولتی
۳-۲-درخواست ثبت و تحدید حدود سهام مجهول‌المالک
۳-۳-درخواست ثبت معادن و زمین شامل معدن
۳-۴-رعایت ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش در قبول ثبت اراضی
۳-۵-اظهارنامه ثبتی و درخواست ثبت ملك
۳-۶-تسهیل در امر قبول تقاضای ثبت
۳-۷-درخواست ثبت قبرستان‌های عمومی و بستر مسیل‌ها
۳-۸-تكمیل اظهارنامه‌های ثبتی
۳-۹-نحوه ثبت غیرمنقول بر اساس حكم دادگاه
۳-۱۰-عدم قبول تقاضای ثبت انهار طبیعی و سیلاب‌ها
۳-۱۱-اماكن باستانی
۳-۱۲-تقاضای ثبت، تحدید یا تفكیك حدود اراضی مجاور املاك
۳-۱۳-قبول تقاضای ثبت
۳-۱۴-تقاضای ثبت اراضی مجاور ساحلی
۳-۱۵-چگونگی ادامه عملیات ثبتی توأم با انتقال ملك
۳-۱۶-ثبت ملك متوفای بلاوارث به نام دولت
۳-۱۷-نحوه تعیین پلاك ثبتی
۳-۱۸-اصلاح ماده یك آیین‌نامه قانون ثبت
۳-۱۹-دفتر آمار و اظهارنامه
۳-۲۰-اضافه شدن دفتر آمار و ثبت اظهارنامه
۳-۲۱-ابطال اسناد مالكیت املاك موضوع حكم نهائی دادگاه
۳-۲۲-تعقیب جریان ثبتی- موضوع دادنامه دادگاه املاك واگذاری
۳-۲۳-تقاضای ثبت موضوع دادنامه دادگاه املاك واگذاری
۳-۲۴-تكلیف متصدی تنظیم اظهارنامه و آگهی‌ها و تطبیق آگهی‌ها
۳-۲۵-تنظیم دفاتر جهت آگهی‌های ثبتی(نوبتی و تحدیدی) و اجرائی
۳-۲۶-دفتر آگهی‌های ثبتی و اجرائی
۳-۲۷-تعیین مسئول آگهی‌های ثبتی
۳-۲۸-طرز ارسال آگهی‌های به روزنامه و درج آن
۳-۲۹-درج تاریخ انتشار نوبت اول آگهی در نوبت بعد
۳-۳۰-آگهی الصاقی
۳-۳۱-تطبیق آگهی پس از انتشار
۳-۳۲-آگهی تحدیدی اختصاصی
۳-۳۳-انعكاس عبارت آگهی‌های ثبتی در پرونده
۳-۳۴-ارسال یك نسخه آگهی به اداره كل مطبوعات- وزارت ارشاد
۳-۳۵-نحوه قید آگهی‌های ثبتی در صورت‌مجلس تحدیدی
۳-۳۶-مجلد نمودن آگهی‌های نوبتی و تحدیدی
۳-۳۷-تكالیف رؤسای ثبت
۳-۳۸-استرداد دعوی اعتراض
۳-۳۹-اعتراضی به تحدید حدود توسط مالكین مشاعی
۳-۴۰-عدم ثبت بیش از یك واقعه در یك صفحه دفاتر ارسالی به مركز
۳-۴۱-ثبت خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی
۳-۴۲-تكمیل دفاتر املاك
۳-۴۳-تنظیم و نگهداری دفتر نماینده املاك
۳-۴۴-تبدیل اسناد مالكیت مشاعی به یك جلد
۳-۴۵-امضای سند مالكیت و دفتر املاك
۳-۴۶-صدور سند مالكیت زمین به نام وارث
۳-۴۷-نحوه صدور سند مالكیت باقیمانده و المثنی
۳-۴۸-ثبت ملك به ‌نام ارتش طبق دادنامه قطعی
۳-۴۹-تبدیل حد به کوچه و اصلاح سند مالكیت
۳-۵۰-ذكر ابنیه مستحدثه در اسناد مالكیت اراضی
۳-۵۱-اعاده دادرسی و خوداری از صدور سند مالكیت
۳-۵۲-تقاضای دادسرا در صدور سند مالكیت وثیقه به نام دولت
