کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

22
با خرید این محصول 35 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 28 تیر 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه
شناسه محصول: 9786001681943
پاک کردن
از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

قابل استفاده برای :

 • مهندسان طراح و ناظر، دانشجویان، مجریان، و کلیه علاقه‌مندان و دست اندرکاران تاسیسات مکانیکی

  راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

  راهنمای طرح و اجرای موتورخانه :

  در کتاب پیش رو به طراحی و محاسبه موتورخانه‌های مرکزی آب گرم ساختمان‌ها با دمای پایین پرداخته شده است و سعی شده کلیه المان‌های موتورخانه‌های متعارف مورد بحث قرار گیرند. حتی الامکان تلاش شده که مطالب و هماهنگی با مقررات ملی ساختمان ( مبحث چهاردهم و شانزدهم، هفدهم، نوزدهم و بیست و یکم) این باشد کتاب علاوه بر اینکه محاسبات مربوطه را آورده، سعی نموده با شکل و در ادامه با مثال، مطالب را برای خواننده ملموس‌تر نماید.

  به منظور گرم کردن و ایجاد شرایط مطلوب حرارتی ساختمان‌های مسکونی، اداری، صنعتی و تجاری روش‌های گوناگونی وجود دارد. انتخاب سیستم مناسب گرمایش ساختمان ممکن است بر اساس معیارهای مختلفی صورت پذیرد پس باید سیستم مناسب را تعریف نمود که این سیستم ممکن است متاثر از یکی از موارد و یا مجموعه‌ای از عواملی همچون، هزینه اولیه و راهبری کمتر، استقلال و کنترل پذیری، صرفه جویی انرژی، ایجاد شرایط بهینه، ایمنی و سلامتی کاربر باشد.

  در گرمایش مرکزی با آب گرم، یک موتورخانه مرکزی وجود دارد که آب گرم دیگ جهت تامین گرمایش ساختمان توسط پمپ به درون مبدل‌های حرارتی همچون رادیاتورها، فن کویل‌ها و یا کویل‌های هواسازها و یونیت هیترها و یا لوله‌های گرمایش کفی به گردش در می آید.

  از محاسن این روش آب گرم مصرفی ساختمان است که توسط مبدل کویل دار، مبدل صفحه‌ای، منبع دو جداره و یا مبدل لوله، پوسته‌ای در موتور خانه انجام می‌شود.

  ساختمان باید فضای مناسب برای ساخت و احداث موتورخانه داشته باشد از آنجایی که در موتورخانه مرکزی، آب گرم باعث ایجاد گرمایش می‌شود و سوخت مستقیما جهت گرمایش به داخل ساختمان وارد نمی‌شود، بنابراین احتمال نشت گاز و نیز گاز مونواکسیدگرین را نداریم و از طرفی با کمبود اکسیژن بواسطه احتراق مواجه نیستیم.

   فهرست مطالب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه

  مقدمه

  فصل اول: تلفات و بارهای گرمایی ساختمان 

  ۱-مقدمه
  ۲-تلفات و بارهای گرمایی ساختمان
  ۳ـ محاسبه تلفات حرارتی جدارها
  ۴ـ تلفات حرارتی جدارها
  ۵-محاسبه تلفات حرارتی نفوذ و تعویض هوا
  ۶-محاسبه بار حرارتی ابگرم مصرفی
  ۷-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل دوم: دیاگرام جریان گرمایش

  ۱-مقدمه
  ۲-نقشه‌ها، مقررات و آشنایی
  ۳-آیکون‌ها و علائم تاسیساتی
  ۴-شرح فلودیاگرام
  ۵-ترسیم فلودیاگرام
  ۶-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل سوم: موتورخانه

  ۱-مقدمه
  ۲-موقعیت موتورخانه
  ۳-مساحت موتورخانه
  ۴-تأمین هوای احتراق دیگ‌ها
  ۵-چیدمان تجهیزات
  ۶-ملزومات موتورخانه
  ۷-چک لیست موتورخانه

  خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل چهارم: آب

  ۱-مقدمه
  ۲-سختی آب
  ۳-انواع سختیگ
  ۴-انتخاب
  ۵-چک لیست س
  ۶-خلاصه فصل

  فصل پنجم: دیگ

  ۱-مقدمه
  ۲-انواع دیگ‌ها
  ۳-محاسبه و انتخ
  ۴-استانداردهای
  ۵-تستهای دیگ
  ۶-ساختمان و اج
  ۷-کیفیت آب و
  ۸-نصب و راهاند
  ۹-نگهداری دیگ
  ۱۰-تصحیحات
  ۱۱-چک لیست
  ۱۲-خلاصه فصل

  فصل ششم: منابع

  ۱-مقدمه
  ۲-آب
  ۳-منابع انبساط
  ۴-موقعیت نصب
  ۵-محاسبه ضخامت عایق منبع انبساط
  ۶-مقایسه منابع انبساط
  ۷-نکات اجرایی
  ۸-انتخاب منبع انبساط
  ۹-چک لیست‌های منابع انبساط
  ۱۰-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل هفتم: الکترو پمپ‌های سیرکولاتور

