کتاب مقاومت مصالح (۱)

21
با خرید این محصول 44 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 24 تیر 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب مقاومت مصالح (۱)
شناسه محصول: 9786001682704
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب مقاومت مصالح (۱)

 کتاب مقاومت مصالح (1) : ویرایش هشتم _بر اساس SI، قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی عمران درس مقاومت مصالح (1) و رشته های مهندسی مکانیک، معماری، شیمی، متالوژی و هوافضا و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری عمران و مکانیک

کتاب مقاومت مصالح (۱)

بر اساس کتاب مقاومت مصالح اساتید دانشگاه استانفورد آمریکا ترجمه شده است. کتاب اصلی شامل ۱۲ فصل بوده که بر اساس سرفصل‌های درس مقاومت مصالح (۱) در دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی عمران و مکانیک، پنج فصل آن در این مجلد ترجمه شده است. و بقیه مطالب در کتاب مقاومت مصالح (۲) که در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید، بیان می‌گردد. موضوعاتی که دراین کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند، شامل موضوعات ذیل می‌باشد:

مروری بر استاتیک و بیان مفهوم تنش، کرنش و رابطه بین تنش و کرنش، بیان مفهوم تنش برشی و کرنش برشی، خصوصیات مصالح و تنش‌های مجاز.

بررسی تغییر طول‌های محوری تحت شرایط یکنواخت و غیر یکنواخت، سازه‌های نامعین استاتیکی و نحوه حل این گونه مسائل. بیان تاخیرات حرارتی، خطاهای ساخت، بارهای ضربه‌ای و خستگی و نیز بیان رفتار غیر خطی مصالح و تحلیل الاستوپلاستیک.

بررسی تغییر شکل‌های پیچشی درمفاطع مدور و غیرمدور تحت پیچش‌های یکنواخت و غیر یکنواخت، بیان پیچش میله‌های نامعین استاتیکی و نیز بررسی انرژی کرنشی در حالت پیچش و برش خالص، و در نهایت بررسی تمرکز تنش در حالت پیچش.

بررسی انواع تیرها، بارها و عکس العمل‌های وارد بر آنها، بیان نیروهای برشی و لنگرهای خمشی و ترسیم نمودارهای برشی و خمشی درتیرها تحت بارگذاری‌های مختلف.

تعریف خمش و انواع خمش: شامل خمش خالص و غیریکنواخت، بررسی انحنای تیر و بیان رابطه لنگر _ انحنا، بررسی تنش‌ها و کرنش‌های عمودی در تیرهای تحت خمش، طراحی تیرها بر اساس خمش، بررسی تنش‌های برشی در مقاطع دایره‌ای، مستطیلی و جان مقاطع فولادی بال پهن، تعریف جریان برش و بررسی تیرهای چوبی و فلزی چند تکه، و درنهایت ارائه تمرکز تنش تیرها تحت خمش.

فهرست مطالب کتاب مقاومت مصالح

فصل اول: کشش، فشار و برش 

۱-۱ مقدمه ای بر مکانیک مواد
۱-۲ مروری بر استاتیک
۱-۳ تنش و کرنش نرمال (عمودی)
۱-۴ خواص مکانیکی مواد
۱-۵ الاستیسیته، پلاستیسیته و خزش
۱-۶ الاستیسیته خطی، قانون هوک و نسبت پواسون
۱-۷ تنش و کرنش برشی
۱-۸ بارها و تنش های مجاز
۱-۹ طراحی بارهای محوری و برش مستقیم
خلاصه و مروری بر فصل اول

مسایل فصل اول

بخش ۱-۲-

مروری بر استاتیک

بخش ۱-۳-

تنش و کرنش نرمال (عمودی)

بخش ۱-۴-

خواص مکانیکی و دیاگرام های تنش و کرنش

بخش ۱-۵-

الاستیسیته و پلاستیسیته

بخش ۱-۶-

قانون هوک و نسبت پواسون

بخش ۱-۷-

تنش و کرنش برشی

بخش ۱-۸-

بارهای مجاز

بخش ۱-۹-

طراحی بارهای مجاز و برش مستقیم

مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل اول

فصل دوم: عضوهای تحت بار محوری (كـشـشــی یـا فـشــاری) 

پیش گفتار فصل
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تغییر طول عضوهای تحت بار محوری
۲-۳ تغییر طول میله های غیر یکنواخت
۲-۴ سازه های نامعین استاتیکی
۲-۵ تاثیرات حرارتی، خطای ساخت اعضاء سازه ای و پیش خیزها (پیش کرنش ها)
۲-۶ تنش بر روی سطوح مایل
۲-۷ انرژی کرنشی
۲-۸ بارهای ضربه ای
۲-۹ بارگذاری تکراری و خستگی
۲-۱۰ تمرکز تنش
۲-۱۱ رفتار غیر خطی
۲-۱۲ تحلیل الاستوپلاستیک
خلاصه و مروری بر فصل دوم

مسایل فصل دوم

بخش ۲-۲-

تغییر طول عضوهای تحت بار محوری.

