کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

15
با خرید این محصول 30 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی
شناسه محصول: 9786001681301
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

 کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی :

با توجه به نیاز کشور در زمینه احداث و بازسازی شبکه‌های آبرسانی، ترجمه این کتاب با هدف تامین یک منبع کامل و جدید در زمینه طراحی شبکه‌های تحت فشار برای داشجویان و کارشناسان مهندسی آب، انجام شده است تا اطلاعات لازم و تکمیلی را با استفاده از متنی گویا و مثال‌های متعدد، به مخاطبان ارائه کند.

از آنجا که دو نفر از دانشمندان سرشناس این مبحث، کتاب را به رشته تحریر درآورده‌اند، جایگاه علمی آن قابل اتکاست و چون با توجه به تجربه‌های اجرایی آنها نگاشته شده، جنبه کاربردی آن نیز ملموس است. هدف کتاب، ارائه مفهومی کامل از جنبه‌های طراحی و تحلیل شبکه‌های توزیع آب شهری است. از سوی دیگر، این کتاب جنبه‌های اقتصادی طراحی و موضوعات مربوط به تحلیل و طارحی شبکه‌های آبرسانی با کاربرد انتقال ذرات جامد به وسیله لوله‌ها را نیز پوشش می‌دهد که در کمتر کتابی به آن پرداخته شده است.

مطالب کتاب شامل اصول جریان در لوله‌ها و کاربرد آنها در تحلیل شبکه‌های آبرسانی است. موضوعات دیگر کتاب، شامل تعیین اندازه بهینه شبکه‌های آبرسانی ثقلی و دارای پمپ، بازسازی و تفکیک شبکه‌های آبرسانی به وسیله خطوط لوله هستند.

کاربرد روش‌های توزیع آب توصیف، و همچنین کدهای رایانه‌ای به منظور تحلیل شبکه‌ها ارائه شده است، که با توجه به توضیحات تکمیلی از سوی مترجمان قابل استفاده است.

فهرست مطالب کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی :

مقدمه مترجمان

مقدمه مؤلفان
فهرست نمادها

فصل اول: مقدمه 

۱-۱- پیشگفتار
۱-۲- پیکربندی شبکه آبرسانی
۱-۳- هیدرولیک جریان و تحلیل شبکه
۱-۴- ملاحظات اقتصادی
۱-۵- ملاحظات طراحی
۱-۶- انتخاب سیستم‌های ثقلی و سیستم‌های دارای پمپ
۱-۷- تشکیل شبکه
۱-۷-۱- طراحی جزء به جزء شبکه‌های فرعی
۱-۷-۲- طراحی کامل سیستم
۱-۷-۳- تقسیم ناحیه پروژه به زیرنواحی بهینه برای طراحی
۱-۸- بازسازی سیستم‌های آبرسانی
۱-۹- انتقال ذرات و قطعات جامد به وسیله لوله
۱-۱۰- هدف این کتاب
۱-۱۱- منابع و مراجع

فصل دوم: اصول جریان در لوله‌ها 

۲-۱- افت اصطکاکی
۲-۲- افت موضعی
۲-۲-۱- خم لوله
۲-۲-۲- زانویی‌ها
۲-۲-۳- شیرآلات
۲-۲-۴- تبدیل‌ها
۲-۲-۵- محل تقاطع لوله‌ها
۲-۲-۶- ورودی لوله
۲-۲-۷- خروجی لوله
۲-۲-۸- افت موضعی کلی
۲-۲-۹- جریان در لوله به صورت سیفون
۲-۳- مسایل جریان در لوله‌ها
۲-۳-۱- مسئله بار آبی گره
۲-۳-۲- مسئله دبی جریان
۲-۲-۳- مسئله تعیین قطر
۲-۴- لوله معادل
۲-۴-۱- لوله‌های سری
۲-۴-۲- لوله‌های موازی
۲-۵- معادله مقاومت برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۲-۶- معادله مقاومت برای انتقال کپسول
۲-۷- تمرین‌ها
۲-۸- منابع و مراجع

