کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

15
دسته: , 0 از 5 برند: نوآور
با خرید این محصول 14 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 24 تیر 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها
شناسه محصول: 9786001681349
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها :

مکانیک رسوب که در آن سازوکار انتقال رسوبات در کانال‌ها و مجاری روباز، مخازن سدها و سواحل و بنادر مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ساماندهی رودخانه‌ها، کنترل سیلاب‌، طراحی کانال‌های پایدار، طراحی مناسب آبگیرها، طراحی مناسب حوضچه‌های رسوب‌گیر در کانال‌های آبیاری و طرح‌های آبخیزداری، تخمین مناسب حجم رسوب‌گذاری در مخازن سدها و ارائه راهکارهای مناسب رسوب‌زدایی آنها، طراحی مناسب سازه‌های کنترل انتقال رسوب در سواحل، طراحی سازه های حفاظت سواحل و بنادر و همچنین پیش بینی فرآیند انتقال رسوب در سواحل و بنادر کاربرد دارد.

سالانه میلیون‌‎ها تن رسوب در مسیر رودخانه‌ها یا پیرامون سازه‌های آبی، برداشته و انباشته ‌می‌شود و در بسیاری از موارد هزینه‌های زیادی را بر بهره‌برداران این سازه‌ها و یا پیش‌بینی نادرست از میزان ته‌نشست و آورد رسوبات نیز رخ می‌دهد. تعیین پارامترهایی که بر این فرآیندها موثرند، بیشتر بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و یا میدانی صورت می‌گیرد که علت این موضوع را میتوان در پیچیدگی موجود در سازوکار انتقال رسوب و پارامترهای موثر بر آن جستجو نمود.

این مطالعات پیشینه طولانی دارد و همچنان نیز مورد علاقه و توجه محققین است، چرا که همچنان مجهولات زیادی در رفتار، کمیت و اثرگذاری جریان‌های حاوی رسوب وجود دارد.

فهرست مطالب کتاب مکانیک رسوب در آبراهه

فصل اول: مبانی مكانیک رسوب :

۱-۱- مقدمه
۱-۲- ویژگی‌های فیزیکی آب
۱-۲-۱- چگالی آب
۱-۲-۲- لزجت (گرانروی) آب
۱-۲-۳- کشش سطحی آب
۱-۳- ویژگی‌های فیزیکی دانه رسوب
۱-۳-۱- اندازه دانه‌های رسوب
۱-۳-۲- دانه‌بندی مصالح رسوبی
۱-۳-۳- شکل دانه‌های رسوب
۱-۳-۴- چگالی دانه‌های رسوب
۱-۳-۵- سرعت سقوط دانه‌های رسوب
۱-۳-۶- چگالی کل مصالح رسوبی
۱-۴- هیدرولیک جریان در آبراهه‌های روباز
۱-۵- ساز و کار پخش و انتقال در جریان آشفته
۱-۶- آستانه حرکت دانه رسوب
۱-۶-۱- پارامترهای مؤثر بر آستانه حرکت ذرات رسوب
۱-۷- آستانه حرکت مصالح سنگی

فصل دوم: ساز وکار‌های انتقال رسوب و تشکیل فرم‌های بستر :

۲-۱- مقدمه
۲-۲- ساز وکار‌های انتقال رسوب
۲-۳- فرم‌های بستر
۲-۳-۱- محاسبه ارتفاع و طول موج شکل‌های بستر
۲-۳-۲- پیش‌بینی شكل بستر
۲-۳-۳- مقاومت بستر در مقابل جریان در حضور شکل‌های بستر
۲-۴- جریان و انتقال رسوب در قوس‌ها

فصل سوم: انتقال رسوبات از جنس مصالح بستر 

۳-۱- مقدمه
۳-۲- بار بستر
۳-۲-۱- روابط قطعی محاسبه بار بستر
۳-۲-۲- روابط احتمالاتی برای محاسبه بار بستر
۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر بار بستر
۳-۳- بار معلق
۳-۴- بار كل
۳-۵- مقایسه روش‌های مختلف برآورد بار رسوبی

