کتاب نكات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری

تولید کننده:

مشخصات:

نویسنده/ مترجم مهندس حامد مشهدبانی

مهندس محمد میرزاعلی

ناشر پارسیا
تعداد صفحات 152
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 4
شابک 9786007010693
سی‌دی ندارد
قطع کتاب رقعی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

فروشندگان:

فروشنده:

بنیاد مهندسی ساختمان

آماده ارسال

99,000 تومان

با مشاوره تلفنی سریعتر بخرید!

پاسخگویی 24 ساعته و 7 روز هفته

پشتیبانی 24 ساعته

تضمین قیمت

تضمین کیفیت کالا

پرداخت امن از درگاه بانکی

کالا های مرتبط

توضیح کلی

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری : 

 فهرست مطالب

پیشگفتار

 فصل اول نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری :

نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

انواع مقیاس

میزان دقت در نقشه‌های توپوگرافی

فصل دوم نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری / ترازیابی :

انواع روش‌های ترازیابی

۱- ترازیابی مستقیم

روش‌های انجام ترازیابی مستقیم

۲- ترازیابی مثلثاتی

۳- ترازیابی فشارسنجی

انواع ترازیابی از لحاظ دقت

خطاهای عملیات ترازیابی

خطای کلیماسیون

الف) خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب

ب)خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب برای هر دهانه

خطای کرویت

خطای انکسار نور

خطای برآیند اثر انکسار نور و کرویت

فصل سوم  نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری / اندازه‌گیری طول :

روشهای اندازه‌گیری طول

اندازه‌گیری طول به روش محاسبه‌ای و ترسیمی

اندازه‌گیری طول به روش مستقیم (مکانیکی)

تصحیحات در مترکشی

۱- تصحیح كالیبراسیون

۲- تصحیح تبدیل به افق

۳- تصحیح درجه حرارت یا اثر دما

۴- تصحیح اثر کشش

۵- تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا

۶- تصحیح اثر كمانی شدن نوار( شنت یا كمانه)

خطاهای متر کشی

فصل چهارم / مختصات :

تعاریف

روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی

روشهای تعیین آزیموت حقیقی

فصل پنجم / زاویه‌یابی :

انواع زاویه

رابطه بین واحد‌های اندازه‌گیری زاویه

اجزای یک دوربین زاویه‌یاب (تئودولیت)

محور‌های دوربین زاویه‌یاب

روشهای تعیین زاویه افقی

۱- روش کوپل یا قرائت مضاعف

۲- روش دور افق

۳- روش تکرار

۴- روش تجدید

مقدار خطا در روش اندازه‌گیری تجدید و تکرار

زاویه قائم

فصل ششم / اندازه‌گیری فاصله به صورت غیرمستقیم :

انواع روشهای فاصله‌یابی به صورت غیرمستقیم

۱- فاصله‌یابی استادیمتری

خطاهای روش استادیمتری

۱- خطای انكسار

۲- خطای قرائت

۳- خطای قائم نبودن شاخص به اندازه β درجه

۴- خطا در اندازه‌گیری زاویه شیب

۲- فاصله‌یابی پارالاكتیك

خطاهای روش پارالاکتیک

خطای زاویه α

خطای طول پایه (b)

خطای عمود نبودن شاخص به اندازه θ

۳- فاصله‌یابی تله متری

۴- فاصله‌یابی محاسبه‌ای و ترسیمى

فصل هفتم / مساحت :

روشهای تعیین مساحت

روش‌های محاسبه مساحت در اندازه گیری‌های مستقیم زمینی

۱-  روش مثلث

الف) استفاده از فرمول هرون

ب) استفاده از روابط مثلثاتی

۲-  روش تشکیل ذوزنقه

۳- روش سیمپسون برای تعیین مساحت

۴- محاسبه مساحت به روش مختصات

فصل هشتم / حجم عملیات خاکی :

محاسبه میزان خاکبرداری و یا خاکریزی

فرمول سیمپسون برای محاسبه حجم منشور

محاسبه حجم عملیات خاکی با استفاده از منحنی میزان

محاسبه میزان خاکبرداری و خاکریزی

خاکبرداری (Cut)

