کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

23
با خرید این محصول 21 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 24 تیر 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید
شناسه محصول: 9786006257389
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

پیشگفتار کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

اثر پدر پولدار و پدر بی پول از رابرت کیوساکی یکی از بهترین آثار کیوساکی است . اصول و مبانی مالی این نویسنده را مطرح می‌کند. اما کیوساکی پس از نوشتن آن کتاب، آثار دیگری را هم به رشته تحریر درآورد و شاید بتوان گفت پختگی کلام و عقاید خود را در کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید به بهترین وجه نشان میدهد.

کیوساکی معتقد است در دنیای در حال تغییر امروز یگانه سرمایه ای که باعث موفقیت همیشگی و ثبات و شکوفایی می‌شود. برخورداری از هوش مالی نسبت و تلاش در جهت افزایش و ارتقا آن است. کیوساکی برای نخستین با ایده و مفهوم هوش مالی را روشنی مطرح کرده و تقسیم بندی جالب و روشگرانه ای برای آن مطرح می‌کند.

هوش مالی از نظر کیوساکی از پنج جز تشکیل شده است: ۱-افزایش درآمد ۲- حفظ پول ۳- برنامه ریزی برای پول ۴- اهرم کردن سرمایه پول، ۵- افزایش اطلاعات و دانش مالی

کیوساکی هر یک از این اجزا را در یک فصل مجزا و یه تفضیل، همراه با مثالهای فراوان و به صورت ساده و هم فهم توضیح می‌دهد.

بخشی از کتاب هوش مالی

هم اکنون یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی در طول تاریخ آمریکا را تجربه می‌کنیم. بحرانی که می‌تواند نه تنها خود ما بلکه فرزندان و نوادگان ما را نیز تحت تأثیر قرار دهد. تأکید بر این نکته ضروری است که آنچـه در دگرگـونی اقتصادی امروز، با آن روبرو هستیم تنها یک اختلال اعتباری و مـالی نیسـت ، بلکه بحرانی جدی است که پیکره نظام سرمایه داری را بـه کلـی در برگرفتـه است.

همانطورکه سنت برنارد به ما هشدار می دهد: «جهنم پـر از نیـت هـا و تمایلات خوب است». متأسفانه امروزه در آمریکا نیت خوب جاي تصـمیمات آگاهانه را گرفته است. با کمی تعمق درباره ساده لـوحی وحشـتناکی کـه در دیدگاه رهبران ما نسبت به وضعیت اضطراری اقتصاد امـروز، وجـود دارد بـه وضوح متوجه این موضوع می شوید.

به این ترتیب بسـیاری از مـا بـه واسـطه آنچه که دولت و رهبران اقتصادی ما در جریان بوجـود آورد ن ایـن بحـران و جبران خسارات آن انجام داده اند، متحمل زیان هایی خواهیم شد.

به واقع، این امر چیزی جز یک تراژدی نیست و تلاش های صورت گرفتـه توسط افرادی همچون رونالد ریگان در جهت تقویـت دلار و گسـترش نظـام سرمایه داری و بازار آزاد، هم اکنون به دست سیاسـت داران و بروکـرات هـایی که بیش از رهبری بـه دلالـی تمایـل دارنـد، از بـین رفتـه اسـت.

همچنـین، مسیرهاي سرمایه داری و بازارهای آزاد به واسطه موجی از عـوام فریبـی هـاي سوسیالیستی محو شده اند. امروزه دولت آمریکـا عمـلاً بزرگتـرین موسسـات مالی و اعتباری و همین طور بزرگترین شرکتهای بیمه کشور را در تصاحب خود دارد و به زودی اکثریت سهام شرکت هایی که با مشکل روبرو شده اند را نیز تصاحب خواهد کرد، زیرا این شرکت‌ها بر اساس الزامـات قـانونی ، ماننـد ارزیابی مداوم ارزش بازار شرکت ها، چارهای جـز فـروش دارایـی هـای تحـت تملک خود به دولت ندارند.