  ۱-مقدمه
  ۲-پمپ‌ها
  ۳-محاسبه پمپ‌ها
  ۴-منحنی‌های مشخصه پمپ و سیستم
  ۵-به هم بستن موازی پمپ‌ها
  ۶-روابط تشابه پمپ‌ها
  ۷-هد مکش مثبت خالص
  ۸-موقعیت نصب پمپ‌های سیرکولاتور
  ۹-کاویتاسیون
  ۱۰-ضربه قوچ
  ۱۱-نکات اجرایی
  ۱۲-جدول مشخصات پمپ‌ها
  ۱۳چک لیست پمپ‌های سانتریفوژ
  ۱۴-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل هشتم: لوله‌کشی

  ۱-مقدمه
  ۲-لوله، انواع و استانداردها
  ۳-مبانی طراحی لوله کشی
  ۴-سیستمهای لوله کشی
  ۵-تعیین قطر لوله‌ها
  ۶-انبساط و انقباض لوله‌ها
  ۷-عایق کاری
  ۸-تکیه گاه
  ۹-تست و آزمایش
  ۱۰-اجرای لوله‌کشی
  ۱۱-انتخاب جنس لوله
  ۱۲-چک لیست لوله کشی
  ۱۳-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل نهم: شیرها

  ۱-مقدمه
  ۲-شیرهای دروازهای)کشویی(
  ۳-شیرهای بشقابی)کف فلزی(
  ۴-شیرهای پروانه‌های
  ۵-شیرهای یکطرفه
  ۶-شیرهای اطمینان
  ۷-شیرهای سوزنی
  ۸-شیرهای کنترلی
  ۹-نوع و اتصال شیرها
  ۱۰- نصب شیر
  ۱۱ـ انتخاب شیر
  ۱۲چک لیست شیرها
  ۱۳-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل دهم: جداکننده‌های هوا

  ۱-مقدمه
  ۲-اجزای کنترل هوای سیستم

  فصل یازدهم: مبدل‌های حرارتی

  ۱ـ دستگاه‌های پخش کننده گرما
  (Filter)-فیلتر۲
  -۳کویل‌های گرمایش و سرمایش)(Heating&Cooling Coils
  -۴تجهیزات کنترلی)(Controllers
  -۵محفظهی مخلوط شدن )(Mixing Chamber
  (Humidifier)- رطوبت ساز۶
  -۷دستگاه بازیابی حرارت)(Heat Recover Device
  (Controls) -کنترل‌ها۸
  (Isolators Vibration) – جداساز لرزش۹

  فصل دوازدهم: مبدل‌های تأمین آب گرم مصرفی

  ۱-مقدمه
  ۲-منابع کویلدار
  ۳-مبدل‌های لوله و پوست‌های
  ۴-منابع دو جداره
  ۵-مبدل‌های صفحه‌های
  ۶-مقایسه مبدل‌های حرارتی
  ۷-محاسبات پمپ برگشت )سیسـتم‌هـای تـأمین آب گـرم
  مصرفی(
  ۸- انتخاب نوع مبدل تأمین آب گرم مصرفی
  ۹- چک لیست مبدلهای تأمین آب گرم مصرفی
  ۱۰-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل سیزدهم: سوخت و انتقال سوخت

  راهنمای طرح و اجرای موتورخانه
  ۱-مقدمه
  ۲-سوخت‌های مایع
  ۳-سوخت‌های گازی
  ۴-خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل چهاردهم: عایقکاری

  ۱ـ مقدمه
  ۲ـ انواع عایق‌ها
  ۳ـ نکاتی در مورد عایق‌ها
  -۴عایق کاری حرارتی
  ۵ـ خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

  فصل پانزدهم: پروژه‌های نمونه

  راهنمای طرح و اجرای موتورخانه
  پروژه نمونه یک:
  ۱-بار حرارتی ساختمان
  ۲-محاسبه و انتخاب دیگ
  ۳-محاسبه و انتخاب مشعل دیگ
  ۴-محاسبات موتورخانه
  ۵-محاسبه و انتخاب لوله‌ها
  ۶-محاسبه و انتخاب منبع )های(انبساط دیگ باز
  ۷-محاسبه و انتخاب مبدل کویلدار تأمین آبگرم مصـرفی و
  پمپ برگشت آبگرم مصرفی
  ۹-محاسبه حجم مخـزن مخـزن روزانـه و حجـم مخـزن
  ذخیره سوخت اصلی برای ۵روز ذخیره
  ۱۰-محاسبه پمپ)های( سیرکولاتور
  ۱۱-محاسبه و انتخاب سختی گیر
  پروژه نمونه دو
  پروژه نمونه سه
  منابع
مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس داریوش هادی زاده

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

292

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

3

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رحلی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۳۵۷,۰۸۰تومان ۳۹۷,۰۸۰