خاکریزی (fill)

شیب شیروانی

محاسبه مساحت مقاطع عرضی

فصل نهم / انواع پیمایش :

اصول کلی پیمایش

انواع پیمایش

۱- پیمایش باز یا زنجیره‌ای

۲- پیمایش بسته یا چند ضلعی

شرط زاویه‌ای در پیمایش بسته

شرط زاویه‌ای در پیمایش باز

میزان خطای بست زاویه‌ای در پیمایش باز

شرط ضلعی در پیمایش باز

خطای بست موضعی

خطای بست مجاز پیمایش بسته

خطای مجاز پیمایش بسته

خطای بست مجاز پیمایش باز

خطای مجاز پیمایش بسته

نکات ایجاد شبکه‌های پیمایش (باز-بسته)

فصل دهم / پروفیل‌ها :

روش‌های تهیه پروفیل طولی

فصل یازدهم / نقشه‌برداری مسیر :

قوس دایره‌ای ساده

قوس دایره‌ای مرکب

قوس معادل

شعاع قوس معادل

طول مماس و یا طول تانژانت قوس معادل

قوس دایره‌ای معکوس

قوس سرپانتین (قوس نعل اسبی(

قوص اتصال

قوس قائم

فصل دوازدهم / تقاطع و ترفیع :

نكات جامع و طبقه‌بندي شده آزمون‌هاي نظام مهندسي نقشه‌برداري

تقاطع

فرمولهای محاسبه مختصات نقطه مجهول در تقاطع

الف) با معلوم بودن زوایای A و B و مختصات A و B

ب) با معلوم بودن زوایای GAM و GBM و مختصات A و B

ترفیع

فصل سیزدهم / خطاها و دقت‌ها :

خطای مطلق

خطای نسبی

خطای حاصلضرب

خطای مجموع

فصل چهاردهم / ژئودزی :

انواع حرکت زمین

قوانین کپلر

ویژگیهای سطوح هم پتانسیل

پارامترهای هندسی بیضوی

انواع سطوح مبنا

انواع سیستم‌های مختصات زمینی

انواع سیستم‌های مختصات سماوی

انواع سیستم‌های مختصات ژئوسنتریک

انواع سیستم مختصات توپوسنتریک

فرمول شعاع نصف النهاری در هر نقطه با عرض φ (M)

فرمول شعاع مقطع نرمال قائم اولیه در هر نقطه با عرض φ (N)

فرمول دایره مداری در هر نقطه با عرض φ (R)

فرمول شعاع انحنای اویلر در نقطه‌ای به عرض φ

شعاع انحنای گوسی (شعاع هندسی)

تاثیر فیزیکی زمین بر روی مشاهدات ژئودزی

– نیروی مغناطیسی

– نیروی گریز از مرکز

– نیروی ثقل

ثقل سنجی

اهداف ایحاد شبکه ثقل‌سنجی

فصل پانزدهم / ژئودزی ماهواره‌ای :

اجزای سیستم GPS

ماهواره

بخشهای اطلاعات ارسالی توسط ماهواره‌های GPS

پیغامهای ناوبری (message)

عوامل از بین رفتن سیگنالها

ایستگاه‌های کنترل زمینی

کاربران (user) سیستم GPS

انواع گیرنده‌ها بر اساس نوع کمیت مشاهداتی

زمان سیستم GPS

روش‌های تعیین موقعیت در سیستم GPS

روش استاتیک

روش کینماتیک

روش نیمه کینماتیک یا روش Stop and Go

روش شبه کینماتیک

روش RTK

انواع مشاهدات توسط گیرنده‌های GPS

۱- مشاهدات شبه فاصله

۲- مشاهدات فاز موج حامل

۳- مشاهدات داپلر یا نرخ فاز موج حامل

تروپوسفر (Troposphere)

یونوسفر  (Ionosphere)

روش‌های تعیین موقعیت

روش‌های اندازه‌گیری تفاضلی

ضریب تعدیل دقت DOP

تعاریفی از DOP

سیستم مختصات GPS

فصل شانزدهم / میکروژئودزی :

