کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

17
با خرید این محصول 36 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا خرداد 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP
شناسه محصول: 9786001681776
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

محتوا کتاب شامل :

 • تحلیل و طراحی دستی پی، ورق، کف ستون، جراثقال
 • تحلیل و طراحی وال پست، لاپه (پرلین‌ها)
 • طراحی دستی اتصال زانویی و طراحی پی در SAFE
 • تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

  کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

  طراحی به روش تنش مجاز

  کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP :

  • تحلیل و طراحی دستی پی، ورق کف ستون، جراثقال
  • تحلیل و طراحی وال‌پست، لاپه (پرلین‌ها)
  • طراحی دستی اتصال زانویی و طراحی پی SAFE
  • تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

  تجربیات اینجانب در امر محاسبات و اجرا، که در طول سالیان متمادی در ارتباط با تدریس دوره‌های آموزشی نرم‌افزار، دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی، کنترل مضاعف شهرداری، رئیس گروه مدیریت امور اجرایی مسکن در ارتباط با کنترل مضاعف و احرا در سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، کنترل سازه در ارتباط با مهندسین مشاور، به دست آمده است مرا بر آن داشت تا کتاب حاضر را که شامل پروژه‌هایی که توسط بنده حقیر محاسبه و اجرا شده و این چهار پروژه که طیف وسیعی از انواع سوله‌ها از نظر ابعاد و هندسه را در بر می‌گیرد ارائه نمایم.

  این کتاب برای دانشجویان و طراحان سازه این امکان را فراهم می‌سازد تا با تغییرات اندک در پروژه‌هایی مشابه مورد استفاده قرار دهند.

  در لوح فشرده کتاب جهت کنترل، فایل‌های این چهار پروژه ایجاد گردیده و دارای تیپ دفترچه محاسبات، دتایل‌های بارگذاری سقف و دیوار می‌باشد.

  در ” کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP ” سعی شده ضوابط مقررات ملی ساختمان‌ در نرم افزار sap در قالب پروژه‌های متنوع، مورد تفسیر و انطباق قرار گیرد.

  نگارنده ” کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP ” با توجه به تجربیات خود در امر محاسبات و اجرا، در طول سالیان متمادی در ارتباط با کنترل مضاعف شهرداری، کنترل سازه در ارتباط با مهندسین مشاور، تدریس نرم‌افزار، تدریس دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه سازمان نظام‌مهندسی، برآن شده به مسائلی که براي مهندسین همواره بین ارتباط این نرم افزار و مقررات ملی ساختمان‌هاي خاص سوال برانگیز بوده مورد تفسیر قرار دهد و تا حد امکان با ذکر پروژه‌هایی به این بحث بپردازد.


  فهرست مطالب کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

  فصل اول

  پروژه سوله به دهانه ۱۶ متر و به طول ۶×۶ متر و ارتفاع ۲/۸ متر تحليل و طراحی با نرم‌افزار Sap 2000

  ۱-۱ انتخاب واحدها
  ۱-۲ معرفی هندسه سازه
  ۱-۳ ترسيم خطوط كمكی
  ۱-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
  ۱-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
  ۱-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
  ۱-۷ ترسيم ستون‌ها
  ۱-۸ ترسيم تير‌ها
  ۱-۹ ترسيم مهاربند
  ۱-۱۰ گره‌های تکيه‌گاهی
  ۱-۱۱ بارگذاری برف
  ۱-۱۲ بارگذاری نامتقارن برف
  ۱-۱۳ بارهای مرده سقف و ديوار و دتايل‌های اجرايی
  ۱ -۱۴ بارگذاری اثر باد

  ۱-۱۴-۱ الف- روش تحلیل استاتیکی

  ۱-۱۴-۲ ب- روش تحلیل دینامیکی

  ۱-۱۴-۳ روش تجربی استفاده از تونل باد

  ۱-۱۴-۴ اثر نيروي باد بر ساختمان

  ۱-۱۴-۵ سرعت مبنای باد

  ۱-۱۴ -۶ فشار مبنای ب

  ۱-۱۵ بارگذاری استاتيكي زلزله

  ۱-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A

  ۱-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

  ۱-۱۵-۳ ضریب اهمیت ساختمان I

  ۱-۱۵-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R

  ۱-۱۶ معرفی تركيب بار(Define Load Combinations)
  ۱-۱۷ تعريف جرم مشاركت در نيروی جانبی (Mass Source)
  ۱-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
  ۱-۱۹ معرفی تحليل سازه
  ۱-۲۰ انجام طراحی
  ۱-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
  ۱-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
  ۱-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
  ۱-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی
  ۱-۲۵ کنترل تغییر مکان جانبی
  ۱-۲۶ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
  ۱-۲۷ طراحی Wall Post
  ۱-۲۸ طراحی لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
  ۱-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
  ۱-۳۰ طراحی جرثقیل

  ۱-۳۰-۱ محاسبه تیر زیرسری

  ۱-۳۱ طراحی پی

  ۱-۳۱-۱ قدم اول تعيين ابعاد پی

  ۱-۳۱-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)

