کتاب راهنمای نشریه ۱۱۹

20
با خرید این محصول 23 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا خرداد 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب راهنمای نشریه ۱۱۹
شناسه محصول: 9786001687457
پاک کردن


از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب راهنمای نشریه ۱۱۹

ویژه آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری

محتوای کتاب شامل:

 • مطالب موردنیاز نشریه 119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (جلد 1تا 9) ویژه آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری
 • ارائه مطالب موردنیاز از نشریه 95 در آزمون
 • ارائه مطالب مهم ثبتی موردنیاز در آژمون
 • تشریح سوالات ادوار گذشته مرتبط با این کتاب
 • ارائه تصاویر مرتبط با موضوعات برای درک بهتر 
 • ارائه برخی مطالب مهم به صورت جدولی و فلوچارتی
 • جدولی کردن محتواهای شامل اعداد در انتهای کتاب جهت پاسخ‌دهی سریع به سوالاتی که پاسخ آن‌ها عددی می‌باشند. 

  کتاب راهنمای نشریه ۱۱۹

  نیاز جامعه مهندسین نقشه‌برداری به نشریه‌های همسان نقشه‌برداری در آزمون نظام مهندسی که سوالات زیادی را به خود اختصاص داده و همچنین با توجه به کتاب باز بودن این آزمون داوطلبین ناچار به همراه داشتن ۹ نشریه مربوطه می‌باشند و تعدد این کتاب‌ها خود باعث سردرگمی داوطلب می‌شود لذا بر آن شدیم مجموعه‌ای را گردآوری کنیم که این نیازها را برطرف کند.

  این مجموعه شامل ۱۷ فصل می‌باشد

  فصل اول: استانداردهای ژئودزی، فصل دوم: دستورالعمل ژئودزی، فصل سوم: استاندارد ترازیابی، فصل چهارم: دستورالعمل ترازیابی، فصل پنجم: نقشه‌برداری هوایی، فصل ششم: سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، فصل هفتم: کارتوگرافی، فصل هشتم: میکروژئودزی فصل نهم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری، فصل دهم: هیدروگرافی، فصل یازدهم: گرید ملی ایران، فصل دوازدهم: دستورالعمل تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد، فصل سیزدهم: نشریه ۹۵، فصل چهاردهم: مباحث ثبتی، مطالب تئوری نقشه‌برداری، فصل شانزدهم: خلاصه نکات، فصل هفدهم: جداول

  در پایان هر فصل سوالات مربوط به آن فصل که در ادوار گذشته در آزمون نظام مهندسی مطرح شده، بیان شده است. همچنین با توجه به نیاز دواطلب در مبحث مطالب ثبتی این فصل نیز در فصل چهاردهم آورده شده است. در فصل شانزدهم کلیه مطالبی که به صورت عددی هستند به صورت جدول بیان گردیده که داوطلب قادر باشد به سرعت عدد مورد نظر را پیدا کند. در فصل آخر کلیه جدول‌های درون نشریه‌ها گذاشته شده است که داوطلب بتواند به راحتی تمام جداول دسترسی داشته باشد.

  فهرست مطالب کتاب راهنمای نشریه ۱۱۹

  مقدمه

  فصل اول / استانداردهای ژئودزی

  ۱ـ استاندارد ژئودزی
  ۱-۱ کلیات سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (Global Postioniry System)
  ۱-۱-۱ سیستم مختصات پذیرفته شده در سیستم GPS.
  ۱-۱-۲ سطح مبنای مسطحاتی  در سیستم GPS.
  ۱-۱-۳ سطح مبنای ارتفاعی در سیستم GPS.
  ۱-۱-۴ سرویس بین‌المللی GPS (IGS) (Intenational GNSS Service)
  ۱-۲ تعریف درستی و دقت
  ۱-۲-۱ دقت مطلق
  ۱-۲-۲ دقت نسبی
  ۱-۲-۳ دقت مختصات مسطحاتی
  ۱-۲-۴ دقت ارتفاعی
  ۱-۲-۵ دقت مختصات سه‌بعدی
  ۱-۲-۶ ضریب تعدیل دقت (DOP)
  ۱-۲-۷ استاندارد دقت تعیین موقعیت در شبکه‌های ژئودزی با GPS