معیارهای طراحی شبکه

۱- قابلیت اطمینان شبکه‌های میکروژئودزی

۲- قابلیت آشکارسازی

طراحی شبکه

مراتب طراحی

کاربرد GPS در شبکه‌های میکروژئودزی

نکات مهم در استفاده از GPS در شبکه‌های میکروژئودزی

نکات مهم در اندازه‌گیری‌های شبکه‌های میکروژئودزی

فصل هفدهم / هیدروگرافی :

تعیین موقعیت در دریا

تعیین عمق آب

خطوط عمق‌یابی

خطوط عمق‌یابی کنترلی

خطوط میانی

جزر و مد

حالت‌های قرارگیری ماه و خورشید نسبت به زمین

سطوح دریایی استاندارد

فصل هجدهم / کارتوگرافی :

نحوه قرارگیری شمال در نقشه

تعاریف گویاسازی نقشه

روشهای رقومی‌سازی نقشه‌ها

محاسبه تعداد شیت‌های لازم برای پوشاندن منطقه با وسعت A

فصل نوزدهم / سیستم تصویر :

انواع سیستم‌های تصویر

سیستم تصویر متشابه (Conformal)

سیستم تصویر هم فاصله (Equidistant)

سیستم تصویر هم مساحت (Equivalant)

ضریب مقیاس (ضریب اشل)- K

انواع سیستم‌های تصویر استاندارد

سیستم تصویر مرکاتور

سیستم مرکاتور عرضی

سیستم تصویر UTM

موقعیت ایران در سیستم جهانی UTM

سیستم تصویر لامبرت

سیستم تصویر لامبرت متشابه

سیستم تصویرهای سمتی یا صفحه‌ای (آزیموتال)

فصل بیستم / فتوگرامتری :

انواع دوربین‌های فتوگرامتری بر اساس زاویه دید و کاربردهای آنها

انواع عکس

زاویه تیلت

مقیاس

مقیاس در عکس قائم

۱- در صورت هموار بودن منطقه

۲- در صورت ناهموار بودن منطقه

مقیاس در عکس غیر قائم ( در صورت وجود تیلت)

عوامل موثر در مقیاس

پوشش‌های طولی و عرضی

استفاده از سیستم تعیین موقعیت GPS در عکسبرداری

عملیات چاپ عکس

فیدوشال مارک

مختصات زمینی نقاط در عکس قائم

جابجایی ارتفاعی عوارض

اغراق ارتفاعی

پارالاکس

محاسبه مختصات زمینی با استفاده از پارالاکس نقاط

فرمول محاسبه جابجایی ناشی از تیلت

ترفیع، تقاطع و ترمیم

دستگاه‌های موجود در فتوگرامتری

دستگاه‌های تک عکسی

دستگاه‌های زوج عکس

دستگاه‌های چندعکسی

انواع دستگاه تبدیل ( دستگاه‌های زوج عکسی)

۱- آنالوگ

۲- تحلیلی

عناصر انتقالی و دورانی

توجیه داخلی

توجیه خارجی

توجیه نسبی

توجیه مطلق

بررسی تحلیلی اثر عناصر دورانی و انتقالی در نقاط استاندارد عکسی

توجیه نسبی دو طرفه

توجیه نسبی یک طرفه

روشهای مختلف تبدیل مختصات عکسی به مختصات زمینی

تبدیلات دو بعدی به دو بعدی

۱- دو پارامتری

۲- سه پارامتری

۳- کانفرمال دو بعدی

۴- افاین دو بعدی

تبدیل ۳ بعدی کانفرمال

تبدیل افاین ۳ بعدی

تبدیلات دو بعدی به سه بعدی DLT

شرط هم خطی

معادلات شرط هم خطی

مثلث‌بندی

انواع مثلث‌بندی

تعاریف

روشهای مثلث‌بندی

نکات مهم

فصل بیست و یکم / سنجش از دور (Remote Sensing) :

طیف الكترومغناطیس

محدوده طیف الکترومغناطیس

چگونگی تشكیل تصاویر

فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین

پلاتفورم‌ها (Platforms)

سنجنده‌ها(Sensors)

خصوصیات سنجنده‌ها

ماهواره‌های سنجش از دور

انواع ماهواره‌های سنجش از دور

ماهواره لندست (Landsat)

