کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

10
با خرید این محصول 57 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲
شناسه محصول: 9786001681547
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

 کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

جهت درک بهتر کشش و موارد بکارگیری آن در صنعت می‌توان به حرکت لوکوموتیو دیزلی و بخاری در اثر نیروی کشش بین چرخ لوکوموتیو و ریل‌ها در مسیر ریل گذاری شده اشاره کرد که سال‌هاست بصورت عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان در این زمینه به مثال‌های مشابه دیگری نیز اشاره کرد.

در گذشته در ساختمان‌های بلند از آسانسورهای پرسرعت هیدرولیکی – سیم بکسلی مورد استفاده قرار می‌گرفت که با پیشرفت تکنولوژی در آسانسورهای کششی مدرن از اوایل قرن بیستم این آسانسورها جایگزین آسانسورهای هیدرولیکی – سیم بکسلی و باعث کنار گذاشته شدن آنها در ساختمان‌های بلند از سطح شهرها گردیدند.

آسانسورهای کششی حرکت سیم بکسل‌ها مستقیما بر اثر اصطکاک سطح سیم بکسل با سطح فلکه کششی صورت می‌گیرد و درنهایت باعث حرکت کابین می‌گردد.

آسانسورهای کششی از ۴ تا ۸ عدد سیم بکسل که قطر آنها از ۶ میلی متر تا ۲۵ میلی متر بر حسب نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیم بکسل‌ها به کابین متصل شده و سپس از شیارهای فکله کشیی عبور کرده و بعد از گذشتن از سطح شیارهای فلکه هرز گرد و به وزنه نعادل متصل می‌گردند.