فهرست مطالب کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

۱-کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

۱-۱-پول مصیبت و شیطانی نیست
۱-۲-خانه شما‌ دارایی محسوب نمی‌شود
۱-۳-دو نفر با پیامی مشترک
۱-۴-توصیه‌ای منسوخ
۱-۵-اطلاعات در برابر آموزش
۱-۶-پنگوئن‌های قطبی
۱-۷-این كتاب درباره توصیه‌ای مالی نیست
۱-۸-مقدمه
۱-۹-آیا پول شما را ثروتمند می‌كند؟
۱-۱۰-آموزش‌های گلف یا باشگاه‌های گلف
۱-۱۱هیچ فرمول جادویی در كار نیست!
۱-۱۲-قوانین جدید پول
۱-۱۳-نبوغ مالی خود را بیدار سازید!
۱-۱۴-چکیده فصل
۱-۱۵-هوش مالی چیست؟ :
۱-۱۶-مشکل«پول كافی» نیست.
۱-۱۷-پول بسیار زیاد
۱-۱۸-راه حل‌های ناكارآمد برای مشكلات پولی
۱-۱۹-چه چیز مشكلات پولی را حل می‌كند؟
۱-۲۰-حل مشكلات مالی باعث ارتقاء سطح هوشی شما می‌شود
۱-۲۱-دلیل فقر
۱-۲۲-قوانین پول تغییر كرده‌اند
۱-۲۳-تغییر دیگری در قوانین پول
۲-۲۴-طرح‌های حمایتی دولت؟
۱-۲۵-چرا پولدارها پولدارتر می‌شوند؟
۱-۲۶-افراد فقیر چگونه مشكلات پولی خود را حل می‌كنند؟
۱-۲۷-طبقه متوسط چگونه مشكلات پولی خود را حل می‌كنند؟
۱-۲۸-پولدارها چگونه از پس مشكلات پولی بر می‌آیند؟
۱-۲۹-حل مشكلات مالی افراد دیگر
۱-۳۰-راه حل پدر فقیر
۱-۳۱-راه حل پدر پولدار
۱-۳۲-شركت كردن در بازی
۱-۳۳-چه كسی باید در بازی پول شركت كند؟
۱-۳۴-چكیده فصل

۲ / پنج جنبه هوش مالی

۲-۱-هوشیاری مالی در مقایسه با هوش مالی
۲-۲-ارزیابی هوشیاری مالی
۲-۳-هوش مالی شماره ۱؛ كسب پول بیشتر.
۲-۴-هوش مالی شماره ۲: حفاظت از پول
۲-۵-هوش مالی شماره ۳: بودجه بندی و برنامه‌ریزی برای پول
۲-۶-هوش مالی شماره ۴: استفاده از پول به عنوان ابزار اهرم
۲-۷-هوش مالی شماره ۵: ارتقاء آگاهی و هوشیاری مالی
۲-۸-عمل به توصیه‌هایم
۲-۹-ما بهره‌های هوشی دیگری نیز ‌داریم
۲-۱۰-انواع دیگری از هوش
۱. هوش آكادمیك
۲- هوش حرفه‌ای
۳. هوش سلامتی
برخی از افراد نیازی به هوش مالی ندارند
۲-۱۱-چه كسی نیازمند بیشترین هوش مالی است؟
۲-۱۲-چكیده فصل

۳ / هوش مالی شماره ۱: كسب پول بیشتر

۳-۱-پیش از آنكه شغل خود را رها كنید
۳-۲-هر هدفی ‌دارای یک مسیر یا فرایند است
۳-۳-هیچ یک از ما شبیه یکدیگر نیستیم
۳-۴-هوش عاطفی (هیجانی)
۳-۵-آنها که زود ناامید می‌شوند به ندرت طعم پیروزی را می‌چشند
۳-۶-پول بیش از حد
۳-۷-کسب پول بیشتر
۳-۸-چرا پولدارها پولدارتر می‌شوند؟
۳-۹-چکیده فصل

۴ / هوش مالی شماره ۲:  حفاظت از پول

۴-۱-چگونه هوش مالی شماره ۲ را ارزیابی می‌کنید؟
۴-۲-خرگوش‌ها، پرندگان و حشرات
۴-۳-اولین گروه: رؤسای ادارات دولتی
۴-۴-مالیات‌ها مهم هستند
۴-۵-کدام حزب سیاسی بهتر است؟
۴-۶-آیا شما سرمایه‌دار هستید یا سوسیالیست؟
۴-۷-درآمد خود را به دقت انتخاب کنید
۴-۸-دومین گروه: بانکدارها
۴-۹-تحقیق و بررسی آغاز می‌شود
۴-۱۰-سکه‌های تراشیده شده
۴-۱۱-سومین گروه: کارگزاران
۴-۱۲-کارگزاران خوب ـ کارگزاران ضعیف
۴-۱۳-عامل حیاتی برای رسیدن به موفقیت
۴-۱۴-معامله‌گران در مقایسه با سرمایه گذاران
۴-۱۵-خرید و فروش مکرر سهام برای مشتری به منظور کسب کارمزد
۴-۱۶-چهارمین گروه: شرکت‌ها
۴-۱۷-استفاده از كارت‌های اعتباری برای خرید كالاهای نامرغوب
۴-۱۸-گروه پنجم: عروس و دامادها
۴-۱۹-شكارچیان عشق
۴-۲۰-پیش از ورود، خارج شوید
۴-۲۱-گروه ششم: برادرخوانده‌ها
۴-۲۲-گروه هفتم: وكلا
۴-۲۳-قوانین تغییر كرده‌اند
۴-۲۴-نگاهی به تاریخ
۴-۲۵-سری جدیدی از قوانین