  فصل دوم / دستورالعمل ژئودزی

  ۱ـ دستورالعمل ژئودزی
  ۲-۱ ایجاد شبکه‌های مبنایی مسطحاتی GPS: درجه صفر، یک، دو، سه
  ۲-۱-۱ طراحی
  ۲-۱-۲ شناسایی و علامت‌گذاری
  ۲-۱-۳ ساختمان
  ۲-۱-۳-۱ ساختمان نقاط شبکه‌ی مبنای
  ۲-۱-۳-۲ساختمان علائم راهنما شبکه درجه ۳
  ۲-۱-۴ اندازه‌گیری: شبکه‌های مبنایی
  ۲-۱-۴-۱ روش اندازه‌گیری
  ۲-۱-۴-۲ تجهیزات اندازه‌گیری
  ۲-۱-۴-۳ عملیات صحرایی
  ۲-۱-۵ پردازش و سرشکنی
  ۲-۱-۶ ارائه گزارش و نتایج
  ۲-۲- بازسازی نقاط ژئودزی قدیمی با توجه به وضع موجود ایستگاه
  ۲-۳- ایجاد شبکه‌های مسطحاتی موردی و محلی با استفاده از GPS
  ۲-۳-۱ طراحی (استفاده از نقشه‌های بزرگ‌نمایی)
  ۲-۳-۱-۱ شبکه‌های اصلی با گسترش سطحی
  ۲-۳-۱-۲ شبکه‌های اصلی با گسترش طولی
  ۲-۳-۱-۳ شبکه‌های محلی کوچک
  ۲-۳-۲ شناسایی و علامت‌گذاری
  ۲-۳-۳ ساختمان: مناطق خاکی، خاکی ـ سنگی و سنگی
  ۲-۳-۴ اندازه‌گیری
  ۲-۳-۴-۱ تعیین بهترین زمان مشاهدات: (مهمترین مرحله اندازه‌گیری: session)
  ۲-۳-۴-۲ تجهیزات اندازه‌گیری ـ گیرنده و آنتن
  ۲-۳-۴-۳ انجام مشاهدات: روش مشاهدات استاتیکی )روش استاندارد)
  ۲-۳-۵ پردازش و سرشکنی
  ۲-۳-۶ ارائه نتایج و گزارش
  ۲-۴ انتقال مختصات از شبکه‌های مبنایی موجود
  ۲-۵ ایجاد شبکه‌های مبنایی مسطحاتی کلاسیک: درجه ۱ و ۲ و ۳
  ۲-۵-۱ طراحی
  ۲-۵-۲ شناسایی
  ۲-۵-۳ اندازه‌گیری‌ها در ژئودزی کلاسیک
  ۲-۵-۳-۱ اندازه‌گیری شبکه ژئودزی کلاسیک درجه ۱
  ۲-۵-۳-۲ اندازه‌گیری ژئودزی کلاسیک درجه ۲
  ۲-۵-۳-۳ اندازه‌گیری شبکه ژئودزی کلاسیک درجه ۳

  فصل سوم / استاندارد ترازیابی

  ۳- استاندارد نقاط و عملیات ارتفاعی
  ۳-۱ استاندارد شبکه‌های ارتفاعی
  ۳-۱-۱ استاندارد نقاط و عملیات ترازیابی
  اهداف ایجاد شبکه‌های ترازیابی
  ۳-۲ استاندارد شبکه‌های ارتفاعی