 فهرست مطالب کتاب  راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲ 

مقدمه

بخش چهارم / محاسبات

۴-۱- آسانسور كششی

مقدمه

۴-۱-۱- نیروی کششی، شکل شیارهای فلکه کششی و تاثیر برفشار مخصوص سیم‌بكسل ها
۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ شیار U شکل
۴ـ۱ـ۱ـ۲ـ شیار V شکل
۴ـ۱ـ۱ـ۳ـ شیار V شکل زیر برش خورده
۴ـ۱ـ۱ـ۴ـ شیار U شکل زیر برش خورده
۴-۱-۲- نیروهای وارده و تأثیر آنها بر فلکه کششی و هرزگرد
۴-۱-۲-۱- بار وارده بطور کامل بر فلکه کششی (بدون بکارگیری فلکه هرزگرد)
۴-۱-۲-۲- فلکه کششی آسانسور در پایین چاه
۴-۱-۲-۳- فلکه کششی در پایین و کنار چاه
۴-۱-۲-۴- نیروهای وارده به فلکه‌های هرزگرد روی کابین
۴-۱-۲-۵- انحراف سیم بکسل در آسانسورهای مستقر در بالای چاه
۴-۱-۳- تعیین مقدار زاویه كششی در نیروی محركة آسانسور موتورخانه بالا
۴-۱-۴- بررسی سُرخوردگی سیم‌بكسلها در آسانسورهای کششی و تاثیر آن در شیارها
۴-۱-۴-۱- مقدار كشش بحرانی
۴-۱-۴-۲- بار استاتیكی
۴-۱-۴-۲-۱- نیروهای استاتیكی در سیم‌بكسل‌های سمت كابین و قاب وزنه تعادل
۴-۱-۴-۲-۲- نیروی استاتیكی در اثر جرم سیم‌بكسل یا زنجیر جبران
۴-۱-۴-۲-۳- نیروی استاتیكی در فلكه هرزگرد كششی سیم‌بكسل یا زنجیر جبران
۴-۱-۴-۳- نیروهای دینامیكی
۴-۱-۴-۳-۱- نیروی دینامیكی سیم‌بكسل‌های تعلیق
۴-۱-۴-۳-۲- نیروی دینامیكی در اثر جرم كابین با بار و قاب وزنه تعادل
۴-۱-۴-۳-۳- نیروی دینامیكی سیم‌بكسل تعلیق
۴-۱-۴-۳-۴- نیروی دینامیكی سیم‌بكسل جبران
۴-۱-۴-۳-۵- نیروهای دینامیكی فلكه‌های هرزگرد
۴-۱-۴-۳-۶- نیروی دینامیكی تراول كابل
۴-۱-۴-۳-۷- افت نیرو در اثر اصطكاك
۴-۱-۴-۳-۸- نیروی دینامیكی فلكه‌های هرز گرد و سیم‌بكسل ناشی از سیم‌بكسل‌بندی
(حركت انتقالی و وضعی فلكه‌های هرزگرد و سیم‌بكسل‌های تعلیق) در اثر حركت كابین و قاب وزنه تعادل
۴-۱-۵- فشار مخصوص سیم‌بكسل در شیارهای فلکه کششی
۴-۱-۵-۱- فشار مخصوص (ویژه) برای شیار V شکل (سخت‌كاری شده و نشده)
۴-۱-۵-۲- فشار مخصوص (ویژه) برای بقیه شیارها (شیار گرد، گرد زیر برش خورده و
V شكل زیر برش‌ خورده) (سخت‌‌كاری شده و نشده)
۴-۱-۶- سیم بكسل
۴-۱-۶-۱- انتخاب سیم‌بكسل
۴ـ۱ـ۶ـ۲ـ افزایش طول سیم‌بكسل‌ها
۴-۱-۷- تعیین ممان اینرسی فلكه هرزگرد
۴-۱-۸- ریل‌ها
۴ـ۱ـ۸ـ۱ـ نیروی ناشی از بارگیری و تخلیه بار
۴ـ۱ـ۸ـ۲ـ نیروهای وارده در زمان حرکت
۴ـ۱ـ۸ـ۳ـ نیروهای وارد بر ریل در هنگام فعال شدن ترمز ایمنی
۴-۱-۸-۴- محاسبه ریل‌های راهنما
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۱ـ شرایط كلی مربوط به ریل‌های راهنما
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۲ـ بارها و نیروها
۴-۱-۸-۴-۲-۱- نیروهای كمانش و خمش
۴-۱-۸-۴-۲-۲- برآورد نیروی كمانش در ریل‌های هادی در هنگام عملكرد ترمز ایمنی
۴-۱-۸-۴-۲-۳- نیروهای وارده بر آستانه (درگاه) كابین
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۳ـ حالتهای باری
