کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم)

15
با خرید این محصول 68 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم)
شناسه محصول: 9786001685613
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم)

محتوای کتاب شامل

  • حاوی مطالب اصلی منابع آزمون نظام مهندسی
  • شامل بیش از300 منبع شهرسازی ایران و جهان
  • براساس آخرین ویرایش و سرفصل‌های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

   کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم)

   کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) حاوی مطالب اصلی منابع آزمون‌ نظام مهندسی می‌باشد. و بـراساس آخرین ویرایش مباحث و سرفصل‌های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و منابع آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بروز شده است. این کتاب همچنین شامل خلاصه قوانین، مقررات و مسائل شهرسازی است و  قابل استفاده برای داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی شهرسازی می‌باشد.

   فهرست کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی 

   مقدمه

   فصل اول / تاریخ شهر و شهرنشینی

   ۞ از شار تا شهر

   شيوه پارسی (شهرنشینی و شهرگرایی)
   شيوه يا ميان شیوه پارسی – هلنی (شهرنشینی و شهرگرایی)
   شیوه پارتی (شهرنشینی و شهرگرایی)
   سه مرحله شهرگرايی و شهرنشينی دوران باستان (از شار تا شهر)
   دوران ماد (شهر و شهرگرایی)
   شار دوران هخامنشی (از شار تا شهر)
   شهر دولت پارسی- هلنی (از شار تا شهر)
   شهرهای خودفرمان پارسی- هلنی (از شار تا شهر)
   شهر پارتی دولت ساسانی (از شار تا شهر)
   شهرنشینی و شهرگرایی در دوران اسلامی (از شار تا شهر)
   عوامل مشخصه شهر دوره اسلامی (از شار تا شهر)
   شهرنشینی و شهرگرایی در دوران متقدم اسلامی (از شار تا شهر)
   شکل‌گیری دولت اسلامی (از شار تا شهر)
   پیدایش سبک خراسان در هنر و ادبیات (از شار تا شهر)
   گذر از شار آزاد به شار قدرتمند (از شار تا شهر)
   دگرگونی در مفهوم شار (از شار تا شهر)
   فروپاشی سازمان شهری (از شار تا شهر)
   اعتلا و ارتقای مفهوم دولت (از شار تا شهر)
   شکل‌گیری سبك تهران (از شار تا شهر)
   اشاعه سبک بین‌المللی در شهرسازی و معماری (از شار تا شهر)
   حرکت به سوی برنامه‌ریزی متمرکز (از شار تا شهر)
   آغاز فرآیند شهری شدن ایران (از شار تا شهر)

   ۞ شهرهای ایران باستان

   وندیداد (ایران شهر)
   کارنامک اردشیر بابکان (ایران شهر)
   کتاب شهرستان‌های ایران (ایران شهر)

   ۞ شهر و شهرنشینی در ایران
   گودين تپه (شهر و شهرنشینی در ایران)
   تپه چشمه علی (شهر و شهرنشینی در ایران)
   تپه‌ سيلك (شهر و شهرنشینی در ایران)
   شهر سوخته (شهر و شهرنشینی در ایران)
   دور- اونتاش (چغازنبيل)
   هكاتوم‌پيلوس يا صد دروازه (شهر و شهرنشینی در ایران)
   سرگذر (شهر و شهرنشینی در ایران)
   واشدگاه (شهر و شهرنشینی در ایران)

   ۞ دولت و شهرنشينی

   مقتضيات شهرسازی (دولت و شهرنشينی)
   دلايل مهاجرت (دولت و شهرنشينی)

   ۞ شهرنشینی در خاورمیانه
   ۞ تاریخ شهر
   ۱-شهرهای اسلامی (تاریخ شهر)
   ۲-شهرهای اروپایی در قرون وسطا (تاریخ شهر)
   ۳-شهرهای جدید در قرون وسطا(تاریخ شهر)

   ۞ تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی
   شهرهای نخستین (تاریخ شکل شهر)
   عصر برنز (تاریخ شکل شهر)
   اریحا و چتل هویوک (تاریخ شکل شهر)
   شهرهای هاراپا (هندوستان)
   موهنجودارو (تاریخ شکل شهر)
   دولت شهرهای یونانی (تاریخ شکل شهر)
   پیدایش تمدن یونان (تاریخ شکل شهر)
   عناصر شهری یونانی (تاریخ شکل شهر)
   شهرسازی انتظام یافته (تاریخ شکل شهر)
   میلتوس و هیپوداموس (تاریخ شکل شهر)
   آتن؛ رشد طبیعی (تاریخ شکل شهر)
   شهرسازی نظری و عملی یونان (تاریخ شکل شهر)
   روم و امپراتوری (تاریخ شکل شهر)
   شهرسازی رومی (تاریخ شکل شهر)
   شهرسازی دوره امپراتوری روم (تاریخ شکل شهر)
   صنعت قرون وسطی در انگلیس (تاریخ شکل شهر)
   فرم شهرهای قرون وسطی (تاریخ شکل شهر)
   منشاء شکل‌گیری شهرهای قرون وسطی (تاریخ شکل شهر)
   نوشهرها (قرون وسطی)
   باستیدها (قرون وسطی)
   رنسانس (تاریخ شکل شهر)
   شهرنشینی در آمریکا (تاریخ شکل شهر)
   تمدن آزت (مکزیک)
   تمدن مایا (امریکای مرکزی)
   نظام محیط زیست (تاریخ شکل شهر)

   ۞ تاریخ شهرنشینی در اروپا
   تمدن یونان (تاریخ شهرنشینی)
   تمدن روم (تاریخ شهرنشینی)
   قرون وسطی (تاریخ شهرنشینی)
   دوره رنسانس (تاریخ شهرنشینی)
   باروک (تاریخ شهرنشینی)
   اصول حاكم بر شهرسازی باروك (تاریخ شهرنشینی)

   ۞ پویش شهرنشینی

   مفهوم مازاد (پویش شهرنشینی)
   رابطه مازاد و پیدایش شهر (پویش شهرنشینی)
   الگوی شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته (پویش شهرنشینی)
   تغییرات جمعیت شهری (پویش شهرنشینی)
   پویش شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه
   الگوهای نظام‌ شهری (پویش شهرنشینی)
   الگوی رتبه- انداز (پویش شهرنشینی)
   نخست‌ شهری (پویش شهرنشینی)
   الگوی مکان مرکزی (پویش شهرنشینی)
   الگوی مکان مرکزی (پویش شهرنشینی)
   فاصله، اندازه و وسعت حوزه نفوذ (پویش شهرنشینی)
   ویژگی‌های اصلی مدل لوش (پویش شهرنشینی)
   ۱- مدل جاذبه(پویش شهرنشینی)
   ۲- مدل مرکز- پیرامون(پویش شهرنشینی)
   ۳- مدل نظام جهانی(پویش شهرنشینی)
   نظام شهری در عصر جهانی شدن (پویش شهرنشینی)

   ۞ شهرنشینی و تغییرات آب و هوا
   مقیاس انسانی (شهرنشینی و تغییرات آب و هوا)
   تنوع (شهرنشینی و تغییرات آب و هوا)
   مسکن خورشیدی شهری (شهرنشینی و تغییرات آب و هوا)
   ۞ نظم شهری
   شهرهای اوليه (نظم شهری)
   امپراطوري‌هاي شهری (نظم شهری)
   شهر پَسامدرن (نظم شهری)
   جهانشهرها (نظم شهری)

