مبحث 16 (شانزدهم) مقررات ملی ساختمان

19
با خرید این محصول 5 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول مبحث 16 (شانزدهم) مقررات ملی ساختمان
شناسه محصول: 9786001131684
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

مبحث 16 (شانزدهم) مقررات ملی ساختمان

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۶

 تاسیسات بهداشتی 

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان یکی از مهم‌ترین مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان در حوزه تاسیسات ساختمان می‌باشد.

این مبحث حوزه طراحی ، اجرا و نظارت بر لوله کشی تاسیسات بهداشتی در ساختمان‌ها را شامل می‌شود.

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان شامل مجموعه ضوابط والزامات قانونی در بخش طراحی، اجرا و نظارت ، نصب و بهره‌برداری از سیستم تاسیسات بهداشتی در ساختمان‌ها می‌باشد. تاسیسات بهداشتی در ساختمان شامل لوله‌کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی، فاضلاب بهداشتی، هواکش فاضلاب بهداشتی، لوله‌کشی آب باران و.. می‌شود. و درصورتی که به نحو صحیح طراحی، اجرا و نظارت انجام گرفته باشد می‌تواند سبب آسایش وایمنی مصرف کنندگان در زمان بهره‌برداری از آن باشد.

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان یکی از منابع مهم و اصلی آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی می‌باشد. همچنین یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در صلاحیت اجرا عمران و معماری نیز بوده و آخرین ویرایش اعلام شده این مبحث از سوی دفتر تدوین مباحث مقررات ملی ساختمان برای سال ۱۳۹۶ می‌باشد.

تغییرات عمده در متن ویرایش حاضر مبحث ۱۶ 

۱-بازنگری در فصل توزیع آب سرد و گرم مصرفی و محدود کردن میزان آب خروجی از شیرهای برداشت لوازم بهداشتی، به منظور بهینه سازی مصرف کردن آب.

۲-بازنگری در مشخصات مصالح مورد استفاده در توزیع آب سرد و گرم مصرفی از نظر میزان مجاز سرب و دمای کار مصالح مورد استفاده در سیستم آب گرم مصرفی

۳-بازنگری در مسیر لوله های تاسیسات بهداشتی در ساختمان‌ها با هدف حفظ استقلال واحدهای ساختمانی و دسترسی آسان به لوله ها

۴-شفاف سازی و تاکید بر غیر قابل اشتعال بودن لوله های پلاستیکی مورد استفاده در لوله کشی های فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران که معمولا از آب می‌باشند و به صورت غیر مدفون در ساختمان نصب میشوند با هدف جلوگیری از گسترش حریق در ساختمان ها.

۵-اضافه شدن الزامات مربوط به پیش بینی مسیر تخلیه ثانویه یا اضطراری آب باران بام ساختمان ها

۶-اضافه الزامات مربوط به نصب لوازم بهداشتی ویژه استفاده افراد معملول در فصل دوم مبحث که دراین ویرایش به لوازم بهداشتی اختصاص یافته است.

۷-اضافه شدن پیوست شماره ۱۰ با عنوان “بازرسی مراحل تاسیسات بهداشتی ساختمان” با هدف راهنمایی مهندسان در طراحی تاسیسات بهداشتی ساختمان و کنترل سر فصل های کارهای که باید انجام شود.

سرفصل مطالب مبحث ۱۶ :

