کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه (پروژه راهسازی )

11
با خرید این محصول 19 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه (پروژه راهسازی )
شناسه محصول: 9786001686092
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه (پروژه راهسازی )

ویژه

  • دانشجویان مهندسی عمران برای انجام پروژه طرح هندسی راه

طراحی پروژه های هندسی راه دون دخالت نرم افزار از صفر تا صد شامل :

مسیر یابی، ترسیم قوس افقی و قائم، ترسیم مقاطع عرضی، ترسیم منحنی بروکنر و
تعیین خط توزیع بهینه، طراحی روسازی راه و متره و برآورد بر اساس قهرست بهای
راه و باند با رویکردی نوآورانه مناسب برای مهندسین عمران جهت ورود به دنیای زیبای طراحی راه با نرم افزار

کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه (پروژه راهسازی)

(ویژه دانشجویان مهندسی عمران برای انجام پروژه طرح هندسی راه)

مقدمه کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه (پروژه راهسازی )

ضرورت تألیف کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه چه بوده است؟

ضرورت رشد و اعتلای بار علمی دانشگاه‌ها در حوزه علم مهندسی راه و ترابری از یک سو و نیازمندی دانشجویان رشته مهندسی عمران برای انجام پروژه طرح هندسی راه به صورت دستی از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا با تألیف این کتاب طراحی دستی طرح هندسی راه ، درک مهندسین طراح راه را از روند طراحی افزایش دهیم. علاوه بر این، بسیاری از دانشجویان مهندسی عمران در طراحی دستی پروژه راهسازی با مشکلات بسیاری روبرو هستند و بی‌آنکه درک درستی از روند طراحی داشته باشند طراحی مسیر را انجام می‌دهند که چندان مهندسی و اصولی نیست.

بنابراین در راستای تحقق اهداف مد نظر، یک پروژه کامل راهسازی با مشخصات راه اصلی درجه یک چهار خطه جدا شده (دو خط عبور در هر جهت) به صورت گام به گام آموزش داده شده است. با مطالعه این کتاب قادر خواهید بود تا از این پس، همچون طراحان حرفه‌ای، راجع به طراحی راه اظهار نظر کرده و در مسیریابی و ترسیم قوس افقی و قائم، ترسیم مقاطع عرضی، ترسیم منحنی بروکنر و تعیین خط توزیع بهینه، طراحی روسازی راه و متره و برآورد که بر اساس فهرست بهای راه و باند (راه، راه‌آهن و باند فرودگاه) سال ۱۴۰۰ انجام شده است، تسلط یابید. امید است که این کتاب بتواند مرجعی مناسب برای اساتید، دانشجویان و مهندسین عزیز قرار گیرد.

حرف آخر

کتاب حاظر حاصل چندین سال تحقیق و بررسی جهت تهیه مطالب مورد نیاز به‌منظور تألیف این کتاب می‌باشد که بیش از یک سال به طول انجامید. بسیاری از دانشجویان مهندسی عمران در طراحی دستی پروژه راه سازی با مشکلات بسیاری روبرو هستند و بی آنکه درک درستی از روند طراحی داشته باشند طراحی مسیر را انجام می‌دهند که چندان مهندسی و اصول نیست. بنابراین در راستای تحقق اهداف مد نظر، یک پروژه کامل راهسازی با مشخصات راه اصلی درجه یک چهارم خطه جدا شده (دو خط عبور در هر جهت) به صورت گام به گام آموزش داده شده است. با مطالعه این کتاب قادر خواهید بود تا از این پس همچون طراحان حرفه‌ای راجع به طراحی راه اظهار نظر نمائید.

 

فهرست کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه (پروژه راهسازی ):