۱- ماهواره لندست ۳

۲- ماهواره لندست ۴

۳- ماهواره لندست ۶

۴- ماهواره لندست ۷

ماهواره اسپات(SPOT)

۱- ماهواره اسپات ۱

۲- ماهواره اسپات ۴

ماهواره IRS

ماهواره IKONOS

ماهواره QuickBird

ماهواره‌های دارای سیستم راداری

توان تفکیک (Resolution) طیفی یك سیستم سنجش از دور

مراحل مختلف بررسی اطلاعات حاصل از فناوری سنجش از دور

فصل بیست و دوم / نقشه‌برداری ثبتی :

انواع کاداستر

روش‌های اجرای کاداستر

۱- روش تحریری

۲- روش خطی

۳- روش رقومی

ویژگیهای شبکه‌های کاداستری

تعاریف ثبتی ملک

‌قسمتهایی از قانون تملك آپارتمانها

قسمتهایی از دستورالعمل تفکیک آپارتمانها

فصل بیست و سوم / سیستم اطلاعات مكانی :

مولفه‌های سیستم‌های GIS

کاربران

سخت افزارها (Hardware)

نرم افزارها (Software)

اطلاعات (Data)

داده‌های مکانی

روش‌ها (Methods)

انواع مدلسازی در GIS

مدل داده رستری

مدل داده‌برداری

شیوه اسپاگتی

شیوه توپولوژیکی

انواع داده‌های توصیفی

مفهوم صحت و دقت

صحت (Accuracy)

دقت (Precision)

صحت موقعیت

سازگاری منطقی

الف) سازگاری مکانی( توپولوژیکی)

ب) سازگاری موضوعی

قدرت تفکیک داده‌ها (Resolution )

ژئوکدینگ

توپولوژی

منابع

نكات جامع و طبقه‌بندي شده آزمون‌هاي نظام مهندسي نقشه‌برداري

توضیحات بیشتر

اطلاعات محصول

نویسنده/ مترجم مهندس حامد مشهدبانی

مهندس محمد میرزاعلی

ناشر پارسیا
تعداد صفحات 152
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 4
شابک 9786007010693
سی‌دی ندارد
قطع کتاب رقعی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

کتاب نكات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری

با مشاوره تلفنی سریعتر بخرید!

پاسخگویی 24 ساعته و 7 روز هفته

کالا های مرتبط

درباره محصول

بخشی از کتاب

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری : 

 فهرست مطالب

پیشگفتار

 فصل اول نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری :

نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

انواع مقیاس

میزان دقت در نقشه‌های توپوگرافی

فصل دوم نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری / ترازیابی :

انواع روش‌های ترازیابی

۱- ترازیابی مستقیم

روش‌های انجام ترازیابی مستقیم

۲- ترازیابی مثلثاتی

۳- ترازیابی فشارسنجی

انواع ترازیابی از لحاظ دقت

خطاهای عملیات ترازیابی

خطای کلیماسیون

الف) خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب

ب)خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب برای هر دهانه

خطای کرویت

خطای انکسار نور

خطای برآیند اثر انکسار نور و کرویت

فصل سوم  نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری / اندازه‌گیری طول :

روشهای اندازه‌گیری طول

اندازه‌گیری طول به روش محاسبه‌ای و ترسیمی

اندازه‌گیری طول به روش مستقیم (مکانیکی)

تصحیحات در مترکشی

۱- تصحیح كالیبراسیون

۲- تصحیح تبدیل به افق

۳- تصحیح درجه حرارت یا اثر دما

۴- تصحیح اثر کشش

۵- تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا

۶- تصحیح اثر كمانی شدن نوار( شنت یا كمانه)

خطاهای متر کشی

فصل چهارم / مختصات :

تعاریف

روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی

روشهای تعیین آزیموت حقیقی

فصل پنجم / زاویه‌یابی :

انواع زاویه

رابطه بین واحد‌های اندازه‌گیری زاویه

اجزای یک دوربین زاویه‌یاب (تئودولیت)

