کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم افزارهای SAP&ETABS

15
با خرید این محصول 20 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا خرداد 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم افزارهای SAP&ETABS
شناسه محصول: 9786001680151
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم افزارهای SAP&ETABS

محتوا کتاب شامل :

 • طراحی دستی پی
 • طراحی دستی پرلین
 • طراحی دستی اتصال  تیر به ستون
 • تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

  کتاب طراحی سوله با ETABS

  براساس روش تنش مجاز

  کتاب طراحی سوله با ETABS :

  ۱-طراحی  دستی پی

  ۲-طراحی دستی پرلین‌ها

  ۳-طراحی دستی اتصال تیر به ستون

  ۴-تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

  نگارنده این کتاب با توجه به تجربیات خود در امر محاسبات و اجرا، در طول سالیان متمادی در ارتباط با کنترل مضاعف شهرداری، کنترل سازه در ارتباط با مهندسین مشاور،‌ تدریس نرم‌افزار، تدریس دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی، بر آن شده به مسائلی که همواره برای مهندسین، درباره ارتباط بین این نرم‌افزار و مقررات ملی ساختمان‌های خاص، سوال برانگیز بوده، مورد تفسیر قرار دهد و تا حد امکان با ذکر پروژه‌هایی به این بحث بپردازد.

  ۱-پروژه اول: سوله به دهانه ۱ متر و به طول ۶×۸ متر و ارتفاع ۷/۵ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار SAP 2000 Version12

  ۲-پروژه دوم: سوله به دهانه ۱۸متر و به طول ۶×۶ متر و ارتفاع ۸/۸ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار ETABS & SAFE Version 9

  ۳-پروژه سوم: سوله دو دهانه ۱۲×۲ متر و به طول ۶×۳ متر و ارتفاع ۸/۹۳ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار ETABS & SAFE Version 9

  کتاب طراحی سوله با ETABS به بررسی ۳ پروژه براساس روش تنش مجاز پرداخته است،‌ روش تدریس در این کتاب پروژه محور بوده و مولف در حین انجام پروژه اصول و روش‌های طراحی سوله با ETABS را آموزش می‌دهد.

  فهرست مطالب کتاب طراحی سوله با ETABS

  فصل اول: پروژه سوله به دهانه ۱۵ متر و به طول ۶×۸ متر و ارتفاع ۵/۷ متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000 version 12

  ۱-۱ انتخاب واحدها
  ۱-۲ معرفی هندسه سازه
  ۱-۳ ترسيم خطوط كمكی
  ۱-۴ تعريف خواص فولاد
  ۱-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
  ۱-۶ تعريف مقاطع متغير (Add Nonprismatic)
  ۱-۷ ترسيم ستون‌ها
  ۱-۸ ترسيم تير‌ها
  ۱-۹ ترسيم مهاربند
  ۱-۱۰ بارگذاری برف
  ۱-۱۱ بارگذاری نامتقارن برف
  ۱-۱۲ بارهای مرده سقف و ديوار و دتايل‌های اجرايی
  ۱-۱۳ بارگذاری اثر باد
  ۱-۱۴ اثر نيروی باد بر ساختمان
  ۱-۱۵ سرعت مبنای باد
  ۱-۱۶ بارگذاری استاتيكی زلزله
  ۱-۱۷ معرفی تركيب بار(Define Load Combinations)
  ۱-۱۸ تعريف جرم مشاركت در نيروی جانبی (Mass Source)
  ۱-۱۹ گره‌های تکيه‌گاهی
  ۱-۲۰ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
  ۱-۲۱ معرفی تحليل سازه
  ۱-۲۲ انجام طراحی
  ۱-۲۳ طراحی لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
  ۱-۲۴ طراحی اتصال تير به ستون
  ۱-۲۵ نقشه‌های اجرايی

  فصل دوم: پروژه سوله به دهانه ۱۸ متر و به طول ۶×۶ متر و ارتفاع ۸/۸ متر تحليل و طراحی با نرم‌افزETABS & SAFE version 9 62

