کتاب مهاربندهای واگرا

11
با خرید این محصول 13 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب مهاربندهای واگرا
شناسه محصول: 9786001682346
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب مهاربندهای واگرا

قابل استفاده برای : 
دروس طراحی سازه های فولادی مقطع کارشناسی مهندسی عمران
دروس فولادی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دروس پروژه فولاد مقطع کارشناسی
دوره نظام مهندسی
به همراه مثال‌های واقعی عمران پروژه های اجرایی

کتاب مهاربند‌های واگرا

کتاب مهاربند‌های واگرا

در  حال حاضر در ایران مهاربندهای واگرا در سطح وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. با وجود این استفاده گسترده، فقدان مرجعی مناسب در خصوص این سیستم مهاربندی مشهود است. با چاپ نسخه جدید مقررات ملی ساختمان – مبحث دهم – و رویکرد آن به روش طراحی LFRD این فقدان نمایان تر گردید. از طرفی علیرغم مزایا و رفتار مناسب این سیستم، به دلیل عدم دانش کافی طراحان و مجریان در خصوص این سیستم منجر به اشتباهاتی شده  که رفتار مناسب سیستم را به یک رفتار نامطلوب لرزه‌ای تبدیل خواهد نمود.

بنابراین سالها تدریس و فعالیت اجرایی نویسندگان را بر آن داشت که نوشته حاضر را برای استفاده مهندسان محاسب و طراح، محققان و دانشجویان ارائه نمایند.

در مطالب کتاب فلسفه‌های طراحی در خصوص این سیستم گنجانده شده است.

مقدمه

هر سازه در عمر مفید خود بارها ثقلی و جانبی را تجربه خواهد کرد. ماهیت بارهای جانبی و ثقلی، پاسخ سازه‌ها در برابر آنها و همچنین انتظار طراح  از سازه در مقابل این نوع بارها، باهم متفاوت است. بارهای ثقلی را می‌توان با دقت بالایی محاسبه و در طراحی قرار می‌دهند تا طراح با دقت بالایی بارگذاری ثقلی را انجام دهد. هرچند محاسبه بارهای زلزله بر اساس علم آمار و احتمالات انجام می‌شود، اما دقت محاسبه آن بسیار بالاست. به طور کلی می‌توان چنین بیان نمود که محاسبه بار ثقلی ساده بوده و به راحتی با دقت بسیار بالا قابل انجام است. این دقت را می‌توان با تکیه بر آئین‌نامه‌ها و یا قضاوت مهندسی کسب نمود.

اما در خصوص بارهای جانبی مخصوصا زلزله چنین نیست. برآورد بارهای زلزله بسیار مشکل و پر هزینه است.

قابل استفاده برای :

  • درس طراحی سازه‌های فولادی مقطع کارشناسی مهندسی عمران
  • دروس فولادی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  • دروس پروژه فولاد مقطع کارشناسی
  • دروه نظام مهندسی
  • به همراه مثالهای واقعی عمران پروژه های اجرایی

فهرست مطالب کتاب مهاربندهای واگرا

فصل اول: رفتار سازه ها 

۱-۱مقدمه
۱-۲پاسخ الاستیک و طیف پاسخ
۱-۳پاسخ غیرالاستیک (غیرارتجاعی) و کاهش نیروهای طراحی
۱-۴اهمیت ضریب شکل پذیری
۱-۵طراحی در برابر زلزله براساس آیین نامه های زلزله
۱-۶مفاهیم ضریب عملکرد (ضریب رفتار) سازه
۱-۷محاسبه ضریب رفتار به روش یوانگ
۱-۸عوامل موثر بر ضریب رفتار
ضریب اضافه مقاومت
ضریب کاهش در اثر شکل پذیری
فرمول بندی ضریب رفتار۱-۹تحلیل غیرخطی سازه
۱-۱۰ساده سازی منحنی پاسخ کلی سازه ها
۱-۱۱سختی و مقاومت جانبی
۱-۱۲تفاوت بار باد و زلزله

فصل دوم: قاب های مهاربندی شده واگرا(EBF) 

