کتاب ریخت شناسی رودخانه

10
با خرید این محصول 39 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب ریخت شناسی رودخانه
شناسه محصول: 9786009837526
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب ریخت شناسی رودخانه

کتاب ریخت شناسی رودخانه

کتاب ریخت شناسی رودخانه یا علم ‏رفتارشناسی رودخانه‌ها در پی شناخت قوانین حاکم بر تغییرات و عوامل آن و همچنین پیش‌بینی رفتار رودخانه‌هاست. به‌طورکلی ‏دو دسته عوامل طبیعی و انسانی بر رفتار رودخانه‌ها تأثیرگذارند. عوامل طبیعی مانند وقوع سیلاب، فرسایش خاک، لغزش زمین و ‏عوامل انسانی مانند ساخت‌وساز تأسیسات، تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه در رفتار و ‏تشدید تغییرات رودخانه تأثیر دارند. ‏

در حال حاضر منابع و مراجع بسیار کمی در زمینه ریخت‌شناسی رودخانه‌ها وجود دارند. از سوی دیگر، در هیچ‌یک از منابع موجود مبحث ‏ریخت‌شناسی از دیدگاه‌های مختلف مانند نگرش زمین‌شناسی، هیدرولیکی و … به‌صورت ترکیبی بررسی نشده است. ترکیب این ‏دیدگاه‌ها کمک شایانی در شناخت و بررسی عوامل مختلف مؤثر بر تغییر رفتار و ریخت‌شناسی رودخانه‌ها خواهد کرد. ‏بنابراین هدف اصلی از ترجمه کتاب ریخت شناسی رودخانه در اختیار گذاشتن منبعی جامع در مورد اصول اساسی و کاربردی ریخت‌شناسی رودخانه‌هاست.

محتوای کتاب ریخت شناسی رودخانه

مطالب کتاب ریخت شناسی رودخانه در ۱۵ فصل سازمان‌دهی شده است. پس از بیان مقدمه، در فصول دوم و سوم کتاب در خصوص حوضه‌های آبریز و شبکة آبراهه‌ها و فرسایش خاک و بار رسوبی بحث شده است.

فصل چهارم کتاب ریخت شناسی رودخانه به بیان اصول ریخت‌شناسی آبرفتی می‌پردازد. هیدرولیک و شکل پلان رودخانه‌های آبرفتی موضوع بحث در فصول پنجم و ششم کتاب ریخت شناسی رودخانه است. در فصل هفتم رودخانه‌های با بستر شنی و در فصل هشتم موضوع جالب دیرین‌هیدرولوژی آبرفت بحث شده است.

فصول نهم و دهم کتاب ریخت شناسی رودخانه تغییرات تراز بستر و مجرای رودخانه‌ها را تشریح می‌کنند. مدل‌های تحلیلی و عددی توسعه‌یافته برای ریخت‌شناسی رودخانه در فصول یازدهم و دوازدهم معرفی شده‌‌اند. همچنین ریخت‌شناسی برخی از رودخانه‌های هندوستان در فصل سیزدهم این کتاب تشریح شده‌اند. دو مبحث رودخانه‌ها و محیط‌زیست و اطلاعات موردنیاز برای مطالعه‌های ریخت‌شناسی به‌طور خلاصه در فصول چهاردهم و پانزدهم این کتاب بیان شده‌اند.

فهرست مطالب کتاب ریخت شناسی رودخانه:

مقدمـه
پیشگفتار
فهرست نمادها

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه
‏۱-۲- برخی از مسائل در ریخت‌شناسی رودخانه
‏۱-۳- پیشرفت‌های تاریخی در هیدرولیک رودخانه
‏۱-۴- پیشرفت‌های تاریخی در زمین‌ریخت‌شناسی
۱-۴-۱- کارهای اخیر
‏۱-۵- چشم‌انداز
منابع و مراجع

فصل دوم: حوزه‌های آبریز و شبکة آبراهه‌

۲-۱- مقدمه
۲-۲- الگوها و بافت زهکشی
۲-۲-۱- الگوی زهکشی
۲-۲-۲- بافت زهکشی
۲-۳- ردة آبراهه
۲-۴- قانون هورتون برای تعداد و طول آبراهه‌ها
۲-۵- سطح حوضه‌های آبریز
۲-۶- شکل حوضه
۲-۷- سنگ‌شناسی
۲-۸- پوشش گیاهی
۲-۸-۱- بارش و آب تولیدی
۲-۸-۲- رژیم جریان آبراهه
۲-۸-۳- تولید و بار رسوبی‏
۲-۸-۴- فرسایش سطحی و خندقی
۲-۸-۵- حرکت توده‌ای
۲-۹- تراکم زهکشی و فراوانی آبراهه‌ها
۲-۱۰- جنبه‌های مربوط به برجستگی‌ها
۲-۱۰-۱- منحنی‌های هیپسومتریک
۲-۱۰-۲- شیب‌ آبراهه
۲-۱۱- خصوصیات و هیدرولوژی حوضة آبری
۲-۱۲- مدل گام تصادفی
۲-۱۳- نتیجه‌گیری
منابع و مراجع