   فصل دوم / الفبای شهر و شهرسازی

   ۞ الفبای شهر
   تعاریف شهر و شهرنشينی (الفبای شهر)
   انتخاب شهردار (الفبای شهر)
   کمیسیون‌های عمران شهری
   پروانه ساختمانی (الفبای شهر)
   زیرساخت‌های شهر (الفبای شهر)
   حكمروايي شهری (الفبای شهر)

   ۞ شهر و منطقه در ایران
   شهرسازی سنتی ایران (شهر و منطقه)
   مراکز زیستی و سوانح طبیعی (شهر و منطقه)
   ملاحظات زیست محیطی در شهرها (شهر و منطقه)
   عوارض زیست محیطی در ساختمان‌های مرتفع (شهر و منطقه)
   آموزش همگانی، گامی مهم در حل مشکلات شهری (شهر و منطقه)
   تراکم و نظام سکونت (شهر و منطقه)
   بهسازی محیط و برنامه‌های جامع منطقه‌ای (شهر و منطقه)
   سابقه برنامه‌ریزی (شهر و منطقه)
   ۱-برنامه عمرانی اول(۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴) / (شهر و منطقه)
   ۲-برنامه عمرانی دوم(۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱) / (شهر و منطقه)
   ۳-برنامه عمرانی سوم(۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) / (شهر و منطقه)
   ۴-برنامه عمرانی چهارم(۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱) / (شهر و منطقه)
   ۵-برنامه عمرانی پنجم(۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶) / (شهر و منطقه)

   ۱-سازمان فضایی شهری عهد باستان (شهر و منطقه)
   ۲-سازمان فضایی شهری دوره ماد (شهر و منطقه)
   ۳-سازمان فضایی شهری دوره هخامنشی (شهر و منطقه)
   ۴-سازمان فضایی شهری دوره سلوکیان (شهر و منطقه)
   ۵-سازمان فضایی شهری دوره اشکانیان (شهر و منطقه)
   ۶-سازمان فضایی شهری دوره ساسانیان (شهر و منطقه)
   ۷-سازمان فضایی شهری دوره اسلامی (شهر و منطقه)
   ۸-سازمان شهری از دوره اسلامی تا قاجاریه (شهر و منطقه)

   نقش بازار در شهرسازی سنتی (شهر و منطقه)
   ۱-شهرسازی (راهنمای شهرداری‌ها)
   ۲-شهرسازی و شهرنشينی
   ۳-شهرسازی انسانگرا
   بنیادهای شهرسازی انسانگرا
   نظم ارگانیک (شهرسازی انسانگرا)
   مشارکت مردمی (شهرسازی انسانگرا)
   شناخت محیطی (شهرسازی انسانگرا)

   فصل سوم / اندیشه‌های شهرسازی و شهرهای آرمانی

   ۞ شهرسازی تخیلات و واقعیات
   پیش- شهرسازی (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   الگوی ترقی‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   الگوی فرهنگ‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   شهرساز و شهرسازی (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   تعبیر نو از الگوی ترقی‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   تعبیر نو از الگوی فرهنگ‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   الگوی طبیعت‌گرایانه (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   ۱-پیش‌شهرسازی ترقی‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   ۲-پیش شهرسازی فرهنگ‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   ۳-پیش شهرسازی بی‌الگو (شهرسازی تخیلات و واقعیات)

   ۱-شهرسازی ترقی‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   ۲-شهرسازی فرهنگ‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   ۳-شهرسازی طبیعت‌گرا (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   ۴-شهر انسان (شهرسازی تخیلات و واقعیات)
   فلسفه شهر (شهرسازی تخیلات و واقعیات)

   ۞ اندیشه‌های آرمانی معماری و شهرسازی
   زمینه‌های اندیشه یوتوپیا (اندیشه‌های آرمانی)
   اندیشه‌های معماری و شهرسازی رنه دکارت (اندیشه‌های آرمانی)
   شارل فوريه (اندیشه‌های آرمانی)
   دکترین شهر آرمانی جان راسکین (اندیشه‌های آرمانی)
   هنریک پتروس برلاگه و مکتب آمستردام (اندیشه‌های آرمانی)
   زمینه‌های ظهور مکتب شیکاگو (اندیشه‌های آرمانی)
   كنستراكتيويزم (اندیشه‌های آرمانی)
   الوین تافلر (اندیشه‌های آرمانی)
   واسازی یا دی‌کانستراکشن (اندیشه‌های آرمانی)

   ۞ اندیشه‌های شهرسازی (آرمان تا واقعیت)
   مدرنیته و مدرنیسم (اندیشه‌های شهرسازی)
   عصر ضد انقلاب- دوره مهندسی شهر (اندیشه‌های شهرسازی)
   جنبش شهر زیبا (اندیشه‌های شهرسازی)
   گرایش به نوسازی جامعه و معماری (۱۹۱۵-۱۹۳۰)

   ۞ اندیشه‌های شهرسازی (از کمیت تا کیفیت)
   شهرهای جديد؛ ادامه سیاست‌های تمركززدايی از کلان‌شهرها (اندیشه‌های شهرسازی)
   خليج توكيو- كنزو تانگه (اندیشه‌های شهرسازی)

   ۞ اندیشه‌ها در شهرسازی (از فضا تا مکان)
   از سیطره کمیت تا ارتقاء کیفیت (اندیشه‌های شهرسازی)
   سال‌های انقلاب اطلاعات و فروپاشی بلوک‌ها (اندیشه‌های شهرسازی) ۷۲
   اريكا اشپيگل؛ تشريح حس توطّن (اندیشه‌های شهرسازی)
   راجر ترانسیک؛ بهره‌گیری از زمین‌های بلاتکلیف برای شهر (اندیشه‌های شهرسازی)

   فصل چهارم / سبک و مکتب‌های شهرسازی

   ۴-۱- سبک‌های معماری ایرانی
   ۱-۱-سبك معماری پارسی
   ۱-۲-سبك معماری پارتی
   ۱-۳-سبك معماری خراسانی
   ۱-۴-سبك معماری رازی
   ۱-۵-سبك معماری آذری
   ۱-۶-سبك معماری اصفهانی
   ۞ از رومانتيك تا كيهانی (سبك‌های معماري معاصر)
   ۞ مکتب اصفهان در شهرسازی
   مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری شهر اصفهان (مکتب اصفهان)
   ۱-نظم خاک(مکتب اصفهان)
   ۲-نظم هوا(مکتب اصفهان)
   ۳-نظم آب(مکتب اصفهان)
   ۴-نظم مقدس(مکتب اصفهان)
   رویکرد ساختاری (مکتب اصفهان)
   فضای مطلق- فضای رابطه‌گرا (مکتب اصفهان)
   مکتب اصفهان (از شار تا شهر)

   فصل پنجم / نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی شهری

   ۵-۱- نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
   ۱-۱-نظریه و مکتب (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲-برنامه‌ریزی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۳-مفهوم توسعه (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۴-فضا و نظریه فضایی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۵-نظريه‌ برنامه‌ريزي فضائي شهری (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۶-نظريه‌ برنامه‌ريزي انتقادی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۷-رویکرد انتقادی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۸-نظریه‌های مدرنیسم (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۹-مكتب پست مدرن (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۰-جهانی شدن و جهانی‌سازی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۱-نظریه طبقاتی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۲-نظريه تكثرگرايی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۳-نظريه‌های جنسيتی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۴-نظريه سیاسی جنسيتی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)