  ۱-۳۱-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز

  ۱-۳۲ طراحی اتصال تير به ستون
  ۱-۳ انتقال اطلاعات براي طراحی پی از برنامه SAP به SAFE

  ۱-۳۲-۱ ترسيم هندسه پی

  ۱-۳۲-۲ معرفی مشخصات فولاد

  ۱-۳۲-۳ معرفی مشخصات بتن پی

  ۱-۳۲-۴ معرفی خاک زير پی

  ۱-۳۲-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پی

  ۱-۳۲-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

  ۱-۳۲-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی

  ۱-۳۲-۸ معرفی ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پی

  ۱-۳۲-۹ ترسيم نوارهای طراحی آرماتورها

  ۱-۳۲-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پی

  ۱-۳۲-۱۱ کنترل تنش‌های خاک زير پی

  ۱-۳۲-۱۲ طراحی ميلگردها

  ۱-۳۲-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای

  ۱-۳۳ نقشه‌های اجرايی

  فصل دوم

  سوله به دهانه ۰/۲۰ متر و به طول ۶×۸ متر و ارتفاع ۰/۹ متر تحليل و طراحی با نرم‌افزار Sap 2000

  ۲-۱ انتخاب واحدها
  ۲-۲ معرفی هندسه سازه
  ۲-۳ ترسيم خطوط كمكی
  ۲-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
  ۲-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
  ۲-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
  ۲-۷ ترسيم ستون‌ها
  ۲-۸ ترسيم تير‌ها
  ۲-۹ ترسيم مهاربند
  ۲-۱۰ گره‌های تکيه‌گاهی
  ۲-۱۱ بارگذاری برف
  ۲-۱۲ بارگذاری نامتقارن برف
  ۲-۱۳ بارهای مرده سقف و ديوار و دتايل‌های اجرايی
  ۲-۱۴ اثر نيروی باد بر ساختمان

  ۲-۱۴-۱ سرعت مبنای باد

  ۲-۱۴ -۲ فشار مبنای باد

  ۲-۱۵ بارگذاری استاتيكی زلزله

  ۲-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A

  ۲-۱۵-۳ ضریب اهمیت ساختمان I

  ۲-۱۵-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R

  ۲-۱۶ معرفی تركيب بار(Define Load Combinations)
  ۲-۱۷ تعريف جرم مشاركت در نيروی جانبی (Mass Source)
  ۲-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
  ۲-۱۹ معرفی تحليل سازه
  ۲-۲۰ انجام طراحی
  ۲-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
  ۲-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
  ۲-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
  ۲-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی
  ۲-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
  ۲-۲۶ طراحی Wall Post
  ۲-۲۷ کنترل تغییر مکان جانبی
  ۲-۲۸ طراحی ورق کف ستون
  ۲-۲۹ طراحی پی

  ۲-۲۹-۱ قدم اول تعيين ابعاد پی

  ۲-۲۹-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)

  ۲-۲۹-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز

  ۲-۳۰ طراحی اتصال تير به ستون
  ۲۲-۳۱ نسبت دادن ضريب طول موثر مهاربندهای ضربدری
  ۲-۳۲ طراحی لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ ناودانی
  ۲-۳۳ طراحی جراثقال با نرم‌افزار

  ۲-۳۳-۱ طراحی پل جراثقال

  ۲-۳۴ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE

  ۲-۳۴-۱ ترسيم هندسه پی

  ۲-۳۴-۲ معرفی مشخصات فولاد

  ۲-۳۴-۳ معرفی مشخصات بتن پی

  ۲-۳۴-۴ معرفی خاک زير پی

  ۲-۳۴-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 60 به پی

  ۲-۳۴-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

  ۲-۳۴-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس پلیت به پی

  ۲-۳۴-۸ معرفی ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پی

  ۳-۳۴-۹ ترسيم نوارهای طراحی آرماتورها

  ۲-۳۴-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پی

  ۲-۳۴-۱۱ کنترل تنش‌های خاک زير پی

  ۲-۳۴-۱۲ طراحی ميلگردها

  ۲-۳۴-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای

  ۲-۳۵ نقشه‌های اجرايی

  فصل سوم

  سوله دو دهانه ۱۴×۲ متر و به طول ۶×۳ متر و ارتفاع ۴۰/۸متر تحليل و طراحی با نرم‌افزار Sap 2000

  ۳-۱ انتخاب واحدها
  ۳-۲ معرفی هندسه سازه
  ۳-۳ ترسيم خطوط كمكی
  ۳-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
  ۳-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
  ۳-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
  ۳-۷ ترسيم ستون‌ها
  ۳-۸ ترسيم تير‌ها
  ۳-۹ ترسيم مهاربند
  ۳-۱۰ گره‌های تکيه‌گاهی
  ۳-۱۱ بارگذاری برف
  ۳-۱۲ بارگذاری نامتقارن برف
  ۳-۱۳ بارهای مرده سقف و ديوار و دتايل‌های اجرايی
  ۳-۱۴ اثر نيروی باد بر ساختمان