۲-۱مقدمه
۲-۲رفتار کلی و مکانیزم پلاستیک
۲-۳فلسفه طراحی
۲-۴رفتار تیر پیوند
۲-۵-۱طول بحرانی برای تسلیم برشی
۲-۵-۲طبقه بندی تیر پیوند و ظرفیت آن
۲-۵-۳سخت كننده های عرضی تیر پیوند
۲-۵-۴سخت كننده های انتهایی
۲-۵-۵سخت كننده های میانی
۲-۶تاثیر نیروی محوری
۲-۷تاثیر دال بتنی بر روی تیر پیوند
۲-۸اضافه مقاومت تیر پیوند
۲-۹سختی و مقاومت جانبی EBF
۲-۹-۱سختی الاستیک
۲-۹-۲دوران تیر پیوند
۲-۱۰طراحی شكل پذیر
۲-۱۱طراحی اعضا خارج از تیر پیوند
۲-۱۲اتصالات
۲-۱۲-۱اتصال مهاربند به تیر
۲-۱۲-۲اتصال تیر به ستون
الف)مقاومت تیر پیوند برشی
کنترل تیر
الف)بررسی فشردگی
ب)مقاومت تیر پیوند
۱-بازبینی تیر پیوند
۲-تیرخارج از پیوند
۳-مهارجانبی تیر پیوند
۴-سخت كننده های تیر پیوند
۵-سخت كننده های انتهایی
۶-سخت كننده میانی
۷-طراحی مهاربند
۸-طراحی ستون
۹-طراحی ستون طبقه اول
۱۰-فرض اولیه
۱۱-اتصال مهاربند
۱۲-کنترل تنش ویتمور
۱۳-اتصال به تیر
۱۴-اتصال به ستون
۲-۱۳ تاثیر بارثقلی
الف)مقاومت تیر پیوند برشی
کنترل تیر
الف)بررسی فشردگی
ب)مقاومت تیر پیوند
۲-۱۴ استفاده از مهاربندهای BRBدر قاب های مهاربندی شده واگرا
۲-۱۴-۱معرفی مهاربند BRB
۲-۱۴-۲ ترکیب سیستم BRB و EBF
۲-۱۵ مهاربندهای واگرا با تیر پیوند قابل تعویض

فصل سوم مهاربندواگرا با لینك قایم برشی 

۳-۱ مقدمه
۳-۲ نگاهی مختصر بر پیشینه تحقیقات لینک قایم برشی
۳-۳ مهاربند واگرا با جفت لینک قایم برشی
۳-۴ ضوابط طراحی
الف) سختی
ب) کنترل دوران تیر پیوند
پ) فواصل سخت كننده ها
ج) طراحی لینک قایم برشی
چ) کنترل ضریب اضافه مقاومت
ح) تیر خارج از پیوند
خ) مهارجانبی تیر پیوند
۳-۵ مثال طراحی
کنترل تیر
الف) بررسی فشردگی
ب) مقاومت تیر پیوند
۳-۶-کنترل ضریب اضافه مقاومت
۳-۷-طراحی سخت كننده جان لینک قایم برشی
۳-۸-سخت كننده های تیر پیوند
۳-۹-بازبینی تیر پیوند
۳-۱۰-طراحی تیر طبقه اول
۳-۱۱- طراحی مهاربند
۱- طراحی مهاربند طبقه پنجم (بام)
۲- طراحی مهاربند طبقه چهارم
۳- طراحی مهاربند طبقه سوم
۴- طراحی مهاربند طبقه دوم
۵- طراحی مهاربند طبقه اول
۳-۱۲-کنترل سختی
۳-۱۳-اتصال مهاربند
۳-۱۴-اتصال قطری مهاربندی به لینک قایم برشی
۳-۱۵-محاسبه L1
۳-۱۶-کنترل تنش ویتمور
۳-۱۷-محاسبه Lx
۳-۱۸-طراحی ورق اتصال مهاربند به تیر- ستون
۳-۱۹-اتصال مهاربند به ورق اتصال