  فصل چهارم / دستورالعمل ترازیابی

  ۴- دستورالعمل ترازیابی
  ۴-۱ دستورالعمل‌های عملیات زمینی
  ۴-۱-۱ دستورالعمل عملیات ارتفاعی (ترازیابی درجه یک)
  ۴-۱-۲ دستورالعمل عملیات ارتفاعی (ترازیابی درجه ۲)
  ۴-۱-۳ دستورالعمل عملیات ارتفاعی (ترازیابی درجه ۳)
  ۴-۱-۱ دستورالعمل عملیات ارتفاعی (ترازیابی) درجه یک
  ۴-۱-۱-۱ طراحی
  ۴-۱-۱-۲ ساختمان ایستگاه‌های ترازیابی درجه یک
  ۴-۱-۱-۳ دستگاه‌های اندازه‌گیری و وسایل مورد نیاز
  ۴-۱-۱-۴ تست و کالیبراسیون شاخص: (پیش از اندازه‌گیری)
  ۴-۱-۱-۵ تنظیم‌های صحرایی
  ۴-۱-۱-۶ اندازه‌گیری
  ۴-۱-۱-۷ کنترل و محاسبات دفتری
  ۴-۱-۱-۸ تصحیحات
  ۴-۱-۲ دستورالعمل عملیات ارتفاعی (ترازیابی) درجه ۲
  ۴-۱-۲-۱ طراحی و شناسایی
  ۴-۱-۲-۱-۱ انتخاب محل ایستگاه
  ۴-۱-۲-۲ مشخصات و خصوصیات مصالح
  ۴-۱-۲-۳ ساختمان ایستگاه ترازیابی درجه ۲ (BM)
  ۴-۱-۲-۴ اندازه‌گیری
  ۴-۱-۲-۵ تصحیحات
  ۴-۱-۲-۶ سرشکنی
  ۴-۱-۳ دستورالعمل عملیات ارتفاعی درجه ۳
  ۴-۱-۳-۱ طراحی و شناسایی
  ۴-۱-۳-۲ انتخاب محل ایستگاه
  ۴-۱-۳-۳ اندازه‌گیری

  فصل پنجم / نشریه ۲ـ ۱۱۹:  نقشه‌برداری هوایی

  ۱- مراحل اصلی در انجام پروژه‌های نقشه‌برداری هوایی
  ۲- عکسبرداری هوایی
  ۲-۱ تجهیزات و مواد مورد نیاز
  خصوصیات هواپیمای عکسبرداری هوایی
  دوربین عکسبرداری هوایی
  ۲-۲ مسیرهای اصلی در طراحی فرآیند عکسبرداری هوایی
  ۲-۳ علامت‌گذاری قبل از عکسبرداری هوایی
  ۲-۴ طراحی پرواز
  ۲-۵ مراحل اجرای پرواز و عکسبرداری هوایی
  ۲-۶ موارد خاص در هنگام استفاده از GPS فتوگرامتری
  ۲-۷ حدود انحرافات مجاز از مقادیر اسمی متغیرهای عکسبرداری هوایی
  ۳ـ ظهور و ثبوت فیلم‌های هوایی
  ۴- چاپ عکس و دیاپوزتیو
  ۵ـ مثلث‌بندی هوایی
  ۶- رقومی‌سازی (اسکن) عکس‌های هوایی
  ۷- تبدیل عکس به نقشه
  ۸- توجیه داخلی، توجیه نسبی، توجیه مطلق
  ۸-۱- اگر بخواهیم از عکس به زمین برویم
  ۸-۲- اگر بخواهیم به صورت مستقیم از عکس به زمین برویم

