کتاب متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیردولتی

11
با خرید این محصول 25 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیردولتی
شناسه محصول: 9786005514582
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیردولتی

کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

 کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی :

امروزه جایگاه و اهمیت فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی به دلیل جذب و اختصاص بخش عظیمی از منابع مالی به خود در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی بر کسی پوشیده نیست. پیشرفت رفاه و تعالی یک ملت در ابعاد معنوی و مادی بستگی فراوانی به موفقیت طرح‌های عمرانی آن کشور دارد.

حصول توفیق در اجرای طرح‌های عمرانی، ساز و کارها و عوامل متعددی را می‌طلبد تا چرخه امور در نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود و در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام برسد.

در ارزیابی موفقیت طرح‌های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنهاست در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می‌رسند نقش مهم و برجسته‌ای داشته باشند، از جمله عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برای واگذار و اجرای طرح‌های عمرانی، قالب حقوقی‌ای که از سوی عالی ترین ارگان اداری کشور طراحی گردیده سندی است به نام “پیمان” یا “قرارداد”. این سند بین نماینده دولت از یک سو و شخص دیگری به امضا می‌رسد و شخص ثالث نیز نظارت فنی آن را بر عهده می‌گیرد. این سه تن دست در دست هم طرح عمرانی را با مسئولیت قانونی و قراردادی خود شروع و به پایان می‌رساند.

محتوا کتاب متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی

در بخش اول

این مجموعه، در ابتدا قراردادهای پیمانکار (اجرایی) آمده است؛ طبقه‌بندی معاملات دولیت و انواع مناقصات به استناد بخشنامه‌های مربوطه تهیه و تنظیم گردیده ، در ادامه به دلیل حساسیت خاص مناقصات دو مرحله‌ای، فرآیند کامل ارزیابی کیفی پیمانکاران به همراه کلیه معیارهای ارزیابی تهیه و ارائه گردیده است، مرجع مورد رجوع در این قسمت آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بوده است، به جهت آشنایی هرچه بیشتر همکاران و متولیان این بخش، گزیده‌ای از فعالیت‌های قبل، حین و بعد از مناقصه آمده است.

در طرح‌های عمرانی، عمدتا با سه نوع قرارداد مواجه هستیم، قراردادهای فهرست بهایی، زیربنایی و ترک تشریفات مناقصه. مدارک مورد نیاز جهت عقد این گونه قراردادها تهیه و ارائه گردیده به جهت تکراری نشدن پیوست‌ها و مدارک مشترک در این سه نوع قرارداد بر روی صفحات مدارک در گوشه سمت چپ بالا، کد ضمیمه درج گردیده است، کلیه این ضمیمه‌ها جداگانه در ادامه آورده شده است.

در بخش دوم :

به جهت آشنایی و در دسترس بودن قراردادهای اجرای ساختمان در بخش‌های غیر دولتی متن قراردادهای پیمان مدیریت، اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی، اجرای ساختمان با مصالح به همراه شرایط عمومی و خصوصی مربوطه برگرفته از مقررات ملی ساختمان، مبحث دوم ، نظامات ادارای تهیه و ارائه گردیده است.

در یخش سوم نمونه هایی از قراردادهای متفرقه از قبیل نظارت بر اجرای ساختمان جهت مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که نظارت پروژه های شهرداری در بخش خصوصی به عهده دارند تنظیم گردیده و نیز نمونه مبایعه نامه جهت خرید ساختمان های اداری که معمولا در دستگاه های دولتی کاربرد دارد ارائه گردیده است.