  ۳-۱۴-۱ سرعت مبنای باد

  ۳-۱۴-۲ فشار مبنای باد

  ۳-۱۵ بارگذاری استاتيكی زلزله

  ۳-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A

  ۳-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

  ۳-۱۵-۳ ضریب اهمیت ساختمان I

  ۳-۱۵-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R

  ۳-۱۶ معرفی تركيب بار(Define Load Combinations)
  ۳-۱۷ تعريف جرم مشاركت در نيروی جانبی (Mass Source)
  ۳-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
  ۳-۱۹ معرفی تحليل سازه
  ۳-۲۰ انجام طراحی
  ۳-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
  ۳-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
  ۳-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
  ۳-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
  ۳-۲۶ کنترل تغییر مکان جانبی
  ۳-۲۷ طراحی Wall Post
  ۳-۲۸ طراحی لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
  ۳-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
  ۳-۳۰ طراحی پی

  ۳-۳۰-۱ قدم اول تعيين ابعاد پی

  ۳-۳۰-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)

  ۲-۳۰-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز

  ۳-۳۱ طراحی اتصال تير به ستون
  ۳-۳۲ انتقال اطلاعات براي طراحی پی از برنامه SAP به SAFE

  ۳-۳۲-۱ ترسيم هندسه پی

  ۳-۳۲-۲ معرفی مشخصات فولاد

  ۳-۳۲-۳ معرفی مشخصات بتن پي

  ۳-۳۲-۴ معرفی خاک زير پي

  ۳-۳۲-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پی

  ۳-۳۲-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

  ۳-۳۲-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی

  ۳-۳۲-۸ معرفی ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پی

  ۳-۳۲-۹ ترسيم نوارهای طراحي آرماتورها

  ۳-۳۲-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پی

  ۳-۳۲-۱۱ کنترل تنش‌هاي خاک زير پی

  ۳-۳۲-۱۲ طراحی ميلگردها

  ۳-۳۲-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای

  ۳-۳۳ نقشه‌های اجرايی

  فصل چهارم

  سوله به دهانه‌ ۴۵ متر و به طول ۶×۱۰ متر و ارتفاع ۲۵/۱۲ متر تحليل و طراحی با نرم‌افزار Sap 2000

  ۴-۱ انتخاب واحدها
  ۴-۲ معرفی هندسه سازه
  ۴-۳ ترسيم خطوط كمكی
  ۴-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
  ۴-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
  ۴-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
  ۴-۷ ترسيم ستون‌ها
  ۴-۸ ترسيم تير‌ها
  ۴-۹ ترسيم مهاربند
  ۴-۱۰ بارگذاری برف
  ۴-۱۱ بارگذاری نامتقارن برف
  ۴-۱۲ بارهای مرده سقف و ديوار و دتايل‌های اجرايی
  ۴-۱۳ اثر نيروی باد بر ساختمان

  ۴-۱۳-۱ سرعت مبنای باد

  ۴-۱۳-۲ فشار مبنای باد

  ۴-۱۴ بارگذاری استاتيكی زلزله

  ۴-۱۴-۱ شتاب مبنای طرح A

  ۴-۱۴-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

  ۴-۱۴-۳ ضریب اهمیت ساختمان I

  ۴-۱۴-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R

  ۴-۱۵ معرفی تركيب بار(Define Load Combinations)
  ۴-۱۶ تعريف جرم مشاركت در نيروی جانبی (Mass Source)
  ۴-۱۷ گره‌های تکيه‌گاهی
  ۴-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
  ۴-۱۹ تحليل سازه
  ۴-۲۰ انجام طراحی
  ۴-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
  ۴-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
  ۴-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
  ۴-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی
  ۴-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگون
  ۴-۲۶ طراحی Wall Post
  ۴-۲۷ کنترل تغییر مکان جانبی
  ۴-۲۸ طراحی لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
  ۴-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
  ۴-۳۰ طراحی پی

  ۴-۳۱-۱ قدم اول تعيين ابعاد پی

  ۴-۳۱-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)

  ۴-۳۱-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز

  ۴-۳۲ طراحی اتصال تير به ستون
  ۴-۳۳ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE

  ۴-۳۳-۱ ترسيم هندسه پی

  ۴-۳۳-۲ معرفی مشخصات فولاد

  ۴-۳۳-۳ معرفی مشخصات بتن پی

  ۴-۳۳-۴ معرفی خاک زير پی

  ۴-۳۳-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پی

  ۴-۳۳-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

  ۴-۳۳-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی

  ۴-۳۳-۸ معرفی ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پی

  ۴-۳۳-۹ ترسيم نوارهای طراحی آرماتورها

  ۴-۳۳-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پی

  ۴-۳۳-۱۱ کنترل تنش‌های خاک زير پی

  ۴-۳۳-۱۲ طراحی ميلگردها

  ۴-۳۳-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای

  ۴-۳۴ نقشه‌هاي اجرايی

  فهرست مراجع کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس فرشاد نجومی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

390

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

2

سی‌دی

دارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۳۶۵,۵۰۰تومان ۴۱۵,۵۰۰