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۴ـ ضرایب ضرب
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۵ـ محاسبات
۴-۱-۸-۴-۵-۱- تنش خمشی (Bending)
۴-۱-۸-۴-۵-۲- تنش كمانش (Bulking)
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۵ـ۳ـ تركیب تنش‌های كمانشی و خمشی
۴-۱-۸-۴-۵-۴- خمش فلانچ(Twisting)
۴-۱-۸-۴-۶- محاسبة نیروی كششی در ریل معلق (آویزان)
۴-۱-۸-۴-۷- نیروهای وارده بر ریل در آسانسور MRL
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۸ـ خیزها
– خیزهای مجاز
۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۹ـ مثالهایی از روش محاسبه
۴-۱-۹- انتخاب موتور گیربكس و توان نیروی محركه آسانسورهای كششی
۴-۱-۹-۱- ضریب تبدیل دورگیربکس
۴-۱-۹-۲- محاسبه توان مداوم مورد نیاز آسانسور (توان الکتروموتور)
۴-۱-۱۰- گشتاور شروع حرکت و گشتاور اسمی‌ الكتروموتور
۴-۱-۱۱- باراستاتیکی وارد برمحور گیربکس (یا محور موتور گیرلس)
۴-۱-۱۲- تخمین نیروی تکیه گاه زیر ضربه‌گیر کابین
۴-۱-۱۳- تخمین نیروی تکیه گاه زیر ضربه‌گیر وزنه تعادل
۴-۱-۱۴- بار قابل حمل توسط قلاب سقف موتور خانه
۴-۱-۱۵- محاسبۀ نیروی وارد برسکوی زیر ریلهای کابین و وزنه تعادل
– نیروی زیر ریل‌های کابین
– نیروی زیر ریل‌های وزنه تعادل
۴ـ۱ـ۱۶ـ نیروهای وارده بر كف چاهك
۴-۱-۱۷- نیروهای وارده بر سقف چاه
۴-۱-۱۸- فشردگی ضربه‌گیرها
۴-۱-۱۹- طول مسیر توقف
۴ـ۱ـ۲۰ـ محاسبۀ سیم‌بکسل و نیروی فعال‌سازی ترمز ایمنی در گاورنر
۴-۱-۲۱- محاسبه طول درز جوش و نوع انکربولت
۴-۱-۲۱-۱- طراحی جوش
– تنش‌های مجاز جوش
– ارزش جوش گوشه
۴-۱-۲۱-۲- انکربولت
۱- اصطکاکی
۲- قفلی
۳- چسبی
۴ـ۱ـ۲۱ـ۳ـ طراحی انکربولت
۴-۲- محاسبات آسانسورهای هیدرولیکی
مقدمه
۴-۲-۱- انتخاب اجزاء سیستم هیدرولیکی
۴-۲-۲- طول حرکت جک (جک‌ها)
۴-۲-۳- قطر و ضخامت جک و سیلندر
۴-۲-۴- محاسبات جک و سیلندرها
۴-۲-۵- محاسبات پیستون‌ها، سیلندرها، لوله‌های صلب و اتصالات
۴-۲-۵-۱- محاسبه در برابر فشار بیش از حد
۴-۲-۵-۲- محاسبات جكها در مقابل كمانش
نمادها
۴-۲-۶- حداکثر و حداقل فشار استاتیکی
۴-۲-۷- محاسبۀ حداکثر نیروی خمشی در انواع جک‌ها
۴-۲-۷-۱- محاسبه نیروی خمشی درجک‌های یک تکه‌ای
(تک مرحله‌ای)
۴-۲-۷-۲- محاسبات حداکثر نیروی خمشی در جک دو تکه تلسکوپی بدون کفشک راهنمای جک
۴-۲-۷-۳- محاسبات حداکثر نیروی خمشی درجک دو تکه تلسکوپی با کفشک راهنمای جک
۴-۲-۷-۴- محاسبات نیروی خمشی در جک سه تکه‌ای تلسکوپی بدون کفشک راهنمای جک
۴-۲-۷-۵- محاسبات حداکثر نیروی خمشی در جک سه تکه‌ای تلسکوپی با کفشک راهنمای جک در انتهای جک دوم
۴-۲-۷-۶- محاسبات حداکثر نیروی خمشی در جک سه تکه‌ای با کفشک راهنمای جک در راس تکه دوم و سوم
۴-۲-۸- توان الکترو موتور پمپ روغن
۴-۲-۹- طراحی راهنمای جک
۴-۳- اثر دودکشی در چاه آسانسور
۴-۴- دینامیک درب
۴-۴-۱- مفهوم سرعت
۴-۴-۲- بار دینامیکی درب و حداکثر مقدار نیروی وارده برمسافر