  ۲-۱ انتخاب واحدها
  ۲-۲ معرفی هندسه سازه
  ۲-۳ ترسيم خطوط كمكی
  ۲-۴ تعريف خواص فولاد ((Material Property Data
  ۲-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
  ۲-۶ تعريف مقاطع متغير (Add Nonprismatic)
  ۲-۷ ابزار ترسيم المان‌ها
  ۲-۸ ترسيم ستون‌ها
  ۲-۹ ترسيم تير‌ها
  ۲-۱۰ ترسيم مهاربندها
  ۲-۱۱ بارگذاری برف
  ۲-۱۲ بارگذاری نامتقارن برف
  ۲-۱۳ بارهای مرده سقف و ديوار و دتايل‌های اجرايی
  ۲-۱۴ بارگذاری اثر باد
  ۲-۱۵ اثر نيروی باد بر ساختمان
  ۲-۱۶ سرعت مبنای باد
  ۲-۱۷ بارگذاری استاتيكی زلزله
  ۲-۱۸ معرفی تركيب بار(Define Load Combinations)
  ۲-۱۹ تعريف جرم مشاركت در نيروی جانبی (Mass Source)
  ۲-۲۰ گره‌های تکيه‌گاهی
  ۲-۲۱ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
  ۲-۲۲ نسبت دادن اثرP-Delta
  ۲-۲۳ انجام طراحی
  ۲-۲۴ طراحی مهاربندها طبق استاندارد ۲۸۰۰
  ۲-۲۵ نسبت دادن ضريب طول موثر مهاربندهای ضربدری
  ۲-۲۶ طراحی لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ ناودانی
  ۲-۲۷ طراحی جراثقال
  ۲-۲۸ انتخاب مدل (Select Object)
  ۲-۲۹ موضوعات نمايش سازه (Set Building View Options)
  ۲-۳۰ نمايش مدل
  ۲-۳۱ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
  ۲-۳۲ ترسيم هندسه پی
  ۲-۳۳ معرفی پی
  ۲-۳۴ معرفی ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پی
  ۲-۳۵ ترسيم نوارهای طراحی آمارتورها
  ۲-۳۶ آناليز و كنترل ابعاد پی
  ۲-۳۷ معرفی ميلگردهايی که در برنامه موجود نمی باشد
  ۲-۳۸ طراحی ميلگردها
  ۲-۳۹ کنترل برش منگنه‌ای
  ۲-۴۰ نقشه‌های اجرايی

  فصل سوم: سوله دودهانه ۱۲×۲ متر و به طول ۶×۳ متر و ارتفاع ۹۳/۸ متر تحليل و طراحی با نرم‌افزار ETABS & SAFE version 9

  ۳-۱ انتخاب واحدها
  ۳-۲ معرفی هندسه سازه
  ۳-۳ ترسيم خطوط كمكی
  ۳-۴ تعريف خواص فولاد ((Material Property Data
  ۳-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
  ۳-۶ تعريف مقاطع متغير (Add Nonprismatic)
  ۳-۷ ابزار ترسيم المان‌ها
  ۳-۸ ترسيم ستون‌ها
  ۳-۹ ترسيم تير‌ها
  ۳-۱۰ ترسيم مهاربند‌ها
  ۳-۱۱ بارگذاری برف
  ۳-۱۲ بارگذاری نامتقارن برف
  ۳-۱۳ بارهای مرده سقف و ديوار و دتايل‌های اجرايی
  ۳-۱۴ بارگذاری اثر باد
  ۳-۱۵ اثر نيروی باد بر ساختمان
  ۳-۱۶ سرعت مبنای بار
  ۳-۱۷ بارگذاری استاتيكی زلزله
  ۳-۱۸ معرفی تركيب بار(Define Load Combinations)
  ۳-۱۹ تعريف جرم مشاركت در نيروی جانبی (Mass Source)
  ۳-۲۰ گره‌های تکيه‌گاهی
  ۳-۲۱ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
  ۳-۲۲ نسبت دادن اثرP-Delta
  ۳-۲۳ انجام طراحی
  ۳-۲۴ طراحی مهاربندها طبق استاندارد ۲۸۰۰
  ۳-۲۵ نسبت دادن ضريب طول موثر مهاربندهای ضربدری
  ۳-۲۶ طراحی لاپه (پرلين‌ها) با پروفيل Z لنگر خمشی در جهت Y
  ۳-۲۷ انتقال اطلاعات براي طراحی پي از برنامه ETABS به SAFE
  ۳-۲۹ معرفی پی
  ۳-۳۰ معرفی ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پی
  ۳-۳۱ ترسيم نوارهای طراحی آرماتورها
  ۳-۳۲ آناليز و كنترل ابعاد پی
  ۳-۳۳ طراحی ميلگردها
  ۳-۳۴ کنترل برش منگنه‌ای
  ۳-۳۵ نقشه‌های اجرايی

  فهرست مراجع کتاب طراحی سوله با ETABS

  برای طراحی سوله به روش حالات حدی به کتاب تحلیل و طراحی سوله در sap به روش lrfd مراجعه نمایید.

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس فرشاد نجومی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

200

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

5

سی‌دی

دارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۲۰۴,۰۰۰تومان ۲۲۹,۰۰۰