کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت) (مهندس فروغی)

15
با خرید این محصول 53 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت) (مهندس فروغی)
شناسه محصول: 9786001682513
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت) (مهندس فروغی)

توجه:
این کتاب در حال حاضر بر اساس مبحث نوزدهم مقررات ملی ویرایش 1389 می‌باشد.

کتاب شرح و درس آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت

کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت به شرح و درس مباحث و سرفصل های نظارتی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی می‌پردازد و با توجه به برگزاری آزمون تاسیسات برقی در دو صلاحیت نظارت و طراحی این کتاب از منابع مهم  برای صلاحیت نظارت می‌باشد.

 توجه: کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت با ویرایش جدید (۱۳۹۵) مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان بروز شده است.

توصیه می‌شود علاوه بر کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت، کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها که به شرح کامل کلیه بندهای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با اشکال و تصاویر مختلف پرداخته،‌ نیز مطالعه شود.

از آنجایی که منبعی برای آزمون نظارت تاسیسات برقی وجود ندارد، کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت، به منظور آشنایی داوطلبین محترم با اصول نظارت تاسیسات برقی ساختمان تدوین شده است. در تالیف کتاب از منابع معتبر مثل نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مقررات ملی ساختمان، استانداردهای وزارت نیرو و تجربیات نظارتی استفاده و نکات مربوطه ذکر شده است.

فهرست شرح و درس برق نظارت 

فصل اول: مبانی و اصول اساسی تأسيسات برقی

۱-۱- مبانی عمومی
۱-۲- تعاريف
۱-۳- اصول حفاظت الکتريکی
۱-۴- حفاظت در برابر اضافه جريان
۱-۵- حفاظت در برابر افزايش و کاهش ولتاژ
۱-۶- حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطيسی EMI
۱-۷- حفاظت در برابر قطع هادی نول در شبکه توزيع برق شهری
۱-۸- حفاظت در برابر قطع انشعاب برق اصلی
۱-۹- حفاظت در برابر جرقه‌های شديد
۱-۱۰- طراحی
۱-۱۱- انتخاب تجهيزات الکتريکی
۱-۱۲- نصب و برپايی
۱-۱۳- آزمون‌های اوليه و کنترل
۱-۱۴- مبانی مهندسی برق
۱-۱۵- بوبين (سلف)
۱-۱۶- خازن
۱-۱۷- سيستم سه فاز متعادل
۱-۱۸- فرمول‌ها و روابط کاربردی

فصل دوم: برآورد بار و انشعابات برق

۲-۱- تخمين حداکثر درخواست
۲-۲- برآورد توان کل نصب شده
۲-۳- غير هم‌زماني مصارف و تخمين ضريب هم‌زماني
۲-۴- مبانی عمومی استفاده از ضريب هم‌زمانی
۲-۵- مفاهيم و تعريف‌های مربوط به برآورد بار
۲-۶- شدت جريان طرح (IB) design current
۲-۷- مقررات انشعابات برق
۲-۸- تقسيم‌بندی انشعابات برق طبق استاندارد انشعابات
۲-۹- محل نصب كنتور و وسايل اندازه‌گيری
۲-۱۰- جزئيات انشعابات برق
۲-۱۱- اجزاء انشعابات برق

فصل سوم: منابع تأمين نيروی برق

۳-۱- اصول و کليات
۳-۲- تأسيسات انشعاب برق فشار ضعيف
۳-۳- انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)
۳-۴- اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی
۳-۵- اتصال زمين
۳-۶- نيروی برق اضطراری (برق اضطراری)
۳-۷- نيروی برق ايمنی
۳-۸- نحوه برق‌رسانی به مصارف
۳-۹- ترانسفورماتور قدرت
۳-۱۰- پست‌های برق
۳-۱۱- ژنراتورهای توليد برق
۳-۱۲- برق ايمنی

فصل چهارم: تابلوهای برق و تجهيزات حفاظت و کنترل

۴-۱- ساختمان تابلوها
۴-۲- مشخصات اصلی الکتريکی تابلوها
۴-۳- محل نصب تابلوها
۴-۴- تجهيزات، وسايل حفاظت و کنترل
۴-۵- شدت جريان اسمی وسيله حفاظتی (In)
۴-۶- حفاظت مدارها در برابر اضافه جريان
۴-۷- حفاظت در برابر اضافه بار
۴-۸- تعاريف
۴-۹- مشخصات اصلي الكتريكی تابلوها
۴-۱۰- موارد كاربرد تجهيزات حفاظتی
۴-۱۱- جريان اسمی کليدها
۴-۱۲- سايز فيوزهای استاندارد
۴-۱۳- سايز كنتاكتورها
۴-۱۴- انواع كنتاكتورها
۴-۱۵- رله بي متال (over current relay)
۴-۱۶- دياگرام قدرت
۴-۱۷- دياگرام کنترل
۴-۱۸- عملكرد وسايل حفاظتی