فصل چهارم: معادلات حاكم بر انتقال رسوب در بسترهای فرسایشی 

۴-۱- مقدمه
۴-۲- دسته‌بندی معادلات انتقال رسوب
۴-۳- معادله پخش- انتقال غلظت رسوب

فصل پنجم: رسوب‌گذاری در مخازن سدها 

۵-۱- مقدمه
۵-۲- فرآیند رسوب‌گذاری در مخازن
۵-۳- الگوهای توزیع رسوب در مخازن سدها
۵-۴- پیش‌بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدها
۵-۴-۱- هیدروگرافی مخازن
۵-۴-۲- مدلسازی فیزیکی و آزمایشگاهی
۵-۴-۳- مدلسازی عددی
۵-۴-۴- روشهای تجربی

فصل ششم: ساز‌وکار‌های انتقال و روش‌های تخلیه رسوب مخازن سدها 

۶-۱- مقدمه
۶-۲- رسوب‌زدایی مخزن در زمان كم آبی رودخانه با عملیات شاس (فلاشینگ)
۶-۳- رسوب‌زدایی با جریان سیلاب
۶-۴- تخلیه جریان‌های غلیظ
۶-۵- رسوب‌زدایی مخزن با روش هیدروساكشن
۶-۵-۱- اجزاء مكانیكی و هیدرولیكی مورد استفاده در هیدروساكشن
۶-۵-۲- پیشینه تاریخی استفاده از روش هیدروساكشن
۶-۵-۳- طرح هیدرولیكی عملیات هیدروساكشن
۶-۵-۴- امكان‌سنجی عملیات رسوب‌زدایی هیدروساكشن

فصل هفتم: شبیه‌سازی انتقال و تخلیه رسوب در مخازن سدها 

۷-۱- مقدمه
۷-۲- مدلسازی فیزیكی رسوب‌زدایی مخزن
۷-۳- مدلسازی عددی رسوب‌زدایی مخزن
۷-۳-۱- مدل‌های یك‌بعدی
۷-۳-۲- مدل‌های دو‌بعدی
۷-۳-۳- مدل‌های سه‌بعدی
۷-۴- مطالعه موردی شبیه‌سازی عددی رسوب‌زدایی مخزن سد سفیدرود
۷-۴-۱- معادلات حاكم بر مدل عددی مورد استفاده
۷-۴-۲- نتایج شبیه‌سازی عددی رسوب‌زدایی مخزن سد سفیدرود

فصل هشتم: انتقال رسوب در لوله‌ها و مجاری تحت فشار 

۸-۱- مقدمه و تعاریف
۸-۲- سرعت بحرانی
۸-۳- افت هد

فهرست نشانه‌ها و نمادها
منابع و مآخذ
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی کتاب