۳-۵۳-متمم اسناد مالكیت
۳-۵۴-صدور سند مالكیت بعد از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی
۳-۵۵-نگاهداری سند مالكیت و تحریر آن
۳-۵۶-تجمیع
۳-۵۷-ارزش ملك در سند مالكیت
۳-۵۸-تسهیل در مورد اسناد مالكیتی كه پلمپ آن مفقود گردیدهاست.
۳-۵۹-منع قید حقابه در اظهارنامه و سند مالكیت و اسناد و انتقال
۳-۶۰-نحوه ابطال سند مالكیت المثنی
۳-۶۱-صدور سند مالكیت برای تمام طبقات آپارتمان
۳-۶۲-مرجع رسیدگی به اعتراض مالكان آپارتمان‌ها
۳-۶۳-مهر نمودن پاسخ استعلامیه‌های ثبتی اعم از كامپیوتری و غیره
۳-۶۴-ارسال پاسخ به مراجع قضائی راجع به‌وثائق معرفی شده
۳-۶۵-نحوه پاسخ به استعلامات ثبتی
۳-۶۶-املاك بند (ز)
۳-۶۷-بازداشت و رقع بازداشت از ملك
۳-۶۸-توقیف مالك
۳-۶۹-ثبت بازداشت
۳-۷۰-نحوه عمل بایگانی‌ها
۳-۷۱-ثمن اعیانی
۳-۷۲-حق احداث اعیانی برای غیر
۳-۷۳-تغییر وضعیت ثبت اعیانی
۳-۷۴-تعیین مشخصات اراضی وزارت دفاع
۳-۷۵-فقدان پرونده‌های ثبتی
۳-۷۶-اعلام موضوع فقدان پرونده‌های ثبتی به دادسرا
۳-۷۷-تنظیم سند معاملات املاك مزروعی
۳-۷۸-معافیت معاملات اصلاحات ارضی از حقوق دیوانی
۳-۷۹-صورت‌مجلس تفكیكی
۳-۸۰-امتناع از تسلیم سند مالكیت
۳-۸۱-اراضی و املاك منتقل شده به زارعین
۳-۸۲-ثبت خلاصه معاملات
۳-۸۳دستور پرداخت به‌جای قبض اقساطی و تسلیم خلاصه معامله
۳-۸۴-تسلیم قبوض اقساطی و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده
۳-۸۵-تبدیل چك نقدی قسط اول به قبض سپرده
۳-۸۶-صدور سند مالكیت املاك مورد اعتراض
۳-۸۷-نحوه رسیدگی و اجرای تبصره ۳ قانون ترتیب رسیدگی
۳-۸۸-توضیح فراز سوم از صورت‌جلسه اداره حقوقی وزارت دادگستری
۳-۸۹-اراضی موات
۳-۹۰-عدم پذیرش ثبت جنگل‌ها به نام اشخاص
۳-۹۱-نحوه صدور سند مالكیت منابع ملی شده
۳-۹۲-نحوه صدور سند مالكیت ارضی موات به نام دولت
۳-۹۳-جنگل و مرتع
۳-۹۴-ثبت غیرقانونی املاك مجاور موات
۳-۹۵-همكاری با ادارات اوقاف
۳-۹۶-نحوه ثبت و صدور سند مالكیت اراضی موقوفه
۳-۹۷-رعایت حریم راه‌آهن
۳-۹۸-عملیات تحدید حدود پس از تجدید آگهی نوبتی
۳-۹۹-تعیین حدود توسط نماینده به تنهایی
۳-۱۰۰-تبعیت از مجاور
۳-۱۰۱-دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز
۳-۱۰۲-تحدید حدود- تفكیك حدود
۳-۱۰۳-جنگل عمومی و مراتع و موات
۳-۱۰۴-تجدید تحدید
۳-۱۰۵-تحدید املاك مفروز كه دارای مشاعات است.
۳-۱۰۶-اصلاح وضع املاك
۳-۱۰۷-تفكیك اراضی مسیر لوله‌های نفت و گاز
۳-۱۰۸-تفكیك ملكی كه فاقد متراژ و نقشه است.
۳-۱۰۹-تفكیك ملك فاقد بنا و ملكی كه تحدید نشده