۵ / هوش مالی شماره ۳: بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی برای پول

۵-۱-بودجه‌)بندی( یك برنامه است
۵-۲-اولین نوع بودجه: كسر بودجه
۵-۳-كسری بودجه دولت
۵-۴-كسری بودجه در یك شرکت
۵-۵-كسری بودجه شخصی
۵-۶دومین نوع بودجه: اضافه بودجه
۵-۷-اضافه بودجه دولت
۵-۸-چگونگی مدیریت بودجه توسط دموكرات‌ها
۵-۹-چگونگی مدیریت بودجه توسط جمهوری‌خواهان
۵-۱۰-اضافه بودجه در یك شرکت
۵-۱۱-اضافه بودجه شخصی
۵-۱۲-دو انتخاب
۵-۱۳-كسر بودجه
۵-۱۴-اضافه بودجه
۵-۱۵-درس اول: اضافه بودجه، نوعی هزینه است.
۵-۱۶-اضافه بودجه باید یك اولویت باشد
۵-۱۷-همیشه حرف زدن آسان‌تر از عمل كردن است
۵-۱۸-پول كم آوردن
۵-۱۹-چه كسی معترض‌تر است؟
۵-۲۰-درس دوم: ستون هزینه‌ها همان گوی بلورین است.
۵-۲۱-درس سوم:‌ دارایی‌های من، بدهی‌های مرا پرداخت می‌كنند.
۵-۲۲-درس چهارم: خرج كنید تا پولدار شوید.
۵-۲۳-زمانی را به برنامه‌ریزی برای پولتان اختصاص دهید
۵-۲۴-فقیر بودن چگونه می‌تواند شما را پولدار سازد؟
۵-۲۵-بدهی خوب و بدهی بد
۵-۲۶-این نكته را به خاطر بسپارید

۶ / هوش مالی شماره ۴:  اهرم کردن پول

۶-۱-نظام سرمایه‌داری جدید
۶-۲-دو دیدگاه مختلف
۶-۳-«اهرم‌سازی» چیست؟
۶-۴-ارزش‌ دارایی من بر مبنای ارزش خالص نیست
۶-۵-بزرگترین ترس یك سیاستمدار
۶-۶-ارزشی كه بر مبنای تورم نباشد
۶-۷-استفاده از روش اهرم سازی، مخاطره‌آمیز نیست
۶-۸-كنترل چیست؟
۶-۹-هوش مالی عاملی حیاتی برای كنترل است
۶-۱۰-مدیریت ملك یكی از روش‌های حیاتی كنترل است
۶-۱۱-بالا و پائین پریدن برای سیب‌ها
۶-۱۲-مرور نكات مهم
۶-۱۳-درباره اهرم‌سازی بیشتر، سود بیشتر، و ریسك كمتر
۶-۱۴-هدف شما از سرمایه‌گذاری چیست؟
۶-۱۵-سه نوع سرمایه‌گذار
۶-۱۶-سود بیشتر به همراه ریسك كمتر
۶-۱۷-اهرم‌سازی بیشتر، سود زیادتر
۶-۱۸-پول بدون هزینه
۶-۱۹-استراتژی خروج
۶-۲۰-از صفر شروع كردن
۶-۲۱-نتیجه‌گیری

۷ / هوش مالی شماره ۵:  ارتقاء آگاهی (اطلاعات) مالی

۷-۱-شغل كاملاً سرّی
۷-۲-اطلاعاتِ مهمتر از زندگی
۷-۳-مهمترین‌ دارایی
۷-۴-چهار عصر بشریت
۷-۵-طبقه بسیار ثروتمند
۷-۶-اطلاعات بیش از حد
۷-۷-هوش نظامی
۷-۸-طبقه‌بندی اطلاعات
۷-۹-طبقه‌بندی اطلاعات برای ثروتمندتر شدن
۷-۱۰-قوانین باعث افزایش ارزش‌ دارایی می‌شود
۷-۱۱-روند موجود در بازار، دوست شما است
۷-۱۲-جمعیت‌شناسی می‌تواند سرنوشت شما را تعیین كند
۷-۱۳-نقدشوندگی كمتر، اطلاعات بیشتر
۷-۱۴-پرنده شكاری در امور مالی
۷-۱۵-تاریخ‌ها و چرخه‌ها
۷-۱۶-نتیجه‌گیری

