کتاب حقوق شهر و شهرسازی

16
با خرید این محصول 40 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب حقوق شهر و شهرسازی
شناسه محصول: 9786001686627
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب حقوق شهر و شهرسازی

ویژه آزمون‌های نظام مهندسی رشته‌ شهرسازی

بر اساس آخرین تغییرات و اصلاحات قوانین و مقررات شهر و شهرسازی، قابل استفاده:

داوطلبان و شرکت‌کنندگان آزمون‌های شهرسازی، اساتید و دانشجویان رشته‌های شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، مهندسان مشاور شهرسازی و کنشگران و ذی‌نفعان مدیریت شهری

کتاب حقوق شهر و شهرسازی

ویژه‌ی آزمون‌های نظام مهندسی رشته‌ شهرسازی

کتاب حقوق شهر و شهرسازی بر اساس آخرین تغییرات و اصلاحات قوانین و مقررات شهر و شهرسازی

جهت استفاده داوطلبان و شرکت‌کنندگان آزمون‌های شهرسازی، اساتید و دانشجویان رشته‌های شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، مهندسان مشاور شهرسازی و کنشگران و ذی‌نفعان مدیریت شهری می‌باشد.

– کتاب مطابق با آخرین بروز رسانی است

محتوای کتاب شامل

تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات

تشکیلات شهرسازی و معماری مدیریت شهری و شهرسازی

انواع طرح‌های توسعه شهری محدوده‌ها و حریم شهری

تقسیمات کالبدی شهرها کاربری‌های اراضی شهری

تراکم‌های شهری و شهرسازی آماده‌سازی اراضی شهری

تفکیک و پروانه‌های ساختمانی شهر و شهرداری

مسکن شهرسازی و آپارتمان‌ها

حقوق شهروندی به انضمام قوانین و مقررات مربوطه    

فهرست مطالب کتاب حقوق شهر و شهرسازی:

مقدمه

فصل اول / تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات

۵-۱-تعاریف و مفاهیم شهر و شهرسازی
۵-۲-اصطلاحات اداری
۵-۳-مفاهیم حق، حقوق و قانون

فصل دوم / تشکیلات شهرسازی و معماری ایران

۲-۱-تأسیس وزارت آبادانی و مسكن
۲-۲-تغيير نام وزارت آبادانی و مسكن
۲-۳-تأسیس سازمان عمران اراضی
۲-۴-تأسیس سازمان زمين شهری
۲-۵-تشکیل وزارت راه و شهرسازی
۲-۶-تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماري ايران
۲-۷-وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ايران
۲-۸-قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱. ۲۲

فصل سوم / مدیریت شهری و شهرسازی

۳-۱-پیشینه مدیریت شهری در ایران
۳-۲-تحولات شهرسازی معاصر ایران
۳-۳-عناصر مدیریت شهری در سطح ملی
۱-وزارت کشور
۲-سازمان شهرداری‌های كشور
۳-وزارت راه و شهرسازی
۴-رابطه وزارت راه و شهرسازی با شهرداری‌ها
۵-شورای عالی شهرسازی و معماری ايران
۶-سازمان برنامه و بودجه
۷-مجلس شورای اسلامی
۸-هيأت دولت
۳-۴-عناصر مدیریت شهری در سطح محلی
۳-۴-۱-شهرداری
  • رئوس وظایف شهرداری‌ها بر اساس ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها ‌مصوب ۱۳۳۴.
  • وظایف شهرسازی شهرداری‌ها
  • درجه شهرداری‌های ایران
  • عوامل مؤثر بر ضعف عملکرد شهرداری‌ها
۳-۴-۲-شورای اسلامی شهر
  • وظایف شورای شهر
۳-۴-۳-استانداری
۱-وظايف معاونت امور عمرانی استانداری
۲-وظايف دفتر فنی، معاونت امور عمرانی استانداری‌ها
۳-وظايف دفتر امور شهری معاونت امور عمرانی استانداری‌ها
۳-۴-۴-اداره کل راه و شهرسازی استان
۳-۴-۴-۱-وظايف اداره کل راه و شهرسازی استان
۳-۴-۵-شورای شهرسازی استان
۳-۴-۶-شورای مسکن استان
۳-۴-۷-سایر عناصر مؤثر در مدیریت شهری
۳-۵-قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوری، مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۶
۳-۶-آيين‌نامه اجرائی قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوری، مصوب ۲۲/۰۷/۱۳۶۳