   ۱-۱۵-نظریه مارکسیست‌های طرفدار برابری زن و مرد (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۶-نظریه لیبرال‌ها درباره تفاوت‌های جنسیتی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۷-نظریه رفاه (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۸-نظریه فقرزدایی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۱۹-نظریه توانمندسازی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۰-نظريه‌هاي نئوكلاسيك (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۱-نظریه بازار کار دوگانه (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)

   ۱-۲۲-نظریه زيست- منطقه (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۳-نظریه بازرگانی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۴-نظریه بخشی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۵-نظریه کالای اساسی (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۶-نظریه رشد از داخل (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۷-نظريه تكامل گرايان (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۲۸-نظریه عملکرد شهری و توسعه روستایی (UFRD)
   ۱-۲۹-نظریه‌های عرضه نيروي كار (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۳۰-نظریه نئوکلاسیک در انتخاب کار- استراحت (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)
   ۱-۳۱- نظام‌های شهری (نظريه‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزی)

   ۵-۲- نظریه شهری (ارزیابی انتقادی)

   ۵-۳- نظريه‌هاي شهر و پيرامون

   ۳-۱-مكتب (نظريه‌های شهر و پيرامون)
   ۳-۲-مدل (نظريه‌های شهر و پيرامون)
   ۳-۳-پارادايم (نظريه‌های شهر و پيرامون)

   ۵-۴- نظریه‌های اقتصاد شهری
   ۴-۱-ساخت شهری (اقتصاد شهری)
   ۴-۲-نظریه وان تانن (اقتصاد شهری)
   ۴-۳-مكان يك بنگاه اقتصادي در شهر
   ۴-۴-مكان‌يابی خانوارها (اقتصاد شهری)
   ۴-۵-ساختار برخی از شهرهای ايران (اقتصاد شهری)
   ۴-۶-چه کسانی فقیرند؟ (اقتصاد شهری)
   ۴-۷-نظريه توسعه پايدار
   ۴-۸-نظریه‌های برنامه‌ریزی
   ۴-۹-برنامه‌ریزی عمومی یا برنامه‌ریزی اجتماعی

   فصل ششم / اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری

   ۶-۱-اصول و روش‌های برنامه‌ريزی شهری
   ۱-۱-نظريه پل سينجر (منشأ پیدایش شهر)
   ۱-۲-نظريه ابن خلدون (منشأ پیدایش شهر)
   ۱-۳-انواع برنامه‌ریزی شهری
   ۱-۴-برنامه‌ريزی جامع شهری (يكپارچه)

   ۶-۲- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای (تئوری‌های کلاسیک فرآیندی و موضوعی)
   ۲-۱-تکنیک‌های تجزیه و تحلیل PEST
   ۶-۳- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
   ۳-۱-الگوی راديو كونسانتريك (الگوی گسترش شهری)
   ۳-۲-الگوی تمركز پيرامون يك مركز (الگوی گسترش شهری)
   ۳-۳-الگوی پلی سانتريك (الگوی گسترش شهری)
   ۳-۴-طرح راديو كنسانتريك (طرح‌های درون شهری)
   ۳-۵-طرح بادبزنی ، نيم دايره‌ای يا نيمه راديو كونسانتريك (طرح‌های درون شهری)
   ۳-۶-خيابان‌های راديال (طرح‌های درون شهری)
   ۳-۷-شهر سالم (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
   ۳-۸-عوامل مؤثر بر روحیه شهر (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
   ۳-۹-طرح اسكان نود (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
   ۳-۱۰-طرح انتقال پايتخت (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
   ۳-۱۱-نظريه مدرنيسم (برنامه‌ریزی کاربری اراضی)
   ۳-۱۲-شهر ايده‌آل مدرنيسم (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
   ۳-۱۳-فرآیند طراحی شهری (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)

   ۶-۴-انواع برنامه‌ريزی با تأکید بر برنامه‌ريزی شهری
   ۴-۱-برنامه‌ريزی سنتی (درآمدی بر نظريه‌های برنامه‌ريزی)
   ۴-۲-برنامه‌ريزی دموكراتيك (درآمدی بر نظريه‌های برنامه‌ريزی)
   ۴-۳-برنامه‌ريزی كالبدی (درآمدی بر نظريه‌های برنامه‌ريزی)
   ۴-۴-برنامه‌ريزی تخصيصی (درآمدی بر نظريه‌های برنامه‌ريزی)
   ۴-۵-برنامه‌ريزی وكالتی (درآمدی بر نظريه‌های برنامه‌ريزی)

   ۶-۵- فرآيند برنامه‌ريزی شهری

   ۵-۱-مطالعات و بررسی وضع موجود (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۲-مطالعات محيطی و جغرافيايی (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۳-مطالعات اجتماعی و جمعيتی (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۴-مطالعات اقتصادی (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۵-مطالعات كالبدی (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری
   ۵-۶-مطالعات زیرساخت‌ها و تأسیسات و تجهيزات شهری (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۷-مطالعات سازمان‌های اداری و اجرايی شهری (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۸-مطالعات وضعيت حقوقی تصرف و مالكيت بر اراضی شهری (فرآيند برنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۹-مطالعات حوزه نفوذ شهری (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۱۰-مطالعات زيست محيطی (فرآيندبرنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۱۱-مطالعات كاربری اراضی شهری و تفكيك محاسبه سرانه

   ۶-۶-تكنيك‌های برنامه‌ريزی شهری

   ۶-۱-انواع برنامه‌ريزی (تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۲-مدل رشد هوشمند شهری (تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۳-شهر حاشيه‌ای (تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۴-مقياس شدت استفاده از زمين(تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۵-عدد شدت استفاده از زمين
   ۶-۶-مناطق شناور (تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۷-روش آناليز اسكالوگرام/ مقياس‌نما(تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۸-چشم‌انداز يك شهر(تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۹-مدل‌ چشم‌اندازسازی/ CDS (تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۱۰-مسكن ايده‌آل (تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۱۱-مسكن حداقل (تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   ۶-۱۲-دلايل موافقان آسمان‌ خراش‌ها(تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
    دلايل مخالفان آسمان‌خراش‌ها(تكنيك‌های برنامه‌ريزی)
   استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در برنامه‌ریزی شهری

   ۶-۷-ویژگی‌های برنامه‌ريزي شهری در ايران

   ۷-۱-شهرنشينی در دوره باستان(برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۲-سازمان‌های مذهبی و آموزشی شهر(برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۳-انجمن‌های صنفی شهر(برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۴-برنامه عمرانی چهارم(۱۳۴۷-۱۳۵۱)
   ۷-۵-برنامه عمرانی پنجم(۱۳۵۲-۱۳۵۶)
   ۷-۶-اصلاحات ارضی
   ۷-۷-علل مهاجرت(برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۸-حاشیه‌نشینی در ایران
   ۷-۹-برنامه‌ریزی شهری در دوره باستان (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۰-نظام طبقاتی در زمان ساسانیان (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۱-جهت‌یابی چهارگانه در شهرهای ساسانیان (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۲-بازارها (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۳-کاروانسراها (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۴-جهت‌يابی كوچه‌ها (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۵-فعالیت‌های شهرسازی و تهیه طرح‌های جامع شهری (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۶-مراحل طرح‌های توسعه شهری (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۷-سابقه ایجاد شهرهای جدید (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۸-آبادان؛ شهر نفتی (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۱۹-اسلام‌شهر؛ شهر ارگانیک (برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۲۰-شاهین‌شهر؛ شهر خوابگاهی(برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۲۱-پولادشهر؛ شهر صنعتی(برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۲۲-یاسوج؛ شهر اداری- سیاسی(برنامه‌ريزی شهری)
   ۷-۲۳۲-ايجاد شهرك‌های صنعتی (برنامه‌ريزی شهری)