فهرست مطالب:

پيشگفتار
مقدمه ويرايش دوم

بخش اول / قراردادهای عمرانی دولتی (طرحهای عمرانی)

۱-۱-نمودار فرآيند انجام مراحل مطالعات و طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی
۱-۲-ادامه فلوچارت مراحل مطالعات و طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی
۱-۳-انواع قراردادها در يك نگاه
۱-۴-طبقه‌بندی معاملات دولتی بر اساس نصاب معاملات
۱-۵-طبقه‌بندی انواع مناقصات از نظر مراحل بررسی
۱-۶-طبقه‌بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران (پيمانكاران)
۱-۷-روش‌های انجام مناقصه در معاملات دولتی
۱-۸-درباره سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ايران (ستاد)
۱-۹-آیا برای پاکت‌های پیشنهاد فرمت خاصی در سامانه ستاد در نظر گرفته‌شده است؟
۱-۱۰-چگونه می‌توانم حجم پاکت‌های خود را جهت بارگذاری در سامانه، کاهش دهم؟
۱-۱۱-معرفی چهار ابزار رایگان فشرده‌سازی فایلهای PDF
۱-۱۲-فرآيند ارزيابی كيفی پيمانكاران
۱-۱۳-آگهی فراخوان عمومی ارزيابی كيفي پيمانكاران (به روش دو مرحله‌ای نوبت…)
۱-۱۴-فرم گزارش شناخت پروژه
۱-۱۵-فرم استعلام ارزيابی كيفی مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌ای
۱-۱۶-معيارهای ارزيابی كيفی پيمانكاران (‌در كارهای پيمانكاری عمومی)
۱-۱۷-اقدامات قبل از برگزاری مناقصه
۱-۱۸-اقداماتی كه توسط پيمانكاران در مناقصات يك مرحله‌ای صورت می پذيرد
۱-۱۹-اقداماتی كه در روز بازگشايی پاكتهای مناقصات يك‌مرحله‌ای صورت می پذيرد
۱-۲۰-اقدامات مشترك پس از برگزاری مناقصه
۱-۲۱-تاریخچه قراردادهای مقطوع با نرخ مترمربع زیربنا (سرجمع)
۱-۲۲-تاریخچه و سیر تحولی فهارس بها سازمان برنامه‌وبودجه
۱-۲۳-ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
۱-۲۴-ليست مدارك لازم جهت برگزاری مناقصه
۱-۲۵-ليست مدارك لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت برگزاری مناقصه و قرارداد فهرست بها‌
۱-۲۶-ليست مدارك لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت برگزاری مناقصه و پيمان مترمربع زيربنا
۱-۲۷-ليست مدارك لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت ترك تشريفات مناقصه و قرارداد فهرست بها‌
۱-۲۸-ليست مدارك لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت ترك تشريفات مناقصه و پيمان مترمربع زيربنا (سرجمع)
۱-۲۹-مدارك لازم جهت ابلاغ قرارداد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی
۱-۲۷-ضميمه‌ها
۱-۲۸-دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومی و شرايط خصوصی پيمان‌ها و مقررات مربوط به آنها
۱-۲۹-متن پیمان اجرای كارهای ساختمانی به روش سرجمع
۱-۳۰-سرفصل مواد شرايط عمومی پيمان
۱-۳۱-شرايط خصوصی پيمان
۱-۳۲-پيوست شماره يك
۱-۳۳-پيوست شماره دو
۱-۳۴-صورتجلسه تحويل زمين از بهره‌بردارجهت طرح و استقرار پروژه
۱-۳۵-(فرم آ)
۱-۳۶-شرايط مناقصه
۱-۳۷-تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی
۱-۳۸-تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پيمان
۱-۳۹-نمونه فرم بيمه‌نامه كارها
۱-۴۰-مدارك و اسنادی كه بايد در پاكت الف قرار داده شود عبارتند از:
۱-۴۱-مدارك و اسنادی كه بايد در پاكت ب قرار داده شود عبارتند از:
۱-۴۲-فرم شركت در مناقصه ـ پيوست پاكت ب
۱-۴۳-اسناد و مداركی كه بايد در پاكت ج قرار داده شود عبارتند از:
۱-۴۴-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۱-۴۵-نامه دعوت به ارائه پيشنهاد
