کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

11
با خرید این محصول 30 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014
شناسه محصول: 9786001683244
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

محتوا کتاب شامل :

 • پروژه ساختمان بلند مرتبه 15 طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی + دیوار برشی با بازشو و تیر عمیق و دیوار حایل
 • پروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت x و دیوار برشی در جهت y و سقف تیرچه بلوک
 • پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی و سقف تیرچه بلوک
 • پروژه تحلیل طیفی و کنترل جا به جایی ساختمان شش طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی
 • کاربرد و تفسیر نکات آیین نامه استاندارد 2800 ویرایش چهارم
 • کاربرد و تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
 • کاربرد و تفسیر نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
 • تحلیل طراحی برش پایه طیفی (شبه دینامیکی زلزله)
 • طراحی پی گسترده در safe 2014

  کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

  کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014 :

   معرفی نرم افزار etabs

  این برنامه به صورت ویژه جهت تحلیل و طراحی ساختمان می‌باشد، امکانات خاص این نرم افزار در شناخت عناصر ساختمان و طبقات، محاسبه جرم و مرکز جرم، انتقال‌های بارهای ثقلی از سقف به تیرها، محاسبه بارهای جانبی و توزیع بین تراز طبقات، مدل سازی المان‌های پوسته‌ای است، این برنامه برای سیستم‌های ساختمانی تهیه شده است و به محیطی گرافیکی انجام ساخت آسان و سریع مدل را باری کاربر امکان پذیر نموده است، از امکانات دیگر این نرم افزار محاسباتی عبارتند از:

  ۱- طراحی ساختمان با قاب‌های مهاربند فولادی (ستون و تیر، مهاریند)

  ۲- طراحی ساختمان با قاب‌های خمشی فولادی

  ۳- طراحی ساختمان با قاب‌های خمشی بتنی

  ۴- طراحی ساختمان با دیوار های برشی.

  ۵- طراحی ساختمان با تیرهای مرکب (کامپوزیت)

  ۶- طراحی ساختمان با سازه های دوگانه دیوار برشی و قاب خمشی

  ۷-قابلیت انتقال اطلاعات عکس العمل تکیه گاهی به نرم افزار safe به صورت ایجاد پوشه متنی با پسوند (f2k)  جهت طراحی پی و دال‎ها

  ۸-قابلیت انتقال پوشه با پسوند (S2K) به برنامه SAP2000

  ۹-قابلیت دریافت پوشه DXF از برنامه AUTOCAD جهت ترسیم خطوط کمکی

  ۱۰-دست یابی به محیط گرافیکی بالا جهت ساختن مدلی آسان و سریع

  محتوا کتاب طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015  و SAFE 2014

  ۱-پروژه ساختمان بلند مرتبه ۱۵ طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی، دیوار برشی با بازشو و تیر عمیق و دیوار حایل

  ۲-پروژه ساختمان ۵ طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت x و دیوار برشی در جهت y و سقف تیرچه بلوک

  ۳-پروژه ساختمان ۳ طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی و سقف تیرچه بلوک

  ۴-پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان ۶ طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی

  ۵-کاربرد و تفسیر نکات آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

  ۶-کاربرد و تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

  ۷-کاربرد و تفسیر نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

  ۸-تحلیل طراحی برش پایه طیفی (شبه دینامیکی زلزله)

  ۹-طراحی پی گسترده در safe2014

  مهندسی گرامی در این کتاب به تحلیل و طراحی چهار پروژه کامل شامل پروژه ساختمان سه طبقه، پنج طبقه، شش طبقه و پانزده طبقه بر اساس آخرین ویرایش مباحث و مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم پرداخته‌شده‌است.

  در پروژه ساختمان بلند مرتبه پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی + دیوار برشی با بازشو و طراحی تیرعمیق و دیوار حایل و تحلیل دینامیکی به روش طیفی و همپایه کردن برش پایه، که در آن مراحل تولید نقشه اجرایی، تیر، ستون، دیوار برشی و تیر عمیق توضیح  داده‌شده‌است و کنترل جابه‌جایی  و طراحی بر صد در صد برش پایه قاب خمشی + دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی برای پنجاه درصد برش پایه دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی بر بیست و پنج درصد برش پایه برای قاب خمشی طبق بند ۱-۸-۴ استاندارد ۲۸۰۰ انجام شده‌است.