۳-۱۱۰-افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول‌المالک است
۳-۱۱۱-اجرای حكم افراز دادگاه
۳-۱۱۲-چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن
۳-۱۱۳-تفكیك عرصه بر اساس تملك اعیانی
۳-۱۱۴-تعیین حدود و نقشه‌برداری املاك و اراضی
۳-۱۱۵-تفكیك اعیان‌ها
۳-۱۱۶-نحوه تفكیك املاك
۳-۱۱۷-اشتباه در نوبت اول آگهی‌های نوبتی
۳-۱۱۸-تفویض اختیار در مورد اشتباهات ثبتی
۳-۱۱۹-تفویض اختیار هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی
۳-۱۲۰-گزارش اختلاف و اشتباهات ثبتی
۳-۱۲۱-نحوه ارسال گزارش به هیأت نظارت
۳-۱۲۲-نحوه اجراء ماده ۱۴۹ قانون ثبت در مورد اضافه مساحت
۳-۱۲۳-گزارش برای اصلاح حدود- مساحت- طول اضلاع
۳-۱۲۴-نحوه عمل و حدود اختیارات و وظایف هیأت‌های نظارت
۳-۱۲۵-نحوه تهیه گزارش به هیأت نظارت
۳-۱۲۶-ضرورت قید بازداشت یا رهن بودن ملك در گزارش‌های ارسالی
۳-۱۲۷-نحوه عمل هیأت‌های نظارت در صدور رأی
۳-۱۲۸-قید بندهای ماده ۲۵ در آراء صادره هیأت نظارت
۳-۱۲۹-چگونگی و دقت در تهیه گزارش واحدهای ثبتی
۳-۱۳۰-ارسال گزارشات واحدها به ثبت مناطق
۳-۱۳۱-وظایف مدیران مناطق و رؤسای واحدها و حسابداری
۳-۱۳۲-محو آثار و علائم مربوط به رژیم گذشته
۳-۱۳۳-رسیدگی به وضع صندوق
۳-۱۳۴-نحوه استرداد وجوه اضافه وصولی
۳-۱۳۵-ارسال پرونده به مراجع قضائی
۳-۱۳۶-دادن سواد اوراق پرونده ثبتی
۳-۱۳۷-دادن رونوشت و گواهی
۳-۱۳۸-گزارش اشكالات و تخلفات پرونده ثبتی
۳-۱۳۹-كمیسیون مشورتی ادارات اوقاف
۳-۱۴۰-طرز تشكیل و نگهداری پرونده‌ها
۳-۱۴۱-أخذ رسید در مقابل دادن پرونده
۳-۱۴۲-مهندس و ارزیاب ثبت
۳-۱۴۳-خلیج فارس
۳-۱۴۴-آمار اراضی و مستغلات و فرم نمونه ۵ دفتر تشكیلات
۳-۱۴۵-آمار درآمد
۳-۱۴۶-آمار عملكرد و فعالیت‌ها
۳-۱۴۷-حق‌الثبت و بقایای ثبتی ملك در جریان ثبت
۳-۱۴۸-حق‌الثبت موضوع ماده ۱۰۴ مكرر
۳-۱۴۹-أخذ دو برابر حق‌الثبت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت
۳-۱۵۰-تعویض اسناد مالكیت برگی به كتابچه‌ای و بهای آن
۳-۱۵۱-هزینه سفر و فوق‌العاده نماینده و نقشه‌بردار
۳-۱۵۲-استعلام از طرف مراجع قضائی
۱-هزینه تفكیك ملك مفروز به حكم دادگاه
۲-هزینه تفكیك
۳-هزینه تفكیك باقیمانده
۳-۱۵۳-بدهی ثبتی املاك موقوفه تحت تصدی سازمان اوقاف
۱-معافیت دولت از پرداخت حق‌الثبت
۲-معافیت شهرداری از دو صدی پنجاه حق‌الثبت
۳-معافیت فروش املاك مورد اجاره به زارعین از حق‌الثبت
۴-معافیت ادارات دولتی و سازمان اصلاحات ارضی
۳-۱۵۴-هزینه مقدماتی تقاضای ثبت مراتع و جنگل‌ها

