کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

15
با خرید این محصول 15 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱
شناسه محصول: 9786001683671
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱:

توجه: این کتاب به مقایسه تطبیقی موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان که همان نشریه ۴۳۱۱ است با شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت (EPC) پرداخته است.

شرایط عمومی پیمان عمده شرایطی ست که در طرح‌های عمرانی، حاکم بر پیمان‌ها و قراردادهای منعقده فی ما بین پیمانکاران و کارفرمایان بوده و از بدو تولد یک پروژه و آغاز فعالیت پیمانکار با مبادله قرارداد و تحویل زمین رعایت مفاد آن برای طرفین قرارداد الزام آور بوده و تا مرحله اتمام عملیات که با تحویل موقت انجام می‌پذیرد، ادامه میابد.

به دلیل اهمیت فراوان مفاد شرایط عمومی پیمان، لازم است کلیه کارشناسان مرتبط با طرح‌های عمرانی با مطالعه دقیق مواد و فصول آن سطح آشنایی خود را با قوانین و مقررات ابلاغی از طرف مراجع ذی ربط افزایش دهند. در مقابل شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت علیرغم جامعیت و نکات بسیار ارزنده و ظرفیت فراوان آن در بین کارشناسان و مهندسین مرتبط با طرح‌های عمرانی از شهرت چندانی برخوردار نمی‌باشد. آشنایی با این شرایط از ویژگی کتاب پیشرو با عنوان  مقایسه تطبیقی موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت (EPC) می‌باشد.

فهرست مطالب کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱:

پیشگفتار کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات مربوط به آنها

پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸. ۱۰

۱- موافقتنامه

۲- شرایط عمومی

۳- شرایط خصوصی

موافقتنامه

بخش اول: متن كامل شرايط عمومي پيمان نشریه ۴۳۱۱

فصل اول / تعاريف و مفاهيم 

پيمان
ماده ۲
موافقت‌نامه
ماده ۳
شرايط عمومی
ماده ۴
شرايط خصوصی
ماده ۵
برنامه زمانی اجرای كار
ماده ۶
كارفرما
ماده ۷
پيمانكار
ماده ۸
مدير طرح
ماده ۹
مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده ۱۰
رئيس كارگاه
ماده ۱۱
پيمانكار جزء
ماده ۱۲
كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه
۱۳-ماده ۱۳ـ
۱۴-ماده ۱۴ـ
ماده ۱۵
ـ روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها

فصل دوم / تأييدات و تعهدات پيمانكار

تأييدات پيمانكار
ماده ۱۷
كاركنان
ماده ۱۸ـ
ماده ۱۹
كنترل نقاط نشانه‌، پياده كردن نقشه‌ها، اندازه‌گيری ها
ماده ۲۰
تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلات
ماده ۲۱
حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌های لازم
ماده ۲۲
ترتيب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها
ماده ۲۳
حفاظت تأسیسات زير بنايی و تغيير وضع آن‌ها
ماده ۲۵
اجراي كار در شب
ماده ۲۶
آثار تاريخی و اشيای عتيقه
ماده ۲۷
اقامتگاه قانونی

فصل سوم / تعهدات و اختيارات كارفرما

ماده ۲۸
تحويل كارگاه
ماده ۲۹
تغيير مقادير كار، قيمت‌های جديد، تعديل نرخ پيمان.. ۳
ماده ۳۰
تغيير مدت پيمان
ماده ۳۱
مديريت اجرا
ماده ۳۲
نظارت بر اجرای كار
ماده ۳۳
مهندس ناظر

فصل چهارم / تضمين، پرداخت، تحويل كار

ماده ۳۴
تضمين انجام تعهدات
ماده ۳۵
تضمين حسن انجام كار
ماده ۳۶
پیش‌پرداخت
ماده ۳۷
پرداخت‌ها
ماده ۳۸
پرداخت‌های ارزی
ماده ۳۹
تحويل موقت
ماده ۴۰
صورت‌وضعیت قطعی
ماده ۴۱
تحويل قطعی
ماده ۴۲
مسئوليت‌های دوره تضمين

فصل پنجم / حوادث قهری، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسویه‌حساب، حل اختلاف