فصل سوم: فرسایش خاک و بار رسوبی

۳-۱- مقدمه
۳-۲- نرخ جهانی فرسایش
۳-۳- انواع فرسایش
۳-۴- عوامل مؤثر بر فرسایش
۳-۴-۱- بارش باران و دما
۳-۴-۲- خصوصیات خاک
۳-۴-۳- هندسه شیب
۳-۴-۴- پوشش گیاهی
۳-۵- مکانیک فرسایش ورقه‌ای
۳-۵-۱- شاخص‌های فرسایندگی
۳-۶- معادله‌های برآورد اتلاف خاک از زمین‌های کشاورزی
۳-۶-۱- معادله جهانی فرسایش خاک‏ (USLE)
۳-۷- اندازه‌گیری بار رسوبی‏
۳-۷-۱- اندازه‌گیری رسوبات معلق
۳-۷-۲- بررسی مخازن
۳-۷-۳- محاسبات بار رسوبی‏
۳-۸- نسبت تحویل رسوب
۳-۹- مدل‌سازی مبتنی بر فرایند فرسایش
۳-۹-۱- جریان روسطحی
۳-۹-۲- فرایندهای فرسایش و ته‌نشینی
۳-۹-۳- مدل‌های شبیه‌سازی دینامیک
۳-۹-۴- مدل‌های تصادفی
۳-۱۰- نرخ فرسایش در حوضه‌های آبریز هند
منابع و مراجع

فصل چهارم: ریخت‌شناسی آبرفتی

۴-۱- زمین‌ریخت‌شناسی و ریخت‌شناسی آبرفتی
۴-۲- چرخه ژئومورفیک (یا چرخة فرسایش)
۴-۲-۱- توپوگرافی جوان
۴-۲-۲- توپوگرافی بالغ
۴-۲-۳- توپوگرافی پیر
۴-۳- جوان‌سازی چرخه فرسایش
۴-۴- نقدی بر چرخه زمین‌ریخت‌شناسی
۴-۵- مفهوم غیرتناوبی تحول چشم‌انداز
۴-۶- مقیاس زمانی زمین‌شناسی
۴-۷- یخ‌زدگی
۴-۷-۱- یخ‌زدگی در هند
۴-۷-۲- حرکت و فرسایش یخچالی
۴-۷-۳- اشکال فرسایشی و رسوبی زمین
۴-۸- ریخت‌شناسی آبرفتی
۴-۸-۱- تعادل در آبراهه‌های طبیعی
۴-۸-۲- خصوصیات آبراهه متعادل
۴-۸-۳- تغییرات اندازة رسوبات
۴-۸-۴- طبقه‌بندی آبراهه‌ها
۴-۹- توپوگرافی ایجادشده توسط آبراهه
۴-۹-۱- توپوگرافی ناشی از فرسایش آبراهه‌
۴-۹-۲- توپوگرافی ناشی از ته‌نشینی در آبراهه‌
۴-۱۰- متغیرهای ریخت‌شناسی رودخانه
۴-۱۱- نئوتکتونیک و زمین‌لرزه
منابع و مراجع

