کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه

19
با خرید این محصول 18 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا خرداد 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه
شناسه محصول: 9786001684395
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه

کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه

راهنمای نرم افزار MEPDG

کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه (MEPDG)، به ارایه‌ی روش های فناوری کنونی به جامعه‌ی بزرگراه برای طراحی و تجزیه و تحلیل ساختارهای روسازی جدید و بازسازی شده ( بر اساس اصول مکانیستیک- تجربی(M-E) ) می‌پردازد.

مقدمه

کتاب در چهارده فصل با هدف تشریح کامل روش مکانیستیک – تجربی گردآوری و تدوین گردیده و سعی شده است که در فصل‌های اول تا دهم به بررسی خصوصیات و ویژگی‌های مصالح بکار رفته درسازه روسازی و ارایه مدل‌های خرابی برای معیارهای مختلف شکست پرداخته شود.

در فصل دهم تا سیزدهم با استفاده از مدل‌های خرابی طراحی انواع روسازی آسفالتی، بتنی و روکش بیان خواهد شد. در فصل چهاردهم یک مثال عملی و کاربردی از طراحی روسازی با ذکر جزئیات کافی و دقیق با استفاده از روش مکانیستیک – تجربی ارائه شده است. این روش نوین و کابردی طراحی روسازی به زبانی ساده و کاربردی در اختیار مهندسین و دانشجویان حوزه ترابری قرار گیرد.

فصل اول / مقدمه

۱-۱- هدف کتابچه‌‌‌ راهنما
 ۲-۱-مروری بر روش طراحی روش مکانیستیک- تجربی

فصل دوم / اسناد و استانداردهای مرجع

۱-۲-پروتکل‌‌‌ها و استانداردهای آزمون
 ۱-۱-۲-تعیین مشخصات مصالح در آزمایشگاه
۲-۱-۲- تعیین مشخصات مصالح/ لایه‌‌‌ی روسازی در محل
 ۲-۲-مشخصات فنی مصالح
۳-۲-شیوه‌‌‌ها و اصطلاحات توصیه شده
 ۴-۲اسناد مرجع

فصل سوم / اهمّیت و استفاده از روش مکانیستیک- تجربی

۱-۳- شاخص‌‌‌های عملکرد پیش‌‌‌بینی شده توسط روش مکانیستیک- تجربی
 ۲-۳-روش طراحی کلی روش مکانیستیک- تجربی
 ۳-۳-استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی انعطاف‌‌‌پذیر جدید و روکش آسفالتی برای استفاده با روش مکانیستیک- تجربی
 ۴-۳-روسازی صلب جدید، روکش بتنی و روش‌های طراحی روسازی صلب قابل اجرا برای استفاده با روش مکانیستیکتجربی.. ۳۰
۵-۳-ویژگی‌‌‌های طراحی و عواملی که در فرآیند روش مکانیستیک- تجربی لحاظ نشده است.

فصل چهارم / اصطلاحات و تعریف واژه‌‌‌ها

 ۱-۴-اصطلاحات عمومی
 ۲-۴-سطوح ورودی سلسله‌‌‌مراتبی
 ۳-۴-اصطلاحات ترافیک کامیون
 ۴-۴-همواری
۵-۴-اصطلاحات مربوط به خرابی‌‌‌ها یا شاخص‌‌‌های عملکرد(روسازی‌‌‌های با رویه‌‌‌ آسفالتی)

۶-۴-اصطلاحات مربوط به خرابی‌‌‌ها یا شاخص‌‌‌های عملکرد- روسازی‌‌‌های با رویه‌‌‌ بتنی

فصل پنجم / روش‌‌‌های پیش‌‌‌بینی شاخص عملکرد

           ۱-۵-ضرایب کالیبراسیون موجود در روش مکانیستیک- تجربی
 ۲-۵-معادلات پیش‌‌‌بینی خرابی برای روسازی‌‌‌های انعطاف‌‌‌پذیروروکش‌‌‌های مخلوط آسفاتی
۱-۲-۵-بررسی روش محاسباتی برای پیش‌‌‌بینی خرابی
 ۲-۲-۵-عمق شیار
۳-۲-۵-ترک‌‌‌خوردگی مرتبط با بار
۴-۲-۵-ترک‌‌‌خوردگی غیرمرتبط با بار- ترک‌‌‌ عرضی
۵-۲-۵-ترک‌‌‌ انعکاسی در روکش‌‌‌های آسفالتی
۶-۲-۵-سوراخ‌‌‌شدگی (پانچینگ) CRCP
۷-۲-۵-همواری- روسازی بتنی پیوسته
۸-۲-۵-همواری-
-CRCP