  فهرست مطالب کتاب طراحی سازه‌های بتنی

  فصل اول: ترسیم شکل هندسی مدل و واحد‌ها :

  ۱-۱ معرفی نرم‌افزارETABS
  ۱-۲ معرفی نرم‌افزار SAFE
  ۱-۳ انتخاب واحدها
  ۱-۴ ترسیم خطوط كمكی
  ۱-۵ منظور نمودن مشخصات طبقات
  ۱-۶ ابزار ترسیم المان‌ها
  ۱-۷ موضوعات نمایش مدل
  ۱-۸ انواع انتخاب سقف

  فصل دوم: تعریف خواص مصالح و بارگذاری جانبی :

  ۲-۱ تعریف خواص بتن
  ۲-۲ تعریف خواص فولاد
  ۲-۳-۱ تعریف مقاطع ستون
  ۲-۳-۲ تعریف مقاطع تیر
  ۲-۴ تعریف سقف (DECK)
  ۲-۴-۱سقف مجوف Filled Deck
  ۲-۴-۲ سقف با استفاده از ورق پله‌ای Unfilled Deck
  ۲-۴-۳ سقف کامپوزیت Solied slab
  ۲-۵ تعریف طیف طرح Define Response Spectrum Functions
  ۲-۵-۱ تعریف توسط کاربرAdd user
  ۲-۵-۲ تعیین ضریب طیف
  ۲-۶ تعریف بارگذاری استاتیکیDefine Static Load
  ۲-۷ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبیMass Source
  ۲-۸ تعریف دیوار(Wall)
  ۲-۸-۱ نسبت دادن دیوار برشی
  ۲-۸-۲ نسبت دادن برچسب به دیوار
  ۲-۸-۳ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار
  ۲-۸-۴ شبکه‌بندی دیوار
  ۲-۸-۵ طراحی دیوار برشی
  ۲-۸-۶ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer

  فصل سوم: انتخاب، نسبت دادن :

  ۳-۱ ابزار انتخاب مدل Select Object
  ۳-۲ نسبت دادن صلبیت به سقف
  ۳-۳ نسبت دادن تكیه‌گاه صلب
  ۳-۴ آزاد سازی اتصالات Assign Releases
  ۳-۵ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
  ۳-۶ نسبت دادن دوران به مقطع Axis Orientation
  ۳-۷ نسبت دادن افزایش یا کاهش مشخصات هندسی مقطع
  ۳-۸ نسبت دادن بازشو به سقف
  ۳-۹ نسبت دادن چرخش به جهت بارگذاری سقفAssign Local Axis
  ۳-۱۰ نسبت دادن بار متمرکز به گرهJoint / Point
  ۳-۱۱ نسبت دادن بار متمرکز به المان خطیAssign Frame/Line Loads
  ۳-۱۲ نسبت دادن بار گسترده
  ۳-۱۳ نسبت دادن بار سطحی به سقف
  ۳-۱۴ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
  ۳-۱۵ نمایش نیروی محوری برش و ممان به صورت دیاگرام

  فصل چهارم: پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قاب خمشـی بتنـی و سقـف تیـرچه بلـوک :

  ۴-۱ نقشه‌های معماری
  ۴-۲ معرفی هندسه سازه با‌ توجه به رعایت ضوابط شهرداری
  ۴-۳ ترسیم ستون‌ها
  ۴-۴ ترسیم تیر‌ها
  ۴-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data
  ۴-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه
  ۴-۷ تخمین اولیه ابعاد مقاطع
  ۴-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck
  ۴-۹ بارگذاری برف
  ۴-۹-۱ بار برف بام
  ۴-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب
  ۴-۹- ۳ Is ضریب اهمیت
  ۴-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی
  ۴-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری
  ۴-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله
  ۴-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A
  ۴-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
  ۴-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N
  ۴-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
  ۴-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
  ۴-۱۱ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان
  ۴-۱۲ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
  ۴-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
  ۴-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
  ۴-۱۵ ترسیم سقف
  ۴-۱۶ بارگذاری شطرنجی سقف
  ۴-۱۷ نسبت دادن سقف صلب
  ۴-۱۸ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
  ۴-۱۹ بارگذاری مرده سقف طبقات
  ۴-۲۰ بارگذاری دیوار خارجی
  ۴-۲۱ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
  ۴-۲۲ جابه‌جایی تیر پاگرد پله
  ۴-۲۳ نسبت دادن اثرInclude P-Delta
  ۴-۲۴ كنترل جابه‌جایی سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰
  ۴-۲۴-۱ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
  ۴-۲۵ انجام طراحی بتنی
  ۴-۲۶ معرفی آیین‌نامه طراحی
  ۴-۲۶-۱ طراحی میلگرد خمشی تیر
  ۴-۲۶-۲ طراحی میلگرد برشی تیر
  ۴-۲۶-۳ طراحی ستون
  ۴-۲۷ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
  ۴-۲۸ ترسیم هندسه پی
  ۴-۲۹ معرفی مشخصات فولاد
  ۴-۳۰ معرفی مشخصات بتن پی
  ۴-۳۱ معرفی خاک زیر پی
  ۴-۳۲ نسبت دادن مشخصات Slab به پی
  ۴-۳۳ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
  ۴-۳۴ معرفی سطح انتقال بار
  ۴-۳۵ معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
  ۴-۳۶ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
  ۴-۳۷ آنالیز و كنترل ابعاد پی
  ۴-۳۸ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
  ۴-۳۹ طراحی میلگردها
  ۴-۴۰ کنترل برش منگنه‌ای
  ۴-۴۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