فصل چهارم / انواع طرح‌های توسعه

۴-۱-طرح جامع سرزمين
۴-۲-طرح آمایش سرزمین
۴-۲-۱-اهداف کلی طرح آمایش سرزمین در رابطه با جامعه شهری
۴-۳-طرح كالبدی (ملی و منطقه‌ای)
۴-۴-طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌ای
۴-۵-طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ
۴-۶-طرح‌های منطقه شهری
۴-۷-طرح جامع شهرستان
۴-۸-طرح‌ جامع شهری
۴-۸-۱-ویژگی‌های اساسی طرح جامع شهری
۴-۹-طرح‌های تفصيلی
۴-۹-۱-ضرورت تهیه طرح‌های تفصیلی
۴-۹-۲-اهداف طرح‌های تفصیلی
۴-۹-۳-تهيه طرح‌های تفصيلي
۴-۱۰-طرح‌های سيال شهری
۴-۱۱-طرح‌های موضوعی
۴-۱۲-طرح‌های موضعی
۴-۱۳-طرح‌های هادی شهری
۴-۱۳-۱-اهداف طرح‌های هادی شهری
۴-۱۳-۲-تهيه طرح‌های هادی شهری
۴-۱۴-طرح شهرهای جديد
۴-۱۵-طرح شهرك‌های مسكونی
۴-۱۶-طرح جزئيات شهرسازی
۴-۱۷-طرح‌های ويژه
۴-۱۸-طرح‌های روان‌بخشی
۴-۱۹-طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده
۴-۲۰-طرح‌های مرمت و احياء
۴-۲۱-طرح هادی روستا
۴-۲۲-طرح ساماندهی فضا و سكونتگاه‌های روستايی

فصل پنجم / محدوده و حریم

۵-۱-اقدامات شهرداری در حریم شهر
۵-۲-قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴
۵-۳-دستورالعمل اجرايی قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا
۵-۴-آيين‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها
۵-۵-ضوابط حفظ حريم و اراضی مجاور راه‌ها در محـدوده استحفاظـی و حـريم شهرها، مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۶۸
۵-۶-آيـيـن‌نـامه مـربـوط به بستر و حريم رودخانـه‌ها، مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۹
۵-۷-موادی از حریم خطوط هوایی انتقال و توزیـع نیـروی بـرق، مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۹۴
۵-۸-موادی از قانون تعيين حريم حفاظتی- امنيتـی اماكن و تـأسيسات كـشور، مصوب ۱۹/۰۵/۱۳۹۳
۵-۹-دستورالعمل نحوه مدیریت یکپارچه کاربری زمین و فضا و پایش تغییرات آن در حریم کلان‌شهرها و شهرها

فصل ششم / تقسیمات کالبدی

۶-۱-نظام سلسله مراتب شهری
۶-۱-۱-محله
۶-۱-۲-ناحيه
۶-۱-۳-منطقه
۶-۲-محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری، ابلاغیه شماره ۱۵۶۹۴۲ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۹۵
۶-۲-۱-دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری

فصل هفتم / کاربری‌های اراضی شهری

۷-۱-کاربری‌های اراضی شهری
۷-۱-۲-مفاهیم و اصول منطقه‌بندی کاربری‌ها
۷-۱-۳-منطقه‌بندی کاربری‌ها
۷-۱-۴-منطقه‌بندی ارتفاعی
۷-۱-۵-دسته‌بندی کاربری‌های اراضی
۷-۱-۶-دسته‌بندي زمين‌هاي بایر
۷-۱-۷-مناطق شناور
۷-۱-۸-طبقه‌بندی کاربری‌های شهری
۷-۱-۹-حوزه‌بندی کاربری‌های شهری
  • اهداف حوزه‌بندی شهری
  • انواع حوزه‌بندی شهری
۷-۱-۱۰-برنامه‌ریزی كاربری اراضی شهری
۷-۱-۱۱-ارزیابی کاربری‌ها
۷-۱-۱۲-معیارهای فضایی كاربری زمین
۷-۱-۱۳-مکان‌یابی کاربری‌های شهری
۷-۱-۱۴-معیارهای منطقه‌بندی مسكونی
  • مکان‌یابی کاربری‌های مسکونی
  • اهداف اساسی كنترل كاربری مسكونی
۷-۱-۱۵-معیارهای منطقه‌بندی تجاری
۷-۱-۱۶-معیارهای منطقه‌بندی صنعتی
  • مکان‌یابی کاربری‌های صنعتی
۷-۱-۱۷-مکان‌یابی کاربری‌های مراكز كار
۷-۱-۱۸-مکان‌یابی کاربری‌های اوقات فراغت
۷-۱-۱۹-انواع كاربري‌هاي شهري
۷-۲-کاربری‌های فضای سبز
۷-۲-۱-تعاريف و اصطلاحات فضاي سبز
۷-۲-۲-کارکردهای فضاهاي سبز
۷-۲-۳-رفيوژهای فضای سبز
۷-۲-۴-فضاهای سبز شهری
۷-۲-۵-سرانه فضاهای سبز
۷-۲-۶-مکان‌یابی فضاهای سبز
۷-۳-کاربری‌های صنعتی
۷-۳-۱-تعاریف و مفاهیم مرتبط با صنعت و خدمات شهری
۷-۳-۲-صنایع و آلودگی‌های محیطی
۷-۳-۳-اصول و مباني منطقه‌بندی صنعتي
۷-۴-آیین‌نامه اجرایی ماده۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۸۸
۷-۵-موادی از قانون حفظ کاربری اراضـی زراعـی و بــاغ‌هــا، مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴
۷-۶-مـوادی از آييـن‌نـامـه اجـرايی قـانـون اصـلاح قانـون حـفـظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۶
۷-۷-آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۷