  فصل ششم / نشریه ۳ـ۱۱۹: سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

  ۱- مقدمه
  ۲- داده‌ها
  ۲-۱- مدل داده رستری
  ۲-۲- مدل داده‌برداری
  ۲-۳ تعریف لایه (Layer)
  ۲-۴ درستی و دقت
  ۲-۵ سازگاری منطقی: عبارت است از وجود ارتباط منطقی بین عوارض
  ۲-۶ مرجع‌دهی: سیستم مختصات و سیستم تصویر
  ۲ـ۶ـ۱ـ زمین مرجع کردن داده (Geo refrencing)
  ۲ـ۶ـ۲ـ مرجع‌دهی با استفاده از شناسه مکانی
  ۲ـ۶ـ۲ـ۱ـ منظور از ژئوکدینگ (Geocoding):
  ۲-۷ روش‌های جمع‌آوری اطلاعات توصیفی
  ۲-۸ عوامل مؤثر در انتخاب دستگاه رقومی‌گر
  ۲-۹ توپولوژی: بیان ارتباطات مکانی بین عوارض گوناگون
  ۲-۱۰ آماده‌سازی داده‌های ورودی برای ورود به GIS
  ۳- انواع مدل داده کلاسیک
  ۳-۱- مدل داده‌ی سلسله مراتبی یا درختی
  ۳-۲- مدل داده شبکه‌ای
  ۳-۳- مدل داده رابطه‌ای
  ۳-۳-۱ فرا داده (meta data): داده در خصوص داده
  ۴- سازماندهی داده‌های توصیفی
  ۴-۱ـ انواع مدل داده کلاسیک
  ۴-۲ مدل داده‌ی سلسله مراتبی یا درختی
  ۴-۳ مدل رابطه‌ای
  ۴-۴ توانایی‌های مورد نیاز در پایگاه داده مکانی
  ۵ـ مراحل ایجاد سیستم اطلاعات مکانی
  ۶- طراحی مدل مفهومی (Conceptual Model)

  فصل هفتم / نشریه ۴ـ۱۱۹: کارتوگرافی

  مقدمه
  ۱ـ قطع‌بندی و شماره‌گذاری برگ‌های نقشه
  ۱-۱ قطع‌بندی و شماره‌گذاری نقشه‌های مسیر
  ۱-۲ قطع‌بندی و شماره‌گذاری نقشه‌های بزرگ مقیاس (بزرگ مقیاس‌تر از ۱:۵۰۰۰)
  ۱-۳ قطع‌بندی و شماره‌گذاری نقشه‌های ۱:۵۰۰۰ و کوچک‌مقیاس‌تر
  ۲- دستورالعمل تهیه و ترسیم اطلاعات حاشیه‌ای
  ۲-۱ اطلاعات حاشیه‌ای
  ۳ـ سیستم تصویر. ۱۰۰
  ۴- نحوه استفاده از رنگ
  ۵-۱ مدل‌های رنگی صفحات نمایش گر و چاپ
  ۵-۲ مدیریت رنگ
  ۵-۲-۱ انتخاب رنگ برای عوارض

  فصل هشتم / نشریه ۵ـ۱۱۹: میکروژئودزی

  ۱ـ میکروژئودزی
  ۱ـ۱ مراحل یک پروژه میکروژئودزی
  ۱-۲- هدف از طراحی در میکروژئودزی
  ۲ـ۱ بیضی خطای مطلق
  ۲-۲ بیضی خطای نسبی
  ۳- عوامل ژئودتیک
  ۴- جانمایی نقاط ترازیابی
  ۴-۱ جانمایی در گالری
  ۶ـ مشاهدات ترازیابی
  ۷ـ سرشکنی
  ۷-۱- تست بعد از سرشکنی

  فصل نهم / نشریه ۶ـ۱۱۹: جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری

  ۱- تعریف مدل ارتفاعی رقومی زمین
  ۱-۱ مدل ارتفاعی رقومی
  ۱-۲ اطلاعات قابل استخراج از مدل ارتفاعی رقومی
  ۱-۳ زمینه‌های کاربرد مدل ارتفاعی رقومی
  ۱-۴ ساختار مدل ارتفاعی رقومی
  ۱-۴-۱ از دو روش برای نمایش سطوح به شکل رقومی
  ۱-۴-۲- نقشه‌های رقومی موجود
  ۲- نقشه‌برداری زمینی
  ۲-۱ پردازش زوج تصاویر ماهواره‌ای
  ۲-۲ پردازش زوج تصاویر هوایی
  ۳- نقشه‌های کاغذی موجود
  ۴- واسطه‌یابی (Interpolation)
  ۵ـ ویرایش
  ۶ـ۱ـ نواحی خالی از داده‌‌های ارتفاعی
  ۶-۲- نواحی دارای ارتفاع متغیر
  ۶ـ۳ـ پهنه‌های بزرگ آبی
  ۸ـ۱ـ سطح مبنای ارتفاعات ارتومتریک کشور
  ۸-۲- نقشه‌های تصویری قائم
  ۸ـ۳ـ موزاییک‌های تصویری کنترل شده (مختصات‌دار)
  ۹- مشخصات داده‌های ورودی
  ۹-۱- عکسهای هوایی رقومی (اسکن) شده
  ۹-۲ تصاویر هوایی و ماهوارهای
  ۹-۳ مدل ارتفاعی رقومی زمین
  ۱۰- نقاط کنترل (اندازه‌گیری شده یا استخراج شده از نقشه)
  ۱۱- پارامترهای سنجنده
  ۱۲- مشخصات نهایی نقشه‌های تصویری