بخش چهارم: عملیات ثبتی 

۴-۱-روش ابطال اسناد مالكیت قبلی و صدور سند مالكیت جدید
۴-۲-روش ابطال سند مالكیت المثنی
۴-۳-روش اجرای احكام افراز صادره از مراجع قضائی
۴-۴-روش اجرای ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک
۴-۵-روش اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک
۴-۶-روش اصلاح حد به كوچه
۴-۷-روش افراز املاك
۴-۸-روش رفع تزاحم و تعارض
۴-۹-روش بازداشت املاك ثبت شده
۴-۱۰-روش بازداشت املاك جاری(ثبت نشده)
۴-۱۱-روش بازداشت سرقفلی
۴-۱۲-روش تبدیل اسناد مالكیت مشاعی به یك سند
۴-۱۳-روش تجمیع حدود املاك
۴-۱۴-روش تحدید حدود عمومی
۴-۱۵-روش تشكیل پرونده المثنی برای املاك فرعی مجزی شده
۴-۱۶-روش تشكیل پرونده ثبتی المثنی
۴-۱۷-روش تعویض اسناد مالكیت غیرقابل استفاده
۴-۱۸-روش تفكیك املاك
۴-۱۹-روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی
۴-۲۰-روش تهیه پاسخ استعلام املاك جاری
۴-۲۱-روش تهیه و انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی
۴-۲۲-روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی
۴-۲۳-روش تهیه و انتشار آگهی‌های نوبتی
۴-۲۴-روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ‌نامه‌های املاك ثبت شده
۴-۲۵-روش ثبت و صدور اسناد مالكیت ثبت شده
۴-۲۶-روش رسیدگی به اسناد مالكیتی كه معارض اعلام می‌‌‌‌شوند
۴-۲۷-روش رسیدگی به اعتراض آگهی‌های موضوع ماده ۱۶
۴-۲۸-روش رسیدگی نسبت به ادعای اشخاص
۴-۲۹-روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده
۴-۳۰-روش صدور سند مالكیت اعیانی
۴-۳۱-روش صدور سند مالكیت المثنی
۴-۳۲-روش صدور سند مالكیت املاك جاری
۴-۳۳-روش صدور سند مالكیت به نام وارث
۴-۳۴-روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)
۴-۳۵-روش وصول و ضبط خلاصه معاملات

