کتاب درسنامه و نکات طلایی درس نقشه‌برداری

27
با خرید این محصول 7 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 28 تیر 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب درسنامه و نکات طلایی درس نقشه‌برداری
شناسه محصول: 9786001686108
پاک کردن
از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب درسنامه و نکات طلایی درس نقشه‌برداری

ویژه آزمون نظام مهندسی ، کارشناس رسمی و کارشناسی ارشد

محتوا کتاب شامل :

 • ارائه کلیه مطالب مورد نیاز جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی
 • ارائه نکات جامع، کلیدی و مهم درس نقشه‌برداری
 • ارائه سوالات تالیفی مرتبط با پاسخنامه تشریحی

  کتاب درسنامه و نکات طلایی درس نقشه‌برداری 

  مقدمه :

  کتاب درسنامه و نکات طلایی درس نقشه‌برداری

  با توجه به اینکه مهمترین دغدغه مهندسان نقشه‌بردار جهت شرکت و قبولی در آزمون‌های مذکور عدم وجود منابع و مآخذ مناسب و مورد نیاز است، بر خود وظیفه دانستم که مطالب مهم و کلیدی جهت آمادگی و قبولی در بزرگترین آزمون‌های این رشته را در این کتاب گرد آورم. در همین راستا نگارش این کتاب به گونه‌ای صورت گرفته است که کلیه مفاهیم و موضوعات مطرح شده در سوالات آزمون‌های نظام مهندسی، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناسی ارشد در درس نقشه‌برداری در قالب نکات و توضیحات مورد نیاز به طور کامل تبیین شده است تا داوطلبان عزیز بتوانند بدون نیاز به رجوع به منبعی دیگر در حین مطالعه و حل مثال‌ها و سوالات این کتاب تسلط مناسب و شایسته‌ای بدست آورند.

  مقدمه کتاب درسنامه و نکات طلایی درس نقشه‌برداری

  فصل اول / کلیات نقشه‌برداری

  ۱-۱-نقشه
  ۱-۲-مقیاس
  ۱-۳-دقت‌ نقشه
  ۱-۴-دقت‌ مسطحاتی نقشه
  ۱-۵-دقت ارتفاعی‌ نقشه
  ۱-۶-نقشه‌برداری مستوی
  ۱-۷-نقشه‌برداری ژئودتیک
  ۱-۸-انواع نقشه‌برداری مستوی
  ۱-۹-نقشه‌برداری زمینی
  ۱-۱۰-وسایل ساده نقشه‌برداری
  ۱-۱۱-تجهیزات
  ۱-۱۲-سامانه‌های تعیین موقعیت
  ۱ـ سامانه
  ۲ـ سامانه گلوناس
  ۳ـ سامانه گالیله
  ۱-۱۳-دستگاه فاصله‌یاب الکترونیکی
  ۱-۱۴-سامانه‌های لیزر اسکنر
  ۱-۱۵-نقشه‌برداری هوایی
  ۱-۱۶-نقشه‌برداری آبی
  ۱-۱۷-نقشه‌برداری‌ مسیر
  ۱-۱۸-نقشه‌برداری‌ زیرزمینی
  ۱-۱۹-نقشه‌برداری صنعتی
  ۱-۲۰-نقشه‌برداری ثبتی
  ۱-۲۱-نقشه‌برداری ساختمانی
  ۱-۲۲-نقشه‌های مسطحاتی (پلانیمتری)
  ۱-۲۳-نقشه‌های ارتفاعی
  ۱-۲۴-نقشه‌های توپوگرافی
  ۱-۲۵-منحنی میزان
  ۱-۲۶-خط‌ا لرأس
  ۱-۲۷-خط القعر
  ۱-۲۸-تصحیح تبدیل به افق
  ۱-۲۹-خطای نسبی
  ۱-۳۰-مساحی
  ۱-۳۱-محاسبه مساحت اشکال منظم
  ۱-۳۲-محاسبه مساحت اشکال نامنظم

  فصل دوم / زاویه‌یابی

  زاویه
  ۱ـ درجه
  ۲ـ گراد
  ۳ـ میلیم
  ۴ـ رادیان
  انواع زاویه
  ۱ـ زاویه قائم
  ۲ـ زاویه شیب
  لمب
  ۳ـ زاویه افقی