   ۶-۸-روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای

   ۸-۱-تحلیل‌های برنامه‌ریزی (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۲-تجمیع داده‌ها (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۳-آمار توصيفی داده‌ها (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۴-تحليل روابط داده‌ها (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۵-تجزیه و تحلیل مکانی (فضایی)داده‌ها
   ۸-۶-تحلیل جمعیتی (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۷-مدل جمعیتی لجستیک (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)

   ۸-۸-تئوري اقتصاد پايه (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۹-تکنیک‌های تحلیل پایه اقتصادی (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۱۰-ضریب تکاثر اقتصاد پایه (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۱۱-تحليل كاربری اراضی (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۱۲-طبقه‌بندی زمين (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)
   ۸-۱۳-تحلیل مکانیابی (روش‌های تحقيق در برنامه‌ريزی شهری)

   ۶-۹-تحقیق در مطالعات شهری

   ۹-۱-تعریف مسأله (مطالعات شهری)
   ۹-۲-جایگاه مسأله‌یابی در فرايند هفت مرحله‌ا‌ی کیوی (مطالعات شهری)
   ۹-۳-ایده سیمپلکس (مطالعات شهری)
   ۹-۴-كلمات کلیدی (مطالعات شهری)
   ۹-۵-دیاگرام کله ماهی (مطالعات شهری)
   ۹-۶-روش تحقيق هرمنوتیک (مطالعات شهری)

   ۶-۱۰انتخاب استراتژيك در برنامه‌ريزی شهری

   ۱۰-۱-برنامه‌ريزی تكنسينی
   ۱۰-۲-برنامه‌ريزی جزء به جزء
   ۱۰-۳-برنامه‌ريزی توكيلی
   ۱۰-۴-برنامه‌ريزی فرساختی
   ۱۰-۵-برنامه‌ريزی پيش‌رو
   ۱۰-۶-الگوهای برنامه‌ریزی شهری (انگلستان)
   ۱۰-۷-الگوهای برنامه‌ریزی شهری(فرانسه)
   ۱۰-۸-الگوهای برنامه‌ریزی شهری در جهان(آمریکا)

   فصل هفتم / برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و راهبردی

   ۷-۱-برنامه‌ريزی راهبردی توسعه شهر
   ۱-۷-مفهوم كيفيت زندگی (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۲-مفهوم رفاه و عدالت اجتماعی (برنامه‌ريزی راهبردی)

   ويژگی‌های برنامه‌ريزی ساختاری – راهبردی

   ۱-۳-منطقه‌بندی (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۴-الگوی طرح‌های جامع(برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۵-مسائل و مشكلات شهرنشينی و شهرسازی (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۶-علل شكست طرح‌های جامع سنتی (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۷-عوامل مؤثر در عدم موفقيت برنامه‌ريزی كاربری (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۸-تهيه طرح‌های كالبدی (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۹-روش‌های قديمی برنامه‌ريزی شهری (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۱۰-ويژگي‌های برنامه‌ريزی ساختاری – راهبردی
   ۱-۱۱-خصوصيات برنامه‌ريزی ساختاری – راهبردی
   ۱-۱۲-تحولات شهرنشينی و شهرسازی ایران(برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۱۳-نواقص و مشكلات طرح‌های توسعه(برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۱۴-علل نارسايی نظام مديريت شهری (برنامه‌ريزی راهبردی)
   ۱-۱۵-طرح جامع سيال (برنامه‌ريزی راهبردی)

   ۲-۷-برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه منطقه‌ای

   ۲-۱-رهیافت برنامه‌ریزی استراتژیک
   ۲-۲- دستاوردهای جديد(برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه)
   ۲-۳-ظهور رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک
   ۲-۴-پراگماتیسم و برنامه‌ریزی استراتژیک
   ۲-۵-برنامه‌های اجرايی هدف ۱ و ۲ در دانمارك، سوئد و فنلاند
   ۲-۶-ابتكارات اجتماع اينترگ(برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه)

   ۷-۳-برنامه‌ريزي استراتژيك در کلان‌شهرها
   ۳-۱-مكتب آمريكايی (برنامه‌ريزی استراتژيك)
   ۳-۲-مكتب اروپای غربی (برنامه‌ريزی استراتژيك)
   ۳-۳-مكتب كشورهای اروپای شرقی و شوروی (برنامه‌ريزی استراتژيك)
   ۳-۴-مزايای برنامه‌ريزی استراتژيك
   ۳-۵-انتخاب متغيرهای اساسی (برنامه‌ريزی استراتژيك)
   ۳-۶-ارزيابی و انتخاب گزینه (برنامه‌ريزی استراتژيك)

   فصل هشتم / برنامه‌ریزی شهرهای جدید

   ۸-۱-مكتب آرمان‌گرايی (شهرهای جدید)
   ۸-۲-برنامه‌ریزی شهرهای سالم و فعال
   ۸-۳-شهرهای جدید در نظام شهری
   ۸-۴-شاخص چهار شهر یا شاخص گینزبرگ(شهرهای جدید در نظام شهری)
   ۸-۵-شاخص تمرکز هرفیندال (شهرهای جدید در نظام شهری)
   ۸-۶-شاخص موما و والوصابی (شهرهای جدید در نظام شهری)
   ۸-۷-شاخص‌های عدم تمرکز (شهرهای جدید در نظام شهری)
   ۸-۸-شاخص آنتروپی (شهرهای جدید در نظام شهری)
   ۸-۹-شاخص عدم تمرکز هندرسون

   فصل نهم / طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی

   ۹-۱-استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری (تهیه طرح و انواع طرح‌ها)
   ۹-۲-طرح‌های محور (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۹-۳طرح‌های توسعه مجدد نواحی (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۹-۴-پايداری (استانداردهای برنامه‌ریزی)

   ۹-۵- استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری (مدیریت زیست ‌محیطی)
   ■ سر و صدا و ارتعاش (استانداردهای برنامه‌ریزی)

   ۹-۶-استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری (ساختارها)
   ۶-۱-راهنمای فاصله‌گذاری خیابان‌ها (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۲-طول بلوک (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۳-شاخص اتصال (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۴-برنامه آرام‌سازی ترافیک (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۵-نسبت رانندگی (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۶-سهم وسيله (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۷-خودروهای طرح (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۸-برنامه‌ريزی ترانزيت (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۹-شبکه مشترك فاضلاب‌رو (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۶-۱۰-صافی‌های تصفيه آب (استانداردهای برنامه‌ریزی)

   ۹-۷-استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(مکان‌ها و مکان‌سازی)

   ۷-۱-مناطق (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۷-۲-ريخت‌شناسی شهری (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۷-۳-سلول شهری (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۷-۴-شهرهای لبه‌ای (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۷-۵-توسعه ميان‌افزار (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۷-۶-سازواری سایت (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۷-۷-زيرساخت‌های سبز (استانداردهای برنامه‌ریزی)
   ۷-۸- منظر خيابانی (استانداردهای برنامه‌ریزی)