۴-۵ سینماتیك حركت كابین و درب

بخش پنجم / پله‌برقی

مقدمه
۵-۱- چیدمان و آرایش پله‌های برقی
۵-۱-۱- چیدمان تکی
۵-۱-۲- چیدمان ضربدری
۵-۱-۳- چیدمان موازی
۵-۲- پاگرد جلوی پله‌های برقی
۵-۳- شیب و سرعت نامی‌
۵-۴- عرض پله‌های برقی
۵-۵- تعداد پله‌های افقی
۵-۶- ظرفیت واقعی جابجایی
۵-۷- تأثیر متقابل آسانسور و پله برقی در جابجایی مسافرین
۵-۸- طبقه‌بندی و مشخصات پله برقی بر اساس کاربری متفاوت
۵-۸-۱- پله برقی‌های تجاری (Light duty Escalators)
۵-۸-۲- پله برقی‌های نیمه تجاری (Medium duty Escalators)
۵-۸-۳- پله برقی‌های غیر تجاری (Heavy duty Escalator)
۵-۹- قطعات پله برقی
۵-۹-۱- اسکلت (TRUSS)
۵-۹-۲- پله
۵-۹-۳- نیروی محرکه
۵-۹-۴- سیستم ترمز (Brake)
۵-۹-۵- دستگیره (هندریل)
۵-۹-۶- شانه پله
۵-۹-۷- نرده‌های پله برقی
۵-۱۰- پله‌های مارپیچ
۵-۱۱- تابلوی فرمان یا کنترل
۵-۱۲- حفاظت‌های فنی و ایمنی
۵-۱۳- حریق در پله‌های برقی
۵-۱۳-۱- حفاظت پله برقی در مقابل حریق
۵-۱۳-۲- روش‌های اطفاء حریق با آب
۵-۱۴- روشنایی
۵-۱۵- توان الکتروموتور
۵-۱۵-۱- محاسبة توان الكتروموتور
۵-۱۶- نیروی كششی زنجیر محرك
۵-۱۷- پله برقی در مسیرهای طولانی
۵-۱۸- پیاده‌رو متحرک
مقدمه
۵-۱۸-۱- زاویۀ شیب
۵-۱۸-۲- عرض پیاده‌رو متحرک
۵-۱۸-۳- سرعت نامی‌
۵-۱۸-۴- حفاظ (دستگیره)
۵-۱۸-۵- سازه (اسکلت)
۵-۱۸-۶- ظرفیت جابجایی
۵-۱۸-۷- طراحی و ساخت پیاده‌رو متحرک
۵-۱۸-۷-۱- پیاده‌رو متحرک با مسیر مستقل
۵-۱۸-۷-۲- پیاده‌رو متحرک با مسیر دو گانه (رفت و برگشتی)
۵-۱۸-۷-۳- فضای خروجی
۵-۱۸-۷-۴- چیدمان
۵-۱۸-۷-۵- سیستم کنترل
۵-۱۸-۷-۶ محاسبه مكانیزم حركتی پله‌برقی
۵-۱۸-۷-۷ محاسبه نیروهای وارده بر تكیه‌گاهها

بخش ششم / بالابر و آسانسورهای خاص

۶-۱- بالابرهای معلولین
۶-۱-۱- سکوی بالابرنده (Lifting Plateform)
۶-۱-۱-۱- سکوی بالارونده اطاق
۶-۱-۱-۲- بالابر پلکانی
۶-۱-۱-۲-۱- بالابر پلکانی ویلچربر
۶-۱-۱-۲-۲- بالابر پلکانی صندلی‌دار
۶-۱-۱-۲-۳- بالابر پلکانی ایستاده بر
۶-۲- آسانسورهای باری
۶-۳- آسانسورهای با چرخدنده محرک و شانه (Rackand Pinion)
۶-۴- آسانسور شیب‌دار