۸ / یكپارچگی پول 

۸-۱-یكپارچگی یك اتومبیل
۸-۲-یكپارچگی سلامتی و ثروت
۸-۳-كارت گزارش مالی
۸-۴-تصویری از یكپارچگی مالی
۸-۵-نداشتن یكپارچگی مالی
۸-۶-ارزش ذاتی
۸-۷-زبان کسب و کار
۸-۸-یكپارچگی مالی دولت
۸-۹-عصر یكپارچگی
۸-۱۰-ارزش ذاتی خود را افزایش دهید
۸-۱۱-توصیه‌های بیشتر
۸-۱۲-ارزش واقعی مسكن و دیگر املاک

۹ / نبوغ مالی خود را ارتقاء دهید 

۹-۱-پائین‌تر از سطح‌ دارایی خود زندگی نكنید
۹-۲-به چه دلیل كارشناسان «تنوع بخشی» را توصیه می‌كنند؟
۹-۳-شكست افراد باهوش
۹-۴-آنها فقط تصور می‌کنند تنوع‌بخشی کرده‌اند
۹-۵-نبوغ خود را كشف كنید
۹-۶-انواع مختلف هوش
۹-۷-در جستجوی امنیت شغلی
۹-۸-سه بخش از مغز
۹-۹كدام بخش مغز كنترل سرمایه شما را به عهده‌ دارد؟
۹-۱۰-نبرد میان بخش‌های مختلف مغز
۹-۱۱-دنیایی كه اداره‌كنندگان آن از بخش چپ مغز خود استفاده می‌كنند
۹-۱۲-با استفاده از تمام بخش‌های مغز پیروز شوید
۹-۱۳-نحوه مختلف گفتار طبقه متوسط و فقیر
۹-۱۴-دو نقطه ضعف
۹-۱۵-برای تغییر زندگی خود محیط خود را تغییر دهید
۹-۱۶-قدرت محیط
۹-۱۷-روش مناسب خود را بیابید
۹-۱۸-محیط مناسب خود را پیدا كنید
۹-۱۹-چشم‌ها دروغ نمی‌گویند
۹-۲۰-پرورش هر سه بخش مغز
۹-۲۱-مخروط یادگیری
۹-۲۲-دومین روش خوب برای یادگیری
۹-۲۳-محیط خود را تغییر دهید … زندگی خود را تغییر دهید
۹-۲۴-نبوغ خود را كشف كنید
۹-۲۵-محیط‌هایی كه شما را ثروتمند می‌سازد
چكیده

۱۰ / پرورش هوش مالی

۱۰-۱-چه چیز برای كارآفرین شدن لازم است؟
۱۰-۲-یک ویژگی كارآفرینان
۱۰-۳-داستانی درباره دو آرایشگر
۱۰-۴-حلقه بازخورد شما: هیچ انسانی از دیگران مجزا نیست
۱۰-۵-خواننده عزیز:
۱۰-۶-مؤخره
۱۰-۷-یك سال گذشت بدون آنكه هوش افراد ارتقاء پیدا كند
۱۰-۸-افراد طبقه متوسط بازنده هستند
۱۰-۹-ثروتمندان برنده هستند
۱۰-۱۰-اهمیت دانش
۱۰-۱۱-پول چیست؟
۱۰-۱۲-مبادله پایاپای
۱۰-۱۳-كالاهای با ارزش
۱۰-۱۴-پول در قالب رسید
۱۰-۱۵-پول بی‌پشتوانه
۱۰-۱۶-بحران اعتبار
۱۰-۱۷-پول واقعی
۱۰-۱۸-پول به عنوان یك «واحد پولی در گردش»
۱۰-۱۹-شمشیرهای دو لبه
۱۰-۲۰-مالیات‌ها
۱۰-۲۱-تورم
۱۰-۲۲-جواز انتشار پول
۱۰-۲۳-مسكن و املاک
۱۰-۲۴-فروش سهام شركت
۱۰-۲۵-سرمایه‌گذاری بر روی خودتان

منابع و مآخذ کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

رابرت کیوساکی, مهندس امیر کامگار, مهندس سیدمحمد حسینی بهشتیان

ناشر

پارسیا

تعداد صفحات

306

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

20

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رقعی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۲۱۷,۲۵۰تومان ۲۶۷,۲۵۰