فصل هشتم / تراکم‌های شهری

۸-۱-تراکم و نظام کالبدی شهر
۸-۱-۲-قوانين و مقررات زونينگ
۸-۱-۳-تعاریف و مفاهیم تراکم
۱-سطح زمين Land Area (A)
۲-سطح اشغال ساختمان (Building Area)
۳-سطح زيربنا (Floor Area)
۴-ضريب سطح زيربنا (يا تراكم ساختماني) (FAR)
۵-فضای باز (OS)
۶-فضای باز غيرسرپوشيده
۷-فضای باز سرپوشيده (COS)
۸-ضريب فضای باز (OSR)
۹-فضای باز مفيد (LS)
۱۰-ضريب فضای باز مفيد (LSR)
۱۱-فضاي تفريحی (RS)
۱۲-ضريب فضای تفريحی (RSR)
۱۳-فضای پاركينگ ساکنان (OCS)
۱۴-ضريب پاركينگ ساکنان (OCR)
۱۵-فضای پاركينگ كل (TCS)
۱۶-ضريب پاركينگ كل (TCR)
۸-۱-۴-انواع تراکم
۱-تراكم جمعيتی (Population Density، GRD=Gross Residential Density)
۲-تراكم كلی مسكونی (Total Residential Density)
۳-تراكم ناخالص مسكونی (Gross Residential Density)
۴-تراكم خالص مسكوني (NRD=Net Residential Density)
۵-تراكم مسكونی
۶-تراكم ساختمانی (Construction FAR=Floor Area Ratio)
۸-۱-۵-روش‌های كنترل تراكم
۸-۲-منطقه‌بندی
۸-۲-۱-منطقه‌بندی تراكمی
۸-۲-۲-منطقه‌بندی ارتفاعی
۸-۲-۳-منطقه‌بندی کاربری
۸-۲-۴-رویکرد برنامه‌ای
۸-۲-۵-متغيرهای كنترل تراكم مطلوب
۸-۲-۶-رابطه بين قيمت و تراكم
۸-۳-سرانه كاربری‌های شهری
۸-۳-۱-سرانه‌های مسکونی
۸-۳-۲-سرانه‌های فضاي سبز
۸-۳-۳-سرانه‌های فرهنگی
۸-۳-۴-سرانه‌های حمل و نقل
۸-۳-۵-سرانه‌های صنعتی
۸-۳-۶-سرانه‌های تجاری
۸-۳-۷-سرانه‌های آموزشي
۸-۳-۸-سرانه‌های بهداشتی درمانی
۸-۳-۹-سرانه‌های اداری
۸-۴-آستانه خدماتی کاربری‌ها
۸-۴-۱-كودكستان
۸-۴-۲-دبستان
۸-۴-۳-مدرسه راهنمايی
۸-۴-۴-مدارس فنی
۸-۴-۵-مدارس متوسطه
۸-۴-۶-بيمارستان
۸-۴-۷-ميادین ورزشی
۸-۴-۸-پارك‌های عمومی و تفريحی
۸-۴-۹-کتابخانه و موزه
۸-۴-۱۰-تأسيسات بهداشتی (كشتارگاه)

فصل نهم / آماده‌سازی اراضی شهری

۹-۱-آماده‌سازی زمین
۹-۱-۱-سابقه طرح‌های آماده‌سازی
۹-۱-۲-ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی
۹-۱-۳-اصلی‌ترین هدف طرح‌های آماده‌سازی
۹-۱-۴-اهداف راهبردی طرح‌های آماده‌سازی زمین
۹-۱-۵-مطالعات مکانیابی(طرح‌های آماده‌سازی)
۹-۱-۶-تهیه طرح‌های آماده‌سازی
۹-۱-۷-محتوای طرح‌های آماده‌سازی
۹-۱-۸-طرح آماده‌سازي زمين
۹-۱-۹-پروژه‌های آماده‌سازی
۹-۲-موادی از قانون اراضی شهری، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰
۹-۳-موادی از قانون زمین شهری، مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶
۹-۴-موادی از آیین‌نامه اجرایی قـانــون زمـیـن شـهـری، مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۶۷