بخش هفتم / برق

مقدمه
۷-۱- سری استپ
تعریف
۷-۱-۱- اجزای مدار سری استپ
۷-۱-۱-۱- کنتاکت فلکه گاورنر موتورخانه
توضیحات استاندارد درباره کنتاکت گاورنر
۷-۱-۱-۱-۱-گاورنرهای دوطرفه
۷-۱-۱-۲ و ۳- لیمیت سوئیچ قطع کن (شالتر) بالا و پایین
۷-۱-۱-۴- استپ قارچی روی کابین
۷-۱-۱-۵- استپ داخل كابین
۷-۱-۱-۶- کنتاکت پاراشوت کابین
۷-۱-۱-۷- کنتاکت پاخور کابین
۷-۱-۱-۸- کنتاکت دو شاخه درب طبقات
۷-۱-۱-۹- کنتاکت قفل درب طبقات
۷-۱-۱-۱۰- کنتاکت دو شاخه درب کابین.
۷-۱-۱-۱۱- استپ قارچی چاهك
۷-۱-۱-۱۲- کنتاکت فلکه گاورنر ته چاه
۷-۱-۱-۱۳- کنتاکت فتوسل
۷-۱-۱-۱۴- کنتاکت رله کنترل بار یا رله خطا
۷-۱-۱-۱۵- کنتاکت میکروسوئیچ ضربه‌گیر
۷-۱-۱-۱۶- کنتاکت میکروسوئیچ کشش سیم بکسل جبران
۷-۱-۱-۱۷- کنتاکت میکروسوئیچ دریچه اضطراری
۷-۱-۲- مدار الكتریكی سری استپ
۷-۱-۲-۱- ترتیب بسته شدن کنتاکتها در مدار سری استپ
۷-۱-۲-۲- شرایط موازی نمودن تجهیزات با سری استپ
۷-۱-۲-۲-۱- هم‌سطح‌سازی با درب باز Pre door opening
۷-۱-۲-۲-۲- هم‌سطح‌سازی مجدد با درب باز Releveling
۷-۱-۲-۲-۳- عملكرد تخلیه و بارگیری Docking
۷-۱-۲-۲-۴- در آوردن از حالت قطع کن (بند ۱۴-۲-۱-۴-۴).
۷-۱-۲-۳- افت ولتاژ و قطر سیم مدار سری استپ
۷-۱-۲-۴- عوامل موثر در انتخاب سطح مقطع سیم در مسیر سری استپ
۷-۱-۲-۵- اتصال مدار ایمنی به بدنه یا زمین
۷-۲- شستی‌های احضار
تعریف
۷-۲-۱- انواع شستی احضار
۷-۲-۲- ساختمان داخلی شستی احضار
۷-۲-۳-کاهش سیم طبقه
۷-۲-۴- سیستم احضار از راه دور
۷-۳- شستیهای جانبی
تعریف
۷-۳-۱- شستی‌های كنترل درب كابین
۷-۳-۲- تسهیلات برای معلولین
۷-۳-۳- شستی آلارم
۷-۴- روش‌های تشخیص مكان كابین
مقدمه
۷-۴-۱- اهمیت توقف دقیق سر طبقه
۷-۴-۲- روش‌های قدیمی
۷-۴-۲-۱- روش سلکتور رله‌ای
۷-۴-۲-۲- روش سلکتور ایستاده
۷-۴-۲-۳- روش بادامکی
۷-۴-۲-۴- روش فلکه‌ای
۷-۴-۳- روشهای جدید
۷-۴-۳-۱- روش مگنت سوئیچ
۷-۴-۳-۲- روش حسگر مدادی
۷-۴-۳-۳- روش حسگر نوری
طرح پیشنهادی برای استفاده از یك حسگر مدادی
۷-۴-۳-۴- روش سوئیچهای آدمکی
