کتاب تکنیک‌های کاربردی مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه

18
با خرید این محصول 23 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا خرداد 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب تکنیک‌های کاربردی مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه
شناسه محصول: 9786001683787
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب تکنیک‌های کاربردی مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه

محتوا کتاب شامل :

 • مفاهیم کاربردی مدیریت پروژه در تأخیرات
 • آسیب شناسی و شناسایی تأخیرات و اختلال در پروژه‌ها
 • ضوابط و تحقیقات واسناد راهنمایی تاخیرات و اختلال در پروژه‌ها
 • رابطه و بهره وری و کارایی با اختلال در پروژه و مرز بین اختلال و تأخیر
 • از شناسایی تغییرات پروژه و دعاوی پیمانکاران تا برنامه‌ریزی طرح و مدیریت ادعا
 • مفاد شرایط عمومی پیمان و معایب روش‌های متعارف در خصوص تحلیل تأخیرات
 • انواع تأخیرات و روش‌های نوین و محکمه پسند تحلیل تأخیرات
 • نگرش‌های رویکردی و تآثیر گذاری تآخیرات

  کتاب مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه

  تکنیک‌های کاربردی مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه

  کتاب مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه : مدیریت دانش و انتقال تجربیات از نسلی به نسل دیگر به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی در فضای کمیت محور دانش امروزی و عامل روان کننده چرخ صنعت کشور، موضوعی است که در سالهای اخیر باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان، نقش اساتید و همکاران مجرب در بخش‌های مختلف مهندسی در سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی، یکی از مؤلفه‌ای اصلی پویایی چرخ صنعت و مقتضیات نظام پذیر چرخش آن می‌باشد.

  ارزشمندترین سرمایه ملی هر شخص “زمان” می‌باشد که نه جایگزینی برای آن وجود دارد و نه می‌توان از بین رفتن آن را به تأخیر انداخت. امروزه علی رغم پیشرفت دانش مدیریت پروژه و فناوری‌های نرم افزاری، بسیاری از پروژه‌های اجرایی در سطوح مختلف کشور در مدت زمان قراردادی تکمیل نشده و اتمام آنها با تأخیر همراه است.

  در این میان به جهت از بین رفتن زمان در پروژه‌های بزرگ و حائز اهمیت (ملی و استانی) و لذا تأخیر در بهره برداری آنها، خسارات متعددی به طرفین قرارداد تحمیل شده و شاید قابل جبران نباشد. از آنجا که عوامل ایجاد تأخیر در پروژه‌ها متفاوت بوده و عمدتا مشکل اصلی تأخیرات به ماهیت پروژه‌ها مربوط نمی‌‌باشد، لذا باید این موضوع از سطوح بالاتر و با ایجاد یک الگوی مناسب برای کنترل مجموعه‌‌ای از پروژه‌ها برنامه‌ریزی گردد تا احتمال وقوع تأخیرات به حداقل برسد.

  مطالعاتی که بسیاری از کشورها در زمینه عوامل مؤثر بر تأخیر انجام داد‌‌ه‌اند، گروه‌های مختلفی چون کارفرما، مشاور، پیمانکار، ماشین آلات و تدارکات، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل محیطی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، بروکراسی‌های اداری و … را عامل اصلی تأخیر دانسته‌اند که همه آنها ناشی از ناتوانی در پیش‌بینی تمامی شرایط اجرای پروژه و در نظر گرفتن این شرایط در برنامه زمان‌بندی می‌باشد.

  فهرست کتاب مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه :

  مقدمه

  فصل اول / کلیات

  کلیات
  ۱- مقدمه
  ۲- مفهوم تأخیر و اختلال در پروژه و اهمیت آن
  ۳- عوامل ایجاد تأخیرات
  ۴- برنامه زمان‌بندی
  ۴-۱ هدف از برنامه زمان‌بندی
  ۴-۲ انواع برنامه زمان‌بندی متناسب با سطوح جزئیات پروژه
  ۴-۳ انواع برنامه زمان‌بندی متناسب با پیچیدگی و حجم پروژه
  ۴-۴ بررسی برنامه زمان‌بندی (مبنا) توسط کارفرما
  ۵- تقسیم‌بندی کلی تأخیرات
  ۵-۱ تأخیرات مجاز (بخشودنی) و غیر مجاز (نابخشودنی)
  ۵-۲ اسناد راهنمای تأخیرات

  فصل دوم / مدیریت پروژه و کنترل پروژه

  ۱- تعاریف مقدماتی
  ۲- تاريخچه مديريت پروژه – مفهوم پروژه
  ۳- فرایندهای مدیریت پروژه
  ۴- برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه
  ۴-۱ گام‌های برنامه‌ریزی پروژه
  ۴-۲ ساختار شبکه
  ۵- روش‌های ترسیم شبکه
  ۵- ۱ روش مسیر بحرانی (CPM)
  ۵-۱-۱ قیود زمانی
  ۵-۱-۲ انواع شناوری
  ۵-۱-۳ مسير بحرانی
  ۵-۱-۴ اهمیت فعالیت‌های بحرانی
  ۵- ۲ روش شبکه تقدمی (پیش نیازی) (PDM)
  ۶- برنامه زمان‌بندی پروژه (برآورد مدت زمان فعالیت‌‌‌‌ها)
  ۶-۱ روش برآورد سه زمانی
  ۶-۲ روش حجم کاری فعالیت
  ۷- مديريت و كنترل پروژه
  ۸- مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
  ۹- مبانی تخصیص و تسطیح منابع