فصل سوم: تحلیل شبکه لوله 

۳-۱- الگوی مصرف آب
۳-۲- افت فشار در خط لوله
۳-۲-۱- افت فشار در الگوی برداشت تجمعی
۳-۲-۲- افت فشار در الگوی برداشت توزیعی
۳-۳- تحلیل خطوط انتقال آب
۳-۴- تحلیل لوله اصلی توزیع
۳-۵- هندسه شبکه لوله‌ها
۳-۶- تحلیل شبکه‌های شاخه‌ای
۳-۷- تحلیل شبکه حلقوی
۳-۷-۱- روش هاردی- کراس
۳-۷-۲- روش نیوتن- رافسون
۳-۷-۳- روش تئوری خطی
۳-۸- تحلیل شبکه‌های توزیع آب دارای چند منبع ورودی
۳-۸-۱- اطلاعات مربوط به خط لوله
۳-۸-۲- اطلاعات مربوط به نقاط ورودی (منابع ورودی)
۳-۸-۳- اطلاعات مربوط به حلقه
۳-۸-۴- اتصال گره و لوله
۳-۸-۵- تحلیل شبکه
۳-۹- توصیف مسیر جریان
۳-۱۰- تمرین‌ها
۳-۱۱- منابع و مراجع

فصل چهارم: ملاحظات اقتصادی 

۴-۱- توابع هزینه
۴-۱-۱- منبع آبرسانی و توسعه آن
۴-۱-۲- خطوط لوله
۴-۱-۳- مخزن سرویس (مخزن توزیع)
۴-۱-۴- هزینه انشعاب مسکونی
۴-۱-۵- هزینه انرژی
۴-۱-۶- هزینه احداث
۴-۲- قیمت‌گذاری دوره عمر
۴-۳- یکسان‌سازی هزینه‌ها
۴-۳-۱- روش سرمایه‌گذاری
۴-۳-۲- روش مستمری سالیانه
۴-۳-۳- روش ارزش کنونی خالص یا ارزش خالص
۴-۴- پارامترهای تابع هزینه
۴-۵- ضریب هزینه نسبی
۴-۶- اثر تورم
۴-۷- تمرین‌ها
۴-۸- منابع و مراجع

فصل پنجم: اصول تشکیل شبکه 

۵-۱- محدودیت‌ها
۵-۱-۱- محدودیت‌های اطمینان‌پذیری
۵-۱-۲- محدودیت‌های سیستم
۵-۲- فرمول‌بندی مسئله
۵-۳- گرد کردن متغیرهای طراحی
۵-۴- پارامترهای ضروری برای تعیین اندازه شبکه
۵-۴-۱- میزان مصرف آب
۵-۴-۲- نرخ آبرسانی
۵-۴-۳- ضریب اوج مصرف
۵-۴-۴- حداقل فشار مورد نیاز
۵-۴-۵- حداقل قطر لوله اصلی توزیع
۵-۴-۶- حداکثر اندازه شبکه توزیع
۵-۴-۷- ملاحظات اطمینان‌پذیری
۵-۴-۸- دوره طرح شبکه‌های آبرسانی
۵-۴-۹- مناطق آبرسانی
۵-۴-۱۰- انتخاب کلاس و جنس لوله
۵-۵- تمرین‌ها
۵-۶- منابع و مراجع

فصل ششم: خطوط انتقال آب 

۶-۱- لوله‌های اصلی ثقلی
۶-۲- لوله اصلی دارای پمپ
۶-۲-۱- فرآیند طراحی تکراری
۶-۲-۲- فرآیند طراحی صریح
۶-۳- پمپاژ مرحله به مرحله
۶-۳-۱- خطوط لوله طولانی در توپوگرافی مسطح
۶-۳-۲- طراحی خطوط لوله در توپوگرافی با اختلاف ارتفاع زیاد
۶-۴- اثر افزایش جمعیت
۶-۵- انتخاب شبکه‌های ثقلی و شبکه‌های دارای پمپ
۶-۵-۱- معیار انتخاب لوله اصلی ثقلی
۶-۶- تمرین‌ها
۶-۷- منابع و مراجع

فصل هفتم: لوله‌های اصلی توزیع آب 

۷-۱- لوله‌های اصلی توزیع ثقلی
۷-۲- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
۷-۳- تمرین‌ها
۷-۴- منابع و مراجع

فصل هشتم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای یک منبع 

۸-۱- سیستم شاخه‌ای، ثقلی
۸-۱-۱- سیستم‌های شعاعی
۸-۱-۲- سیستم شاخه‌ای
۸-۲- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
۸-۲-۱- شبکه‌های شعاعی
۸-۲-۲- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
۸-۳- اصول انتخاب جنس و کلاس لوله
۸-۴- تمرین‌ها
۸-۵- منابع و مراجع