فصل پنجم: هیدرولیک جریان‌های آبرفتی

۵-۱- مقدمه
۵-۲- آستانه حرکت
۵-۲-۱- معادله‌های تجربی: رویکرد تنش‌برشی بحرانی
۵-۲-۲- تحلیل شیلدز
۵-۲-۳- رویکرد سرعت بحرانی
۵-۲-۴- تنش‌برشی بحرانی برای رسوبات غیریکنواخت
۵-۳- حالت‌های انتقال رسوب
۵-۳-۱- بار تماسی
۵-۳-۲- بار جهشی
۵-۳-۳- بار بستر
۵-۳-۴- بار معلق
۵-۴- شکل‌های بستر در جریان یک‌سویه
۵-۴-۱- تعریف اشکال بستر
۵-۴-۲- تمایز میان شکنج‌ها و تلماسه‌ها
۵-۴-۳- تحلیل پایداری
۵-۴-۴- ابعاد تلماسه
۵-۴-۵- شیارهای عرضی
۵-۴-۶- پادتلماسه‌ها
۵-۴-۷- پیش‌بینی رژیم‌های جریان
۵-۵- مقاومت جریان در آبراهه‌های آبرفتی
۵-۶- انتقال بار بستر
۵-۷- انتقال بار معلق
۵-۷-۱- معادله توزیع غلظت رسوبات معلق
۵-۷-۲- انتگرال‌گیری معادله توزیع غلظت رسوبات
۵-۷-۳- روابطی برای دبی رسوب
۵-۸- انتقال بار کل
۵-۸-۱- روش لارسن (۱۹۸۵)
۵-۸-۲- رابطة بین qs/u*γs و τo/∆γsd
۵-۸-۳- روش بگنولد (۱۹۶۶)
۵-۸-۴- معادله انگلند و هانسن (۱۹۶۷)
۵-۸-۵- ایکرز و وایت (۱۹۷۳، ۱۹۸۰)
۵-۸-۶- معادله یانگ (۱۹۷۲، ۱۹۷۳)
۵-۸-۷- معادله شن و هانگ (۱۹۷۱)
۵-۸-۸- روش تنش‌برشی مؤثر رانگاراجو‏ و همکاران (۱۹۸۱)
۵-۸-۹- معادله براونلی (۱۹۸۱)
۵-۸-۱۰- معادله کریم-کندی (۱۹۸۳)
۵-۸-۱۱- دقت نسبی معادله‌های مختلف بار کل
منابع و مراجع

فصل ششم: هندسة هیدرولیکی و شکل پلان رودخانه‌های آبرفتی

۶-۱- مقدمه
۶-۱-۱- آبراهه‌ها‌ی پایدار حامل رسوب
۶-۱-۲- هندسه هیدرولیکی آبراهه‌ها‌ی آبرفتی
۶-۱-۳- جریان در خم آبراهه با بستر صلب و آبرفتی
۶-۱-۴- شریانی‌شدن و پیچان‌رود
۶-۲- آبراهه‌ها‌ی پایدار حامل رسوب
۶-۳- هندسه هیدرولیکی جریان‌های آبرفتی
۶-۳-۱- دبی غالب
۶-۳-۲- دبی لبریزی و سایر دبی‌های مشخصه
۶-۴- روابط تجربی برای هندسه هیدرولیکی
۶-۵- روابط بدون‌بعد برای هندسه هیدرولیکی
۶-۶- جریان اطراف خم‌های دارای بسترهای صلب و آبرفتی
۶-۶-۱- توزیع سرعت در خم‌های با بستر صلب
۶-۶-۲- رشد و زوال چرخش ثانویه
۶-۶-۳- توزیع سرعت طولی در عرض
۶-۶-۴- اضافه ارتفاع
۶-۶-۵- افت انرژی در خم‌ها
۶-۷- جهت برش نزدیک بستر آبراهة انحنادار و توپوگرافی بستر
۶-۸- رودخانه‌های شریانی
۶-۸-۱- دلایل شریانی‌شدن
۶-۸-۲- انواع پشته‌ها در رودخانه‌های شریانی
۶-۸-۳- پارامترهای شریانی‌شدن
۶-۸-۴- مدل‌سازی شریانی‌شدن
۶-۹- پیچانرودی‌شدن
۶-۹-۱-  فرایندهای حاکم بر جابه‌جایی خم پیچان‌رود
۶-۹-۲-  خصوصیات پیچان‌رود
۶-۹-۳- نظریه‌های پیچان‌رود‌ی‌شدن
۶-۱۰- تحلیل پایداری و معیارهای شکل پلان
۶-۱۰-۱- معیارهای پیش‌بینی شکل پلان
منابع و مراجع

فصل هفتم: رودخانه‌های با بستر شنی

۷-۱- مقدمه
۷-۲- داده‌های رودخانه‌های با بستر شنی
۷-۳- مواد بستر
۷-۴- سنگ‌فرش
۷-۵- هندسه هیدرولیکی
۷-۶- ویژگی‌های بستر در رودخانه‌های با بستر شنی
۷-۷- مقاومت جریان در رودخانه‌های با بستر شنی
۷-۸- انتقال رسوبات در رودخانه‌های با بستر شنی

منابع و مراجع کتاب ریخت شناسی رودخانه

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

پروفسورگارد, دکتر محسن نصرآبادی, دکتر مسعود سعیدی, دکتر ناصر رفیقی اسکویی

ناشر

پارسیا

تعداد صفحات

516

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۳۹۵,۱۰۰تومان ۴۲۰,۱۰۰