۷-۴-۴- روش‌های مدرن تشخیص مکان کابین
۷-۴-۴-۱- روش ماورای صوت
۷-۴-۴-۲- روش نوار TAPE
۷-۴-۴-۳- شفت انکودر کابین
۷-۴-۴-۴- روش نوار مغناطیسی
۷-۴-۴-۵- روش انكودر متصل به موتور
۷-۵- نمراتور و لامپ جهت
تعریف
۷-۵-۱- نمایشگر لامپی
۷-۵-۲- نمراتورهای ساعتی
۷-۵-۳- نمراتور ۷.SEGMENT
۷-۵-۴- نمراتور ماتریس نقطه‌ای
۷-۵-۵- نمایشگر LCD
۷-۵-۶- نحوه سیم‌کشی نمراتورهای الکترونیکی (۷.SEG – DOT MATRIX – LCD)
۷-۵-۷- نمایشگر جهت
۷-۶- درب كابین
تعریف
۷-۶-۱- انواع درب
۷-۶-۱-۱- منحنی عملكرد
۷-۶-۲- درب اتوبوسی
۷-۶-۳- كابین با بیش از یك درب
۷-۷- جعبه رویزیون
تعریف
۷-۷-۱- سیستم سریال كابین
۷-۸- تراول كابل
تعریف
۷-۸-۱- ساختمان داخلی
۷-۸-۲- انواع مختلف
۷-۸-۳- روش نصب
۷-۸-۳-۱- انبارش و حمل و نقل
۷-۸-۳-۲- آماده‌سازی نصب
۷-۸-۳-۳- قرار دادن تراول کابل در چاه
۷-۸-۳-۴- نصب در چاه
۷-۸-۴- نكات مفید هنگام نصب تراول كابل
۷-۹- قفل و مگنت درب بازكن
تعریف و عملكرد
۷-۱۰- حسگر وزن
۷-۱۰-۱- محل نصب
۷-۱۱- كنترل دوپلكس آسانسورها
مقدمه
۷-۱۱-۱- ویژگی‌های یک سیستم دوپلکس
یادآوری
۷-۱۲- فتوسل نقطه‌ای
۷-۱۳- فتوسل پرده‌ای
۷-۱۴- هواكش كابین
۷-۱۴-۱- هواکش کابین
۷-۱۴-۲- خوشبو کننده کابین
۷-۱۵- آیفون و تلفن كابین
۷-۱۵-۱- آیفون و تلفن کابین
۷-۱۵-۲- ویژگی‌های تلفن آسانسور
۷-۱۶- روشنایی كابین
۷-۱۷- روشنایی
۷-۱۸- حسگر دود
۷-۱۹- حسگر انحراف‌سنج
۷-۱۹-۱- حسگر انحراف‌سنج
۷-۲۰- نظارت بر دسترسی
۷-۲۰-۱- تعریف و عملكرد
۷-۲۱- نظارت بر عملكرد آسانسور
۷-۲۲- حسگر زمین لرزه
۷-۲۲-۱- تعریف
۷-۲۲-۲- امکانات دستگاه
۷-۲۳- روشنایی اتوماتیك راه پله و طبقات
۷-۲۴- دوربین مدار بسته داخل كابین
۷-۲۵- هواساز كابین
۷-۲۵-۱- امکانات و ویژگی‌های هواساز آسانسور
۷-۲۶- تجهیزات تبلیغاتی
۷-۲۶-۱- تبلیغات در کابین آسانسور
۷-۲۶-۲- تجهیزات تبلیغاتی جانبی
۷-۲۷- سیم‌كشی چاه
۷-۲۷-۱- سیم‌کشی چاه
۷-۲۸- آسانسور و كودكان
۷-۲۹- حوادث
۷-۲۹-۱- ترس از آسانسور
۷-۳۰- پله برقی
مقدمه
۷-۳۰-۱- تجهیزات الکتریکی پله برقی
۷-۳۰-۱-۱- تابلوی کنترل