محور‌های دوربین زاویه‌یاب

روشهای تعیین زاویه افقی

۱- روش کوپل یا قرائت مضاعف

۲- روش دور افق

۳- روش تکرار

۴- روش تجدید

مقدار خطا در روش اندازه‌گیری تجدید و تکرار

زاویه قائم

فصل ششم / اندازه‌گیری فاصله به صورت غیرمستقیم :

انواع روشهای فاصله‌یابی به صورت غیرمستقیم

۱- فاصله‌یابی استادیمتری

خطاهای روش استادیمتری

۱- خطای انكسار

۲- خطای قرائت

۳- خطای قائم نبودن شاخص به اندازه β درجه

۴- خطا در اندازه‌گیری زاویه شیب

۲- فاصله‌یابی پارالاكتیك

خطاهای روش پارالاکتیک

خطای زاویه α

خطای طول پایه (b)

خطای عمود نبودن شاخص به اندازه θ

۳- فاصله‌یابی تله متری

۴- فاصله‌یابی محاسبه‌ای و ترسیمى

فصل هفتم / مساحت :

روشهای تعیین مساحت

روش‌های محاسبه مساحت در اندازه گیری‌های مستقیم زمینی

۱-  روش مثلث

الف) استفاده از فرمول هرون

ب) استفاده از روابط مثلثاتی

۲-  روش تشکیل ذوزنقه

۳- روش سیمپسون برای تعیین مساحت

۴- محاسبه مساحت به روش مختصات

فصل هشتم / حجم عملیات خاکی :

محاسبه میزان خاکبرداری و یا خاکریزی

فرمول سیمپسون برای محاسبه حجم منشور

محاسبه حجم عملیات خاکی با استفاده از منحنی میزان

محاسبه میزان خاکبرداری و خاکریزی

خاکبرداری (Cut)

خاکریزی (fill)

شیب شیروانی

محاسبه مساحت مقاطع عرضی

فصل نهم / انواع پیمایش :

اصول کلی پیمایش

انواع پیمایش

۱- پیمایش باز یا زنجیره‌ای

۲- پیمایش بسته یا چند ضلعی

شرط زاویه‌ای در پیمایش بسته

شرط زاویه‌ای در پیمایش باز

میزان خطای بست زاویه‌ای در پیمایش باز

شرط ضلعی در پیمایش باز

خطای بست موضعی

خطای بست مجاز پیمایش بسته

خطای مجاز پیمایش بسته

خطای بست مجاز پیمایش باز

خطای مجاز پیمایش بسته

نکات ایجاد شبکه‌های پیمایش (باز-بسته)

فصل دهم / پروفیل‌ها :

روش‌های تهیه پروفیل طولی

فصل یازدهم / نقشه‌برداری مسیر :

قوس دایره‌ای ساده

قوس دایره‌ای مرکب

قوس معادل

شعاع قوس معادل

طول مماس و یا طول تانژانت قوس معادل

قوس دایره‌ای معکوس

قوس سرپانتین (قوس نعل اسبی(

قوص اتصال

قوس قائم

فصل دوازدهم / تقاطع و ترفیع :

نكات جامع و طبقه‌بندي شده آزمون‌هاي نظام مهندسي نقشه‌برداري

تقاطع

فرمولهای محاسبه مختصات نقطه مجهول در تقاطع

الف) با معلوم بودن زوایای A و B و مختصات A و B

ب) با معلوم بودن زوایای GAM و GBM و مختصات A و B

ترفیع

فصل سیزدهم / خطاها و دقت‌ها :

خطای مطلق

خطای نسبی

خطای حاصلضرب

خطای مجموع

فصل چهاردهم / ژئودزی :

انواع حرکت زمین

قوانین کپلر

ویژگیهای سطوح هم پتانسیل

پارامترهای هندسی بیضوی

انواع سطوح مبنا

انواع سیستم‌های مختصات زمینی

انواع سیستم‌های مختصات سماوی

انواع سیستم‌های مختصات ژئوسنتریک

انواع سیستم مختصات توپوسنتریک

فرمول شعاع نصف النهاری در هر نقطه با عرض φ (M)

فرمول شعاع مقطع نرمال قائم اولیه در هر نقطه با عرض φ (N)

فرمول دایره مداری در هر نقطه با عرض φ (R)