   ۹-۸-استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(روش‌های تحليل)
   ■ نقشه‌های كوروپلت
   ۹-۹-استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(روش‌های تحقق‌پذیری)
   ■ منطقه‌بندی نرمش‌پذیر(دارای انعطافپذیری)
   ■ مناطق شناور(استانداردهای برنامه‌ریزی)

   ۹-۱۰-طرح‌های جامع فضايی موفق

   ۱۰-۱-طرح جامع فضايی
   ۱۰-۲-طرح جامع فضايی و کیفیت طراحی
   ۱۰-۳-طرح جامع فضايی و نظام برنامه‌ریزی
   ۱۰-۴-اصول طرح جامع فضايی
   ۱۰-۵-ویژگی طرح جامع فضايی
   ۱۰-۶-طراحی مطلوب (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۷-تحلیل طراحی شهری (طرح‌های جامع فضايی)

   ۱۰-۸-چشم‌انداز طرح جامع (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۹-کارکردی بودن طراحي شهری (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۰-کد طراحی شهری (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۱-برنامه اجرايی دستور كار ۲۱ (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۲-سنجش وضعيت حوزه (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۳-بازآفرينی موضعی (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۴-بهترين ارزش (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۵-اراضي بازيافت (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۶-ظرفيت‌سازی (طرح‌های جامع فضايی)

   ۱۰-۱۷-شخصيت سنجی (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۸-حوزه هويتمند(طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۱۹-كدينگ طراحی (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۲۰-دانه‌بندی شهری (طرح‌های جامع فضايی)
   ۱۰-۲۱-توسعه پایدار (طرح‌های جامع فضايی)

   ۹-۱۱-طرح‌های و برنامه‌ها

   ۱۱-۱-انواع شهرها (طرح‌های و برنامه‌ها)
   ۱۱-۲-منشاء ایجاد شهرها (طرح‌های و برنامه‌ها)
   ۱۱-۳-اهداف طرح جامع سان فرانسیسکو (طرح‌های و برنامه‌ها)
   ۱۱-۴-مجتمع‌های زیستی(طرح‌های و برنامه‌ها)
   ۱۱-۵-ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری (طرح‌های و برنامه‌ها)

   ۹-۱۲-طرح‌ها و رويكردهای شهری

   ۱۲-۱-زمينه‌های پيدايش شهر (ابن خلدون)
   ۱۲-۲-زمينه‌های پيدايش شهر (گوردن چايلد)
   ۱۲-۳-چشم‌انداز و چشم‌اندازسازی (طرح‌ها و رويكردهای شهری)
   ۱۲-۴-شیب مناسب شهرسازی (طرح‌ها و رويكردهای شهری)
   ۱۲-۵-راهبرد توسعه شهر/ CDS
   ۱۲-۶-نوشهرگرايی (طرح‌ها و رويكردهای شهری)
   ۱۲-۷-اهداف توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)

   ۹-۱۳-طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرسازی

   ۱۳-۱- طرح و برنامه (برنامه‌هاي شهرسازی)
   ۱۳-۲- طرح تفصيلی (برنامه‌های شهرسازی)
   ۱۳-۳- طرح موضوعی (برنامه‌های شهرسازی)
   ۱۳-۴-سازمان فضايی (برنامه‌های شهرسازی)
   ۱۳-۵-طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران

   ۹-۱۴- تحولات طرح‌ریزی شهری ایران

   ۱۴-۱-حکومت‌های محلی (طرح‌ریزی شهری)
   ۱۴-۲-تکامل طرح‌های هادی (طرح‌ریزی شهری)
   ۱۴-۳-اولین طرح‌های جامع شهری (طرح‌ریزی شهری)
   ۱۴-۴-ويژگی‌های شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران (طرح‌ریزی شهری)

   ۹-۱۵-پويايی نظام شهری ایران
   ۱۵-۱-ويژگی‌های عمده نظام شهری بعد از انقلاب
   ۱۵-۲-طرح جامع «ست‌كوپ»/ طرح جامع توسعه اقتصادی استان خراسان
   ۱۵-۳-شبكه و نظام شهری (مطالعات آمايش سرزمين/ مهندسين مشاور ستيران)
   ۱۵-۴-طرح پايه آمايش سرزمين اسلامی
   ۱۵-۵شهرنشينی و شبکه شهری ايران (طرح كالبد ملی/ افق سال ۱۴۰۰)

   ۹-۱۶-سیاست شهرهای متوسط
   گزارش ۱۲ ماهه مهندسان مشاور ستیران(بند ۳-۲-۳)
   ۹-۱۷-ارزیابی و ارزشیابی

   فصل دهم / طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری

   ۱۰-۱-طرح‌های توسعه شهری
   ۱-۱-طرح آمستردام(طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۲-طرح لندن(طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۳-اهداف طرح‌های جامع شهری
   ۱-۴-ارزیابی طرح‌های جامع شهری
   ۱-۵-پیش‌بینی و مدل‌سازی (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۶-روش تحليلی سود- هزينه (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۷-طرح‌های ساختاری(طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۸-تصويب طرح‌های شهری (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۹-وظايف طرح‌های محلی (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۱۰-طرح‌های جامع (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۱۱-طرح‌های تفصيلی (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۱۲-طرح‌های هادی (طرح‌های توسعه شهری)

   ۱-۱۳-طرح‌های آماده‌سازی (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۱۴-طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۱۵-اهداف طرح‌های بهسازی بافت‌های مسأله‌دار شهری (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۱۶-محتوای كلی شرح خدمات طرح‌های بهسازی بافت‌های مسأله‌دار شهری
   ۱-۱۷-طرح شهرسازی
   ۱-۱۸-سرانه كاربری‌های عمومی و خدماتی (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۱۹-مفهوم برنامه‌ريزی (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۲۰-اصلاح محتوای طرح‌ها(طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۲۰-اهداف طرح‌های توسعه شهری
   ۱-۲۲-طرح‌های جامع ناحيه‌ای (طرح‌های توسعه شهری)
   ۱-۲۳-انواع طرح‌های محلی (طرح‌های توسعه شهری)

   ۱۰-۲-طرح‌های تفصيلی شهری
   فرآيند برنامه‌ريزی كاربری اراضی شهری
   تئوری سينكلر(Sinclair)

   ۱۰-۳-روند تهيه طرح تفصيلی
   نظام طرح‌های جامع و تفصیلی در غرب
   وضعیت طرح‌های جامع و تفصیلی در جهان سوم و ایران
   تاریخچه طرح‌های تفصیلی در ایران و شهر تهران
   نقش ماهواره(روند تهيه طرح تفصيلی)

   ۱۰-۴-توسعه شهری
   ۱۰-۵-چكيده طرح جامع تهران
   ۵-۱-موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران(طرح جامع تهران)
   ۵-۲- تاریخچه شهر تهران(طرح جامع تهران)
   ۵-۳-طرح جامع تهران مصوب آذر ماه ۱۳۴۷
   ۵-۴-دلایل تهیه طرح و حفظ و ساماندهی تهران(طرح جامع تهران)
   ۵-۵-اهداف و راهبردهای طرح جامع ساماندهی تهران(طرح جامع تهران)
   ۵-۶-سلسله مراتب ساختار خدمات(طرح جامع تهران)
   ۵-۷-رئوس راهبردهای تهران بزرگ(طرح جامع تهران)
   ۵-۸-استراتژی توسعه تهران(طرح جامع تهران)
   ۵-۹-الگوی پیشنهادی طرح ساماندهی(طرح جامع تهران)
   ۵-۱۰-نظام پهنه‌بندی در طرح جامع جديد شهر تهران
   ۞ قرارداد تيپ ۱۲(پيوست شماره ۳)
   ۞ آماده‌سازی زمین