فصل ششم / سـطوح ورودی سـلسلـه‌‌‌مراتـبـی-  تصمیم‌‌‌گیری در مورد سطح ورودی

۱-۶- مقدمه‌‌‌ای بر سطوح ورودی سلسله‌‌‌مراتبی
 ۲-۶-هدف سطوح ورودی سلسله‌‌‌مراتبی
۳-۶-انتخاب سطح ورودی

فصل هفتم / اطلاعات کلی پروژه

۱-۷- عمر طراحی/ تجزیه و تحلیل
 ۲-۷-تاریخ‌‌‌های تکمیل احداث و باز شدن ترافیک

فصل هشتم / انتخاب معیارها و سطح  قابلیت اطمینان طراحی

۱-۸-معیارهای عملکرد طراحی توصیه شده
 ۲-۸-قابلیت اطمینان

فصل نهم / تعیین شرایط و ضرایب در محل سایت

۱-۹-ترافیک کامیون
۱-۱-۹- ورودی‌‌‌های مختص جاده
۲-۱-۹-ورودی‌‌‌های استخراج شده از داده‌‌‌های WIM
 ۳-۱-۹-ورودی‌‌‌های ترافیک کامیون که در داده‌‌‌های وزن حرکتی خودرو گنجانده نشده‌‌‌اند
۲-۹- شرایط آب و هوایی (اقلیم)
۳-۹-فونداسیون و خاک‌‌‌های بستر
 ۱-۳-۹-تحقیقات زیرسطحی برای طراحی روسازی
۲-۳-۹-آزمون‌‌‌های آزمایشگاهی و کارگاهی خاک‌‌‌ها برای طراحی روسازی
 ۴-۹-روسازی‌‌‌های موجود

فصل دهم / ارزیابی روسازی برای طرح مقاوم‌‌‌سازی

۱-۱۰- ارزیابی وضعیت کلی و گروه‌‌‌های تعریف مسئله
 ۲-۱۰-جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌ها برای تعریف ارزیابی وضعیت
 ۱-۲-۱۰-ارزیابی اولیه‌‌‌ی روسازی
 ۲-۲-۱۰-تهیه‌‌‌ی طرح ارزیابی میدانی (پایکار)
 ۳-۲-۱۰-انجام پیمایش وضعیت یا پیمایش بصری
 ۴-۲-۱۰-پیمایش رادار نفوذی زمین
 ۵-۲-۱۰-پالایش طرح آزمون میدانی
 ۶-۲-۱۰-انجام آزمون‌‌‌های حوضچه‌‌‌ی افت و خیز
 ۷-۲-۱۰-بازیابی مغزه‌‌‌ها و گمانه‌‌‌زنی برای روسازی‌‌‌ موجود (نمونه‌‌‌گیری و آزمون مخرب)
 ۸-۲-۱۰-آزمون‌‌‌های آزمایشگاهی برای تعیین مشخصات مصالح روسازی‌‌‌های موجود
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل داده‌‌‌های ارزیابی روسازی برای ملاحظات طرح مقاوم‌‌‌سازی
۱-۳-۱۰- پیمایش بصری خرابی برای تعیین کفایت سازه‌‌‌ای
۲-۳-۱۰- محاسبه‌‌‌ی بازگشتی مقادیر مدول لایه‌‌‌ای
۳-۳-۱۰-تشخیص از بین رفتن تکیه‌‌‌گاه
۴-۳-۱۰-راندمان انتقال بار درز
 ۵-۳-۱۰-تغییرپذیری و تنوع در طول یک پروژه

فصل یازدهم / تعـییـن ویـژگی‌‌‌هـای مصـالح  بـرای مصـالح روسـازی جدید

۱-۱۱- ورودی‌‌‌های مصالح و مفهوم ورودی سلسله‌‌‌مراتبی
 ۲-۱۱-مخلوط‌‌‌های آسفالتی(از جمله آسفالت درشت دانه) لایه‌‌‌های اساس بهسازی شده یا تثبیت شده با قیر، اساس نفوذپذیر بهسازی شده‌‌‌ با قیر.
 ۳-۱۱-مخلوط‌‌‌های روسازی بتنی، بتن مگر و لایه‌‌‌های اساس بهسازی شده با سیمان
 ۴-۱۱-مصالح تثبیت شده به صورت شیمیایی، از جمله بتن مگر و لایه‌‌‌های اساس بهسازی شده با سیمان
۵-۱۱-مصالح اساس سنگ دانه‌ای غیرچسبنده و خاکریزهای طراحی شده