فصل اول

لوازم بهداشتی

فصل دوم 

توزیع آب مصرفی ساختمان

فصل سوم 

لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

فصل چهارم 

لوله‌کشی هواکش فاضلاب

فصل پنجم

لوله‌کشی آب باران ساختمان

فصل ششم 

آب خاکستری

فصل هفتم

بست و تکیه‌گاه

فهرست مطالب مبحث ۱۶ 

۱۶-۱ کلیات

۱۶-۱-۱ دامنه

۱۶-۱-۲ استاندارها

۱۶-۱-۳ راهبری و نگهداری

۱۶-۱-۴ تخریب

۱۶-۱-۵ مصالح

۱۶-۱-۶مدارک فنی

۱۶-۱-۷ فضای نصب لوازم بهداشتی

۱۶-۱-۸ حفاظت لوله کشی

۱۶-۱-۹ حفاظت اجرای ساختمان

۱۶-۱-۱۰ بازرسی و آزمایش

۱۶-۱-۱۱ تعاریف

۱۶-۲ لوازم بهداشتی

۱۶-۲-۱ دامنه

۱۶-۲-۲ جنس و ساخت

۱۶-۲-۳ تعداد لوازم بهداشتی

۱۶-۲-۴ نصب لوازم بهداشتی

۱۶-۲-۵ الزامات انتخاب ونصب لوازم بهداشتی

۱۶-۳ توزیع  آب مصرفی در ساختمان

۱۶-۳-۱ دامنه

۱۶-۳-۲ آب مورد نیاز

۱۶-۳-۴ انتخاب مصالح

۱۶-۳-۵ اجرای لوله کشی

۱۶-۳-۶ ذخیره سازی و تنظیم فشار آب

۱۶-۳-۷ حفاظت آب آشامیدنی

۱۶-۳-۸ لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی

۱۶-۳-۹ ضدعفونی ، آزمایش

۱۶-۴ لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

۱۶-۴-۱ دامنه

۱۶-۴-۲ طراحی لوله کشی فاضلاب

۱۶-۴-۳ انتخاب مصالح

۱۶-۴-۴ اجرای لوله کشی

۱۶-۴-۵ آزمایش

۱۶-۵ لوله کشی هواکش فاضلاب

۱۶-۵-۱ دامنه

۱۶-۵-۲ طراحی لوله کشی هواکش فاضلاب

۱۶-۵-۳ انتخاب مصالح

۱۶-۵-۴ اجرای لوله کشی

۱۶-۵-۵ آزمایش

۱۶-۶ لوله کشی آب باران ساختمان

۱۶-۶-۱ دامنه

۱۶-۶-۲ طراحی لوله کشی آب باران

۱۶-۶-۳ انتخاب مصالح

۱۶-۶-۴ اجرای لوله کشی

۱۶-۶-۵ آزمایش

۱۶-۷ بست و تکیه گاه

۱۶-۷-۱ دامنه

۱۶-۷-۲ نکات عمومی

۱۶-۷-۳ بست و تکیه گاه لوله های قائم

۱۶-۷-۴ بست و تکیه گاه لوله های افقی

۱۶-۷-۵ محل بست ها و تکیه گاه ها

پیوست ۱ اندازه گیری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان

پ-۱-۱ کلیات

پ-۱-۲ تعیین حداکثر مصرف لحظه ای آب

پ-۱-۳ تعیین حداکثر مصرف لحظه ای محتمل

پ-۱-۴ افت فشار در طول لوله

پ-۱-۵ اندازه گیری لوله ها

پ-۱-۶ نکات دیگری درباره اندازه گیری لوله ها

پیوست ۲ علائم ترسیمی در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان

پ۲-۱

پ۲-۲

پ۲-۳

پ۲-۴ علائم ترسیمی

پیوست ۳ اندازه گیری لوله ها در لوله کشب فاضلاب بهداشتی ساختمان

پ۳-۱ کلیات

پ۳-۲ تعیین حداکثر جریان لحظه ای فاضلاب

پ۳-۳ تعیین قطر نامی لوله مورد نیاز

پ۳-۴ نکات دیگری درباره اندازه گیری لوله ها

پیوست ۴ علائم ترسیمی در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

پ۴-۱

پ۴-۲

پ۴-۳

پ۴-۴ علائم ترسیمی

پیوست ۵ اندازه گیری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب

پ۵-۱ کلیات

پ۵-۲ تعیین مقدار D.F.U برای لوازم بهداشتی مختلف

پ۵-۳ تعیین قطر نامی لوله مورد نیاز

پ۵-۴ نکات دیگری درباره اندازه گیری لوله ها

پیوست ۶ علائم ترسیمی در لوله کشی هواکش فاضلاب

پ۶-۱

پ-۶-۲

پ-۶-۳

پ-۶-۴ علائم ترسیمی

پیوست ۷ اندازه گیری لوله ها در لوله کشی آب باران ساختمان

پ۷-۱ کلیات

پ۷-۲ تعیین قطر نامی لوله های قائم

پ۷-۳ تعیین قطر نامی لوله های لفقی

پیوست ۸ علائم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان

پ۸-۱

پ۸-۲

پ۸-۳

پ۸-۴ علائم ترسیمی

پیوست ۹ آب خاکستری

پ۹-۱ کلیات

پ۹-۲

پ۹-۳

پ۹-۴

پ۹-۵

پ۹-۶

پ۹-۷

پ۹-۸

پ۹-۹

پ۹-۱۰

 پیوست ۱۰ فهرست بازرسی مراحل طراحی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پ۱۰-۱ مرحله اول طراحی

پ۱۰-۲ مرحله دوم طراحی

پ۱۰-۳ نکات کلی درمورد نقشه ها

واژه نامه فارسی – انگلیسی

فهرست استانداردهایی که در این مبحث به آن ها ارجاع داده شده است

مشخصات

مشخصات

وزن 352 گرم
ابعاد 24 × 17 × 0.2 سانتیمتر
نویسنده/ مترجم

دفتر مقررات ملی ساختمان, مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

ناشر

مقررات ملی

تعداد صفحات

220

سال چاپ

1401

نوبت چاپ

19

سال ویرایش

96 (مطابق با منابع آزمون نظام مهندسی تیر 1403)

نوبت ویرایش

4

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۵۹,۹۰۰تومان ۱۰۴,۹۰۰