  فصل سوم / ترازیابی

  ۳-۱-ترازیابی‌ تدریجی
  ۳-۲-ترازیابی‌ شعاعی (پراکنده)
  ۳-۳-کنترل محاسبات در ترازیابی
  ۳-۴-خطاها در ترازیابی
  ۳-۵-خطاهای‌ انسانی
  ۳-۶-خطای‌ پارالاکس
  ۳-۷-خطاهای طبیعی
  ۳-۸-خطای‌ کرویت
  ۳-۹-خطای انکسار
  ۳-۱۰-خطای‌ کرویت و انکسار
  ۳-۱۱-خطاهای‌ دستگاهی
  ۳-۱۲-خطای کلیماسیون
  ۳-۱۳-راهکارهای تشخیص خطای کلیماسیون
  ۱‌ـ روش ترازیابی‌ متقابل (دو طرفه)
  ۲ـ روش استقرار دوربین در وسط دهنه
  ۳-۱۴-تعیین زاویه خطای کلیماسیون
  ۳-۱۵-تعیین اثر خطای کلیماسیون
  ۳-۱۶-خطای مجازترازیابی
  ۳-۱۷-تاکئومتری (استادیمتری)
  ۳-۱۸-محاسبه فاصله افقی
  ۳-۱۹-محاسبه اختلاف ارتفاع
  ۳-۲۰-ترازیابی‌ مثلثاثی
  ۳-۲۱-روش پارالاکتیک برای اندازه‌گیری طول
  ۳-۲۲-ترازیابی‌ فشارسنجی (بارومتریک)

  فصل چهارم / ژیزمان و پیمایش

  ۴-۱-شمال‌ جغرافیایی
  ۴-۲-شمال‌ مغناطیسی
  ۴-۳-شمال‌ شبکه
  ۴-۴-آزیموت حقیقی یا جغرافیایی
  ۴-۶-ژیزمان
  ۴-۷-زاویه حامل
  ۴-۸-زاویه Bearing
  ۴-۹-محاسبه زاویه حامل و ژیزمان
  ۴-۱۰-محاسبه مختصات نقطه مجهول
  ۴-۱۱-پیمایش
  ۴-۱۲-پیمایش بسته
  ۴-۱۳-خطای بست زاویه‌ای پیمایش بسته
  ۴-۱۴-شرط درست بودن پیمایش بسته
  ۴-۱۵-بررسی شرط ضلعی در پیمایش‌ بسته
  ۴-۱۶-پیمایش اتصالی (آنتنی)
  ۴-۱۷-پیمایش باز
  ۴-۱۸-تقاطع و ترفیع

  فصل پنجم / تئوری خطاها

  ۵-۱-خطای‌ نسبی
  ۵-۲-خطای‌ کالیبراسیون
  ۵-۳-خطای‌ تغییر درجه حرارت
  ۵-۴-خطای‌ کمانش (خطای شنت)
  ۵-۵-خطای تغییر کشش
  ۵-۶-بررسی خطاهای اتفاقی
  ۵-۷-انواع خطاهای اتفاقی
  ۵-۸-خطای‌ متوسط حسابی
  ۵-۹-خطای‌ احتمالی
  ۵-۱۰-خطای ماکزیم
  ۵-۱۱-قانون انتشار خطا

  فصل ششم / قوس‌ها و عملیات خاکی

  ۶-۱-قوس‌ها
  ۶-۲-قوس افقی دایره‌ای ساده
  ۶-۳-رأس قوس
  ۶-۴-زاویه انحراف (زاویه تقاطع )
  ۶-۵-طول‌ قوس
  ۶-۶-طول‌ مماس قوس (طول تانژانت)
  ۶-۷-طول وتر بزرگ
  ۶-۸-میزان کوتاه‌تر شدن مسیر
  ۶-۹-فاصله بیرونی
  ۶-۱۰-فاصله میانی
  ۶-۱۱-قوس‌ مرکب
  ۶-۱۲-روش‌ محاسباتی
  ۶-۱۳-روش مستقیم
  ۶-۱۴-روش‌ قوس معادل
  ۶-۱۵-قوس‌ معکوس
  ۶-۱۶-قوس‌ کلوتوئید
  ۶-۱۷-قوس کلوتوئید متقارن
  ۶-۱۸-سرعت طرح
  ۶-۱۹-دِور (شیب عرضی)
  ۶-۲۰-روش‌های محاسبه طول قوس اتصال
  ۶-۲۱-استفاده‌ از مفهوم زمان
  ۶-۲۲-استفاده از رابطه مستقیم
  ۶-۲۳-استفاده‌ از مفهوم شتاب رادیال
  ۶-۲۴-قوس قائم
  ۶-۲۵-حجم عملیات خاکی
  ۶-۲۶-پروفیل طولی
  ۶-۲۷-محاسبه حجم عملیات خاکی
  ۶-۲۸-روش میانگین‌گیری
  ۶-۲۹-محاسبه حجم در حالت مقاطع یک در میان
  ۶-۳۰-روش شبکه‌بندی
  الف) شبکه‌ مربعی یا مستطیلی
  ب) شبکه مثلثی
مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس علیرضا محمدی هاشمی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

104

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۷۷,۴۲۰تومان ۱۰۷,۴۲۰