۷-۳۰-۱-۱-۱- تابلوی فرمان پله برقی مجهز به کنترل سرعت VVVF
۷-۳۰-۱-۱-۲- ویژگی‌های یك تابلوی كنترل پله‌برقی
۷-۳۰-۱-۲- تابلوی سه فاز
۷-۳۰-۱-۳- موتور اصلی
۷-۳۰-۱-۴- مگنت ترمز
۷-۳۰-۱-۵- حسگرهای حرکت
۷-۳۰-۱-۶- حسگرهای خرابی
۷-۳۰-۱-۷- حسگر‌های نوری
۷-۳۰-۲- امکانات یک پله برقی
۷-۳۱- هیدرولیك
تجهیزات سیستم كنترل آسانسورهای هیدرولیكی
مقدمه
۷-۳۱-۱- معرفی اجزای الکتریکی
۷-۳۱-۱-۱- پمپ و موتور اصلی
۷-۳۱-۱-۲- شیرهای برقی
۷-۳۱-۱-۳- سایر تجهیزات الکتریکی آسانسور هیدرولیک
۷-۳۱-۱-۴- تابلو فرمان یک آسانسور هیدرولیکی
۷-۳۱-۲- مدار قدرت در یک آسانسور هیدرولیکی
۷-۳۱-۳- یک نکته فنی و تجربی در پمپ‌های سه فاز
۷-۳۱-۴- انواع روش راه اندازی
۷-۳۱-۴-۱- راه اندازی مستقیم
۷-۳۱-۴-۲- راه اندازی ستاره – مثلث
یک نکته فنی و تجربی
۷-۳۱-۴-۳- راه‌اندازی با SOFT STARTER (راه‌انداز نرم)
۷-۳۱-۵- جریان مصرفی موتورهای ۳ فاز
۷-۳۱-۶- ترموستات دمای روغن
۷-۳۱-۷- ترمیستور موتور
۷-۳۱-۸- نمایشگرها
۷-۳۲- سیستم‌های كنترل سرعت VVVF
مقدمه
۷-۳۲-۱- درایو VVVF
۷-۳۲-۲- ویژگی‌های دو سرعته
۷-۳۲-۲-۱- مزایا
۷-۳۲-۲-۲- محدودیت‌ها
۷-۳۲-۳- مزایای استفاده از VVVF
۷-۳۲-۳-۲- افزایش عمر قسمت‌های الکتریکی و مکانیکی
۷-۳۲-۳-۲-۱ عمر مفید کنتاکتورهای اصلی
۷-۳۲-۳-۲-۲- افزایش عمر قسمت‌های مکانیکی
۷-۳۲-۳-۲-۳- افزایش عمر مفید موتور اصلی
۷-۳۲-۳-۳- کاهش صدا
۷-۳۲-۳-۴- صرفه‌جویی انرژی
۷-۳۲-۳-۵-کاهش جریان و انرژی مصرفی در هنگام راه‌اندازی
۷-۳۲-۳-۶-کاهش مصرف انرژی در حرکت (به علت وجود وزنه و منحنی v/f)
۷-۳۲-۳-۷- اصلاح ضریب قدرت
۷-۳۲-۳-۸- کاهش بار دینامیکی با حذف فلایویل
۷-۳۲-۳-۹- برگشت انرژی به شبکه
۷-۳۲-۴- محدودیت‌های استفاده از کنترل سرعت و راه حل‌های آن
۷-۳۲-۴-۱- هزینه اولیه بالا
۷-۳۲-۴-۲- انتشار نویز
۷-۳۲-۴-۳- فیلتر نویزگیر
۷-۳۲-۴-۴- پیچیدگی نسبی
۷-۳۲-۴-۵- افزایش زمان سرویس دهی
۷-۳۲-۵- موارد اجبارکننده برای استفاده از کنترل سرعت
۷-۳۲-۵-۱- سرعت‌های بالاتر از یک متر بر ثانیه
۷-۳۲-۵-۲- موتورهای تک سرعته (بیشتر از ۶/۰ متر بر ثانیه)