فصل پنجم: کابل‌کشی و سيم‌کشی برق

۵-۱- کليات
۵-۲- مدارها (کابل‌کشی و سيم‌کشی)
۵-۳- کابل و کابل‌کشی
۵-۴- سيم‌کشی
۵-۵- تجهيزات سيم‌کشی
۵-۶- انتخاب و محاسبه مدارها
۵-۷- حفاظت در برابر اتصال کوتاه
۵-۸- حفاظت هادي‌های فاز در برابر اضافه جريان
۵-۹- هماهنگی حفاظت‌های اضافه بار و اتصال کوتاه
۵-۱۰- افت ولتاژ در مدارها

فصل ششم: محيط‌های عادی و مخصوص

۶-۱- کليات
۶-۲- محيط‌های عادی و مخصوص
۶-۳- محيط‌های با شرايط عادی (محيط‌های خشک)
۶-۴- آپارتمان‌ها و منازل مسکونی
۶-۵- محيط‌های نمناک ـ محيط‌های مرطوب
۶-۶- حمام و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظاير آن
۶-۷- تعاريف و موقعيت مناطق
۶-۸- الزامات ايمنی
۶-۹- سونای خشک
۶-۱۰- سونای بخار
۶-۱۱- محيط‌های گرم
۶-۱۲- محيط‌های مخصوص ديگر

فصل هفتم: سيستم‌های توزيع برق و اتصال زمين

۷-۱- سيستم‌های نيروی برق فشار ضعيف از ديدگاه ايمنی
۷-۲- مشخصه‌های اصلی سيستم TN
۷-۳- سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی  ـ خنثی
۷-۴- رنگ عايق هادی‌های مدارهای توزيع نيرو و مدارهای نهايی
۷-۵- رنگ عايق سيم‌ها در مدارهای نهايی
۷-۶- ممنوع بودن وصل مجدد هادی‌های حفاظت
۷-۷- لزوم دقت در نصب هادی‌های خنثی و حفاظتی
۷-۸- انوع وسايل حفاظتی قابل استفاده در سيستم‌های TN
۷-۹- هم‌بندی اصلی برای هم‌ولتاژ کردن
۷-۱۰- هم‌بندی اضافی براي هم‌ولتاژ کردن
۷-۱۱- قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه
۷-۱۲- سطح مقطع هادی خنثی
۷-۱۳- سطح مقطع هادی حفاظتی ، حفاظتی ـ خنثی
۷-۱۴- سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی
۷-۱۵- سطح مقطع هادی‌های هم‌بندی اضافی
۷-۱۶- هادی اتصال زمين
۷-۱۷- ترمينال يا شينه اصلی اتصال زمين
۷-۱۸- مقررات اضافی مربوط به هادی‌های حفاظتی
۷-۱۹- الکترود زمين
۷-۲۰- شرايط استفاده از يک يا دو الکترود زمين برای

فصل هشتم: جبران‌سازی توان راکتيو

 ۸-۱-توان اكتيو
۸-۲-توان اكتيو و راكتيو
۸-۳-توان راكتيو
۸-۴-توان ظاهری
۸-۵-ضريب توان
۸-۶-خازن جبران‌ساز
۸-۷-مزايای خازن‌گذاری
۸-۸-روش‌های جبران‌سازی توان راكتيو
۸-۹-تعرفه‌های توان
۸-۱۰-محاسبه توان خازن مورد نياز به وسيله اندازه‌گيری
۸-۱۱-اندازه‌گيری به وسيله ثبات اكتيو و راكتيو
۸-۱۲-اندازه‌گيری از طريق قرائت كنتور
۸-۱۳-جبران‌سازی انفرادی لامپ‌های تخليه‌ای
۸-۱۴-جبران‌سازی گروهی لامپ‌های تخليه‌ای
۸-۱۵-جبران‌سازی تكی ترانسفورماتورها
۸-۱۶-جبران‌سازی انفرادی الکترو موتورها
۸-۱۷-تجهيزات تنظيم توان راكتيو
۸-۱۸-ظرفيت جريان
۸-۱۹-ظرفيت ولتاژی
۸-۲۰-طول عمر
۸-۲۱-ترانسفورماتور جريان
۸-۲۲-فيوزها و كابل‌ها
۸-۲۳-فرمول‌های محاسبه خازن
۸-۲۴-هارمونيك
۸-۲۵-رگولاتور
۸-۲۶-جبران سازی توان راکتيو در انشعابات برق
۸-۲۷-تعيين اندازه تجهيزات الكتريكی بانک خازن

فصل نهم: سيستم روشنايی

۹-۱- استاندارد روشنايی داخلی
۹-۲- نکات عمومی قابل توجه در طراحی سيستم روشنايی داخلی
۹-۳- طيف امواج الكترومغناطيسی و نور مرئی
۹-۴- ضرايب انعكاس
۹-۵- تعاريف و كميت‌ها
۹-۶- شدت روشنائی نقطه‌ای
۹-۷- تقسيم بندی چراغ ها براساس پخش نور
۹-۸- منابع نور مصنوعی (لامپ‌ها)
۹-۹- مشخصات اصلي لامپ ها
۹-۱۰- انواع لامپ‌ها
۹-۱۱- اثر استربوسكوپ
۹-۱۲- محاسبات روشنائی
۹-۱۳- روشنائی معابر
۹-۱۴- محاسبه روشنائی خيابان
۹-۱۵- جدول استاندارد شدت روشنايی داخلی
۹-۱۶- استاندارد روشنايی داخلی
۹-۱۷- نکات طراحی سيستم روشنايی طراحی
۹-۱۸- جدول شدت روشنايی (برحسب لوکس)
۹-۱۹- طراحی و محاسبه روشنايی
۹-۲۰- مشخصات فنی و موارد كاربرد چراغ‌ها
۹-۲۱- اصول و روش‌های نصب چراغ‌ها