   فصل یازدهم / کاربری‌های اراضی شهری

   ۱۱-۱-كاربری زمين شهری
   ۱۱-۲-برنامه‌ریزی كاربری زمین
   ۱۱-۳-برنامه‌ریزی كاربری اراضی در طرح‌های توسعه
   ۱۱-۴-کاربری‌های خدمات شهری
   ۱۱-۵-فضای سبز شهری
   ۱۱-۶-كاربری اراضی شهری (سیستم‌ها و مدل‌ها)
   ۱۱-۷-سيستم پشتيبانی سلول‌های خودكار(CA)
   ۷-۱-مدل(Allot) در برنامه‌ريزی كاربری اراضی
   ۷-۲-مدل‌های یکپارچه شبیه‌سازی(كاربری اراضی شهری)
   ۷-۳-مدل دورتموند(كاربری اراضی شهری)
   ۷-۴-مدل يكپارچه كاربری زمين/ حمل و نقل(ITLUP)
   ۷-۵-مدل يكپارچه كاربری زمين/ حمل و نقل(MEPLAN)
   ۷-۶-مدل يكپارچه كاربری زمين/ حمل و نقل منطقه شيكاگو(CATLAS)

   ۱۱-۸-الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین
   ۸-۱-الگوهای تغییر کاربری زمین
   ۸-۲-نظریات تغییر کاربری زمین
   ۸-۳-مدل‌های آماری و اقتصادسنجی (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۴-مدل برنامه‌نویسی خطی هربرت- استونس (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۵-مدل‌های برنامه‌ریزی خطی چند هدفه (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۶-مدل‌های برنامه‌ریزی پویا (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۷-مدل‌های حداکثرسازی مطلوبیت (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۸-مدل‌های یکپارچه از نوع اقتصاد‌سنجی (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۹-مدل CPR سان فرانسیسکو (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۱۰-مدل IFS (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۱۱-مدل جهانی سازمان ملل (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)
   ۸-۱۲-شاخص بهره‌وری زمین (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری)

   ۱۱-۹-مدل‌های کاربردی در تحلیل مسائل شهری
   ۹-۱-مدل رشد خطی (تحلیل مسائل شهری)
   ۹-۲-مدل‌سازی کاربری اراضی شهری
   ۹-۳-مدل الوت (ALLOT) در تصمیم‌گیری کاربری زمین
   ۹-۴-مدل آلوت- تدارک داده پایگاه اطلاعاتی
   ۹-۵-معیارهای مکانی کاربری‌ها

   فصل دوازدهم / استانداردها و مبانی طراحی شهری

   ۱۲-۱-استانداردها و راهنماهای طراحی شهری
   ۱-۱-هدف از استانداردها (استانداردها و راهنماهای طراحی شهری)
   ۱-۲-اصول طراحی شهری (استانداردها و راهنماهای طراحی شهری)
   ۱-۳-واحدهای همسایگی (استانداردها و راهنماهای طراحی شهری)
   ۱-۴-طرح عمومی کاربری (استانداردها و راهنماهای طراحی شهری)
   ۱-۵-شبکه دوچرخه سواری و پیاده‌راه (استانداردها و راهنماهای طراحی شهری)
   ۱-۶-فضای باز (استانداردها و راهنماهای طراحی شهری)
   ۱-۷-جلوخان و عقب‌نشینی ساختمان (استانداردها و راهنماهای طراحی شهری)

   ۱-۸-مصالح ساختمانی (هارديپلينك)
   ۱-۹-المان ساختمان‌ها (بالكن‌هاي ژوليتی)
   ۱-۱۰-استانداردهای پارکینگ (محيط تك- پارك)
   ۱-۱۱-استانداردهای خیابان (منظر شهری)
   ۱-۱۲-استانداردها و راهنماهای منظر(تيرك‌های مهار)

   ۱۲-۲-ارزش طراحی شهری

   ۲-۱-طراحي شهري مطلوب (ارزش طراحی شهری)
   ۲-۲-اهداف خُرد طراحي شهري (ارزش طراحی شهری)
   ۲-۳-مدل قیمت‌گذاری هیدانیک (ارزش طراحی شهری)
   ۲-۴-روش هزینه سفر (ارزش طراحی شهری)
   ۲-۵-روش ارزش‌گذاري مشروط (ارزش طراحی شهری)
   ۲-۶-تکنیک دلفی (ارزش طراحی شهری)
   ۲-۷-تحليل هزينه – منفعت (ارزش طراحی شهری)

   ۱۲-۳- برنامه‌ریزی و طراحی شهری

   ۳-۱-پیشینه تاریخی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۲-شهرهای قرون وسطی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۳-باستیدها و شهرهای زراعی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۴-طراحی شهرهای قرون وسطایی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۵-رنسانس و شهرهای جورجیایی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۶-انقلاب صنعتی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۷-جنبش‌های اصلاح‌طلبانه (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۸-برنامه‌ریزی شهری معاصر (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)

   ۳-۹-جنبش باغ شهری (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۰-آرمان‌گرایان شهر خطی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۱-گزارش بارلو (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۲-نسل اول شهرهای جدید (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۳-نسل سوم شهرهای جدید (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۴-تفاوت نسل اول و سوم شهرهای جدید (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۵-ده فرمان نهاد سلطنتی برنامه‌ریزی شهری
   ۳-۱۶-جنبش حفاظت (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۷-کمربندهای سبز (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
   ۳-۱۸-نارضایتی پرنس چارلز (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)

   ۱۲-۴-اهداف طراحی شهری

   ۴-۱-اهداف طراحی شهری
   ۴-۲-طراحی شهری در جوامع دموكراتيك و غير دموكراتيك
   ۴-۳-فرآیند طراحی شهری
   ۴-۴-طراحی شهری كامل
   ۴-۵-طراحی شهری محرك
   ۴-۶-پارادايم‌های طراحی شهری

   ۱۲-۵-دانش طراحی شهری

   ۱۲-۶-فرآیند طراحی شهری

   ۶-۱-فلسفه وجودی طراحی شهری
   ۶-۲-تعریف طراحی شهری
   ۶-۳-اجزاء تشكيل دهنده طراحی شهری
   ۶-۴-حرفه طراحی شهری
   ۶-۵-شکل شهر (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۶-فعالیت‌های شهری (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۷-روش‌های علمی(فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۶-فرآیند طراحی شهری
   ۶-۸-دسترسی‌ها (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۹-نقشه شناختی‌ (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۱۰-محورهای ديد (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۱۱-محرميت (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۱۲-شکل شهر (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۱۳-سلسله مراتب (فرآيند طراحی شهری)
   ۶-۱۴-عوامل مؤثر بر شکل‌گیری طراحی شهری

   ۱۲-۷-طراحی شهر خِرَد

   ۷-۱-شهر معابد (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۲-مبانی عقلانی (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۳-یک طرح واحد برای شهر (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۴-ترکیب مرکزی، انسان‌ها در مرکز جهان (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۵-توسعه هماهنگ، محورها (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۶-شهر ماشین‌ها (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۷-شهر نگارها و نواها (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۸-شهر افسونگر (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۹-مکان‌سازی (طراحی شهر خِرَد)