ماده ۴۳
بروز حوادث قهری
ماده ۴۴
ممنوعيت قانونی
ماده ۴۵
حقوق انحصاری ثبت‌شده
ماده ۴۶
موارد فسخ پيمان
ماده ۴۷
اقدامات فسخ پيمان
ماده ۴۸
خاتمه پيمان
ماده ۴۹ـ
تعليق
ماده ۵۰ـ
هزينه تسريع كار، خسارت تأخير كار
ماده ۵۱
صورتحساب نهايي
ماده ۵۲
تسویه‌حساب
ماده ۵۳‌
حل اختلاف.
ماده ۵۴
قوانين و مقررات حاكم بر پيمان
شرايط خصوصی

بخش دوم: متـن کامل شرايط عمومي پيمان  قـراردادهای طرح و ساخت EPC

فصل اول / كليات

۱ـ۱. تعاريف
۱ـ۱ـ۱. پيمان
۱ـ۱ـ۲. طرف‌ها و اشخاص
۱ـ۱ـ۳. تاريخ‌ها، آزمايش‌ها، دوره‌ها و تكميل
۱ـ۱ـ۴. پول و پرداخت‌ها
۱ـ۱ـ۵. كارها و كالاها
۱ـ۱ـ۶. ديگر تعاريف۱ـ۲. تفسير
۱ـ۳. ارتباطات
۱ـ۴. قانون و زبان
۱ـ۵. اولويت مدارك
۱ـ۶. موافقت‌نامه پيمان
۱ـ۷. واگذاری
۱ـ۸. نگهداری و ارايه مدارك
۱ـ۹. اشتباه در خواسته‌های كارفرما
۱ـ۱۰. استفاده كارفرما از مدارك پيمانكار
۱ـ۱۱. استفاده پيمانكار از مدارك كارفرما
۱ـ۱۲. جزئيات محرمانه
۱ـ۱۳. رعايت قوانين
۱ـ۱۴. مسئوليت تضامنی و انفرادی
۱ـ۱۵. محرمانه بودن

فصل دوم / كارفرما

۲ـ۱. حق دسترسی به كارگاه
۲ـ۲. مجوزها، گواهیها يا تأييديه‌ها
۲ـ۳. كاركنان كارفرما
۲ـ۴. ترتيب‌های تأمين مالی كارفرما
۲ـ۵. دعاوی كارفرما

فصل سوم / مهندس مشاور

۳ـ۱. اختيارها و وظايف مهندس مشاور
۳ـ۲. تفويض اختيار از سوی مهندس مشاور
۳ـ۳. دستورهای مهندس مشاور
۳ـ۴. تعويض مهندس مشاور
۳ـ۵. تصميم‌ها

فصل چهارم / پيمانكار

۴ـ۱. تعهدهای عمومی پيمانكار
۴ـ۲. تضمين انجام تعهدات
۴ـ۳. نماينده پيمانكار
۴ـ۴. پيمانكاران دست‌دوم
۴ـ۵. پيمانكاران دست‌دوم منتخب
۴ـ۶. همكاری
۴ـ۷. پياده كردن كارها
۴ـ۸. روش‌های ايمنی
۴ـ۹. تضمين كيفيت
۴ـ۱۰. داده‌های مربوط به كارگاه
۴ـ۱۱. كفايت مبلغ پذيرفته شده پيمان
۴ـ۱۲. شرايط فيزيكی غیرقابل‌پیش‌بینی
۴ـ۱۳. حق عبورها و تسهيلات
۴ـ۱۴. اجتناب از دخالت
۴ـ۱۵. راه‌های دسترسی
۴ـ۱۶. حمل كالا
۴ـ۱۷. ماشين‌آلات پيمانكار
۴ـ۱۸. حفاظت از محیط‌زیست
۴ـ۱۹. برق، آب و گاز
۴ـ۲۰. ماشين‌آلات و ابزار كارفرما و مصالحی كه رايگان در اختيار قرار داده می‌شود
۴ـ۲۱. گزارش‌های پيشرفت
۴ـ۲۲. امنيت كارگاه
۴ـ۲۳. عمليات پيمانكار در كارگاه
۴ـ۲۴. فسیل‌ها و آثار باستانی

فصل پنجم / طراحی

۵ـ۱. تعهدهای عمومی طراحی
۵ـ۲. مدارك پيمانكار
۵ـ۳. تقبل كردن پيمانكار
۵ـ۴. استانداردهای فنی و مقررات
۵ـ۵. آموزش
۵ـ۶. مدارك چون ساخت
۵ـ۷. دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری
۵ـ۸. اشتباه طراحی