بخش پنجم: دعاوی و اشتباهات ثبتی 

۵-۱-دعاوی مربوط به ثبت املاک
۵-۲-اعتراض به ثبت اصل ملك
۵-۳-حق اعتراض به ثبت
۵-۴-مهلت اعتراض به ثبت
۵-۵-مرجع اعتراض به ثبت
۵-۶-شرایط دادخواست اعتراض به ثبت
۵-۷-ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض به ثبت
۵-۸-اثر فوت و حجر معترض در ثبت
۵-۹-تجدید دادخواست اعتراض به ثبت
۵-۱۰-موارد سقوط دعوی اعتراض در ثبت
۵-۱۱-اعتراض به تحدید حدود
۵-۱۲-حق اعتراض به تحدید
۵-۱۳-مهلت اعتراض به تحدید
۵-۱۴-مرجع تقدیم اعتراض به حدود
۱-اعتراض به حقوق ارتفاقی
۲-اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸
۳-اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵ قانون
۵-۱۵-هیأت موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه
۵-۱۶-دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد
۵-۱۷-دعاوی مربوط به اسناد مالكیت معارض
۵-۱۸-دعوائی مربوط به اشتباهات ثبتی
۵-۱۹-دعوی ابطال سند مالكیت
۵-۲۰-دعوی اعتراض افرازی
۵-۲۱-دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا
۵-۲۲-شكایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن سند
۵-۲۳-فهرست‌ اشتباهات‌ ثبتی‌
۱-اشتباهات‌ مؤثر در آگهی‌های‌ نوبتی
۲-اشتباهات‌ غیرمؤثر در آگهی‌های‌ نوبتی
۳-اشتباهات‌ مؤثر در آگهی‌ تحدیدی‌
۴-اشتباهات‌ غیرمؤثر در آگهی‌ تحدیدی‌
۵-اشتباهات‌ در عملیات‌ ثبتی‌
۶-اشتباهات‌ در املاك‌ ثبت‌ شده‌
۵-۲۴-امور متفرقه‌

بخش ششم: قوانین و مقررات 

۶-۱-اصولی از قانون اساسی
۱-موادی از قانون مدنی
۲-موادی از قانون مجازات اسلامی
۳-موادی از قانون شهرداری‌ها
۶-۲-قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك
۱-موادی از قانون اراضی شهری
۲-موادی از قانون زمین شهری
۶-۳-قانون تملك آپارتمان‌ها
۶-۴-قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشاع‌
۶-۵-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد
۶-۶-آیین‌نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالكیت معارض ‌
۶-۷-آیین‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشاع‌
۶-۸-آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
۶-۹-موادی از لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی ‌
۱-حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال‌های عمومی، آبرسانی
۲-حریم خطوط انتقال نیروی برق
۳-حریم راه‌آهن و راه‌ها
۴-حریم فرودگاه‌ها
۶-۱۰-ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه‌ها

بخش هفتم: نقشه‌برداری 

۷-۱-واحدهای طول
۷-۲-واحدهای مساحت
۷-۳-مساحی
۷-۴-تعیین مساحت زمین از روی نقشه
۷-۵-خطای كرویت زمین در نقشه‌برداری
۷-۶-محاسبه مساحت و محیط بیضی
۷-۷-ابعاد نقشه
۷-۸-نقشه
۷-۹-جهت شمال
۷-۱۰-گرای یا آزیموت
۷-۱۱-مق
۷-۱۲-انواع مقیاس
۷-۱۳-خطوط منحنی میزان
۷-۱۴-مشخصات خطوط منحنی میزان
۷-۱۵-راهنمای علایم قراردادی نقشه
۷-۱۶-زایچه نقشه
۷-۱۷-رنگ‌های نقشه
۷-۱۸-شیب‌ها
۷-۱۹-نقشه‌های كاداستر
۷-۲۰-نقشه‌های شهری و شهرسازی

بخش هشتم: تفکیک و افراز 

۸-۱-ضوابط و مقررات تفکیک
۸-۲-عوامل مؤثر در تفكیك اراضی
۸-۳-مراحل تفكیك زمین
۸-۴-مراحل اداری تفكیك زمین
۸-۵-آیین‌نامه تفكیك اراضی
۸-۶-طرح‌های آماده‌سازی زمین
۸-۷-روش افراز املاك
۸-۸-تفاوت افراز و تفكیك
۸-۹-شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفكیك آپارتمان