فرمول شعاع انحنای اویلر در نقطه‌ای به عرض φ

شعاع انحنای گوسی (شعاع هندسی)

تاثیر فیزیکی زمین بر روی مشاهدات ژئودزی

– نیروی مغناطیسی

– نیروی گریز از مرکز

– نیروی ثقل

ثقل سنجی

اهداف ایحاد شبکه ثقل‌سنجی

فصل پانزدهم / ژئودزی ماهواره‌ای :

اجزای سیستم GPS

ماهواره

بخشهای اطلاعات ارسالی توسط ماهواره‌های GPS

پیغامهای ناوبری (message)

عوامل از بین رفتن سیگنالها

ایستگاه‌های کنترل زمینی

کاربران (user) سیستم GPS

انواع گیرنده‌ها بر اساس نوع کمیت مشاهداتی

زمان سیستم GPS

روش‌های تعیین موقعیت در سیستم GPS

روش استاتیک

روش کینماتیک

روش نیمه کینماتیک یا روش Stop and Go

روش شبه کینماتیک

روش RTK

انواع مشاهدات توسط گیرنده‌های GPS

۱- مشاهدات شبه فاصله

۲- مشاهدات فاز موج حامل

۳- مشاهدات داپلر یا نرخ فاز موج حامل

تروپوسفر (Troposphere)

یونوسفر  (Ionosphere)

روش‌های تعیین موقعیت

روش‌های اندازه‌گیری تفاضلی

ضریب تعدیل دقت DOP

تعاریفی از DOP

سیستم مختصات GPS

فصل شانزدهم / میکروژئودزی :

معیارهای طراحی شبکه

۱- قابلیت اطمینان شبکه‌های میکروژئودزی

۲- قابلیت آشکارسازی

طراحی شبکه

مراتب طراحی

کاربرد GPS در شبکه‌های میکروژئودزی

نکات مهم در استفاده از GPS در شبکه‌های میکروژئودزی

نکات مهم در اندازه‌گیری‌های شبکه‌های میکروژئودزی

فصل هفدهم / هیدروگرافی :

تعیین موقعیت در دریا

تعیین عمق آب

خطوط عمق‌یابی

خطوط عمق‌یابی کنترلی

خطوط میانی

جزر و مد

حالت‌های قرارگیری ماه و خورشید نسبت به زمین

سطوح دریایی استاندارد

فصل هجدهم / کارتوگرافی :

نحوه قرارگیری شمال در نقشه

تعاریف گویاسازی نقشه

روشهای رقومی‌سازی نقشه‌ها

محاسبه تعداد شیت‌های لازم برای پوشاندن منطقه با وسعت A

فصل نوزدهم / سیستم تصویر :

انواع سیستم‌های تصویر

سیستم تصویر متشابه (Conformal)

سیستم تصویر هم فاصله (Equidistant)

سیستم تصویر هم مساحت (Equivalant)

ضریب مقیاس (ضریب اشل)- K

انواع سیستم‌های تصویر استاندارد

سیستم تصویر مرکاتور

سیستم مرکاتور عرضی

سیستم تصویر UTM

موقعیت ایران در سیستم جهانی UTM

سیستم تصویر لامبرت

سیستم تصویر لامبرت متشابه

سیستم تصویرهای سمتی یا صفحه‌ای (آزیموتال)

فصل بیستم / فتوگرامتری :

انواع دوربین‌های فتوگرامتری بر اساس زاویه دید و کاربردهای آنها

انواع عکس

زاویه تیلت

مقیاس

مقیاس در عکس قائم

۱- در صورت هموار بودن منطقه

۲- در صورت ناهموار بودن منطقه

مقیاس در عکس غیر قائم ( در صورت وجود تیلت)

عوامل موثر در مقیاس

پوشش‌های طولی و عرضی

استفاده از سیستم تعیین موقعیت GPS در عکسبرداری

عملیات چاپ عکس

فیدوشال مارک

مختصات زمینی نقاط در عکس قائم

جابجایی ارتفاعی عوارض

اغراق ارتفاعی

پارالاکس

محاسبه مختصات زمینی با استفاده از پارالاکس نقاط

فرمول محاسبه جابجایی ناشی از تیلت

ترفیع، تقاطع و ترمیم

دستگاه‌های موجود در فتوگرامتری

دستگاه‌های تک عکسی

دستگاه‌های زوج عکس

دستگاه‌های چندعکسی

انواع دستگاه تبدیل ( دستگاه‌های زوج عکسی)