  فصل دهم / نشریه ۷-۱۱۹: هیدروگرافی (آبنگاری)

  ۱ـ خطا
  ۲ـ خطوط عمق‌یابی
  ۲-۱ خطوط عمق‌یابی میانی
  ۳ـ خطوط كنترل
  ۴ـ درستی
  ۵ـ دقت
  ۶ـ سطح اطمینان
  ۷ـ (سطح مبنای چارت) چارت دیتوم
  ۷-۱ (سطح مبنای عمق‌یابی) ساندینگ دیتوم
  ۸ـ عمق
  ۸-۱ (عمق‌یابی) ساندینگ
  ۸-۲ مدل عمق‌یابی
  ۹- چارت دریائی
  ۱۰- نقشه عمق‌یابی نهایی
  ۱۱- مقطع عرضی رودخانه
  ۱۲- تعیین سرعت وجهت جریان‌های جزرومدی
  ۱۳- نمونه‌برداری از بستر و آب
  ۱۴- علائم و عوارض ساحلي
  ۵- بيكن
  ۱۶- خط ساحل
  ۱۷- بويه
  ۱۸- سكو (فراساحلی)
  ۱۸ـ۱ـ انواع مختلفي ازسكوها به شرح زیر است
  ۱۹ـ خطاي استاندارد دايره‌اي
  ۱۹-۱ خطاي متوسط مربعي يك انحراف معيار ((۱DRMS
  ۱۹-۲ خطاي متوسط مربعي مسطحاتي با دو انحراف معيار ((۲DRMS
  ۲۰- عوارض ارتفاعي (عمق)
  ۲۰-۱ (Datum in Lakes) سطح مبنای عمق‌یابی
  ۲۱ـ فرمت فايلهاي رقومي تحويلي
  ۲۲- طراحی نقاط كنترل ساحلی
  ۲۲-۱ طراحی خطوط اصلی عمق‌یابی
  ۲۲-۲ (Check lines) طراحی خطوط كنترلی
  ۲۲-۲-۱ فاصله بين فيكس‌ها روي خطوط عمق‌يابي
  ۲۲-۲-۱-۱ فاصله عرضي عمق‌ها از يكديگر
  ۲۳- ترازیابی از اشل جزرومدی به نقاط ارتفاعی
  ۲۳-۱ مشاهدات بر روی اشل یا دستگاه جزرومدنگار خودكار
  ۲۴- برداشت خط ساحلی
  ۲۴-۱ عملیات عمق‌یابی
  ۲۴-۲ انتخاب شناور مناسب
  ۲۴-۳ اندازه‌گیری سرعت صوت در آب
  ۲۴-۳-۱ مشاهده نوسانات سطح آب (جزرومد به منظور تصحیح عمق)
  ۲۴-۳-۲ اندازه‌گيري تصحيحات ناشي ازحركات شناور
  ۲۵- جمع آوري اطلاعات (عمق‌يابي (
  ۲۶- تعیین سطح مبنای عمق یابی بر روی اشل جزرومدی
  ۲۷- تجزیه و تحلیل اطلاعات جزرومد مشاهده شده و تعیین سطح مبنای عمق‌یابی
  ۲۷-۱ تعیین سطح مبنای عمق‌یابی در رودخانه‌های تحت تاثیر جزرومد
  ۲۸- طراحی خطوط میانی در مناطق گپ
  ۲۸-۱ طراحی جستجوی مناطق کم عمق و خطرناک زیر آب
  ۲۹- دستورالعمل تهیه مقطع عرضی رودخانه
  ۲۹-۱ انتخاب شناور مناسب
  ۲۹-۲ نصب تجهيزات وآماده‌سازي شناور
  ۳۰- مشاهدات جزرو مدي
  ۳۰-۱ ترازيابي از اشل جزرومد (دستگاه جزرومدنگار) به نقاط ساحلي
  ۳۱- مشاهدات و جمع آوري اطلاعات جزرومدي
  ۳۱-۱ تجزيه وتحليل اطلاعات جزرومدي
  ۳۱-۱-۱ تحلیل رژیم‌های جزرومدی
  ۳۲- محاسبه سطح مبنای عمق‌یابی CHART DATUM (CD)
  ۳۳- محاسبه ارتفاع سطوح متوسط جزرومدی
  ۳۳-۱ سرعت و جهت جریان‌های جزرومدی و غیر جزر و مدی