بخش نهم: مباحث ثبتی 

۹-۱-وظایف و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک
۹-۲-اسناد رسمی و لازم‌الاجرا
۹-۳-امتیازات اسناد ثبت شده
۹-۴-اقدامات لازم جهت ثبت ملک در دفتر املاک
۹-۵-تعداد و نام دفاتر
۹-۶-انواع آگهی‌های ثبتی
۹-۷-آگهی نوبتی
۹-۸-آگهی تحدیدی
۹-۹-روش انتشار آگهی تحدید عمومی
۹-۱۰-روش تحدید حدود عمومی
۹-۱۱-آگهی تحدید اختصاصی
۹-۱۲-روش انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن
۹-۱۳-انتشار آگهی مقدماتی
۹-۱۴-صورت‌مجلس تحدید
۹-۱۵-موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
۹-۱۶-موارد عدم انتشار آگهی تحدیدی
۹-۱۷-درخواست‌کنندگان ثبت
۹-۱۸-روش قبول درخواست ثبت
۹-۱۹-ثبت قنوات
۹-۲۰-ثبت املاک مشاع
۹-۲۱-شماره گذاری املاک
۹-۲۲-دفاتر مقدماتی
۹-۲۳-دفاتر مربوط به املاک
۹-۲۴-هیأت نظارت
۹-۲۵-شورای عالی ثبت
۹-۲۶-صدور سند مالکیت المثنی
۹-۲۷-صدور سند مالکیت جدید
۹-۲۸-صورت‌مجلس تفکیکی
۹-۲۹-اضافه مساحت(ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک
۹-۳۰-مالکیت در آپارتمان‌ها
۹-۳۱-مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ساختمانی
۹-۳۲-مراحل صدور پروانه ساختمانی
۹-۳۳-تفکیک اعیان
۹-۳۴-نقشه‌های کاداستر
۹-۳۵-قولنامه
۹-۳۶-مزایده
۹-۳۷-بررسی وضعیت ثبتی ملک
۹-۳۸-بهبود سیستم‎ها و روش‌های انجام كار
۹-۳۹-انواع مبایعه‌نامه
۹-۴۰-نکته‌های ثبتی

بخش دهم: مباحث كارشناسی 

۱۰-۱-رجوع به کارشناس
۱۰-۲-روش‌های ارجاع به كارشناس
۱۰-۳-قرار كارشناسی دادگاه
۱۰-۴-انتخاب کارشناس
۱۰-۵-ارزیابی
۱۰-۶-ارزیابی اموال منقول
۱۰-۷-ارزیابی اموال غیر منقول
۱۰-۸-اعتراض به ارزیابی
۱۰-۹-دستمزد ارزیاب
۱۰-۱۰-انتخاب ارزیاب مجدد
۱۰-۱۱-تأمین خواسته
۱۰-۱۲-سوگند کارشناس
۱۰-۱۳-انواع کارشناسی
۱۰-۱۴-وظایف كارشناس
۱۰-۱۵-ابزار کارشناسی
۱۰-۱۶-الزامات نظریه كارشناسی
۱۰-۱۷-مطالعه پرونده
۱۰-۱۸-گزارش كارشناسی
۱۰-۱۹-اجرای قرار كارشناسی
۱۰-۲۰-اعلام نظر كارشناسی
۱۰-۲۱-استنكاف از امر كارشناسی
۱۰-۲۲-دریافت حق‌الزحمه کارشناسی
۱۰-۲۳-دریافت هزینه‌های كارشناسی
۱۰-۲۴-مسئولیت انتظامی كارشناسان
۱۰-۲۵-تخلفات و مجازات‌های انتظامی كارشناسان
۱۰-۲۶-صلاحیت رشته‌های کارشناسی
۱۰-۲۷-نمونه قرار ارجاع امر به كارشناس
۱۰-۲۸-نمونه قرار ارجاع امر به هیأت كارشناسان

بخش یازدهم: پرسش و پاسخ

بخش دوازدهم: تعاریف و مفاهیم

منابع و مآخذ کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی

توجه: توصیه میشود ضمن مطالعه کتاب درسنامه امور ثبتی، تست های ادوار گذشته کارشناسی رسمی امور ثبتی نیز بررسی و مرور شود.

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس محمد عظیمی آقداش

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

740

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

5

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رحلی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۸۶۹,۰۰۰تومان ۹۵۹,۰۰۰