فصل دهم: سيستم اعلام حريق

۱۰-۱- کليات
۱۰-۲- مبانی عمومی سيستم اعلام حريق
۱۰-۳- سيستم‌های مرتبط با سيستم اعلام حريق
۱۰-۴- سيستم‌های کشف و اعلام حريق (مبحث ۳)

فصل يازدهم: سيستم صوتی و اعلام خطر

سيستم صوتی و اعلام خطر

فصل دوازدهم: سيستم آنتن مرکزی تلويزيون و ماهواره

سيستم آنتن مرکزي تلويزيون و ماهواره

فصل سيزدهم: شبکه کامپيوتر و BMS

۱۳-۱-کليات
۱۳-۲- ساختار شبکه کامپيوتر
۱۳-۳- سيستم‌های جريان ضعيف تحت پروتکل اينترنت (IP Base)
۱۳-۴- سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS)
۱۳-۵- شبكه‌های كامپيوتری Network

فصل چهاردهم: آسانسور و پلکان ‌برقی

۱۴-۱- انواع آسانسورهای موضوع مبحث

فصل پانزدهم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

۱۵-۱ هدف
۱۵-۲ حدود و دامنه کاربرد
۱۵-۳ تأسيسات برقی

فصل شانزدهم: صرفه‌جوی در مصرف انرژی

۱۶-۱- مدارک مورد نياز برای اخذ پروانه ساختمان
۱۶-۲- عوامل ويژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها
۱۶-۳- عوامل ويژه فرعی
۱۶-۴- روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان
۱۶-۵- اصول کلی و توصيه‌ها در زمينه طراحی ساختمان
۱۶-۶- تأسيسات مکانيکی
۱۶-۷- سيستم روشنايی و انرژي الكتريكی

فصل هفدهم: پدافند غيرعامل

۱۷-۱- مفاهيم
۱۷-۲- تهديدها
۱۷-۳- هدف
۱۷-۴- دامنه کاربرد
۱۷-۵- پناهگاه
۱۵-۵- کارکرد ميان رشته‌اي پدافند غيرعامل
۱۷-۷- سطوح ساختمان‌ها
۱۷-۸- گرو‌بندی ساختمان‌ها
۱۷-۹- ملاحظات تأسيسات برقی
۱۷-۱۰- مقررات کلی
۱۷-۱۱- سامانه ارتباطی
۱۷-۱۲- سامانه برق اضطراری و ايمنی
۱۷-۱۳- ترانسفورماتورها
۱۷-۱۴- اتاق مرکز کنترل و مديريت ساختمان
۱۷-۱۵- آشکارسازی و اعلام دود و آتش
۱۷-۱۶- آسانسورهای اضطراری
۱۵-۱۷- تأسيسات فضای امن

فصل هجدهم: نکات مبحث ۱۲ مقررات ملي ساختمان

۱۸-۱- مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا
۱۸-۲- ايمنی
۱۸-۳- بهداشت کار، محيط زيست، تسهيلات بهداشتی و رفاهی
۱۸-۴- وسايل و تجهيزات حفاظت فردی
۱۸-۵- وسايل و سازه‌های حفاظتی
۱۸-۶- وسايل دسترسی
۱۸-۷- ساير مقررات مربوط

پیوست‌های کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت:

پيوست ۱: حريم شبکه‌های برق‌رسانی

حريم شبکه‌های برق‌رسانی

پيوست ۲: درجه حفاظت تجهيزات الکتريکی

درجه حفاظت تجهيزات الکتريکی

پيوست ۳: جداول کاربردی

جداول کاربردی

پيوست ۴: نقشه‌های اجرايی تأسيسات برقی ساختمان

نقشه‌های اجرايی تأسيسات برقی ساختمان

پيوست ۵: جزئيات اجرايي برق ساختمان

جزئيات اجرايی برق ساختمان

پيوست ۶: چک ليست نظارت تأسيسات برقی

پ-۶-۱- چك ليست كنترل طرح تأسيسات الكتريكی

پ-۶-۲- چك ليست نظارتی تأسيسات الكتريكی ساختمان

پ-۶-۳- مراحل بررسی و کنترل نقشه‌ها در سازمان نظام مهندسی استان

منابع و مآخذ

مشخصات

مشخصات

ابعاد 29.7 × 21 سانتیمتر
نویسنده/ مترجم

مهندس پرویز فروغی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

420

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

5

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رحلی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۵۳۵,۵۰۰تومان ۵۶۰,۵۰۰