فصل ششم / كارمندان و كارگران

۶ـ۱. به‌کارگیری كارمندان و كارگران
۶ـ۲. نرخ دستمزد و شرايط كارگری
۶ـ۳. افراد در خدمت كارفرما
۶ـ۴. قوانين كار
۶ـ۵. ساعات كار
۶ـ۶. تسهيلات براي كارمندان و كارگران
۶ـ۷. بهداشت، سلامت و ايمنی
۶ـ۸. كنترل و نظارت پيمانكار
۶ـ۹. كاركنان پيمانكار
۶ـ۱۰. سوابق كاركنان و ماشين‌آلات پيمانكار
۶ـ۱۱. رفتار مخل نظم
۶ـ۱۲. كارمند و كارگر خارجی
۶ـ۱۳. پيشگيری از مزاحمت حشرات و حيوانات مضر
۶ـ۱۴. مشروب‌های الكلی يا مواد مخدر
۶ـ۱۵. اسلحه و مهمات
۶ـ۱۶. جشن‌ها و مراسم مذهبی

فصل هفتم / تجهيزات، مصالح و چگونگی اجرا

۷ـ۱. چگونگی اجرا
۷ـ۲. نمونه‌ها
۷ـ۳. بازرسی
۷ـ۵. رد كردن
۷ـ۶. كارهای علاج بخشی
۷ـ۷. مالكيت تجهيزات و مصالح
۷ـ۸. حقوق امتياز
۷ـ۹. شرايط تأمين مالی

فصل هشتم / آغاز، تأخيرها و تعليق

۸ـ۱. آغاز كار
۸ـ۲. مدت تكميل
۸ـ۳. برنامه زمانی
۸ـ۴. تمديد مدت تكميل
۸ـ۵. تأخيرهای ناشی از مقام‌های قانونی
۸ـ۶. آهنگ پيشرفت
۸ـ۷. خسارت‌های تأخير
۸ـ۸. تعليق كار
۸ـ۹. پيامدهای تعليق
۸ـ۱۰. پرداخت بهای تجهيزات و مصالح، در صورت تعليق
۸ـ۱۱. طولانی شدن تعليق
۸ـ۱۲. آغاز مجدد كار
۸ـ۱۳. پاداش برای تكميل زودتر از موعد

فصل نهم / آزمايش‌های زمان تكميل

۹ـ۱. تعهدهای پيمانكار
۹ـ۲. آزمايش‌های به تأخير افتاده
۹ـ۳. تكرار كردن آزمايش
۹ـ۴. با موفقيت نگذشتن آزمايش‌های زمان تكميل

فصل دهم / تحويل كارها به كارفرما

۱۰ـ۱. تحويل گرفتن كارها يا بخش‌ها
۱۰ـ۲. تحويل قسمت‌هايی از كارها
۱۰ـ۳. مداخله در آزمايش‌های زمان تكميل
۱۰ـ۴. سطوحی كه نياز به ترميم دارند

فصل یازدهم / مسئوليت نقص

۱۱ـ۱. تكميل كار باقی مانده و رفع نقص
۱۱ـ۲. هزينه رفع نقص
۱۱ـ۳. تمديد دوره اعلام نقص
۱۱ـ۴. قصور در رفع نقص
۱۱ـ۵. خارج كردن كارهای معيوب از كارگاه
۱۱ـ۶. آزمايش‌های بيشتر
۱۱ـ۷. حق دسترسی
۱۱ـ۸. تحقيق به‌وسیله پيمانكار
۱۱ـ۹. گواهی عملكرد
۱۱ـ۱۰. تعهدهای ايفا نشده
۱۱ـ۱۱. پاک‌سازی كارگاه

فصل دوازدهم / آزمايش‌های پس از تكميل

۱۲ـ۱. روش انجام آزمايش‌های پس از تكميل
۱۲ـ۲. آزمايش‌های به تأخير افتاده
۱۲ـ۳. تكرار كردن آزمايش
۱۲ـ۴. با موفقيت نگذشتن آزمايش‌های پس از تكميل

فصل سیزدهم / تغييرها و اصلاح‌ها

۱۳ـ۱. حق تغيير دادن
۱۳ـ۲. مهندسي ارزش
۱۳ـ۳. روش تغيير
۱۳ـ۴. پرداخت به پول‌های قابل كاربرد
۱۳ـ۵. مبالغ مشروط
۱۳ـ۶. كارهای روزمزدی
۱۳ـ۷. اصلاحات به علت تغيير در قوانين
۱۳ـ۸. تعديل به علت تغيير در هزينه‌ها