  فصل یازدهم / نشریه ۸-۱۱۹: گريد ملی ايران

  ۱ـ هدف
  ۲ـ مراجع الزامي
  اختصارات
  ۳ـ کلیات
  ۴ـ شبکه خطوط و نامگذاري
  ۴-۱ کدهاي شرقي
  ۴-۲ کدهاي شمالي
  ۵- مختصات گريد
  ۶- مناطق جغرافیايي بزرگ
  ۶-۱ محدوده منطقه‌هاي
  ۶-۲ محدوده محلي
  ۷- خواندن مختصات شبکه IRNG
  ۷-۱ مختصات شبکه
  ۸ـ اندکس‌های جغرافیايي
  ۸ـ۱ نقشه و اطلس
  ۸-۲ اندکس نقشه‌های تقسیمات کشوري
  ۸-۳ اندکس نقشه‌های شهري
  ۹- نمايش خطوط شبکه IRNG و مقادير آنها روی نقشه
  ۹-۱ فواصل خطوط شبکه
  ۹-۲ اطلاعات راهنمای (لژاند) شبکه

  فصل دوازدهم / نشریـه ۹-۱۱۹: دستـورالعمل تهيـه نقشه و اطلاعات مكاني به روش فتوگرامتري پهپاد

  ۱- تعیین نوع عدسی
  ۱-۱ در انتخاب عدسی با توجه به فاصله كانونی
  ۲ـ تعیین ضريب كاهش حد تفکیک تصويری
  ۳ـGSD و GRD چیست
  ۳ـ۱ نحوه محاسبه GSD
  ۳ـ۲ GRD چیست
  ۳ـ۳ـ نسبت و مقایسه GSD و GRD
  ۴ـ تعیین پوشش طولی و عرضی تصاوير
  ۴ـ۱ـ طراحی نوارهای متقاطع (كراس)
  ۴-۲ طراحي شکل و ابعاد تارگت زمینی
  ۴-۳ طراحي نقاط کنترل و چک زمیني
  ۴-۳-۱ در انتخاب فواصل نقاط کنترل
  ۵ـ عملیات نقشه‌برداری زمینی
  ۵-۱ ايجاد شبکه ايستگاه‌های ماندگار
  ۵-۲ تعیین مختصات سه‌بعدی تارگت‌های نقاط کنترل و چک
  ۶ـ عملیات تصویربرداری هوایی
  ۶-۱ محدوده زمانی و مکانی تصويربرداری هوايی
  ۶-۲ تعیین ايستگاه‌های زمینی پرواز
  ۶-۳ تعيين موقعيت مراكز تصويربرداری موارد زير می‌بايست مورد توجه قرار گیرد
  ۷- پردازش داده‌های كمکي
  ۷-۱ پردازش مشاهدات تعیین موقعیت مراكز تصويربرداری و تعیین وضعیت تصاوير
  ۸- پیش پردازش تصاوير
  ۹- مثلث‌بندی هوايی
  ۹-۱ بخش‌بندی به زير بلوک‌های فتوگرامتری
  ۹-۲ تنظیم پارامترهای كالیبراسیون و خود كالیبراسیون
  ۹-۳ معرفی مشاهدات PPK/RTK هوايی به بلوک فتوگرامتری
  ۱۰- كيفيت نتايج سرشكني حاصل از مثلث‌بندی به عوامل متعددی بستگی دار
  ۱۱- ابر نقطه سه‌بعدی
  ۱۱-۱ رويه يا مش
  ۱۱-۲ مدل ارتفاعی رقومی
  ۱۱-۳ ارتوفتوموزائیک
  ۱۲- تعیین ضريب كاهش حد تفکیک تصويري دوربین با استفاده از تارگت زيمنس
  ۱۲-۱ تعیین سي ـ فاكتور سیستم تصويربرداری