فهرست شکل‌ها 

شکل (۱-۱)
ذره در حال سقوط در سیال و نیروهای وارد بر آن
شکل (۱-۲)
دیاگرام آلبرتسون برای محاسبه ضریب دراگ بر حسب عدد رینولدز و فاکتور شکل ذره
شکل (۱-۳)
دیاگرام محاسبه سرعت سقوط ذرات رسوب کوچکتر از ۱۰۰ میکرومتر در دماهای مختلف آب (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۱-۴)
دیاگرام محاسبه سرعت سقوط ذرات رسوب بزرگتر از ۱۰۰ میکرومتر در دماهای مختلف آب (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۱-۵)
نمای شماتیک میدان جریان دو‌بعدی
شکل (۱-۶)
نمای شماتیک نواحی زیر لایه لزج، توزیع لگاریتمی سرعت و ناحیه انتقالی
شکل (۱-۷)
نیروهای وارد بر ذره رسوب قرار گرفته در بستر
شکل (۱-۸)
دیاگرام شیلدز برای محاسبه آستانه حرکت دانه‌های رسوب
شکل (۱-۹)
نتایج بررسی‌های محققین مختلف در ارتباط با آستانه حرکت ذرات رسوب (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۱-۱۰)
دیاگرام محاسبه تنش برشی بحرانی بر حسب قطر دانه‌های رسوب (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۱-۱۱)
دانه رسوب بر روی بستر صاف که در آن برابر با صفر است
شکل (۱-۱۲)
دانه رسوب بر روی بستر دارای شیب طولی برابر با
شکل (۱-۱۳)
دانه رسوب بر روی بستر دارای شیب عرضی برابر با
شکل (۱-۱۴)
مقایسه سرعت بحرانی با استفاده از روابط مختلف برای مصالح سنگی
شكل (۲-۱)
موقعیت لایه‌های بار بستر و بار معلق
شكل (۲-۲)‌
انتقال رسوب به شکل بار بستر و قبل از پیدایش شكل بستر در رژیم پایین جریان (بستر مسطح)
شكل (۲-۳)‌
بستر ریپل در رژیم پایین جریان
شكل (۲-۴)‌
نمایی از شكل بستر دیون و شیب های بالادست و پایین‌دست مربوط به آن
شكل (۲-۵)‌
 بستر دیون و ریپل‌های شکل گرفته روی آن به همراه جوشش جریان در سطح آزاد در اثر رسیدن گردابه‌ها به سطح آزاد جریان (در رژیم پایین جریان)
شكل (۲-۶)‌
بستر دیون و جوشش جریان در سطح آزاد در اثر رسیدن گردابه‌ها به سطح آزاد جریان (انتهای رژیم پایین جریان)
شكل (۲-۷)
بستر مسطح که در اثر شسته شدن امواج دیون ایجاد می‌شود
شكل (۲-۸)
بستر آنتی‌دیون در رژیم جریان بالا
شكل (۲-۹)
بستر شوت و آبگیر در رژیم جریان بالا
شكل (۲-۱۰)
دیاگرام طبقه‌بندی شکل بستر (فن راین، ۱۹۸۹(
شكل (۲-۱۱)
دیاگرام طبقه بندی شکل بستر فن دن برگ و فن گلدر (۱۹۸۹)
شكل (۲-۱۲)
دیاگرام طبقه بندی شکل بستر (انگلاند و هانسن، ۱۹۶۶)
شكل (۲-۱۳)
دیاگرام طبقه بندی شکل بستر (سیمون و ریچاردسون، ۱۹۶۶)
شکل (۲-۱۴)
تغیرات تنش برشی ناشی از زبری بستر و شکل بستر با سرعت جریان (فن‌راین، ۱۹۹۳)
شکل (۲-۱۵)
تغیرات تنش برشی و فشار در بستر جریان با شکل بستر دیون (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۲-۱۶)
مقاومت در برابر جریان در اثر وجود شکل بستر (انیشتاین و بارباروسا، ۱۹۵۲)
شکل (۲-۱۷)
تغییرات با (انگلوند و هانسن، ۱۹۶۷)
شکل (۲-۱۸)
ضریب شکل دیون (ون راین، ۱۹۸۴)
شکل (۲-۱۹)
نمای شماتیک آبراهه مئاندری و مشخصات آن
شکل (۲-۲۰)
سازوکار و نحوه پیشروی مئاندر
شکل (۲-۲۱)
نحوه شکل‌گیری دریاچه رها شده اوکسبا
شکل (۲-۲۲)
شکل‌گیری جریان سه‌بعدی هلیکالی در قوس آبراهه‌ها (گرف، ۱۹۸۵)
شکل (۲-۲۳)
نمای شماتیک بالا‌آمدگی آب در قوس بیرونی خم آبراهه
شكل (۳-۱)
نمای بالای كانال‌های همگرا و واگرا
شکل (۳-۲)
فرم دیاگرامی روابط قطعی بار بستر (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۳-۳)
احتمال فرسایش مصالح رسوبی بر حسب پارامتر شیلدز مؤثر (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۳-۴)