بخش ۲-۳-

تغییر طول میله های غیر یکنواخت.

بخش ۲-۴-

سازه های نامعین استاتیکی

بخش ۲-۵-

تاثیرات حرارتی

بخش ۲-۶-

تنش در سطوح مایل

بخش ۲-۷-

انرژی کرنشی

بخش ۲-۸-

بارگذاری ضربه ای

بخش ۲-۱۰-

تمرکز تنش

بخش ۲-۱۱-

رفتار غیر خطی (تغییر طول میله ها)

بخش ۲-۱۲-

تحلیل الاستو پلاستیک

مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل دوم

فصل سوم: پیچش 

پیش گفتار فصل
۳-۱ مقدّمه
۳-۲ تغییر شکلهای پیچشی میله های مدوّر
۳-۳ میله های مدوّر با مصالح الاستیک خطی
۳-۴ پیچش غیر یکنواخت
۳-۵ تنش و کرنش در برش خالص
۳-۶ رابطه بین مدول الاستیسیته و
۳-۷ انتقال قدرت توسط شفت های مدوّر
۳-۸ عضوهای پیچشی نامعین استاتیکی
۳-۹ انرژی کرنشی در پیچش و برش خالص
۳-۱۰ پیچش در شفت های منشوری غیر مدوّر
۳-۱۱ لوله های جدار نازک
خلاصه و مروری بر فصل سوم

مسایل فصل سوم

بخش ۳-۲-

تغییر شکل های پیچشی

بخش ۳-۳-

میله ها و لوله های مدور

بخش ۳-۴-

پیچش غیر یکنواخت

بخش ۳-۵-

برش خالص

بخش ۳-۷-

انتقال قدرت

بخش ۳-۸-

عضوهای پیچش نامعین استاتیکی

بخش ۳-۹-

انرژی کرنشی در پیچش

بخش ۳-۱۱-

لوله های جدار نازک

بخش ۳-۱۲-

تمرکز تنش در پیچش

مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل سوم

فصل چهارم: نیروهای برشی و لنگرهای خمشی 

پیش گفتار فصل
۴-۱ مقدمه
۴-۲ انواع تیرها، نیروها و عكس العمل ها
۴-۳ نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
۴-۴ رابطه بین بارها، نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
۴-۵ نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی

خلاصه و مروری بر فصل چهارم
مسایل فصل چهارم

بخش ۴-۳-

نیروهای برشی و لنگرهای خمشی

بخش ۴-۵-

نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی

مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل چهارم

فصل پنجم: تنش در تیرها (مباحث پایه) 

پیش گفتار فصل
۵-۱ مقدمه
۵-۲ خمش خالص و خمش غیر یكنواخت
۵-۳ انحناء تیر
۵-۴ كرنش های طولی در تیرها
۵-۵ تنش عمودی در تیرها (مصالح الاستیك خطی)
۵-۶ طراحی تیرها بر اساس تنش های خمشی
۵-۷ تیرهای غیر منشوری
۵-۸ تنش برشی در تیرهای دارای مقطع مستطیلی
۵-۹ تنش های برشی در تیرهای با مقطع دایره ای
۵-۱۰ تنش های برشی در جان تیرهای بالدار
۵-۱۱ تیرهای چند تكه ای و جریان برش
۵-۱۲ تیر تحت اثر بارهای محوری
۵-۱۳ تمركز تنش در خمش
خلاصه و مروری بر فصل پنجم

مسایل فصل پنجم

بخش ۵-۴-

كرنش های طولی در تیرها

بخش ۵-۵-

تنش های عمودی (نرمال) در تیرها

بخش ۵-۶-

طراحی تیرها

بخش ۵-۷-

تیرهای غیر منشوری

بخش ۵-۸-

تنش های برشی در تیرهای مستطیلی

بخش ۵-۹-

تنش های برشی در تیرهای دایره ای

بخش ۵-۱۰-

تنش های برشی در جان تیرهای بالدار

بخش ۵-۱۱-

تیرهای چند تكه ای

بخش ۵-۱۲-

تیرها تحت بارهای محوری

– بارهای محوری خارج از محور
مسایل بخش ۵-۱۳- تمركز تنش
مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل پنجم

پیوست ها

A: سیستم آحاد و ضرایب تبدیل
B: تبدیل واحدها
C: فرمول های ریاضی
D: خصوصیات سطوح تخت
E: خواص پروفیل های ساختمانی
F: مشخصات الوارهای چوبی سازه ای
H: خصوصیات مواد و مصالح

پاسخ مسائل فصل‌ها

منابع و ماخذ کتاب مقاومت مصالح (۱)

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

دکتر بهمن سبحانی

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

568

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

1

نوبت ویرایش

8

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۴۴۸,۷۲۰تومان ۵۱۸,۷۲۰