   ۷-۱۰-حکمرانی مکان‌ها (طراحی شهر خِرَد)

   ۷-۱۱-طراحی شهری چند فرهنگی(طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۱۲-سنجش زمان (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۱۳-اندازه‌گیری فضا (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۱۴-توضیحات بصری و فضایی (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۱۵-بنيان‌های عمومی و معانی فردی (طراحی شهر خِرَد)
   ۷-۱۶-فاصله بین توضیحات و اعمال (طراحی شهر خِرَد)

   ۱۲-۸-آفرینش مرکز شهری سرزنده

   ۸-۱-موسسة زمين شهری (ULI)
   ۸-۲-مركز شهری سرزنده
   ۸-۳-اصول بازآفرینی (آفرینش مرکز شهری)
   ۸-۴-اصول طراحی مکان (آفرینش مرکز شهری)
   ۸-۵-هفت اصل تبديل مركز شهر به يك مكان موفق (آفرینش مرکز شهری)
   ۸-۶-نشانه‌ها (آفرینش مرکز شهری)
   ۸-۷-آسایش فیزیکی (آفرینش مرکز شهری)
   ۸-۸-آفرینش يك فضای همگانی موفق
   ۸-۹-برنامه و طرح توسعه (آفرینش مرکز شهری)
   ۸-۱۰-فرآيند بازبينی طراحی (آفرینش مرکز شهری)

   ۱۲-۹-طراحي از تئوری تا عمل

   ۹-۱-برنامه‌ریزی معماری (تئوری تا عمل)
   ۹-۲-متفکر چند بعدی (تئوری تا عمل)
   ۹-۳-قالب‌های حل مسئله (تئوری تا عمل)
   ۹-۴-گروه‌های مرتبط (تئوری تا عمل)
   ۹-۵-درستی اطلاعات (تئوری تا عمل)

   ۱۲-۱۰-طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی
   ۱۰-۱-تلاش‌هایی برای سنتز کل حوزه طراحی شهری(طراحی شهری و اقتصاد سیاسی)
   ۱۰-۲-تئوری‌های یکپارچه (طراحی شهری و اقتصاد سیاسی)
   ۱۰-۳-كوين لينچ (طراحی شهری و اقتصاد سیاسی)
   ۱۰-۴-راب کریر (طراحی شهری و اقتصاد سیاسی)
   ۱۰-۵-كريستوفر الكساندر (طراحی شهری و اقتصاد سیاسی)
   ۱۰-۶-اقتصاد سياسی فضایی

   ۱۲-۱۱-محیط‌های پاسخده
   ۱۱-۱-نفوذپذيری و فضاهای همگانی (محیط‌های پاسخ ده)
   ۱۱-۲-خوانايی (محیط‌های پاسخ ده)
   ۱۱-۳-تناسبات بصری (محیط‌های پاسخ ده)
   ۱۱-۴-آفرینش مکان پایدار
   ۱۱-۵-مبانی برنامه‌ريزی و طراحی مراکز اداری
   ۱۱-۶-بازآفرینی شهری
   ۱۱-۷-مسئولیت‌های مستندسازی بازآفرینی
   ۱۱-۸-ساختار نهادی ستاد بازآفرینی شهری

   فصل سیزدهم / آسیب‌های اجتماعی و طراحی شهری

   ۱۳-۱-طراحی شهری و پیش‌گیری بزهکاری
   ۱-۱-نورپردازی (پیش‌گیری بزهکاری)
   ۱-۲-خط دید و نظارت طبیعی (پیش‌گیری بزهکاری)
   ۱-۳-طراحی ساختمان (پیش‌گیری بزهکاری)
   ۱-۴-مديريت و نگهداری (پیش‌گیری بزهکاری)
   ۱-۵-پارکینگ‌ها (پیش‌گیری بزهکاری)
   ۱-۶-مسيرهاي دوچرخه‌رو (پیش‌گیری بزهکاری)

   ۱-۷-زیرگذرها و روگذرها (پیش‌گیری بزهکاری)
   ۱-۸-پیش‌گیری بزهكاری از طريق طراحی محيطی
   ۱-۹-فضاي مقاوم (پیش‌گیری بزهکاری)
   ۱-۱۰-پیش‌گیری وضعی بزهكاری
   ۱-۱۱-معيارهايی طراحی دسترسی‌های بدون مانع به مسيرهای پياده(استاندارد شماره ۱۴۲۸ استرالیا)

   ۱۳-۲ فنگ‌شویی (معماری و پیش‌گیری از جرم)
   ۱۳-۳-ترس در فضاب شهری
   ۳-۱-نوع ارتباط با محیط (ترس در فضای شهری)
   ۳-۲-رويكردهای مقابله با جرم در طراحی شهری (ترس در فضای شهری)
   ۳-۳-رویکرد مکانی (مقابله با جرم در طراحی شهری)
   ۳-۴-تئوری‌های کلاسیک (مقابله با جرم در طراحی شهری)
   ۳-۵-تئوری پنجره‌هاي شكسته (مقابله با جرم در طراحی شهری)
   ۳-۶-نظريه نحو يا چيدمان فضا (مقابله با جرم در طراحی شهری)
   ۳-۷-شهرگرايی نوين (مقابله با جرم در طراحي شهری)

   ۱۳-۴-فنگ‌شویی (پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی)
   ۱۳-۵-خشونت و ناامنی شهری
   ۵-۱-محله‌های بدنام
   ۵-۲-پیش‌گیری واقع‌بینانه

   ۱۳-۵-دگرگونی‌ شهر با رویکردی پیش‌گیرانه به طراحی شهری
   ۵-۱-اصول طراحی (دگرگونی‌ شهر)
   ۵-۲-سیاست‌گذاری همگانی (دگرگونی‌ شهر)
   ۵-۳-تیم چیلمز فورد (دگرگونی‌ شهر)

   ۱۳-۶-فضاهای شهری امن
   ۶-۱-جايگاه عوامل محيطي در ميان عوامل مؤثر در پيدايش آنومي و جرم (فضاهای شهری امن)
   ۶-۲-ويژگي‌های جرايم و خشونت‌های شهری (فضاهای شهری امن)
   ۶-۳-گونه‌شناسی فضاهای شهری (فضاهای شهری امن)
   ۶-۴-CPTED (فضاهای شهری امن)
   ۶-۵-پیش‌گیری از جرم از طريق طراحی محيطی/ CPTED
   ۱۳-۷-توسعه پايدار در سایه روشن‌های شهر
   ۷-۱-اندازه جوامع و میزان جرایم (سایه روشن‌های شهر)
   ۷-۲-شهرنشینی و تغییرات رفتارهای تغذیه‌ای (سایه روشن‌های شهر)
   ۷-۳-شهرهای جدید و آینده شهرنشینی (سایه روشن‌های شهر)
   ۷-۴-جزيرة گرمايی شهری (سایه روشن‌های شهر)
   ۷-۵-فقر کودکان شهری (سایه روشن‌های شهر)
   ۱۳-۸-مرزبندی نوين شهری
   ۱۳-۹-ناهنجاری‌های شهری

   فصل چهاردهم / جغرافیا و ژئومورفولوژی شهری

   ۱۴-۱-جغرافيا
   ۱۴-۲-جفرافیا و شهرسازی
   ۲-۱-حوزه نفوذ شهری (جغرافیا)
   ۲-۲-پسکرانه (جغرافیا)
   ۲-۳-حومه (جغرافیا)
   ۲-۴-منطقه شهری (جغرافیا)
   ۲-۵-پیکرشناسی زمین یا ژئومورفولوژی
   ۲-۶-مفهوم منظر شهری (جغرافیا)