محاسبه انتگرال‌های I1 و I2 (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۳-۵)
اثر اندازه دانه‌های رسوب بر روی نرخ بار بستر (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۳-۶)
شیب های رو به بالا و پایین و علامت‌های منفی و مثبت در رابطه (۳-۲۹)
شکل (۳-۷)
ضریب اصلاحی بار بستر برای شیب طولی (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۳-۸)
نسبت بار بستر در راستای طولی و عرضی (فن راین، ۱۹۹۳)
شكل (۳-۹)
نمای شماتیك پروفیل‌های سرعت، غلظت رسوب و حاصلضرب
شکل (۳-۱۰)
تأثیر پارامتر تعلیق بر پروفیل غلظت رسوب در عمق (وانومی، ۱۹۴۶)
شکل (۳-۱۱)
تأثیر پارامتر تعلیق بر پروفیل غلظت رسوب در عمق (فن راین، ۱۹۹۳)
شکل (۳-۱۲)
تقسیم عمق جریان به اجزاء عمق و پروفیل‌های سرعت و غلظت رسوب
شکل(۳-۱۳)
محاسبه پارامتر در رابطه بار معلق (فن راین، ۱۹۹۳)
شكل (۵-۱)
نمای شماتیك رسوب‌گذاری در مخزن سد
شکل (۵-۲)
مراحل رسوب‌گذاری در مخزن
شکل (۵-۳)
الگوی رسوب‌گذاری دلتایی
شکل (۵-۴)
الگوی رسوب‌گذاری نواری
شکل (۵-۵)
الگوی رسوب‌گذاری گوه‌ای
شکل (۵-۶)
الگوی رسوب‌گذاری یکنواخت
شكل (۶-۱)
نمای شماتیك شاس تحت فشار از طریق تخلیه کننده‌های عمقی
شكل (۶-۲)
نمای شماتیك تخلیه جریان سیلاب حاوی مقادیر زیاد رسوبات
شكل (۶-۳)
نمای شماتیك تخلیه جریان غلیظ از دریچه‌های تحتانی سد
شکل (۸-۱)
نمای شماتیک شکل انتقالی شبه همگن
شکل (۸-۲)
نمای شماتیک شکل انتقالی نا‌همگن
شکل (۸-۳)
نمای شماتیک شکل انتقالی بستر متحرک
شکل (۸-۴)
نمای شماتیک شکل انتقالی بستر ثابت- متحرک
شكل (۸-۵)
افت هد در مجاری با جریان حاوی رسوب بر حسب سرعت جریان كه با منحنیهای هم غلظت رسوب مشخص می‌شود (دوراند، ۱۹۵۳)
شکل (۸-۶)
تغییرات با قطر ذرات رسوب بر حسب غلظت رسوبات معلق در مجرای تحت فشار (دوراند، ۱۹۵۳)
شکل (۸-۷)
دیاگرام مودی برای محاسبه ضریب افت اصطکاکی در مجرا با جریان صاف
شکل (۸-۸)
افت فشار در مجاری برای قطر مصالح ۴۴/۰ میلیمتری (دوراند، ۱۹۵۳)
شکل (۸-۹)
افت فشار در مجاری برای قطر مصالح ۰/۲ میلیمتری (دوراند، ۱۹۵۳)
شکل (۸-۱۰)
دیاگرام دوراند برای محاسبه افت هد اصطکاک اضافی (دوراند، ۱۹۵۳)
شکل (۸-۱۱)
دیاگرام دوراند (۱۹۵۳) برای محاسبه افت اصطکاک اضافی برای دو نوع ماده معلق در جریان
شکل (۸-۱۲)
دیاگرام دوراند (۱۹۵۳) برای محاسبه افت اصطکاک اضافی برای دو نوع پوشش مجرا

فهرست جدول‌ها 

جدول (۱-۱)
تغییرات چگالی آب در دماهای مختلف
جدول (۱-۲)
تغییرات لزجت سینماتیک آب در دماهای مختلف
جدول (۱-۳)
طبقه بندی دانه‌های رسوب بر حسب اندازه‌شان، توسط مرکز ژئوفیزیک ایالات متحده
جدول (۱-۴)
و بر حسب شرایط مختلف بهره‌برداری از مخزن سد و جنس مصالح رسوبی
جدول (۱-۵)
بر حسب شرایط بهره‌برداری از مخزن سد یا مصالح رودخانه‌ای و جنس مصالح رسوبی
جدول (۱-۶)
اثر چسبندگی بر روی سرعت بحرانی
جدول (۴-۱)
معادلات حاكم بر میدان جریان و انتقال رسوب از نظر ابعاد مسئله
جدول (۵-۱)
حجم ذخیره، میزان نیروی برقابی تولیدی و اتلاف حجم مخزن در اثر رسوبگذاری در سدهای بزرگ جهان

منابع و مآخذ         

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

دکتر عاطفه پرورش ریزی, دکتر علی خسرونژاد

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

168

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

2

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۴۲,۸۰۰تومان ۱۶۷,۸۰۰