سنوات آزمون نظام مهندسی

نحوه محاسبه سنوات آزمون نظام مهندسی

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

محاسبه سنوات آزمون نظام مهندسی

با توجه به ابهاماتی که در زمینه دارا بودن شرایط مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون‌های نظام مهندسی برای داوطلبین و مهندسین محترم وجود دارد، در این بخش به موضوع نحوه محاسبه سنوات لازم پرداخته می‌شود. همچنین می‌توان با مراجعه به صفحه اینستاگرام باکتابسرا  فیلم آموزشی این مطلب را مشاهده نمود.

در ماده پنج در بخش پروانه مهندسی از کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چنین توضیح داده شده است که برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

الف- دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل یک سال کارآموزی یا سابقه کار.

ب- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل دو سال کارآموزی یا سابقه کار.

پ- دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل سه سال کارآموزی یا سابقه کار.

سوالی که در این زمینه بسیار پرسیده می‌شود این است که برای این منظور، دقیقاً کدام تاریخ مد نظر است؟ تاریخ اخذ مدرک یا تاریخ ثبت نام؟ برای پاسخ باید به تاریخی که در مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری ثبت شده مراجعه نمود. باید از تاریخ اخذ مدرک تا تاریخ برگزاری آزمون مدت زمان ذکر شده گذشته باشد. لازم به ذکر است که برای افرادی که دارای مدرک کاردانی هستند (بجز آزمون طراحی معماری و محاسبات عمران)، طبق توضیحات مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون‌های نظام مهندسی، در صورت هم رشته بودن عنوان کاردانی با رشته آزمون، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی به ازای هر پنج سال کامل، یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد و برای سنوات کمتر از پنج سال، به تناسب در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی به ازای هر یک سال فاصله، 72 روز تخفیف شامل آن می‌شود.

لازم به ذکر است که صرف ثبت نام نمودن در آزمون نظام مهندسی دلیلی بر دارا بودن شرایط مورد نظر نمی‌باشد و داوطلبین محترم لازم است تا خودشان پس از بررسی کامل شرایط خود، اقدام به ثبت نام نمایند و در صورتی که بدون داشتن سنوات کافی در آزمون ثبت نام نمایند و حتی قبول شوند، با ایشان برخورد خواهد شد.

همچنین در صورت هم رشته نبودن کاردانی با کارشناسی، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای آزمون نظام مهندسی نمی‌باشد؛ به عنوان مثال سنوات کاردانی رشته نقشه‌برداری قابل محاسبه برای آزمون عمران نیست.

در نهایت تکمیل فرم گواهی اشتغال بکار و تجربه عملی شامل فرم 1 و 2 و ارائه آن به سازمان نظام مهندسی استان الزامی است:

منظور از فرم شماره 1 (دولتی و شرکت‌ها)، فرمی است که مربوط به افرادی می‌شود که در وزارتخانه، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها مشغول به کار بوده‌اند؛ فرم این افراد باید توسط همان سازمان یا اداره مربوطه تکمیل شود، همچنین لازم است تا این افراد علاوه بر این فرم، فرم دیگری به عنوان گواهی استغال به کار (به صورت تایپ شده و با مهرو امضا) با قید سمت و زمان شروع و پایان اشتغال ارائه نمایند، لازم به ذکر است سمت ایشان باید مرتبط با پروانه اشتغال مهندسی مورد نظر باشد. همچنین درباره شرکت‌های حقوقی و مهندسین مشاور باید کپی اساسنامه، آگهی ثبت (روزنامه رسمی)، آگهی تغییرات (روزنامه رسمی) و معرفی‌نامه با مهر و امضا فرد صاحب امضا ارائه گردد.

فرم 2 (خصوصی یا آزاد) نیز قابل استفاده برای آن افرادی است که در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بوده‌اند که سوابق آن‌ها باید توسط دو مهندس هم رشته که ده سال از اخذ مدرک کارشناسی آن‌ها گذشته باشد تکمیل و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (محضر) امضا مهندسین مذکور از سوی دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

برای دریافت راهنمایی بیشتر  با شماره  02166426822  و 09206426822  تماس حاصل فرمایید.