   ۱۴-۳-جغرافیای شهری

   ۳-۱-تحولات جغرافيای شهری
   ۳-۲-مطالعات ماكرو و میکرو (جغرافيای شهری)
   ۳-۳-سطوح تحلیلی (جغرافيای شهری)
   ۳-۴-شهر و انواع برنامه‌ریزی (جغرافيای شهری)
   ۳-۵-سيستم اطلاعات جغرافيايی
   ۳-۶-مطالعات جغرافيای شهری
   ۳-۷-نگرش‌های جهانی به مفاهیم شناخت شهر از روستا

   ۳-۸-موقع مطلق و موقع نسبی شهرها
   ۳-۹-مفهوم شهرنشينی (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۰-مفهوم شهرگرایی (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۱-شناخت مرزهای بخش مرکزی شهرها
   ۳-۱۲-منطقه گذار (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۳-حومه‌های شهری (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۴-شبکه شهری (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۵-مفهوم مگالاپليس (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۶-مدل سیاست شهری (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۷-زندگی شهری در دوره‌های تاریخی (جغرافيای شهری)
   ۳-۱۸-مورفولوژی شهرهای دوره رنسانس (جغرافيای شهری)

   ۳-۱۹-مورفولوژی شهرهای اسلامی (جغرافيای شهری)

   ۳-۲۰-مفهوم مادرشهر (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۱-حوزه مادرشهر (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۲-شکل‌یابی مادرشهرها (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۳-مفهوم منطقه‌بندی (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۴-عوامل مؤثر در منطقه‌بندی (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۵-اهداف منطقه‌بندی (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۶-امتيازات منطقه‌بندی (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۷-مشخصات منطقه‌بندی (جغرافيای شهری)

   ۳-۲۸-مورفولوژی شهری (جغرافيای شهری)
   ۳-۲۹-روابط شهر و روستا (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۰-مشخصات حوزه روستا – شهر (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۱-نظریه قطب رشد (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۲-پلوراليسم و مسائل شهری (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۳-نظریه مديريت‌مداري شهری (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۴-نظریه شهر انگلی (جغرافيای شهری)

   ۳-۳۵-وزن ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۶-قلمرو و مرز ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۷-ناحيه ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۸-سلسله مراتب ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۳۹-تعلق ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۰-استراتژی ژئوپليتيكی (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۱-سازمان روابط ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۲-ساختار فضايي ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۳-نظم ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۴-گذار ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۵-تحول ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۶-هويت ملي و ژئوپوليتيك (جغرافيای شهری)
   ۳-۴۷-ژئوپليتيك مرفولوژی شهری (جغرافيای شهری)

   ۱۴-۴-اقليم معتدل و مرطوب (ساماندهی شهری)

   ۴-۱-اقليم گرم و خشك (ساماندهی شهری)
   ۴-۲-فلات مركزي ايران (ساماندهی شهری)
   ۴-۳-اقليم سرد (ساماندهی شهری)
   ۴-۴-اقليم گرم و مرطوب (ساماندهی شهری)
   ۴-۵-نقش مجتمع‌های زيستی (ساماندهی شهری)

   ۱۴-۵-اقليم در برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای
   ۵-۱-جنگل‌های سوزنی برگ (تايگا)
   ۵-۲-جنگل‌های مديترانه‌ای (اقليم در برنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۳-جنگل‌های متراكم نواحي استوايی (اقليم در برنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۴-استپ بيابانی (اقليم در برنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۵-انواع خشك‌سالی (اقليم در برنامه‌ريزی شهری)
   ۵-۶-خشك‌سالی هواشناسی و اقليم‌شناسی (اقليم در برنامه‌ريزی شهری)

   ۱۴-۶-مرفولوژی شهری

   ۶-۱-زبان فضايی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۲-نقشه‌ها (مرفولوژی شهری)
   ۶-۳-نمايش‌های سه‌بُعدی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۴-شهر اسلامی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۵-شهر اروپايی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۶-شهر آمريكای شمالی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۷-شهر آمريكای جنوبی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۸-شهر آفريقايی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۹-شهر آسيايی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۱۰-شهر «قرون وسطا» يا سنتی (مرفولوژی شهری)
   ۶-۱۱-آرمان‌شهری کلاسیک (مرفولوژی شهری)
   ۶-۱۲-شهر فورديست (Fordiste)
   ۶-۱۳-سياست‌های كمربندي‌های سبز (green belt)
   ۶-۱۴-سيلوئت شهری (مرفولوژی شهری)
   ۶-۱۵-مبلمان شهری (مرفولوژی شهری)
   ۶-۱۶-آسانسور (مرفولوژی شهری)
   ۶-۱۷-فاساديسم/ facadisme (مرفولوژی شهری)

   ۱۴-۷-واژه مورفولوژی شهری
   ۱۴-۸-ژئومورفولوژی مناطق شهری
   ۸-۱-دشت‌های سیلابی (ژئومورفولوژی)
   ۸-۲-مخروط‌افکنه‌ها (ژئومورفولوژی)
   ۸-۳-دلتاها (ژئومورفولوژی)
   ۸-۴-شعبه‌ها (ژئومورفولوژی)
   ۸-۵-فرایندهای محدود کننده توسعه شهری در مناطق کویری و بیابانی
   ۸-۶-نشست زمین (ژئومورفولوژی)
   ۸-۷-ژئومورفولوژی
   ۱۴-۹- ژئوپليتيك شهری
   ۱۴-۱۰-نقشه‌های ژئومورفولوژی
   ۱۰-۱-نمادها و مجازها در ژئومورفولوژی
   ۱۰-۲-واحدهای فرعی در ژئومورفولوژی
   ۱۴-۱۱- جغرافيايی روستايی
   ۱۱-۱-وجوه تمايز روستا از شهر

   فصل پانزدهم / محیط زیست شهری

   ۱۵-۱-محيط زيست
   ۱-۱-آلودگی صوتی و ساخت کالبدی شهر (محيط زيست)
   ۱-۲-محیط زیست و فاضلاب شهری
   ۱-۳-محیط زیست و طراحی فضای سبز
   ۱-۴-محیط زیست و برنامه‌ریزی مدیریت زباله شهری

   ۱۵-۲-شهر و محیط ‌زیست
   ۲-۱-ریخت‌شناسی شهری (شهر و محیط ‌زیست)
   ۲-۲-شهرنشینی و محیط زیست
   ۲-۳-تأسیسات زیربنایی شهری (شهر و محیط ‌زیست)
   ۲-۴-شهرهای سالم (شهر و محیط ‌زیست)

   ۱۵-۳-شهرهای سبز
   ۳-۱-جاپای بوم‌شناختی (شهرهای سبز)
   ۳-۲-شهرهای قهو‌ای
   ۳-۳-اندازه‌گيری كيفيت محيطی (شهرهای سبز)
   ۳-۴-رویکرد تفاضلات جبرانی (شهرهای سبز)
   ۳-۵-فرضيه‌

مشخصات

مشخصات

ابعاد 29.7 × 21 سانتیمتر
نویسنده/ مترجم

مهندس محمد عظیمی آقداش

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

540

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رحلی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۶۸۸,۵۰۰تومان ۷۱۳,۵۰۰