  فصل سیزدهم / نشریه ۹۵

  ۱ـ پیاده کردن مسیرها
  ۲ـ فتوگرامتری
  ۲ـ۱ نقاط کنترل عکسی
  ۲-۱-۱. طراحی برای تبدیل بدون استفاده از مثلث‌بندی هوایی (کوپل چهار نقطه)
  ۲-۱-۲. اندازه‌گیری نقاط کنترل عکسی
  ۲-۲ مثلث‌بندی هوایی
  تبدیل نقشه‌های خطی در مقیاس‌های مختلف
  ۲ـ۳ محاسبات مثلث‌بندی هوایی
  ۳- تعیین موقعیت توسط ماهواره‌های ترانزیت (NNSS)
  ۴- تعیین موقعیت با استفاده از ماهواره‌های ناوستار (GPS)Navstar)
  دقت عملیات

  فصل چهاردهم / مباحث ثبتی

  ۱۴-۱-عرصه
  ۱۴-۲-اعیان
  ۱۴-۳-بر املاک
  ۱۴-۴-افراز
  ۱۴-۵-تفکیک زمین (عرصه)
  ۱۴-۶-تجميع
  ۱۴-۷-ارتفاع ساختمان
  ۱۴-۸-کف معبر – تراز مبنا
  ۱۴-۹-سطح زیربنا هر طبقه
  ۱۷-۱۰-تراکم ساختمان
  ۱۴-۱۱-سطح کل زیربنا
  ۱۴-۱۲-سطح اشغال
  ۱۴-۱۳-سطح اشغال مجاز
  ۱۴-۱۴-ضریب سطح اشغال
  ۱۴-۱۵-فضای آزاد (حیاط ـ فضای باز)
  ۱۴-۱۶-طبقه همکف
  ۱۴-۱۷-زیرزمین
  ۱۴-۱۸-پیلوت
  ۱۴-۱۹-طبقات فوقانی
  ۱۴-۲۰-مشاعات
  ۱۴-۲۱-عقب نشینی توده ساختمانی
  ۱۴-۲۲-تعریض
  ۱۴-۲۳-حد جنوبی
  ۱۴-۲۵-محل پارکینگ
  ۱۴-۲۶-بر ملک (قطعه)
  ۱۴-۲۷-بالکن (روباز) (تراس مسقف)
  ۱۴-۲۸-ایوان
  ۱۴-۲۹-تراس
  ۱۴-۳۰-پیش آمدگی (بالکن روبسته)
  ۱۴-۳۲-ضوابط تفکیک و تجمیع
  ۱۴-۳۳-زاويه بهينه استقرار بنا
  ۱۴-۳۴-تجمیع ملک
  ۱۴-۳۵-افراز
  ۱۴-۳۶-تقسیم

  فصل پانزدهم

  مطالب تئوری نقشه‌برداری

  فصل شانزدهم

  خلاصه نکات

  فصل هفدهم

  جداول‌
  منابع و مآخذ
مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس فائزه اسلامی زاده, مهندس فاطمه علی اکبری

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

286

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

(لیبل گذاری کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۲۳۰,۳۵۰تومان ۲۹۰,۳۵۰