موتورهای گیرلس :

۷-۳۲-۵-۳- هم سطح سازی دقیق LEVELING
۷-۳۲-۵-۴- هم سطح سازی مجدد RELEVELING
۷-۳۲-۵-۵- کاربرد در فاصله‌های نزدیک
۷-۳۲-۶- حفاظت‌ها
۷-۳۲-۶-۱- نوسان ولتاژ شبکه و عدم تقارن ولتاژ فازها.
۷-۳۲-۶-۲-۱- عدم تقارن فاز
۷-۳۲-۶-۳- کنترل اضافه جریان
۷-۳۲-۷- سخت افزار درایو کنترل سرعت
۷-۳۲-۷-۱- مدار یکسوساز ورودی.
۷-۳۲-۷-۲- خازن‌های صافی
۷-۳۲-۷-۳- سوئیچ‌های خروجی
۷-۳۲-۷-۴- مدار کنترل
۷-۳۲-۷-۵- حسگرهای جریان
۷-۳۲-۷-۶- مقاومت ترمز
۷-۳۲-۷-۶-۱- حالت ژنراتوری چه وقت رخ می‌دهد؟
۷-۳۲-۷-۶-۲- نکات مهم در نصب مقاومت
۷-۳۲-۸- منحنی حركت و پارامترهای مربوطه
۷-۳۲-۸-۱- پارامترهای اصلی
۷-۳۲-۸-۱-۱- ولتاژ نامی موتور nominal voltage
۷-۳۲-۸-۱-۲- جریان نامی nominal current
۷-۳۲-۸-۱-۳- سرعت نامی nominal speed
۷-۳۲-۸-۱-۴- فرکانس نامی nominal frequency
۷-۳۲-۸-۱-۵- ضریب توان power factor
۷-۳۲-۸-۱-۶- تعداد قطب‌های موتور motor poles
۷-۳۲-۸-۱-۷- توان موتور Power
۷-۳۲-۸-۲- پارامترهای کنترل سرعت
۷-۳۲-۸-۲-۱- سرعت نامی full speed
۷-۳۲-۸-۲-۲- سرعت کند
۷-۳۲-۸-۲-۳- سرعت رویزیون
۷-۳۲-۸-۲-۴- سرعت‌های میانی
۷-۳۲-۸-۲-۵- ورودی‌های انتخاب جهت
۷-۳۲-۸-۳- پارامترهای مربوط به شتابها
۷-۳۲-۸-۳-۱- شتاب افزاینده Acceleration
۷-۳۲-۸-۳-۲- تکان در ابتدای شتاب افزاینده Jerk at Acceleration Start
۷-۳۲-۸-۳-۳- تکان در انتهای شتاب افزاینده Jerk at Acceleration End
۷-۳۲-۸-۳-۴- شتاب‌کاهنده Deceleration
۷-۳۲-۸-۳-۵- تکان در ابتدای شتاب‌کاهنده Jerk at Deceleration start
۷-۳۲-۸-۳-۶- تکان در انتهای شتاب‌کاهنده Jerk at Deceleration End
۷-۳۲-۸-۳-۷- پارامترهای کنترل ترمز الکتریکی و مکانیکی موتور
۷-۳۲-۸-۴- پارامترهای ترمز مکانیکی
۷-۳۲-۸-۴-۱- محدوده آزاد شدن ترمز مکانیکی
۷-۳۲-۸-۴-۲- محدوده بسته شدن ترمز مکانیکی
۷-۳۲-۸-۴-۳- تاخیر در باز یا بسته شدن ترمز مکانیکی
۷-۳۲-۸-۵- پارامترهای ترمز الکتریکی
۷-۳۲-۸-۵-۱- تزریق جریان dc در لحظه استارت
۷-۳۲-۸-۵-۲- تزریق جریان dc در لحظه توقف
۷-۳۲-۸-۶- پارامترهای کنترل موتور
۷-۳۲-۸-۶-۱- تنظیم حالت کنترل موتور Motor control mode
۷-۳۲-۸-۷- فرکانس سوئیچینگ درایو switching frequency
۷-۳۲-۸-۸- شناسایی پارامترهای موتور auto tune
۷-۳۲-۸-۸-۱- اتوتیون ایستا
۷-۳۲-۸-۸-۲- اتوتیون گردان
۷-۳۲-۸-۸-۳- اتوتیون موتورهای مغناطیس دائم سنکرون
۷-۳۲-۸-۹- ورودی‌های دیجیتال و آنالوگ
۷-۳۲-۸-۹-۱- ورودی‌های دیجیتال
۷-۳۲-۸-۹-۲- ورودی‌های آنالوگ
۷-۳۲-۸-۹-۳- ورودی ایمنی Enable
۷-۳۲-۸-۱۰- خروجی‌های درایو
۷-۳۲-۸-۱۱- پارامترهای حفاظتی
۷-۳۲-۸-۱۱-۱- حفاظت سه فاز ورودی Input Phase Loss Protection
۷-۳۲-۹- مُد Closed loop
۷-۳۲-۹-۱- ویژگیهای انکودرها در موتورهای گیربکس دار
۷-۳۲-۹-۲- حداکثر تعداد پالس انکودر و حداکثر فرکانس ورودی اینورتر
۷-۳۲-۹-۳- كوپلینگ مكانیكی محور موتور و انکودر
۷-۳۲-۹-۴- انکودر در موتورهای Gearless
منابع
جلد اول
جلد دوم
مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس آرش نصیری طوسی, مهندس امید هاشمی, مهندس ایرج فصیحی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

752

سال چاپ

1401

نوبت چاپ

7

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۵۷۵,۱۰۰تومان ۶۰۰,۱۰۰