پیشگفتار

مقدمه

۱- بررسی و تهیه نقشه توپوگرافی
۱-۱- تعریف نقشه توپوگرافی
۱-۲- تعریف منحنی میزان (خطوط تراز)
۱-۲-۱- انواع منحنی میزان
۱-۳- تهیه نقشه توپوگرافی
 ۲- مشخص نمودن نوع راه و نقاط مبدأ، مقصد و نقاط اجباری میانی
 ۳- تبدیل مقیاس نقشه و محاسبۀ دقت نقشه (خطای مجاز نقشه)
۳-۱- تبدیل مقیاس نقشه
۳-۲- محاسبه دقت نقشه (خطای مجاز نقشه)
 ۴- تعیین شیب منطقه (i)
۴-۱- تعیین شیب بین دو نقطه AB (iAB)
۴-۲- تعیین شیب بین دو نقطه BC (iBC)
۴-۳- تعیین شیب عمومی (شیب میانگین) منطقه (iave)
 ۵- طبقه‌بندی راه بر اساس وضعیت پستی و بلندی منطقه
 ۶- تعیین سرعت طرح (V)
 ۷- تعیین حداکثر شیب طولی مسیر (imax)
۸- تعیین طول مبنا (طول دهانۀ پرگار)
 ۹- قوانین پرگار زنی، رسم مسیر شکسته و تعیین مسیر نهایی واریانت‌ها
۹-۱- قوانین پرگار زنی و رسم مسیر شکسته
۹-۲- تعیین مسیر نهایی واریانت‌ها
 ۱۰- تصمیم‌گیری در انتخاب نوع قوس افقی
۱۰-۱- تعریف قوس افقی
۱۰-۲- انواع قوس افقی
۱۰-۳- انتخاب قوس افقی
 ۱۱- تعیین حداکثر بربلندی (دِوِر)
 ۱۲- تعیین ضریب اصطکاک جانبی (fmax)
 ۱۳- تعیین شعاع قوس (R)
 ۱۴- طراحی قوس اتصال کلوتوئیدی
۱۴-۱- انواع قوس اتصال کلوتوئیدی
 ۱۵- تعیین زاویۀ انحراف
۱۶- تعیین طول قوس اتصال تدریجی (Ls)
 ۱۷- محاسبۀ زاویۀ رأس کل شاخۀ قوس اتصال تدریجی
 ۱۸- محاسبۀ مختصات نقطۀ خاتمۀ قوس اتصال تدریجی (Xs, Ys)
۱۹- محاسبۀ مقدار شیفت (P) و مقدار (K)
 ۲۰- تعیین طول مماس کل قوس اتصال کلوتوئیدی (Ts)
۲۱- تنظیم جدول پیاده‌سازی قوس اتصال تدریجی
 ۲۲- مشخص نمودن تعداد خطوط و عرض سواره‌رو
۲۳- مشخص نمودن عرض شانۀ راه
 ۲۴- مشخص نمودن عرض میانۀ (رفیوژ) راه
 ۲۵- محاسبۀ میزان اضافه عرض در قوس افقی
 ۲۶- تعیین فواصل بین ایستگاه‌ها
 ۲۷- پیاده نمودن (رسم) مسیر نهایی بر روی پلان
 ۲۸- ترسیم پروفیل طولی راه
 ۲۹- تنظیم جدول مشخصات پروفیل طولی
 ۳۰- تکمیل قسمت‌های شماره ایستگاه‌ها، فواصل بین ایستگاه‌ها و کیلومتراژگذاری جدول مشخصات پروفیل طولی
 ۳۱- برداشت نقاط ارتفاعی آکس محور طولی راه و ترسیم خط زمین طبیعی
 ۳۲- تعیین شیب عرضی سواره‌رو
 ۳۳- تعیین شیب عرضی شانه راه
 ۳۴- تعیین شیب عرضی میانۀ راه (رفیوژ)
 ۳۵– تعیین طول تأمین بربلندی (L)
 ۳۵-۱- محاسبۀ طول حذف شیب مخالف (Lt)
 ۳۵-۲- محاسبۀ طول شیب بربلندي (Lr)
 ۳۶- نحوۀ اعمال بربلندی
 ۳۷- تکمیل قسمت‌های مؤلفه افقی (چپ‌گرد و راست‌گرد) و بربلندی جدول مشخصات پروفیل طولی
 ۳۸- طراحی خط پروژه
۳۸-۱- تعریف خط پروژه
۳۸-۲- نکات مربوط به طراحی خط پروژه
۳۸-۳- ترسیم خط پروژۀ پروفیل طولی
 ۳۹- محاسبه شیب خط پروژه
 ۴۰- کنترل طرح خم و تصمیم‌گیری در انتخاب قوس قائم
۴۰-۱- تعریف قوس قائم
۴۰-۲- کنترل طرح خم
۴۰-۳- انواع قوس‌های قائم
۴۰-۴- انتخاب قوس قائم
 ۴۱- طراحی قوس قائم
۴۱-۱- تعیین طول قوس قائم گنبدی (محدب) و کاسه‌ای (مقعر)
۴۱-۲- محاسبات تکمیلی قوس قائم کاسه‌ای (مقعر)
۴۱-۲-۱- تنظیم جدول پیاده‌سازی قوس قائم کاسه‌ای (مقعر)
۴۱-۳- محاسبات تکمیلی قوس قائم گنبدی (محدب)