فصل دوازدهم / استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی

۱-۱۲- استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی انعطاف‌‌‌پذیر جدید
 ۱-۱-۱۲-آیا لازم است که خاک بستر مقاوم‌‌‌سازی یا بهسازی شود؟
۲-۱-۱۲-آیا یک لایه‌‌‌ی صلب یا سفره‌‌‌ی آب وجود دارد؟
 ۳-۱-۱۲-آیا خاکریز متراکم یا لایه‌‌‌ی بستر بهسازی شده وجود دارد؟
 ۴-۱-۱۲-آیا لازم است که یک لایه‌‌‌ی زهکشی در استراتژی طراحی لحاظ شود؟
 ۵-۱-۱۲-برای طراحی سازه‌‌‌ای، از یک بستر تثبیت شده استفاده شود یا از یک برنامه‌‌‌ی ساخت و ساز؟
 ۶-۱-۱۲-آیا لازم است که از یک لایه‌‌‌ی اساس یا زیراساس سنگدانه‌ای استفاده شود؟
.۷-۱-۱۲-لایه‌‌‌های آسفالتی- چه نوع و چند لایه؟
 ۸-۱-۱۲-میزان همواری اولیه چقدر است؟
۲-۱۲- استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی صلب جدید

۱-۲-۱۲- سازه- نوع لایه‌‌‌ی آزمایشی، ضخامت و ویژگی‌‌‌های طراحی

 ۲-۲-۱۲-طراحی روسازی بتنی درزدار
 ۲-۳-۱۲-طراحی روسازی بتنی پیوسته
۴-۳-۱۲- همواری اولیه‌‌‌ی رویه

فصل سیزدهم / استراتژی‌‌‌های طرح مقاوم‌‌‌سازی

۱-۱۳- بررسی کلی طرح مقاوم‌‌‌سازی با استفاده از روش مکانیستیک- تجربی
 ۲-۱۳-طرح مقاوم‌‌‌سازی با روکش‌‌‌های آسفالتی
 ۱-۲-۱۳-بررسی کلی
 ۲-۲-۱۳-تجزیه و تحلیل روکش آسفالتی و طرح مقاوم‌‌‌سازی آزمایشی
 ۳-۲-۱۳-تعیین وضعیت روسازی موجود
 ۴-۲-۱۳-تصمیم‌‌‌گیری در مورد بهسازی قبل از روکش
 ۵-۲-۱۳-تعیین مدول آسیب‌‌‌دیده‌‌‌ی لایه‌‌‌های چسبنده و اصطکاک بین لایه‌ای کاهش یافته
 ۶-۲-۱۳-گزینه‌‌‌های روکش آسفالتی روسازی‌‌‌های موجود
 ۷-۲-۱۳-روکش‌‌‌های آسفالتی روسازی‌‌‌های آسفالتی موجود، از جمله روسازی‌‌‌های نیمه‌‌‌صلب
 ۸-۲-۱۳-روکش آسفالتی روسازی‌‌‌های بتنی فرسوده
 ۳-۱۳-طرح نوسازی با روکش‌‌‌های بتنی
 ۱-۳-۱۳-بررسی کلی
 ۲-۳-۱۳-پارامترهای تجزیه و تحلیل منحصربفرد برای مقاوم‌‌‌سازی
 ۳-۳-۱۳-برآورد خرابی گذشته
۴-۳-۱۳-طرح مقاوم‌‌‌سازی روسازی بتنی درزدار
 ۵-۳-۱۳-طرح مقاوم‌‌‌سازی
 ۶-۳-۱۳-ملاحظات دیگر برای مقاوم‌‌‌سازی با روسازی بتنی

فصل چهاردهم / تفسیر و تجزیه و تحلیل طرح آزمایشی

۱-۱۴-خلاصه‌‌‌ی ورودی‌‌‌ها برای طرح آزمایشی
 ۲-۱۴-قابلیت اطمینان طرح آزمایشی
۳-۱۴-اطلاعات تکمیلی (مدول لایه‌‌‌ای، کاربردهای کامیون، و سایر عوامل)
 ۴-۱۴-مقادیر عملکرد پیش‌‌‌بینی شده
 ۵-۱۴-قضاوت در مورد قابلیت پذیرش طرح آزمایشی

پیوست

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

دکتر محمودرضا کی منش, دکتر مهرداد میرشکاریان

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

216

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۸۳,۶۰۰تومان ۲۲۳,۶۰۰