۱-۴۶-نمونه لیست مصالح و مشخصات فنی
۱-۴۷-فهرست پیوست بخشنامه‌­ها
۱-۴۸-برگ پيشنهاد قيمت
۱-۴۹-فرم شركت در مناقصه ـ پيوست پاكت ج
۱-۵۰-صورتجلسه برنده مناقصه مورخ
۱-۵۱-موافقتنامه طرحهای عمرانی
۱-۵۲-صورتجلسه بازگشايی پاكتهای مناقصه مورخ……
۱-۵۳-پيوست شماره ۲ فرم خوداظهاری اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
۱-۵۴-درباره تجهیز و برچیدن کارگاه
۱-۵۵-قراردادهای خدمات مشاوره‌ای
۱-۵۶-فرآيند ارزيابی و انتخاب مشاوران
۱-۵۷-گزارش شناخت طرح (ماده ۵ آيين‌نامه)
۱-۵۸-شرح كلي خدمات پروژه (ماده ۶ آيين‌نامه) (Terms Of Reference)  (TOR)
۱-۵۹-آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مشاوران (ماده ۷ آيين‌نامه)
۱-۶۰فرم استعلام ارزيابی كيفی مشاوران (ماده ۱۵ آيين‌نامه) (Request For Qualification) (RFQ)
۱-۶۱-معيارهاي ارزيابی كيفی مشاوران
۱-۶۲-فرم خلاصه ارزيابی و بررسی كارشناسی هيئت ارزيابی كيفی انتخاب مشاور (امتيازات مشاوران)
۱-۶۳-صورتجلسه ارزيابی كيفی مشاوران
۱-۶۴-فهرست كوتاه (مشاوران)
۱-۶۴-روش امتيازدهی و انتخاب مشاور
۱-۶۶-فرم در خواست پيشنهاد فنی و مالی از مشاور (RFP)
۱-۶۷-تهيه و تحويل پيشنهادها (ماده ۲۱ آيين‌نامه)
۱-۶۸-ارزيابی فنی پيشنهادها (ماده ۲۳)
۱-۶۹-معيارهای اصلي ارزيابی فنی پيشنهادها و اهميت وزنی آنها (مشاوران)
۱-۷۰-صورتجلسه ارزيابی فنی پيشنهادهای مشاوران
۱-۷۱-صورتجلسه پايانی
۱-۷۲-دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه شرايط عمومی و پيوست‌های قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها
۱-۷۳-موافقتنامه قراردادهای مشاوره‌ای
۱-۷۴-سرفصل مواد شرايط عمومی پيمان در قراردادهای خدمات مشاوره‌ای
۱-۷۵-بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
۱-۷۶-راهنمای مناقصه
۱-۷۸-دستورالعمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهای مهندسان مشاور و پيمانهای پيمانكاران
۱-۷۹-دستورالعمل نحوه ارائه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران
۱-۸۰-تفاوتهای اصلی بخشنامه آنالیز بها جدید مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ با بخشنامه آنالیز بها مورخ ۹/۹/۱۳۷۷
۱-۸۱-دستورالعمل نحوه ارايه پيشنهاد قيمت از سوی پيمانكاران، به تفكيك فصل‌های فهرست بها
۱-۸۲-آیین‌نامه تضمين معاملات دولتی مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۱-۸۳-دستورالعمل تكميل فرم درخواست مجور ترك تشريفات مناقصه
۱-۸۴-تشخيص صلاحيت و كنترل ظرفيت مشاوران و پيمانكاران
۱-۸۵-ضوابط اجرايی كارهای امانی در طرحهای تملك دارايی سرمايه‌ای استانی

بخش دوم / قراردادهای عمرانی غیردولتی

۲-۱-قرارداد اجرای ساختمان (بدون مصالح يا دستمزدی)
۲-۲-قرارداد اجرای ساختمان (با مصالح)
۲-۳-قرارداد اجرای ساختمان (پيمان مديريت)
۲-۴-شرايط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

بخش سوم / قراردادهای متفرقه

۳-۱-قرارداد نـظارت بر اجـرای ساختـمان
۳-۲-قرارداد مشاركت در ساخت بنا
۳-۳-قرارداد خدمات طراحی و نظارت پروژه مسكونی با مشاور
۳-۴-مبايعه‌نامه
۳-۵-قرارداد مقاطعه‌كاری معين و موقت
منابع و مآخذ
مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس محمدعلی فرشادفر

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

280

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

6

نوبت ویرایش

3

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۲۵۲,۰۰۰تومان ۲۷۷,۰۰۰