منابع آزمون نظام مهندسی 1401

آزمون نظام مهندسی هرسال  به منظور گزینش افراد دارای صلاحیت ،توسط وزارت راه و شهرسازی ، معاونت مسکن و ساختمان در کشور برگزار می شود. هدف از برگزاری این آزمون، اعطای پروانه اشتغال به کار مهندسان برای تاسیس شرکت و دفاتر مهندسی می باشد.
آگاهی از منابع امتحانی، به دلیل اینکه  منابع و مواد برای آزمون نظام مهندسی در هر رشته متفاوت است  تاثیر بسزایی در موفقیت داوطلبان دارد. اهمیت این موضوع باعث شده است که ما در محتوای این گزارش به منابع آزمون مهندسی بپردازیم تا شرکت کنندگان بتوانند موثق ترین منابع امتحانی را در اختیارداشته باشند.

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس با مشاوران متخصص، از طریق تلفن ثابت از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از سراسر کشور : 02166426822

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت مشاوره نیم بها کلیک نمایید.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس با مشاوران متخصص مشاوره تحصیلی از طریق تلفن ثابت از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از سراسر کشور : 9099071647

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران بهسازی 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

1

دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود- شماره ۳۶۰

1392

2

راهنماي روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود و جزئيات اجرايي- شماره ۵۲۴

1389

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ آزمون الزامي است.

تذكر4: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

تذكر5: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران گودبرداری 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ آزمون الزامي است.

تذكر4: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

تذكر5: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-اجرا 1402

ردیف

عنوان

سال چاپ

21

کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان

-

21

1401

21

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی

-

21

آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی

دانلود فایل

21

آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق

دانلود فایل

21

اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *

-

21

مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

-

برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت ۱۴۰2

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 5. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 6. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان‌­برقی (۱۳۹۲)
 7. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 8. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 9. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 10. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 11. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور
 12. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
 13. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی *
 14. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی از جمله كتاب‌­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  ۱۴۰2

 1. مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 2. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 3. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان‌­برقی (۱۳۹۲)
 4. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 5. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 6. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­‌ها (۱۳۹۲)
 7. کتاب­‌های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 8. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور*
 9. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
 10. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی*
 11. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها*

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذكر۱:
 منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذكر۲:
 آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.
تذكر۳:
در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی از جمله كتاب‌­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل است.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی اجرا ۱۴۰2

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)
 1. مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 2. مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
 3. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 4. مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶) دانلود غلط‌نامه
 5. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
 6. مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)
 7. مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)- (۱۳۸۹)
 8. مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
 9. مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 10. مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 11. کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 12. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
 13. نشریه ۱۲۸ و ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
 14. نشریه شماره ۴۶۰ – راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات‌مکانیکی ساختمان
 15. نشریه شماره ۴۶۱ – راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات‌مکانیکی ساختمان
 16. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
 17. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
 18. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *
 19. قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 20. قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار
 21. مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
 22. ماشین ­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها *
 23. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت  ۱۴۰2

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 5. مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکی (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 6. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­‌برقی (۱۳۹۲)
 7. مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتی (۱۳۹۶)
 8. مبحث هفدهم: لوله‌كشی گاز طبيعی (۱۳۸۹)
 9. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 10. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 11. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 12. کتاب­‌های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 13. نشریه ۱۲۸ و ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
 14. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
 15. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*
 16. اطلاعات عمومی مهندسی مربوط به تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی*
 17. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذكر۲:
 آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.

تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی از جمله كتاب‌­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل است.

 منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی ۱۴۰2

 1. مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 2. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 3. مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکی (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 4. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­‌برقی (۱۳۹۲)
 5. مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتی (۱۳۹۶)
 6. مبحث هفدهم: لوله‌كشی گاز طبيعی (۱۳۸۹)
 7. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 8. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 9. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌­ها (۱۳۹۲)
 10. کتاب­‌های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 11. نشریه ۱۲۸ و ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
 12. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
 13. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*
 14. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی*
 15. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل است
تذكر۳:
در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی از جمله كتاب‌­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل است.

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری  ۱۴۰2

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداری )-( ۱۳۸۴)
 3. مبحث دوازدهم ( ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 4. مبحث بیست و یکم (پدافند غير عامل )- (۱۳۹۵)
 5. دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)
 6. نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه ، روش های و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
 7. نقشه برداری و پیاده سازی املاک و معابر*
 8. نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
 9. مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه برداری*
 10. نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر*
 11. ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم های تصویر، منابع خطاها، مدل ها و روش های تعیین موقعیت)*
 12. خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه برداری*
 13. فتوگرامتری و سنجش از دور*
 14. کارتوگرافی و سامانه های اطلاعات مکانی*

* براي موارد ذكر شده منابع و کتاب‌های مرجع (با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌‍گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۱۴۰2

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. – مبحث دوم (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
 3. – مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶
 4. – مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
 5. – مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – ۱۳۹۵
 6.  مجموعه مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سال‌های ۱۳۹۷، ۹۸ و ۹۹ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 7.  مجموعه مصوبات شورايعالي شهرسازی و معماری ايران در سال‌های ۱۳۹۵و ۹۶ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 8.  مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – ۱۳۹۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 9. قرارداد همسان شماره ۱۹ – تهیه طر‌ح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
 10.  راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری –
 11.  آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی ، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور هیات وزیران مورخ ۱۲/۱۰/۷۸ و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۲/۸۴ شورایعالی
 12.  چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)
 13.  ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
 14.  قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن – مصوب ۱۳۳۴
 15.  کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری – ۱۳۹۷
 16.  آئین‌نامه طراحی معابر شهری (فقط بخش‌های ۱، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) – ۱۳۹۹ 
 17. کتاب طراحی فضاهای شهری در ایران ۱۳۸۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 18.  کتاب برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری ۱۳۸۵ (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) – معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
 19. حقوق شهر و شهرسازی
 20. مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای و روستایی و تحولات و انواع آنها، مفهوم شهر و شهرسازی، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان می‌باشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک ۱۴۰2

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث اول ( تعاريف ) ( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداری ) (۱۳۸۴ )
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )-( ۱۳۹۶)
 5. مبحث بیست (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 6. مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) (۱۳۹۵)
 7. آئین‌نامه طراحی راه های شهری (۱۲ جلدی)
 8. آئین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران – نشریه ۴۱۵ –دانلود
 9. آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی – دانلود
 10. قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی
 11. طراحی راه های شهری*
 12. مطالعات برنامه‌ريزی حمل و نقل و ساماندهی ترافيك*
 13. مشخصات فنی و اجرائی معابر*
 14. مهندسی ترافيك و ترابری*
 15. ايمني معابر*
 16. حمل و نقل همگانی*

* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

منابع ذکر شده بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت مقررات ملی ساختمان برای آزمون 1402 بوده و در صورت انتشار هر گونه اصلاحیه این مقاله بروزرسانی می شود.

 • آقای فخاری
 • دی 19, 1401
 • 24 بازدید

3 دیدگاه برای “منابع آزمون نظام مهندسی 1401”

  • سلام و عرض ادب
   بله طبق منابعی که از طرف خود وزرارت راه و شهرسازی اعلام شده است منابع آزمون به همین صورت است و اگر بنا به تغییری باشد حتما مقاله بروز می شود و همچنین اطلاع رسانی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

دسته بندی ها

سبد خرید

درحال بارگذاری ...