فصل نهم: شبکه‌های حلقوی دارای یک منبع 

۹-۱- شبکه‌های حلقوی و ثقلی
۹-۱-۱- روش قطر پیوسته
۹-۱-۲- روش قطر گسسته
۹-۲- سیستم‌های دارای پمپ
۹-۲-۱- روش قطر پیوسته
۹-۲-۲- روش قطر گسسته
۹-۳- تمرین‌ها
۹-۴- منابع و مراجع

فصل دهم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای چند منبع 

۱۰-۱- شبکه‌های شاخه‌ای ثقلی
۱۰-۱-۱- روش قطر پیوسته
۱۰-۱-۲- روش قطر گسسته
۱۰-۲- شبکه‌های دارای پمپ
۱۰-۲-۱- روش قطر پیوسته
۱۰-۲-۲- روش قطر گسسته
۱۰-۳- تمرین‌ها
۱۰-۴- منابع و مراجع

فصل یازدهم: شبکه‌های حلقوی دارای چند منبع 

۱۱-۱- شبکه‌های حلقوی، ثقلی
۱۱-۱-۱- روش قطر پیوسته
۱۱-۱-۲- روش قطر گسسته
۱۱-۲- شبکه¬های توزیع دارای پمپ
۱۱-۲-۱- روش قطر پیوسته
۱۰-۲-۲- روش قطر گسسته
۱۱-۳- تمرین‌ها
۱۱-۴- منابع و مراجع

فصل دوازدهم: تفکیک سیستم‌های بزرگ و تعیین اندازه بهینه منطقه 

۱۲-۱- تفکیک یک شبکه حلقوی بزرگ و دارای چند منبع
۱۲-۱-۱- توصیف شبکه
۱۲-۱-۲- تحلیل مقدماتی شبکه
۱۲-۱-۳- انتخاب مسیر جریان و انتخاب منبع
۱۲-۱-۴- ایجاد مسیر جریان متصل به منابع ورودی
۱۲-۱-۵- تعیین خط لوله ضعیف برای کوتاه کردن (قطع کردن) مسیر
۱۲-۱-۶- تشکیل و ایجاد شبکه
۱۲-۲- اندازه بهینه منطقه آبرسانی
۱۲-۲-۱- مناطق دایره‌ای شکل
۱۲-۲-۲- منطقه نواری (باریک)
۱۲-۳- تمرین‌ها
۱۲-۴- منابع و مراجع

فصل سیزدهم: بازسازی سیستم‌های توزیع آب 

۱۳-۱- شبکه‌های موازی
۱۳-۱-۱- لوله‌های اصلی ثقلی موازی
۱۳-۱-۲- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
۱۳-۱-۳- لوله‌های اصلی توزیع موازی و دارای پمپ
۱۳-۱-۴- سیستم‌های شعاعی موازی و دارای پمپ
۱۳-۲- بازسازی سیستم‌های توزیع آب
۱۳-۲-۱- اصلاح دبی
۱۳-۲-۲- بازسازی لوله اصلی دارای پمپ
۱۳-۲-۳- بازسازی یک لوله اصلی توزیع
۱۳-۲-۴- بازسازی شبکه‌های توزیع آب
۱۳-۳- تمرین‌ها
۱۳-۴- منابع و مراجع

فصل چهاردهم: انتقال ذرات جامد به وسیله خطوط لوله 

۱۴-۱- خطوط لوله انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۱۴-۱-۱- لوله‌های اصلی ثقلی انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۱۴-۲-۲- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۱۴-۲- خطوط لوله انتقال کپسول
۱۴-۲-۱- خطوط لوله انتقال ثقلی کپسول
۱۴-۲-۲- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال کپسول
۱۴-۳- تمرین‌ها
۱۴-۴- منابع و مر

پیوست‌ها

پیوست ۱: روش برنامه‌ریزی خطی
پ ۱-۱- فرمول‌بندی مسئله
پ ۱-۲- الگوریتم سیمپلكس
پیوست ۲: روش برنامه‌ریزی هندسی
پیوست ۳: برنامه تحلیل شبکه توزیع آب
۳-۱- برنامه تحلیل شبکه توزیع آب دارای یک منبع ورودی
۳-۲- مجموعه داده‌ها
۳-۳- کد منبع و توسعه آن
۳-۴- برنامه تحلیل شبکه توزیع آب دارای چند منبع ورودی
۳-۵- کد منبع و توسعه آن
پیوست ۴: واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

منابع و مآخذکتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

آشوک ک. شارما, پرابهاتاک.سوامی, دکتر عاطفه پرورش ریزی, مهندس محسن نصرآبادی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

360

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

2

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۳۰۶,۰۰۰تومان ۳۳۱,۰۰۰