۴۱-۳-۱- تنظیم جدول پیاده‌سازی قوس قائم گنبدی (محدب)
 ۴۲- ترسیم قوس قائم
۴۳- تکمیل جدول مشخصات پروفیل طولی
 ۴۴- طراحی ابنیه فنی
۴۴-۱- تعریف پل و آبرو
۴۴-۲- طراحی آبرو
۴۴-۲-۱- انواع آبروها
۴۴- ۲-۲- نکات مربوط به آبروها
۴۴-۲-۳- محاسبات مربوط به طراحی آبرو
 ۴۵- جمع‌بندی پلان و پروفیل طولی
۴۶- طراحی روسازی راه
۴۶-۱- تعیین ترافیک طرح
۴۶-۲- تعیین سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار
۴۶-۳- محاسبۀ تغییرات نشانۀ خدمت‌دهی
۴۶-۴- تعیین ضریب برجهندگی خاک بستر (Mr)
۴۶-۵- تعیین ضرایب لایه‌ای قشرهای روسازی
۴۶-۵-۱- تعیین ضریب قشر زیراساس (a۳)
۴۶-۵-۲- تعیین ضریب قشر اساس (a۲)
۴۶-۵-۳- تعیین ضریب قشر بتن آسفالتی (a۱)
۴۶-۶- تعیین ضرایب زهکشی لایه‌های روسازی
۴۶-۷- تعیین عدد سازه‌ای روسازی (SN)
۴۶-۸- تعیین ضخامت لایه‌های روسازی
۴۶-۸-۱- کنترل ضخامت لایه‌های روسازی
۴۶-۸-۲- کنترل عدد سازه‌ای
۴۶-۹- جمع‌بندی طراحی روسازی
 ۴۷- مقاطع عرضی (نیمرخ عرضی)
۴۷-۱- تعیین عرض و ارتفاع نهر جانبی (جوی کناری یا قِنو)
۴۷-۲- تعیین حریم راه
۴۷-۳- تعیین شیب شیروانی خاکبرداری و خاکریزی
۴۷-۳-۱- راه حل‌های پیشنهادی برای شیروانی‌های خاکریزی
۴۷-۳-۲- راه حل‌های پیشنهادی برای شیروانی‌های خاکبرداری
۴۷-۳-۳- نکات اجرایی شیب‌های شیروانی
۴۷-۳-۴- تعیین فاصله شروع شیروانی خاکبرداری از لبه جوی کناری (قِنو)
۴۷-۴- برداشت نقاط ارتفاعی (کد ارتفاعی) هر ایستگاه
۴۷-۵- مراحل ترسیم مقاطع عرضی
۴۷-۵-۱- ترسیم خط پروژه پروفیل عرضی
۴۷-۵-۲- ترسیم روسازی راه
۴۷-۵-۳- ترسیم جوی کناری (قِنو)
۴۷-۵-۴- ترسیم شیب شیروانی
۴۷-۵-۵- ترسیم خط زمین طبیعی
۴۷-۶- ترسیم مقاطع عرضی و محاسبۀ سطح نیمرخ‌های عرضی
 ۴۸- محاسبه حجم عملیات خاکی و رسم منحنی بروکنر
۴۸-۱- روش‌های محاسبه حجم عملیات خاکی و رسم منحنی بروکنر
۴۸-۲- تعیین ضریب انقباض و ضریب تورم
۴۸-۲-۱- تعیین درصد انقباض خاک
۴۸-۲-۲- تعیین درصد تورم خاک
۴۸-۳- تنظیم و تکمیل جدول حجم عملیات خاکی
۴۸-۴- ترسیم منحنی بروکنر (دیاگرام توده)
۴۸-۵- خصوصیات منحنی بروکنر
۴۸-۵-۱- تعیین مناسب‌ترین محل خط توزیع در صورت عدم وجود محل قرضه یا دپو
۴۸-۵-۲- تعیین محل خط توزیع بهینه با توجه به محل قرضه و دپو
۴۸-۵-۳- علامت قرار دادی حمل خاک در منحنی بروکنر
۴۸-۵-۴- تعیین متوسط فاصله حمل خاک
 ۴۹- متره و برآورد
۴۹-۱- محاسبه متوسط سطح بستر خاکریزی و خاکبرداری و متوسط سطح شیروانی ترانشه
۴۹-۲- محاسبه حجم دکوپاژ (حجم خاک نباتی)
۴۹-۲-۱- محاسبه حجم خاک جانشین
۴۹-۳- محاسبه حجم کل خاکبرداری و حجم کل خاکریزی
۴۹-۴- محاسبه حجم خاک مورد نیاز از قرضه
۴۹-۵- محاسبه حجم کل آب مورد نیاز

منابع و مآخذ محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس امیرحسین مرتضوی, مهندس بهنام زمانپور

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

220

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

1

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۹۸,۰۰۰تومان ۲۲۳,۰۰۰