فصل چهاردهم / مبلغ پيمان و پرداخت

۱۴ـ۱. مبلغ پيمان
۱۴ـ۲. پیش‌پرداخت
۱۴ـ۳. درخواست صدور گواهی پرداخت ميانی
۱۴ـ۴. جدول پرداخت‌ها
۱۴ـ۵. تجهيزات و مصالح مورد نیاز كارها
۱۴ـ۶. صدور گواهی پرداخت‌های ميانی
۱۴ـ۷. پرداخت‌ها
۱۴ـ۸. تأخير در پرداخت
۱۴ـ۹. پرداخت سپرده حسن انجام كار
۱۴ـ۱۰. صورت‌وضعیت زمان تكميل
۱۴ـ۱۱. درخواست صدور گواهی پرداخت نهايی
۱۴ـ۱۲. اقرارنامه
۱۴ـ۱۳. صدور گواهی پرداخت نهايی
۱۴ـ۱۴. پايان يافتن مسئوليت كارفرما
۱۴ـ۱۵. نوع پول‌های پرداخت

فصل پانزدهم / فسخ پيمان به‌وسیله كارفرما

۱۵ـ۱. اعلام برای اصلاح
۱۵ـ۲. فسخ به‌وسیله كارفرما
۱۵ـ۳. ارزيابی در تاريخ فسخ
۱۵ـ۴. پرداخت پس از فسخ
۱۵ـ۵. حق كارفرما براي فسخ

فصل شانزدهم / تعليق و فسخ به‌وسیله پيمانكار

۱۶ـ۱. حق پيمانكار برای تعليق كار
۱۶ـ۲. فسخ پيمان به‌وسیله پيمانكار
۱۶ـ۳. توقف كار و خارج كردن ماشين‌آلات پيمانكار
۱۶ـ۴. پرداخت پس از فسخ پيمان

فصل هفدهم / خطرپذيری و مسئوليت

۱۷ـ۱. مصونيت‌ها
۱۷ـ۲. مراقبت پيمانكار از كارها
۱۷ـ۳. ريسك‌های كارفرما
۱۷ـ۴. پيامد ريسك‌های كارفرما
۱۷ـ۵. حقوق مالكيت فكری و صنعتی
۱۷ـ۶. محدوديت مسئوليت

فصل هجدهم / بيمه

۱۸ـ۱. الزام‌های عمومی بيمه‌ها
۱۸ـ۲. قصور در تهيه و تمديد بيمه‌نامه‌ها
۱۸ـ۳. محتوای بيمه‌نامه‌ها
۱۸ـ۴. بيمه‌نامه‌های در تعهد كارفرما
۱۸ـ۵. دريافت خسارت از بيمه
۱۸ـ۶. بيمه‌نامه‌ها، در شرايط تحويل قسمتی از كارها
۱۸ـ۷. انطباق بيمه‌نامه‌ها با شرايط پيمان
۱۸ـ۸. مراجع صادركننده بيمه‌نامه‌ها
۱۸ـ۹. تغيير در بيمه‌نامه‌ها، ناشی از تغيير كارها

فصل نوزدهم / حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور)

۱۹ـ۱. تعريف فورس ماژور
۱۹ـ۲. اخطار فورس ماژور
۱۹ـ۳. وظیفه به حداقل رساندن تأخير
۱۹ـ۴. پيامدهای فورس ماژور
۱۹ـ۵. تأثير فورس ماژور بر پيمانكار دست‌دوم
۱۹ـ۶. فسخ اختياری ، پرداخت، و آزادسازی
۱۹ـ۷. معافيت از انجام كار طبق قانون

فصل بیستم / دعاوی، اختلاف‌ها و داوری

۲۰ـ۱. دعاوی پيمانكار
۲۰ـ۲. انتصاب هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۳. عدم توافق در انتصاب هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۴. تصميم‌گيری هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۵. حل‌وفصل دوستانه
۲۰ـ۶. داوری
۲۰ـ۷. عدم تبعيت از تصميم هيئت حل اختلاف
۲۰ـ۸. خاتمه دوره انتصاب هيئت حل اختلاف

بخش سوم: مقـایسه تطبيـقی شرايط عمومـی
پيمان در  قـراردادهای دوعاملی (EPC) با قراردادهای
متعارف سه عاملی (DBB) در طرح‌های عمرانی

۱) تعريف پيمان

۲) اولويت مدارك پيمان نسبت به يكديگر

۳) واگذاری ، پيمانكاران جزء

بررسی تطبيقی شرايط عمومی پيمان در قراردادهای دوعاملی (EPC) با قراردادهای سه عاملی (DBB)

منابع و مآخذ کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس محمدعلی فرشادفر

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

180

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

3

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۵۳,۰۰۰تومان ۱۷۸,۰۰۰