فصل چهارم: قاب های مهاربندی شده واگرای مركب 

۴-۱کلیات رفتاری
۴-۲مهاربند واگرا با تیر پیوند قایم در قاب های بتن آرمه
۴-۳ضوابط طراحی
الف)محاسبه و کنترل تغییر شکل ها
ب)کنترل دوران تیر پیوند
پ)فواصل سخت کننده ها
۴-۴جفت لینک قایم برشی در قاب بتن آرم
توزیع نیرو بین قاب و مهاربند
طراحی اعضا
کنترل تیر طبقه
الف)بررسی فشردگی
ب)کنترل ضریب اضافه مقاومت
۱-طراحی مهاربند
۲-طراحی مهاربند طبقه پنجم (بام)
۳-طراحی مهاربند طبقه چهارم
سخت کننده های تیر پیوند
طراحی قاب خمشی بتنی
لنگرتیر
برش تیر
۴-۵تیر پیوند افقی بین دو دیوار برشی بتنی
۳-۲مهاربند واگرا با لینک قایم مرکب
استفاده از پانل برشی قاب آرمه

فصل پنجم: تحلیل و طراحی ساختمان دارای مهاربند واگرا با Etabs-2013 

۵-۱-بارگذاری سازه
۵-۲-بارگذاری ثقلی
۵-۳-باردیوارها
۵-۴-جزییات راه پله
۵-۶-خلاصه بارگذاری مرده و زنده
۵-۷-بار زلزله
۵-۸-راه اندازی برنامه
۵-۹-ایجاد هندسه مدل و ترسیم اجزا
۵-۱۰-ترسیم خطوط شبکه
۵-۱۱-ترسیم ستون ها
۵-۱۲-ترسیم تیرها
۵-۱۳-ترسیم مهاربندها
۵-۱۴-ترسیم کف ها
۵-۱۵-انتقال تیر پاگرد نیم طبقه
۵-۱۶-تعریف مشخصات
۱۶-۱-مصالح
۱۶-۲-معرفی مقاطع تیر
۱۶-۳-مقاطع ستون
۱۶-۴-معرفی مقاطع مهاربند
۱۶-۵-معرفی مقطع تیرچه
۱۶-۶-معرفی لیست خودکار
۱۶-۷-معرفی نوع بارها
۱۶-۸-معرفی طیف و تحلیل طیفی براساس آیین نامه ۲۸۰۰
۱۶-۹-معرفی بار معدل جهت محاسبه وزن موثر ساختمان
۱۶-۱۰-معرفی ترکیبات بار
۱۶-۱۱-اختصاص مشخصات به عناصر
۱۶-۱۲-تکیه‌گاه
۱۶-۱۳-اختصاص مقاطع خطی
۱۶-۱۴-اختصاص اتصال مفصلی تیر به ستون
۱۶-۱۵-اختصاص نواحی صلب
۱۶-۱۶-انتخاب جهت پخش بار در تیرچه ها
۱۶-۱۷-ایجاد دیافراگم صلب
۱۶-۱۸-ایجاد خرپشته
۱۶-۱۹-اختصاص بارها
۱۶-۲۰-باراتاق راه پله
۱۶-۲۱-بارمرده معادل سازی جرم
۱۶-۲۲-بارسقف
۱۶-۲۳-تحلیل سازه
۱۶-۲۴-کنترل نتایج
۱۶-۲۵-طراحی
۱۶-۲۶-تنظیم آیین نامه و پارامترهای آن
۱۶-۲۷-انتخاب ترکیبات بار
۱۶-۲۸-انجام عملیات طراحی
۱۶-۲۹-کنترل سازه
۱۶-۳۰-کنترل نامنظمی سازه
۱۶-۳۱-نامنظمی در پلان
۱۶-۳۲-منظم بودن در ارتفاع
۱۶-۳۳-کنترل لنگر واژگونی

منابع و مآخذ کتاب مهاربند‌های واگرا

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

دکتر عباس اکبرپور, دکتر علی قمری

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

176

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

2

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۳۵,۰۰۰تومان ۱۶۰,۰۰۰