فصل دهم / تفکیک، افراز و پروانه‌های ساختمانی

۱۰-۱-تفکیک اراضی
۱۰-۱-۱-تعاریف تفکیک
۱۰-۱-۲-اهمیت كنترل تفكيك اراضي
۱۰-۱-۳-تفکیک اراضی شهری
۱۰-۱-۴-اهداف تفکیک زمین
۱۰-۱-۵-عوامل مؤثر در تفكيك اراضی
۱۰-۱-۶-ضوابط و مقررات تفکیک
۱۰-۱-۷-پیشینه تفكيك اراضي
۱۰-۱-۸-تفكيك اراضي و کاربری‌ها
۱۰-۲-الگوهای تفکیک
۱۰-۲-۱-الگوی تفکیک سنتی و مرسوم:
۱۰-۲-۲-الگوی تفکیک خوشه‌ای
۱۰-۲-۳-الگوی توسعه واحدهاي برنامه‌ريزي شده
۱۰-۲-۴-اشکال و شیوه‌های تفکیک زمین
۱۰-۲-۵-معابر حاصل از تفكيك
۱۰-۲-۶-مراحل تفكيك زمين
۱۰-۲-۷-مراحل اداري تفكيك زمين
۱۰-۲-۸-آيين‌نامه تفكيك اراضي
۱۰-۲-۹-مرجع تأیید نقشههای تفکیک اراضی
۱۰-۲-۱۰-تفکیک اعیان
۱۰-۲-۱۱-تفاوت افراز و تفكيك
۱۰-۳-پروانه و شناسنامه‌های ساختماني
۱۰-۳-۱-اهداف صدور پروانه ساختماني
۱۰-۳-۲-طرح جامع و ضوابط پروانه ساختمانی
۱۰-۳-۳-تعيين ضوابط و مقررات حاكم بر ملك
۱۰-۳-۴-استعلام از سازمان‌هاي ذيربط
۱۰-۳-۵-مراحل صدور پروانه ساختماني
۱۰-۳-۶-مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی
۱۰-۳-۷-بازديد مأمور فنی از ملك
۱۰-۳-۸-اعتبار پروانه‌های ساختمانی
۱۰-۴-عدم خلاف و پايان ‌کار ساختمان
۱۰-۴-۱-شناسنامه ساختمان
۱۰-۵-تخلفات ساختماني
۱۰-۵-۱-مصاديق تخلفات ساختمانی
۱۰-۵-۲-تخلفات مطابق ضوابط
۱۰-۵-۳-تخلفات خارج از ضوابط
۱۰-۵-۴-نحوه اطلاع از تخلفات ساختماني
۱۰-۵-۵-مراحل رسيدگي به تخلفات ساختماني
۱۰-۶-اصـلاح روش‌هـای صـدور پـروانـه ســاختمـان، گـواهـی عـدم خـلاف و پایان‌کار ساختمان در شهرداری‌ها
۱۰-۷-نحوه صدور پروانه ساختمانی
۱۰-۸-دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان، ابلاغیه ۲۱/۰۶/۱۳۹۵
۱۰-۹-دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها، مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۸۲

فصل یازدهم / قوانین و مقررات شهرداری‌ها

۱۱-۱-موادی از قانون شهرداري‌ها، مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴
۱۱-۲-مــوادی از قــانـــون نوسازي و عمران شهري، مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷‌
۱۱-۳-لايحة قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي‌، عمراني و نظامي دولت، مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸
۱۱-۴-قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷
۱۱-۵-قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۷۰
۱۱-۶-قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مصوب ۰۱/۰۴/۱۴۰۱
۱۱-۷-ضـوابط و مقـررات ارتقاءکيفي سيما و منظر شهري

فصل دوازدهم / قوانین و مقررات مسکن و آپارتمان‌ها

۱۲-۱-مـوادی از قـانـون سامـاندهـی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷
۱۲-۲-قانون پیش فروش ساختمان، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹
۱۲-۳-آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۹۳
۱۲-۴-قانون جهش تولید مسکن، مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰
۱۲-۵-موادی از قانون تملك آپارتمان‌ها، مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳
۱۲-۶-موادی از آیين‌نامه اجرایی قانون تملك آپارتمان‌ها، مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۴۷

فصل سیزدهم / قوانین حاکمیتی

۱۳-۱-اصولی از قانون اساسی، مصوب ۱۳۵۸
۱۳-۲-موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
۱۳-۳-موادی از قانون مجازات اسلامی، مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲
۱۳-۴-قـــانـــون مجــازات اســلامــی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده، مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵

فصل چهاردهم / حقوق شهروندان

۱۴-۱-منشور حقوق شهروندی
۱۴-۲-حقوق شهروندی در نظام اداری، مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۵شورای‌عالی اداری

کلیدواژه منابع و مأخذ

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس محمد عظیمی آقداش

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

320

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رحلی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۴۰۸,۰۰۰تومان ۴۵۳,۰۰۰