  فصل سوم / آسیب شناسی تأخیرات و اختلال در پروژه

  ۱- مقدمه
  ۲- انواع تأخیرات ساخت
  ۲-۱ تأخیرات مجاز و غیر مجاز
  ۲-۲ تقسیم‌بندی بر اساس معیار قابلیت جبران پذیری
  ۲-۳ انواع تأخیرات بر اساس معیار منشاء ایجاد
  ۲-۴ انواع تأخیرات بر اساس معیار حالت زمانی رخداد
  ۲-۴-۱ رویکردهای تحلیل تأخیرهای همزمان
  ۲-۴-۲ بررسی تأخیرات همزمان مسیرهای بحرانی
  ۲-۴-۳ مالکیت شناوری
  ۲-۵ انواع تأخیرات بر اساس معیار تحلیل (بحرانی بودن)
  ۳- شناسایی تأخیرات
  ۳-۱ رویکردهای شناسایی تأخیرات
  ۳-۲ مراحل شناسایی تأخیرات
  ۳-۳ شناسایی و تحلیل اختلال
  ۳-۳-۱ کارایی، اثربخشی و بهره‌وری
  ۳-۳-۲ اختلال ناشی از تغییرات در پروژه
  ۳-۳-۳ علت و محاسبه اختلال
  ۳-۳-۴ تحلیل اختلال
  ۳-۳-۴-۱ روش‌های مبتنی بر بهره‌وری
  ۳-۳-۴-۲ روش‌های مبتنی بر هزینه

  فصل چهارم / مدیریت ادعا در پروژه‌های ساخت

  ۱- مقدمه
  ۲- مدیریت ادعا در صنعت ساخت
  ۲-۱ پیچیدگی محیط اجرا
  ۲-۲ پیشگیری از ادعا به عنوان یک اولویت
  ۲-۳ برنامه‌ریزی مدیریت ادعا
  ۲-۳-۱ برنامه‌ریزی فعالیت‌ها جهت پیشگیری از ادعا
  ۲-۳-۲ مشارکت در پروژه
  ۲-۳-۳ روش‌های پیش‌گیری دادخواهی
  ۲-۳-۴ شناسایی تغییرات و مستندسازی آن
  ۲-۴ کنترل و پایش مدیریت ادعا
  ۲-۴-۱ شناسایی ادعا و توجیه اولیه
  ۲-۴-۲ تعریف عناصر ادعا، ارزیابی و کمّیت سنجی آن
  ۲-۴-۳ حل و فصل ادعا
  ۲-۴-۳-۱ روش‌های جایگزین حل اختلاف (ADR)
  ۲-۴-۳-۲ انواع شیوه‌های ADR
  ۲-۴-۴ تفسیر قوانین قرارداد
  ۲-۴-۵ اعتراضات مربوط به مناقصات
  ۲-۴-۶ اخلاق حرفه‌‌ای در ساخت و ساز
  ۲-۵ شرایط لازم برای اقامه دعوا
  ۲-۶ جمع‌بندی و پیشنهاد

  فصل پنجم / روش‌های مرسوم تحلیل تأخیرات با محـوریت تـأخیـر در پـرداخـت‌هـا

  ۱- مقدمه
  ۲- مفاد شرایط عمومی پیمان در خصوص تأخیر در پرداخت‌ها
  ۲-۱ تعاریف مقدماتی
  ۲-۲ تغيير مدت پيمان (ماده ۳۰)
  ۲-۳ تعهدات و اختیارات کارفرما مرتبط با تأخیر (تمدید پیمان یا جبران خسارت)
  ۲-۳-۱ تحويل كارگاه (ماده ۲۸)
  ۲-۳-۲ تغيير مقادير كار، قیمت‌های جدید (ماده ۲۹) مرتبط با تأخیر (تمدید پیمان
  یا جبران خسارت)
  ۲-۴ آیا تمدید مدت پیمان آثار حقوقی به دنبال دارد؟
  ۲-۵ دلایل توجیه تأخیرات (مفاد ماده ۳۰)
  ۲-۶ خسارت تأخير كار (مفاد ماده ۵۰)
  ۲-۷ فرایند متعارف تنظیم و رسیدگی به بسته تأخیرات
  ۲-۸ مستندات لازم جهت تنظیم بسته تأخیرات (بر اساس ادعای پیمانکار)
  ۲-۹ نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت‌‌‌‌ها
  ۲-۹-۱ مفاد مهم بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰
  ۲-۹-۲ مفاد بخشنامه ۱۳۰۰/۵۲/۵۱۸۸-۱ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱
  ۲-۹-۳ تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل
  ۲-۹-۴ نحوه اعمال تأخیر در قراردادهای متر مربع زیربنا
  ۳- تحلیل تأخیرات با استفاده از نمودارهای میله‌‌ای
  ۴- تحلیل تأخیرات با استفاده از زمان‌بندی مسیر بحرانی
  ۵- تحلیل تأخیرات با استفاده برنامه‌های فرعی جدید (زیر شبکه‌‌‌‌ها)

  فصل ششم / سایر روش‌های تحلیل تأخیرات

  ۱- مقدمه
  ۲- نگرش‌های رویکردی تأثیر تأخیر
  ۳- روش‌های مختلف تحلیل تأخیرات (DATs
  ۳-۱ روش‌های افزایشی و کاهشی تحلیل تأخیر
  ۳-۲ تحلیل تأخیر زمان‌بندی محکمه پسند
  ۳-۳ روش افزایش زمان‌بندی اولیه (IPA
  ۳-۴ روش تحلیل اثر زمانی (TIA
  ۳-۵ روش کاهش زمان‌بندی واقعی (CAB
  ۳-۶ روش مقایسه زمان‌بندی اولیه با زمان‌بندی واقعی (APAB

  منابع و مآخذ کتاب مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس حسین بابا

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

274

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

2

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۲۳۲,۹۰۰تومان ۲۷۲,۹۰۰