  فصل پنجم: پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان شـش طبـقـه بـا اسکـلـت قـاب خمشـی بتـنـی :

  ۵-۱ نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها
  ۵-۲ معرفی هندسه سازه
  ۵-۳ ترسیم ستون‌ها
  ۵-۴ ترسیم تیر‌ها
  ۵-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data
  ۵-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه
  ۵-۷ تخمین ابعاد اولیه مقاطع
  ۵-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck
  ۵-۹ بارگذاری برف
  ۵-۹-۱ بار برف بام
  ۵-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب
  ۵-۹- ۳ Is ضریب اهمیت
  ۵-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی
  ۵-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری
  ۵-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله
  ۵-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A
  ۵-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
  ۵-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N
  ۵-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
  ۵-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
  ۵-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N
  ۵-۱۰-۷ ضریب توزیع نیروی جانبی k
  ۵-۱۱ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
  ۵-۱۲ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان
  ۵-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
  ۵-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
  ۵-۱۵ ترسیم سقف
  ۵-۱۶ بارگذاری شطرنجی سقف
  ۵-۱۷ نسبت دادن سقف صلب
  ۵-۱۸ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
  ۵-۱۹ بارگذاری مرده سقف طبقات
  ۵-۲۰ بارگذاری دیوار خارجی
  ۵-۲۱ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
  ۵-۲۲ جابه‌جایی تیر پاگرد پله
  ۵-۲۳ نسبت دادن اثرInclude P-Delta
  ۵-۲۴ انجام قدم به قدم تحلیل شبه دینامیكی
  ۵-۲۴-۱ قدم اول – تعیین ضریب طیف
  ۵-۲۴-۲ قدم دوم – تعیین ضرایب طیف طرح
  ۵-۲۴-۳. قدم سوم – تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف
  ۵-۲۴-۴ قدم چهارم – معرفی طیف طرح به نرم‌افزار
  ۵-۲۴-۵ قدم پنجم – وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی
  ۵-۲۴-۶ قدم ششم – وارد نمودن تعداد مدها
  ۵-۲۴-۷ قدم هفتم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه
  ۵-۲۵ كنترل جابه‌جایی سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰
  ۵-۲۵-۱ اعمال قدم به قدم بند ۳-۵-۳ در كنترل جابه‌جایی استاندارد ۲۸۰۰
  ۵-۲۵-۲ قدم اول – ساخت فایل زمان تناوب اصلی
  ۵-۲۵-۳ قدم دوم – محاسبه زمان تناوب اصلی
  ۵-۲۵-۴ قدم سوم – محاسبه ضریب زلزله با زمان تناوب جدید
  ۵-۲۵-۵ قدم چهارم – هم‌پایه کردن ضریب تحلیل دینامیکی
  ۵-۲۵-۶ قدم پنجم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه
  ۵-۲۵-۷ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
  ۵-۲۶ انجام طراحی بتنی
  ۵-۲۶-۱ معرفی آیین‌نامه طراحی
  ۵-۲۶-۲ طراحی میلگرد خمشی تیر
  ۵-۲۶-۳ طراحی میلگرد برشی تیر
  ۵-۲۶-۴ طراحی ستون
  ۵-۲۷ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
  ۵-۲۸ ترسیم هندسه پی
  ۵-۲۹ معرفی مشخصات فولاد
  ۵-۳۰ معرفی مشخصات بتن پی
  ۵-۳۱ معرفی خاک زیر پی
  ۵-۳۲ نسبت دادن مشخصات Slab به پی
  ۵-۳۳ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
  ۵-۳۴ معرفی سطح انتقال بار
  ۵-۳۵ معرفی ترکیب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
  ۵-۳۶ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
  ۵-۳۷ آنالیز و كنترل ابعاد پی
  ۵-۳۸ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
  ۵-۳۹ طراحی میلگردها
  ۵-۴۰ کنترل برش منگنه‌ای
  ۵-۴۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