۱- آنالوگ

۲- تحلیلی

عناصر انتقالی و دورانی

توجیه داخلی

توجیه خارجی

توجیه نسبی

توجیه مطلق

بررسی تحلیلی اثر عناصر دورانی و انتقالی در نقاط استاندارد عکسی

توجیه نسبی دو طرفه

توجیه نسبی یک طرفه

روشهای مختلف تبدیل مختصات عکسی به مختصات زمینی

تبدیلات دو بعدی به دو بعدی

۱- دو پارامتری

۲- سه پارامتری

۳- کانفرمال دو بعدی

۴- افاین دو بعدی

تبدیل ۳ بعدی کانفرمال

تبدیل افاین ۳ بعدی

تبدیلات دو بعدی به سه بعدی DLT

شرط هم خطی

معادلات شرط هم خطی

مثلث‌بندی

انواع مثلث‌بندی

تعاریف

روشهای مثلث‌بندی

نکات مهم

فصل بیست و یکم / سنجش از دور (Remote Sensing) :

طیف الكترومغناطیس

محدوده طیف الکترومغناطیس

چگونگی تشكیل تصاویر

فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین

پلاتفورم‌ها (Platforms)

سنجنده‌ها(Sensors)

خصوصیات سنجنده‌ها

ماهواره‌های سنجش از دور

انواع ماهواره‌های سنجش از دور

ماهواره لندست (Landsat)

۱- ماهواره لندست ۳

۲- ماهواره لندست ۴

۳- ماهواره لندست ۶

۴- ماهواره لندست ۷

ماهواره اسپات(SPOT)

۱- ماهواره اسپات ۱

۲- ماهواره اسپات ۴

ماهواره IRS

ماهواره IKONOS

ماهواره QuickBird

ماهواره‌های دارای سیستم راداری

توان تفکیک (Resolution) طیفی یك سیستم سنجش از دور

مراحل مختلف بررسی اطلاعات حاصل از فناوری سنجش از دور

فصل بیست و دوم / نقشه‌برداری ثبتی :

انواع کاداستر

روش‌های اجرای کاداستر

۱- روش تحریری

۲- روش خطی

۳- روش رقومی

ویژگیهای شبکه‌های کاداستری

تعاریف ثبتی ملک

‌قسمتهایی از قانون تملك آپارتمانها

قسمتهایی از دستورالعمل تفکیک آپارتمانها

فصل بیست و سوم / سیستم اطلاعات مكانی :

مولفه‌های سیستم‌های GIS

کاربران

سخت افزارها (Hardware)

نرم افزارها (Software)

اطلاعات (Data)

داده‌های مکانی

روش‌ها (Methods)

انواع مدلسازی در GIS

مدل داده رستری

مدل داده‌برداری

شیوه اسپاگتی

شیوه توپولوژیکی

انواع داده‌های توصیفی

مفهوم صحت و دقت

صحت (Accuracy)

دقت (Precision)

صحت موقعیت

سازگاری منطقی

الف) سازگاری مکانی( توپولوژیکی)

ب) سازگاری موضوعی

قدرت تفکیک داده‌ها (Resolution )

ژئوکدینگ

توپولوژی

منابع

نكات جامع و طبقه‌بندي شده آزمون‌هاي نظام مهندسي نقشه‌برداري

توضیحات بیشتر

مشخصات

اطلاعات کلی

نویسنده/ مترجم مهندس حامد مشهدبانی

مهندس محمد میرزاعلی

ناشر پارسیا
تعداد صفحات 152
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 4
شابک 9786007010693
سی‌دی ندارد
قطع کتاب رقعی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

توضیحات بیشتر

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده اند

دیدگاه کاربران

برای خرید راحت تر

نظرات (0)
0 نقد و بررسی
0
0
0
0
0

نقد و بررسی‌ها

پاکسازی فیلتر

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نكات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده اند