  فصل ششم: پروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت X و دیوار برشی در جهت Y و سقف تیرچه بلوک :

  ۶-۱ نقشه‌های معماری
  ۶-۲ معرفی هندسه سازه
  ۶-۳ ترسیم ستون‌ها
  ۶-۳-۱ ترسیم تیر‌ها
  ۶-۴ تعریف خواص بتن Material Property Data
  ۶-۵ تعریف مقاطع اولیه سازه
  ۶-۶ تخمین ابعاد اولیه مقاطع
  ۶-۷ سقف تیرچه بلوکFilled Deck
  ۶-۸ بارگذاری برف
  ۶-۹-۱ بار برف بام
  ۶-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب
  ۶-۹- ۳ Is ضریب اهمیت
  ۶-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی
  ۶-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری
  ۶-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله
  ۶-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A
  ۶-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
  ۶-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N
  ۶-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
  ۶-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
  ۶-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N
  ۶-۱۱ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
  ۶-۱۲ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان
  ۶-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
  ۶-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
  ۶-۱۵ ترسیم سقف
  ۶-۱۵-۱ بارگذاری شطرنجی سقف
  ۶-۱۶ نسبت دادن سقف صلب
  ۶-۱۷ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
  ۶-۱۸ بارگذاری مرده سقف طبقات
  ۶-۱۹ بارگذاری دیوار خارجی
  ۶-۲۰ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
  ۶-۲۱ جابه‌جایی تیر پاگرد پله
  ۶-۲۲ نسبت دادن اثرInclude P-Delta
  ۶-۲۳ تعریف دیوار(Wall)
  ۶-۲۳-۱ نسبت دادن دیوار برشی
  ۶-۲۳-۲ نسبت دادن برچسب به دیوار
  ۶-۲۳-۳ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار
  ۶-۲۳-۴ شبکه‌بندی دیوار
  ۶-۲۳-۵ طراحی دیوار برشی
  ۶-۲۳-۶ طراحی دیوار به روش TوC((Simplified C and T section
  ۶-۲۳-۶-۱ بررسی نتایج طراحی روش TوC
  ۶-۲۳-۷ طراحی دیوار به روش فاصله یكسان uniform Reinforcing Pier Section))
  ۶-۳۲-۷-۱ بررسی نتایج طراحی دیوار به روش فاصله یكسان
  ۶-۲۳-۸ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer
  ۶-۲۳-۹ طراحی به روش ترسیم ((General Reinforcing Pier Section
  ۶-۲۵ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
  ۶-۲۶ انجام طراحی بتنی قاب خمشی
  ۶-۲۷ معرفی آیین‌نامه طراحی
  ۶-۲۷-۱ طراحی میلگرد خمشی تیر
  ۶-۲۷-۲ طراحی میلگرد برشی تیر
  ۶-۲۷-۳ طراحی ستون
  ۶-۲۸ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
  ۶-۲۹ ترسیم هندسه پی
  ۶-۳۰ معرفی مشخصات فولاد
  ۶-۳۱ معرفی مشخصات بتن پی
  ۶-۳۲ معرفی خاک زیر پی
  ۶-۳۳ نسبت دادن مشخصات Slab به پی
  ۶-۳۴ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
  ۶-۳۵ معرفی سطح انتقال بار
  ۶-۳۶ معرفی ترکیب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
  ۶-۳۷ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
  ۶-۳۸ آنالیز و كنترل ابعاد پی
  ۶-۳۹ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
  ۶-۴۰ طراحی میلگردها
  ۶-۴۱ کنترل برش منگنه‌ای
  ۶-۴۲ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

  فصل هفتم: پروژه ساختمان پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی + دیوار برشی :

  ۷-۱ نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها
  ۷-۲ معرفی هندسه سازه
  ۷-۳ ترسیم ستون‌ها
  ۷-۴ ترسیم تیر‌ها
  ۷-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data
  ۷-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه
  ۷-۷ تخمین ابعاد اولیه مقاطع
  ۷-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck
  ۷-۹ بارگذاری برف
  ۷-۹-۱ بار برف بام
  ۷-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب
  ۷-۹- ۳ Is ضریب اهمیت
  ۷-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی
  ۷-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری
  ۷-۱۰ بارگذاری استاتیكی زلزله
  ۷-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A
  ۷-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
  ۷-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N
  ۷-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
  ۷-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
  ۷-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N
  ۷-۱۰-۷ ترازپایه
  ۷-۱۰-۸ ضریب توزیع نیروی جانبی K
  ۷-۱۱ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
  ۷-۱۲ معرفی تركیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان
  ۷-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
  ۷-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
  ۷-۱۵ ترسیم سقف
  ۷-۱۵-۱ بارگذاری شطرنجی سقف
  ۷-۱۶ نسبت دادن سقف صلب
  ۷-۱۷ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
  ۷-۱۸ بارگذاری مرده سقف طبقات
  ۷-۱۸-۱ بارگذاری دیوار خارجی
  ۷-۱۹ بارگذاری خاک پشت دیوار حایل
  ۷-۲۰ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
  ۷-۲۱ جابه‌جایی تیر پاگرد پله
  ۷-۲۲ نسبت دادن اثرInclude P-Delta
  ۷-۲۳ تعریف دیوار(Wall)
  ۷-۲۳-۱ نسبت دادن دیوار برشی
  ۷-۲۳-۲ شبکه‌بندی دیوار
  ۷-۲۳-۳ ایجاد باز شو در دیوار برشی
  ۷-۲۳-۴ نسبت دادن برچسب به دیوار
  ۷-۲۳-۵ نسبت دادن برچسب به ستون‌های کناری
  ۷-۲۳-۶ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار
  ۷-۲۴-۱ قدم اول – تحلیل طیفی تعیین ضریب طیف
  ۷-۲۴-۲ قدم دوم – تعیین ضرایب طیف طرح
  ۷-۲۴-۳. قدم سوم – تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف
  ۷-۲۴-۴ قدم چهارم – معرفی طیف طرح به نرم‌افزار
  ۷-۲۴-۵ قدم پنجم – وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی
  ۷-۲۴-۶ قدم ششم – وارد نمودن تعداد مدها
  ۷-۲۴-۷ قدم هفتم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه
  ۷-۲۵ كنترل جابه‌جایی سازه طبق استاندارد ۲۸۰۰
  ۷-۲۵-۱ کنترل جابه‌جایی قاب خمشی + دیوار برشی برای ۱۰۰ درصد برش پایه
  ۷-۲۵-۲ کنترل جابه‌جایی دیوار برشی برای ۵۰ درصد برش پایه
  ۷-۲۵-۳ کنترل جابه‌جایی قاب خمشی برای ۲۵ درصد برش پایه
  ۷-۲۶ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
  ۷-۲۷ انجام طراحی بتنی
  ۷-۲۷-۱ معرفی آیین‌نامه طراحی
  ۷-۲۷-۲ طراحی ستون
  ۷-۲۷-۲-۱ نکات اجرایی ترسیم ستون‌ها در شکل پذیری ویژه
  ۷-۲۷-۳ طراحی میلگرد خمشی تیر
  ۷-۲۷-۴ طراحی میلگرد برشی تیر
  ۷-۲۷-۵ طراحی دیوار به روش فاصله یكسان uniform Reinforcing Pier Section))
  ۷-۲۷-۶ بررسی نتایج طراحی دیوار به روش فاصله یكسان
  ۷-۲۷-۷ بررسی نتایج طراحی تیر عمیق دیوار
  ۷-۲۷-۸ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer
  ۶-۲۳-۹ طراحی به روش ترسیم ((General Reinforcing Pier Section
  ۷-۲۸ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS بهSAFE
  ۷-۲۹ ترسیم هندسه پی
  ۷-۳۰ معرفی مشخصات فولاد
  ۷-۳۱ معرفی مشخصات بتن پی
  ۷-۳۲ معرفی خاک زیر پی
  ۷-۳۳ نسبت دادن مشخصات Slab به پی
  ۷-۳۴ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
  ۷-۳۵ معرفی سطح انتقال بار
  ۷-۳۶ معرفی ترکیب ‌بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
  ۷-۳۷ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
  ۷-۳۸ آنالیز و كنترل ابعاد پی
  ۷-۳۹ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
  ۷-۴۰ طراحی میلگردها
  ۷-۴۱ کنترل برش منگنه‌ای
  ۷-۴۲ نکات اجرایی ترسیم پی

  منابع و مآخذ فهرست مطالب کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس فرشاد نجومی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

384

سال چاپ

1401

نوبت چاپ

2

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۳۰۳,۳۰۰تومان ۳۲۸,۳۰۰